Dosje javnega naročila 000930/2021
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Dodatna popravila z rezervnimi deli na turbini in generatorju bloka 6
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.432.039,50 EUR

JN000930/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.02.2021
JN000930/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2021
JN000930/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.05.2021
JN000930/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000930/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 035-088522
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si
https://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/388181/Dodatna_popravila_z_rezervnimi_deli_na_turbini_in_generatorju_bloka_6.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24425
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dodatna popravila z rezervnimi deli na turbini in generatorju bloka 6
Referenčna številka dokumenta: 40 01-1323/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50532000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dodatna popravila z rezervnimi deli na turbini in generatorju bloka 6
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Rezervni deli za turbino in generator
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31161000
42113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dodatna popravila z rezervnimi deli na turbini in generatorju bloka 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Menjava turbinskih vodilnih lopatic na prvi stopnji VT in ST ohišja turbine
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50532000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dodatna popravila z rezervnimi deli na turbini in generatorju bloka 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Menjava prve stopnje lopatic na VT rotorju turbine
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50532000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dodatna popravila z rezervnimi deli na turbini in generatorju bloka 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Specialna orodja
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31161000
42113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dodatna popravila z rezervnimi deli na turbini in generatorju bloka 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.03.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.03.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.03.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.03.2021   09:21
VPRAŠANJE
Clarification question
TENDER DOCUMENTATION
Additional repairs with spare parts for steam turbine and generator UNIT 6 technical part
LOT 1
Sealings/spacer for bearings 06MKD 1SET

Clarification question:
Kindly ask to clarify above mentioned spare part in more details or exclude it from the scope.


ODGOVOR
The tenderer should exclude Sealings/spacer for bearings 06MKD 1SET from the scope.Datum objave: 04.03.2021   07:56
VPRAŠANJE
Clarification question
Technical Part
Lot 4 Special Tools - rent of the rotor stand for generator

Kindly ask you to define renting period for generator rotor stand?ODGOVOR
In year 2021 is planned B-inspection on generator.Datum objave: 04.03.2021   10:25
VPRAŠANJE
Clarification question
Technical Part
Lot 4 Special Tools - rent of the rotor stand for generator

Kindly ask you to define renting period for generator rotor stand?ODGOVOR
The overhaul of Unit 6 will be in the period from 08.05.2021 to 17.07.2021. During this period B-inspection on generator is planned.Datum objave: 05.03.2021   06:08
VPRAŠANJE
1.VPRAŠANJE
5.2 In fulfilling their obligations under this contract, the contractor shall, in addition to the above obligations, ensure that they:
- also carry out the work undertaken in the event of a emergence of the SARS-CoV-2 coronavirus epidemic (i.e. COVID 19), its mutants or other viruses;

Clarification question:
Kindly ask to remove its mutants other viruses because of lacking the objective ability to foresee effects of such events before and in time of contract signature.

2.VPRAŠANJE
The Contracting Entity may terminate this Agreement at any time without giving any reason for withdrawal with a three-month notice period. The Contacting Entity shall notify the Contractor/Supplier of their withdrawal from this Agreement in writing. The period of notice shall commence on the day on which the other party receives the written notice. In the case of avoidance of service, service shall be deemed to have been completed on the 15th day after the delivery of the shipment by post.

Clarification question:
Kindly ask to remove such clause due to lacking the contractual obligations of parties due such termination.

3.VPRAŠANJE
4. TIME LIMIT FOR THE IMPLEMENTATION/SUPPLY OF MATERIAL The Contractor/Supplier undertakes to perform/supply in total ______________________ (na me of the package
no later than within _____________ of the date of the signing of the Agreement or no later than until date of start a during the Overhaul in 2021.

Clarification question:
Kindly ask to change no later than until date of start a during the Overhaul in 2021. into no later than until finish of the Overhaul in 2021. because some Lots are going to be executed during Overhaul in 2021.ODGOVOR - 1.VPRAŠANJE
We can not remove the proposed sentence. Coronavirus (COVID-19) epidemic and mutants of COVID-19 already exist, they are also part of a predictable situation. A force majeure is an event, which could not have been expected and which could not have been avoided, therefore they do not represent a force majeure.

ODGOVOR - 2.VPRAŠANJE
Both parties have contractual obligations, despite the provision of termination. The contractual obligations of the parties also exist during the three-month notice period. Services and deliveries, provided during the three-month period are considered performed and will also be paid by the Contracting Entity.

ODGOVOR - 3.VPRAŠANJE
The Contracting Entity confirms the proposed correction and announces that with this answer the documentation is considered to be changed in this part. But all ordered parts must be delivered on time during the overhaul phase and shall not jeopardize the turbine overhaul according to the time schedule.