Dosje javnega naročila 000838/2021
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA DOBROVA, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000838/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.02.2021
JN000838/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2021
JN000838/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000838/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA DOBROVA
Cesta 7. maja 20
1356
SI
Dobrova
Slovenija
Zavod
javna.narocila@outlook.com
+386 51270911
+386 14252789

Internetni naslovi
https://www.osdobrova.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/388142/OS-DOBROVA-CISCENJE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24412
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena88
delovne razmere10
certifikat na področju družbene odgovornosti2

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.03.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.03.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.02.2021   18:13
VPRAŠANJE
Ocenjeno vrednost naročila navajate 114,00 EUR. Ste mislili 114.000 EUR, oziroma koliko?

ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Ocenjena vrednost je 114.000 eur brez ddv-ja.

Lep pozdrav !
Datum objave: 24.02.2021   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zaradi pogojev ki trenutno vladajo v državi ne moremo pridobiti vseh referenčnih potrdil.
Ali lahko predložimo referenčna potrdila ki smo jih pridobili za potrebe drugega javnega razpisa.
Hvala

ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Naročnik zaradi transparentnosti postopka želi, da vsi potencialni ponudniki pri pripravi ponudb upoštevajo pogoje zapisane v razpisni in ponudbeni dokumentaciji. Hvala.

Lep pozdrav !
Datum objave: 17.03.2021   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zainteresirani smo za oddajo ponudbe in vas v skladu s tem naprošamo za en dodaten termin ogleda lokacij naročnika v zvezi z javnim naročilom ali pa z možnostjo oddaje brez obveznega ogleda.

S spoštovanjem vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR Spoštovani.

Naročnik sporoča, da žal ne more ugoditi vaši prošnji po dodatnem terminu ogleda lokacij čiščenja, ker meni, da je bilo za to predvideno dovolj časa, ponudba
brez obveznega potrdila o ogledu pa ne bo upoštevana.

Lep pozdrav !
Datum objave: 19.03.2021   10:36
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva, da je ponudnik pri vsaj treh(3) različnih naročnikih uspešno izvajal in zaključil oziroma še izvaja primerljiv obseg storitev čiščenja in sicer najmanj v trajanju dveh let neprekinjeno za posamezno referenco. Za primerljiv obseg šteje referenca, katere čistilna površina je vsaj 2000 m2.
Zakon o javnem naročanju v 8.členu določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Glede na to, da zahtevate kar 3 reference s primerljivim obsegom 2000 m2, kršite temeljno načelo sorazmernosti. Skupna površina objektov, ki so predmet čiščenja znaša nekaj več kot 1000 m2. Vi pa postavljate zahtevo po referencah v skupni površini kar 6.000 m2, kar vsekakor ni sorazmerna zahteva. Ponudnik, ki ima izkušnje s čiščenjem objektov s površino vsaj 1000 m2, dejansko ima dovolj izkušenj za čiščenje vaših objektov.
Pozivamo vas, da spoštujete načelo sorazmernosti in spremenite referenčni pogoj skladno s tem.ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Naročnik v ponudbenem obrazcu št. 7 "Izjava o tehnični sposobnost - reference "
spreminja tekst ....."katere čistilna površina je vsaj 2000 m" v "katere čistilna površina je med 1000 in 2000 m2.

Lep pozdrav !

Datum objave: 19.03.2021   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v 5. členu vzorca pogodbe o opravljanju storitev čiščenja je navedeno: "Ponudbena cena se lahko spremeni tudi v primerih, če so delavci, ki opravljajo storitve čiščenja zaposleni pri ponudniku in se spremeni minimalna plača na podlagi Zakona o minimalni plači, o čemer pogodbeni stranki skleneta dodatek k pogodbi."

Zanima nas ali se bo pogodbena cena dejansko spremenila v primeru spremembe višine
minimalne plače? Namreč, smo že doživeli primer, ko naročnik, kljub temu, da je v
pogodbi pisalo "se lahko spremeni v primeru dviga minimalne plače", ni pristal na
spremembo pogodbene cene, ko je prišlo do dviga minimalne plače. Kot argument nam je
navedel, da je v pogodbi navedeno "se lahko spremeni" in to po obligacijskem zakonu ni
obveza, temveč je volja naročnika. Ker imate enake navedbo, vas iz previdnosti prosimo, da
jasno opredelite, da se bo v primeru spremembe minimalne plače, pogodbena cena res
uskladila. Gre za zelo pomemben podatek, ki ima velik vpliv na ponudbeno ceno v fazi
oddaje ponudbe.


ODGOVOR Spoštovani ponudnik.

Naročnik zagotavlja, da se bo v primeru spremembe višine minimalne plače uskladila pogodbena cena.

Lep pozdrav !
Datum objave: 19.03.2021   10:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas ali boste upoštevali reference naročnika, ki je že v stečaju, vendar smo kot podjetje izvajali storitev za naročniko, ko še ta ni bil v stečaju.
Imamo potrjeno referenco, ki vsebuje vse podatke oziroma še več kot vi zahtevate na referenčnem potrdilo.
Naročnika ni več in ravno tako ne moremo nikogar poiskati ki bi bil še odgovoren za tovrstno potrjevanje, vendar pa za preteklo obdobje imamo na referenčnem potrdilu napisano osebo, ki je potrjevala referenco. Po vseh zakonih je referenca legitimna in se lahko preveri bodisi po transakcijah bodisi z strani državnih služb vendar potdrila ne moremo kot takega pridobiti in nas zanima ali boste upoštevali referenčno potrdilo, ki smo ga pridobili že prej za potrebe drugega javnega naročila.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR Spoštovani !

Naročnik zaradi transparentnosti postopka od vseh potencialnih ponudnikov pričakuje, da oddajo ponudbe z vsemi zahtevami zapisanimi v razpisni in ponudbeni dokumentaciji. Glede referenc pa je naročnik spremenil zahtevo v ponudbenem obrazcu št. 7 in vam bo zato lažje pridobiti zahtevana referenčna potrdila.

Lep pozdrav !
Datum objave: 19.03.2021   10:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V vseh razpisih na katerih smo dosedaj sodelovali so vedno dovolili da lahko referenčne liste uporabimo iste kot smmo jih pridobili za potrebe drugega javnega razpisa. Reference so lahko preverljive in s tem ne obremenjujemo naročnikov da za potrebe vsakega razpisa pridobimo na novo izpolnjene obrazce na katerih so podatki skoraj vedno isti. Prosili bi vas da dovolite uporabo le teh, kajti vsakokrat pred odločitvijo reference lahko preverite.
Že vnaprej hvala za to možnost.

Lep pozdrav.

ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Naročnik zaradi transparentnosti postopka želi, da vsi potencialni ponudniki pri pripravi ponudb upoštevajo pogoje zapisane v razpisni in ponudbeni dokumentaciji. Hvala.

Lep pozdrav !Datum objave: 19.03.2021   11:10
VPRAŠANJE
Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel zahtevo, da v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo ali ponudbo s podizvajalcem, mora vsak ponudnik kot tudi podizvajalec izpolnjevati vse pogoje določene v točkah 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. in 7.1.4.
S postavljeno zahtevo naročnik neupravičeno omejuje in onemogoča prijavo ponudnikom na javno naročilo. Prav tako na ta način skupna ponudba ali ponudba s podizvajalcem, ne služi svojemu namenu. Zakon dovoljuje sodelovanje gospodarskih subjektov z namenom skupnega izpolnjevanja določenih pogojev npr. ekonomsko-finančnega, tehničnega in kadrovskega pogoja. Zakon z 81. členom dovoljuje tudi uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov. Jasno je, da se izpolnjevanje obveznih izključitvenih pogojev nanaša na vsakega ponudnika in podizvajalca, vendar pa izpolnjevanje ekonomskih, tehničnih in kadrovskih pogojev, lahko ponudniki skupno izpolnjujejo.
Pozivamo vas, da spremenite sporno določilo in dovolite, da ponudniki skupno izpolnijo pogoje iz 7.1.3 in 7.1.4 točke.
ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Naročnik dovoljuje skupno izpolnjevanje pogojev točk 7.1.3. in 7.1.4.

Lep pozdrav !