Dosje javnega naročila 000852/2021
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADEČE, Titova ulica 16, 1433 Radeče
Blago: Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo AC 35/60
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 205.629,78 EUR

JN000852/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.02.2021
JN000852/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2021
JN000852/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.02.2021
JN000852/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2021
JN000852/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.04.2021
JN000852/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000852/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADEČE
Titova ulica 16
1433
SI
Radeče
Slovenija
Luka Suzić
pgd.radece@gmail.com
+386 41292074

Internetni naslovi
https://sl-si.facebook.com/PgdRadece

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/388180/PGD_RADECE2.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24423
I.4 Vrsta javnega naročnika
društvo, ki mu občina sofinancira nakup
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo AC 35/60
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo AC 35/60, ki ustreza vsem tehničnim zahtevam iz te razpisne dokumentacije ter tipizacije GZS, ki je veljavna na dan objave razpisa. Izbrani izvajalec bo tudi dobavil in v vozilo vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi ponudnik, ter v vozilo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik (za to opremo pa bo v nadgradnji izdelal pritrdišča).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo AC 35/60, ki ustreza vsem tehničnim zahtevam iz te razpisne dokumentacije ter tipizacije GZS, ki je veljavna na dan objave razpisa. Izbrani izvajalec bo tudi dobavil in v vozilo vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi ponudnik, ter v vozilo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik (za to opremo pa bo v nadgradnji izdelal pritrdišča).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Le v primeru višje sile
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2021   13:01
Kraj: spletna stran ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno dostopno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.02.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.02.2021   13:42
VPRAŠANJE
Opozarjamo vas, da je zahteva po točno določeni obliki rezervoarja T oblika glede na namen javnega naročila (dobava gasilskega vozila) brezpredmetna in diskriminatorna, pisana na kožo prav določenemu proizvajalcu te oblike rezervoarja. Ta zahteva definira tehnološko rešitev izbranega proizvajalca, iz česar sledi, da preferirate izbranega ponudnika in le-tega postavljate v bistveno ugodnejši položaj, brez da bi za to obstajali objektivno utemeljeni razlogi, ostale ponudnike pa spravljate v očitno neenakovreden položaj. T oblika rezervoarja je namreč le razvojna rešitev enega proizvajalca gasilskih vozil. Na trgu obstajajo različne izvedbe rezervoarjev za vodo, pri čemer oblika rezervoarja zagotovo nikakor ne vpliva na sam namen in funkcionalnost gasilskega vozila, niti ne vpliva na optimizirano razporeditev gasilske opreme v preostalem delu gasilske nadgradnje, niti ne na samo stabilnost vozila. Prav tako tudi druge oblike rezervoarja ustrezajo popolnoma vsem ostalim zahtevam, ki jih navajate v zvezi z rezervoarjem. Pozivamo vas, da omenjeno tehnično zahtevo (T oblika rezervoarja) črtate iz tehničnih specifikacij in iz točke (pogoja) 10, kjer navajate, da morajo imeti referenčna vozila vgrajen rezervoar T oblike, da le-ta ne bo v nasprotju temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem s temeljnim načelom enakopravnega obravnavanja. V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo in glede na naravo kršitev o tem obvestili Agencijo za varstvo konkurence.

ODGOVOR
Naročnik zavrača vaše navedbe o kršenju pravil javnega naročanja kot neutemeljene. Pred objavo javnega naročila je raziskal trg in na podlagi te raziskave ob upoštevanju svojih zahtev in potreb oblikoval razpisno dokumentacijo. Na podlagi raziskave tržišča smo se odločili za T-obliko rezervoarja, ki zagotavlja predvsem boljše vozne lastnosti , porazdelitev teže in stabilnost vozila. To vrsto rezervoarja nudi in že več let izdeluje več proizvajalcev gasilskih vozil, zato so vaše navedbe o domnevni diskriminatornosti neutemeljene.
Naročnik pa delno sprejema vašo pripombo in spreminja referenčni pogoj tako, da je moralo T-rezervoar vsebovati le eno izmed referenčnih vozil (in ne vsa zahtevana referenčna vozila).

VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja pogoj, da mora biti vozilo izdelano najkasneje do 30.4.2021. Glede na to, da je treba vozilo izdelati po tehnični specifikaciji, ki jo je naročnik objavil v sklopu razpisne dokumentacije, je zahteva naročnika po dobavi vozila v manj kot dveh mesecih od roka za oddajo ponudbe (tj. 3.3.2021) oz. približno mesec dni od podpisa pogodbe, neutemeljena in dejansko predstavlja nemogoč pogoj. Pri izvedbi tovrstnega naročila je podvozje sicer že na zalogi pri naročniku, vendar noben proizvajalec gasilskih nadgradenj ne more nadgradnje po meri kupca izdelati v manj kot šestih mesecih od podpisa pogodbe. Najkrajši rok za izdelavo vozila bi moral biti skladen z zahtevnostjo proizvodnje, to je najmanj 6 mesecev od podpisa pogodbe. Zahteva po tako kratkem dobavnem roku absolutno nakazuje na diskrimintorno dejstvo, da je izbrani ponudnik že pred ali med objavo razpisne dokumentacije sodeloval z izbranim ponudnikom v smislu, da je le-ta vnaprej rezerviral proizvodnjo in vnaprej od naročnika prejel tehnično dokumentacijo vozila, po kateri je že lahko zagnal proizvodnjo, da bo lahko v predvidenem roku, do 30.4.2021, dobavil gasilsko vozilo. Na relevantnem trgu so cca. 4 proizvajalci, katerih rok dobave je cca. 6 mesecev, razen v primerih, ko gre za prilagojen razpis, ko se naročnik in ponudnik že v fazi priprave dokumentacije dogovorita za krajši rok dobave. To nenazadnje izhaja tudi iz analize trga, ki smo jo naredili in v kateri smo preučili pretekle dobave podobnih gasilskih vozil gasilskim društvom. Vse zahteve naročnika morajo biti sorazmerne predmetnemu javnemu naročilu, očitno pa je, da pri tem javnem naročilu niso. Naročnika pozivamo, da v izogib revizije, podaljša dobavni rok vozila na najmanj šest mesecev od podpisa pogodbe.

ODGOVOR

Glede na tip gasilskega vozila, ki je predmet javnega naročila (AC), so vaše navedbe o 6-mesečnem roku izdelave neresnične in pretirane. Kot navajate, je podvozje že pri naročniku, zato se izdelava nadgradnje pravzaprav lahko prične takoj po podpisu pogodbe. Tehnična dokumentacija je del razpisne dokumentacije in je javno dostopna vsem potencialnim ponudnikom že od prvega dne objave razpisa. Naročnik kljub temu delno sprejema vašo prošnjo za po podaljšanje roka dobave in spreminja rok dobave na 30.5.2021.

Datum objave: 26.02.2021   13:43
Glede na spremembe razpisne dokumentacije naročnik podaljšuje tudi rok za prejem ponudb na petek, 5.3.2021 do 13. ure.