Dosje javnega naročila 000850/2021
Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Storitve: Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000850/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.02.2021
JN000850/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2021
JN000850/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000850/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Kristina Mejač
kristina.mejac@jeko.si
+386 45810416

Internetni naslovi
https://www.jeko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jeko.si/o-podjetju
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24409
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza
Referenčna številka dokumenta: V/06-SK-010/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije, in sicer izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), izdelava projekta za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projekta za izvedbo gradnje (PZI), vse za izgradnjo dodatnega deponijskega prostora - polja III na obstoječi lokaciji odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla, upoštevajoč racionalno ter funkcionalno povezavo polja III z že obstoječimi tehnološkimi enotami
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71242000
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zgornja Gorenjska
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije, in sicer izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), izdelava projekta za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projekta za izvedbo gradnje (PZI), vse za izgradnjo dodatnega deponijskega prostora - polja III na obstoječi lokaciji odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla, upoštevajoč racionalno ter funkcionalno povezavo polja III z že obstoječimi tehnološkimi enotami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.03.2021   10:02
Kraj: elektronsko odpiranje ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.02.2021   12:00

Dodatne informacije:
V zvezi s trajanjem naročila je merodajno določilo v razpisni dokumentacij
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.02.2021   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da zaradi kompleksnosti zahtevanih referenc in odsotnosti zaposlenih v naslednjem tednu zaradi šolskih počitnic, rok za oddajo ponudb zamakne za en teden, na 10.3.2021.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

upoštevali bomo vaše navedbe in popravili datum oddaje in odpiranja ponudb in sicer na 11.3.2021.
Oddaja ponudb: 11.3.2021 ob 10.00 uri
Odpiranje ponudbe: 11.3.2021 ob 10.05 uri.

S spoštovanjem

JEKO, d.o.o.
Datum objave: 23.02.2021   09:01
VPRAŠANJE
Z razpisno dokumentacijo je zahtevana referenca:
1. najmanj eno (1) referenco, s katero ponudnik izkaže, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za prejem ponudb izdelal projektno dokumentacijo, ki je obsegala izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP oz. IDZ), izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD oz. PGD) in izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vse za izgradnjo odlagališča nenevarnih odpadkov, v skupni vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV.

Ker v zadnjih 10 letih ni bilo na območju RS zgrajenih novih odlagališč nenevarnih odpadkov za odlaganje odpadkov kot je v opisu predmeta javnega naročila v razpisni dokumentaciji navedeno predlagamo, da naročnik spremeni zahtevano referenco.

ODGOVOR


Spoštovani,

referenčni pogoj ni omejen na reference, pridobljene na območju RS.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.

Datum objave: 23.02.2021   09:02
VPRAŠANJE
Z razpisno dokumentacijo je zahtevan tudi projektantski nadzor in izdelava PIDa. V specifikaciji ponudbenih del to ni upoštevamo. Prosimo in predlagamo uskladitev razpisne dokumentacije glede na zahteve.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo na svoji spletni strani objavil popravek ponudbenega predračuna. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati PONUDBENI PREDRAČUN Popravek 1. V kolikor ponudniki ponudbe ne bodo oddali ob upoštevanju spremenjenega popravka, bo njihova ponudba kot nedopustna izločena.
Smiselno enako se spremeni tudi 7. člen pogodbe.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.