Dosje javnega naročila 000915/2021
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup centralnega monitoringa
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 955.487,82 EUR

JN000915/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.02.2021
JN000915/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.03.2021
JN000915/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.03.2021
JN000915/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.05.2021
JN000915/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2021
JN000915/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2021
JN000915/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.07.2021
JN000915/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000915/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 035-085228
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mateja Robnik
sjn@onko-i.si
+386 15879600
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.onko-i.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24431
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup centralnega monitoringa
Referenčna številka dokumenta: JN-0002/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup centralnega monitoringa
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup centralnega monitoringa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2021   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.03.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2021   09:27
VPRAŠANJE 1:
Pozdravljeni,
ker gre za tehnično in finančno dokaj obsežno javno naročilo in še tečejo usklajevanja z našim proizvajalcem, prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj vsaj za 7 dni.
ODGOVOR 1:
Naročnik ne bo podaljšal roka za vprašanja, ker je javno naročilo objavljeno že od 18.2.2021, kar je v skladu z ZJN-3 in ker naročnik do danes ni dobil še niti enega vprašanja s strani morebitnih ponudnikov.


Datum objave: 11.03.2021   14:18
VPRAŠANJE 2:
Spoštovani,
danes ste posredovali.
ODGOVOR 1:
Naročnik ne bo podaljšal roka za vprašanja, ker je javno naročilo objavljeno že od 18.2.2021, kar je v skladu z ZJN-3 in ker naročnik do danes ni dobil še niti enega vprašanja s strani morebitnih ponudnikov.
Vaše javno naročilo je kompleksno, še posebej, ker trenutno vsem tehničnim zahtevam ustreza samo proizvajalec Philips, ki je že vaš obstoječi dobavitelj monitorjev življenjskih funkcij.
Prav zaradi tega komunikacija in sestava vprašanj, ki bodo posredovana v najkrajšem možnem času vzame več časa.
Menimo da dodaten teden pri tako veliki nabavi ne pomeni bistvenega zamika izvedbe, zato vas še enkrat prosimo za podaljšanje vsaj za 7 dni.
ODGOVOR 2:
Naročnik podaljšuje rok za vprašanja do torka, 16.3.2021 do 8:00 ure. Več naročnik roka za vprašanja ne more podaljšati, zaradi nujnosti nabave.


Datum objave: 12.03.2021   08:21
NAROČNIK JE ZARADI PODALJŠANJA ROKA ZA VPRAŠANJA PODALJŠAL TUDI ROK ZA ODDAJO PONUDBE. NOVI ROK ZA ZA ODDAJO PONUDBE JE DO 25.3.2021 DO 9:00 URE. ODPIRANJE PONUDB BO 25.3.2021 DO 9:05 URI.

Datum objave: 18.03.2021   11:37
VPRAŠANJE 3:
Pozdravljeni,
želeli bi pripraviti ponudbo za vaše javno naročilo.
Iz trenutno postavljenih zahtev sklepamo, da v nekaj točkah odstopamo od vaših zahtev.
Prosimo za umik zahteve po Rainbow tehnologiji (zahteva 35 -- Na treh monitorjih naj prikazuje Total HB v mmol/l ali g/l.). oz. ali ostaja možnost, da vam ponudimo 3 posamezne proizvajalca Masimo, ki merijo Total HB v mmol/l ali g/l.
ODGOVOR 3:
Naročnik ne umika zahteve.

VPRAŠANJE 4:
Ali se strinjate, da se lahko kot ustrezen ponudi tudi osnovni modul kjer zaslon odstopa v velikosti 10% in nudi samo horizontalen prikaz slike.
ODGOVOR 4:
Ne.

VPRAŠANJE 5:
V več zahtevah navajate, da morajo biti Monitor in moduli kompatibilni s obstoječim sistemom. Prosimo za umik te zahteve oz. prosimo za pojasnilo s katerim obstoječim sistemom mora biti oprema kompatibilna. Oz. prosimo za količinsko oceno in tehničen opis opreme, v primeru da bi jo želeli zamenjati z opremo našega proizvajalca.
ODGOVOR 5:
Gre za kompatibilnost novih monitorjev z obstoječimi moduli, ki še dobro delujejo ter kompatibilnost z nosilci za fiksacijo monitorjev.

VPRAŠANJE 6:
V zahtevah navajate dodatne module za O3. Predvidevamo, da gre tukaj za nadzor cerebralno somatske oksimetrije. Ker je tehnologija oz. naprava O3 (proizvajalca Masimo), samo ena od možnosti. Prosim, da se lahko kot ustrezna ponudi tudi kakšna druga vsaj enakovredna tehnologija, kot so npr. (Medtronic INVOS, Edwards Lifesciences FORE-SIGHT, Noni EQUANOX, ...)
ODGOVOR 6:
Lahko ponudite omenjene tehnologije.

VPRAŠANJE 7:
V zahtevi 107 navajate: 8x modul za invazivno merjenje krvnega tlaka z možnostjo povezave na LIDCO. Tukaj je prav tako LIDCO samo ena od možnosti. Glede na to pa imate zahtevo tudi za PiCCO module, kjer lahko pridobite zalo primerljive podatke, prosimo za umik zahteve ''zmožnostjo povezave na LIDCO''.
ODGOVOR 7:
Zahteva ostaja. Potrebujemo tako LiDCO kot PiCCO module. LiDCO hemodinamski monitoring je v primerjavi s PiCCO manj invaziven, zato primeren za širšo uporabo intraoperativno in v prvih urah po operaciji.

VPRAŠANJE 8:
V zahtevah:
193. Centralni nadzorni sistem za spremljanje 80 bolnikov, na sestrskem kontrolnem pultu, naj zagotavlja možnost enostavnega premika pacientov na drugo mrežno mest oz. lokacijo/oddelek. Na lokacijah se določi število monitoriranih bolnikov
In
216. Sistem deluje na Virtualnem serverju VM Ware, skladno s Microsoft licencami in varnostnimi protokoli v bolnišnični mreži
Ali pravilno razumemo, da želite postavitev Centralne nadzorne postaje na vašem virtualnem serverju. Vse centralne postaje v javnem naročilu, pa naj bodo kot delovne postaje, ki so povezane v centralno nadzorno postajo na vašem serverju.
ODGOVOR 8:
Da.

VPRAŠANJE 9:
Med drugim zahtevate povezljivost v informacijskimi sistemi. Ali pravilno razumemo, ali naj bodo licence za povezljivost in sinhronizacijo vključene v ponudbo, ali to ni predmet tega javnega naročila?
ODGOVOR 9:
Da, licence morajo biti vključene v ponudbo.

VPRAŠANJA 10:
Spoštovani,
smo ponudnik monitorjev življenjskih funkcij proizvajalca Mindray.
Po pregledu zahtev v dotičnem javnem naročilu smo mnenja, da vam lahko pripravimo tehnično vsaj enakovredno oz. cenovno ugodnejšo ponudbo kot konkurenca, ki trenutno v celoti ustreza vsem vašim zahtevam.
Seveda lahko vsak proizvajalec ponudi tudi kakšen ''bombonček'', ki ga konkurenca ne more.
Vendar pa menimo, da je smoter javnega naročila, da se pridobi vsaj dve tehnično, v globalu enakovredni ponudbi, še posebej v vašem primeru, kjer gre za celovito zamenjavo monitoring sistema.
Ker bi vam tudi mi želeli oddati popolnoma tehnično ustrezno ponudbo smo pripravili popravek nekaj nebistvenih zahtev, ki smo jih navedli v spodnjem vašem seznamu zahtev. Zaradi lažjega pregleda smo pred številko zahteve, kjer smo opravili popravek postavili veliko črko A.

MONITORJI
SPLOŠNE ZAHTEVE za vse pacientne monitorje za merjenje fizioloških parametrov
1 Vsi monitorji morajo omogočati centralno hranjenje zajetih podatkov o pacientu, ki se obravnava.
2 Možna uporaba multiplih bolnišničnih sistemov: BIS, Birpis, Hipokrat, Think!Med. Sistem naj omogočajo integracijo s sistemom RIS/PACS, laboratorijskimi sistemi, centralnim obračunskim sistemom. Cena integracij ni zajeta v skupno ponudbo.
3 Funkcija bolnišničnih sistemov je upravljanje s sprejemom in administrativnim vodenjem obravnave pacienta, monitorji pa zajemajo podatke o bolniku na samem mestu terapije.
4 Neposredno v bolnišnične sisteme se prenaša le podatke, ki so potrebni pri administrativnem vodenju obravnave in zagotavljanje enostavne dostopnosti vseh podatkov v Sistemu za upravljanje podatkov bolnika.
5 Monitorji morajo omogočati kontinuiran nadzor, beleženje podatkov in parametrov med celotnim procesom obravnave pacienta (monitoring diagnostika terapija monitoring)
6 Ponujena rešitev naj zagotavlja kontinuiteto podatkov v celotnem procesu obravnave pacienta.
7 Ponujena rešitev naj omogoča ohranitev nastavljivih alarmnih mej, brez ponovnih kalibracij invazivnih pritiskov, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev.
8 Transport mora zagotavljati kontinuiteto vsaj enega invazivnega pritiska in osnovnih parametrov.
9 Vsi monitorji morajo imeti med seboj kompatibilne kable, senzorje in potrošni material. Monitorji naj bodo po danih zahtevah povezani v bolnišnično mrežo (ponudnik mora zagotoviti vse kable, priključke in senzorje za večkratno uporabo za odrasle po zahtevah. Priključni kabli za invazivne meritve krvnega tlaka morajo omogočati uporabo potrošnega materiala, ki se uporablja v ustanovi).
10 Modularna zasnova za večjo prilagodljivost in zmanjšanje stroškov
11 Ponujena rešitev naj omogoča pregled / prenos podatkov na ob posteljni monitor
12 Vsi monitorji naj imajo enak / podoben uporabniški interface / vmesnik za lažje upravljanje in rokovanje po vseh oddelkih.
13 Monitorji naj uporabljajo tehnologijo pasivnega hlajenja (hlajenje brez ventilatorja)
14 Vsi ponujeni aparati morajo biti narejeni iz materialov, ki ustrezajo higienskim in tehnološkim standardom v bolnišnici.
15 Ponudnik bo, na lastne stroške, omogočil predstavitev / demonstracijo ponujenih aparatov.
16 Skladnost s standardi:
17 - SIST EN 60601-1-2, SIST EN 60601-2-27, SIST EN 60601-2-34,
18 - SIST EN ISO 81060-2
19 - z CE certifikatom
20 MONITORJI ZA INTENZIVNO NEGO
A21 Monitor mora imeti barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik z diagonalo najmanj 22" (resolucija 1680 x 1050), modularne zasnove in integralno obliko (napajalnik, procesorska enota, računalnik in ekran morajo biti v enem ohišju). Ponujeni monitor in moduli morajo biti medsebojno združljivi (npr. tako, da je mogoče menjavati in uporabljati module in pribor na vseh monitorjih). Osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi. Dodatni 24'' zaslon Medical grade z upravljanjem na dotik za dostop do bolnišnične mreže.
ODGOVOR:
Da.

22 Prilagodljivi nosilec modulov z vsaj štirimi režami. Možnost nadgradnje s dodatnim nosilcem glede na potrebe.
23 Sočasni prikaz vsaj 12 krivulj in vseh nadzorovanih parametrov in njihovih vrednosti ter osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih.
A24 Vključenih 4 ali več USB portov, standarda 2.0 ali višji (lahko nudimo razširitev USB portov)
ODGOVOR:
Da.

25 Podpora za periferne naprave drugih proizvajalcev (miška, tipkovnica, čitalec črtnih kod, tiskalnik)
26 Možnost dual monitor načina
27 Odpornost na defibrilacijo (tako monitor kot vsi merilni moduli)
28 Možnost nastavitev specifičnih profilov za posamenzne bolnike glede na njihovo stanje
29 Obvladovanje bolnikovih podatkov v realnem času
30 Omogočati morajo nadzor vsaj sledečih parametrov:
A31 EKG s 3, 5, 6 žilnimi kabli in možnostjo prikaza ustreznih odvodov. Detekcija aritmij.
ODGOVOR:
Da.

A32 Diagnostični 12L EKG s možnostjo tiskanja s centralne postaje
ODGOVOR:
Da.

33 Zaznavanje dihanja preko EKG kablov.
34 Neinvazivno merjenje krvnega tlaka.
A35 Pulzna oksimetrija (SpO2) v Masimo ali Nelcor OxyMax ali Mindray tehnologiji.
ODGOVOR:
Da.

36 Monitor omogoča merjenje telesne temperature (centralna ali površinska).
37 Monitor mora omogočati prikaz vsaj 2 invazivno merjenih krvnih tlakov
A38 Monitor omogoča prikaz trenda spremenljivke v histogramu, npr. SpO2 naj prikaže vsaj v relanem času s 5-sekundnimi vzorci
ODGOVOR:
Da.

39 Avtomatično nastavitev alarmnih limitov z eno tipko
40 Upravljanje z alarmi mora omogočati vidni prikaz in slišno opozorilo v primeru odstopanja nadzorovanih parametrov od nastavljenih mejnih vrednosti. Mejne vrednosti parametrov za aktiviranje alarma morajo biti vidne ob zapisu vrednosti parametra.
41 Barvno kodirane krivulje in številke.
A42 Barvno in tonsko kodirani alarmi, glede na stopnjo ogroženosti bolnika
ODGOVOR:
Da.

A43 Monitor naj omogoča fleksibilno konfiguracijo prikaza na zaslonu omogočeni morajo biti vsaj prikazi vseh krivulj, istočasni prikaz krivulje in trenda in nastavitev zaslona velikih številk za prikaz numeričnih vrednosti parametrov, hitri pogled stabilnosti pacienta (funkcija Early Warning Score).
ODGOVOR:
Da.

A44 Elektronsko snemanje dogodkov, npr. za štiri minute podatkov, (2 min pred dogodkom in 2 min po dogodku)
ODGOVOR:
Da.

45 Grafična ponazoritev ST segmenta za lažje prepoznavanje in lociranje sprememb.
46 Set kliničnih meritev: hemodinamske, oksigenacijske, ventilacijske.
47 Merjenje PPV (pulse pressure variation)
48 Kalkulator za zdravila
A49 Funkcija za zmanjšanje števila lažnih alarmov
ODGOVOR:
Da.

A50 Možnost sinhronizacije s ostalimi napravami
ODGOVOR:
Da.

51 Vsaj 96 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti parametrov v izbrani tocki, graficni ali tabelarični prikaz.
52 Zamrznitev krivulj in možnost meritve vrednosti v izbrani točki.
53 Monitor mora omogočati dostop do podatkov iz poljubnega drugega monitorja, ki je priključen v isto mrežno povezavo ("Bed to Bed Overview").
A54 Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom Gorila Glass, velikosti vsaj 5,5" z resolucijo vsaj 1280x720 in širokim opazovalnim kotom in več prstnim upravljanjem, osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi, zaščita za vodo in prah (IP 44), možnost transporta v reševalnih vozilih in helikopterjih. Zaslon naj prikazuje vsaj 3 krivulje v realnem času in velike številke z alarmnimi mejami
3x plinski analizator kot modul, ki meri anestezijske pline, N2O, O2 in CO2
ODGOVOR:
Da.

55 Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov, ko se uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev. Ohraniti mora vse nastavljene alarmne meje, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka. Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
A56 2 x modul ali samostoječ monitor za spremljanje intrakranialnega tlaka, temperature in kisika oz. pretoka skozi ožilje v možganih (ICP, Temp, pO2).
ODGOVOR:
Ne.

Kot npr: https://www.raumedic.com/neuromonitoring/neuro-icu/icp-measurement
57 11 x vmesnik/ modul s možnostjo priklopa aparata drugih proizvajalcev (ventilator, črpalke), ki prikazuje krivulje in nadzorovane parametre na zaslonu bolnišničnega monitorja in možnost alarmiranja
A58 Monitorji in moduli naj bodo kompatibilni z ostalo ponujeno opremo
ODGOVOR:
Ne, ampak z obstoječo opremo, s katero razpolaga Onkološki inštitut.

A59 Vključen potrošni material za večkratno uporabo za zagon, brez sistemov za invazivni krvni tlak (3/5/6 žilni EKG kabel, SpO2 senzor, NBP manšeta za odraslega, temperaturni senzor za na kožo, temperaturni senzor za merjenje centralne temperature, priključni kabel za invazivno meritev krvnega tlaka)
ODGOVOR:
Da.

A60 Monitor z opremo mora biti nameščen na stropni stativ na gibljivi ročici z nosilcem za tipkovnico, ki naj omogoča premik levo - desno in naprej - nazaj,
ODGOVOR:
Ne. Monitor mora biti snemljiv brez uporabe orodja.

61 MONITORJI ZA VOP 6, polintenziva E2 4, MOP 2, OP BRT 1
A62 Monitor mora imeti barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik z diagonalo najmanj 19" (resolucija 1680 x 1050), modularne zasnove in integralno obliko (napajalnik, procesorska enota, računalnik in ekran morajo biti v enem ohišju). Ponujeni monitor in moduli morajo biti medsebojno združljivi (npr. tako, da je mogoče menjavati in uporabljati module in pribor na vseh monitorjih). Osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi. Dodatni 22'' zaslon Medical grade za dostop do bolnišnične mreže.
ODGOVOR:
Ne. Zaradi omejenega prostora in boljše uporabnosti želimo takšen dodatni zaslon za dostop do bolnišnične mreže kot je navedeno v naših zahtevah.

63 Prilagodljivi nosilec modulov z vsaj štirimi režami. Možnost nadgradnje s dodatnim nosilcem glede na potrebe.
64 Sočasni prikaz vsaj 6 krivulj in vseh nadzorovanih parametrov in njihovih vrednosti ter osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih.
A65 Vključenih 4 ali več USB portov, standarda 2.0 ali višji
ODGOVOR:
Da.

66 Podpora za periferne naprave drugih proizvajalcev (miška, tipkovnica, čitalec črtnih kod, tiskalnik)
67 Možnost dual monitor načina
68 Odpornost na defibrilacijo (tako monitor kot vsi merilni moduli)
69 Možnost nastavitev specifičnih profilov za posamenzne bolnike glede na njihovo stanje
70 Obvladovanje bolnikovih podatkov v realnem času
71 Omogočati morajo nadzor vsaj sledečih parametrov:
A72 EKG s 3, 5, 6 žilnimi kabli in možnostjo prikaza ustreznih odvodov. Detekcija aritmij.
ODGOVOR:
Da.

A73 Diagnostični 12L EKG s možnostjo tiskanja s centralne postaje
ODGOVOR:
Da.

74 Respiracijo preko EKG kablov.
75 Neinvazivno merjenje krvnega tlaka.
A76 Pulzno oksimetrijo (SpO2) v Masimo ali Nelcor OxyMax ali Mindray tehnologiji.
ODGOVOR:
Da.

77 Monitor omogoča merjenje telesne temperature (centralna ali površinska).
78 Monitor mora omogočati prikaz vsaj 2 invazivno merjenih krvnih tlakov
A79 Monitor omogoča prikaz trenda spremenljivke v histogramu, npr. SpO2 naj prikaže vsaj v relanem času s 5-sekundnimi vzorci
ODGOVOR:
Da.

80 Avtomatično nastavitev alarmnih limitov s eno tipko
81 Upravljanje z alarmi mora omogočati vidni prikaz in slišno opozorilo v primeru odstopanja nadzorovanih parametrov od nastavljenih mejnih vrednosti. Mejne vrednosti parametrov za aktiviranje alarma morajo biti vidne ob zapisu vrednosti parametra.
82 Barvno kodirane krivulje in številke
A83 Barvno in tonsko kodirani alarmi, glede na stopnjo ogroženosti bolnika
ODGOVOR:
Da.

84 Monitor naj omogoča fleksibilno konfiguracijo prikaza na zaslonu omogočeni morajo biti vsaj prikazi vseh krivulj, istočasni prikaz krivulje in trenda in nastavitev velikosti številk za prikaz numeričnih vrednosti parametrov, hitri pogled stabilnosti pacienta.
A85 Elektronsko snemanje dogodkov, npr. za štiri minute podatkov, (2 min pred dogodkom in 2 min po dogodku)
ODGOVOR:
Da.

86 Grafična ponazoritev ST segmenta za lažje prepoznavanje in lociranje sprememb.
87 Set kliničnih meritev: hemodinamske, oksigenacijske, ventilacijske.
88 Merjenje PPV(pulse pressure variation)
89 Kalkulator za zdravila
90 Funkcija za zmanjšanje števila lažnih alarmov
A91 Možnost sinhronizacije s ostalimi napravami
ODGOVOR:
Da.

92 Vsaj 96 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti parametrov v izbrani tocki, graficni ali tabelarični prikaz.
93 Zamrznitev krivulj in možnost meritve vrednosti v izbrani točki.
94 Monitor mora omogočati dostop do podatkov iz poljubnega drugega monitorja, ki je priključen v isto mrežno povezavo ("Bed to Bed Overview").
A95 Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom Gorila Glass, velikosti vsaj 5,5" z resolucijo vsaj 1280x720 in širokim opazovalnim kotom in več prstnim upravljanjem, osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi, zaščita za vodo in prah (IP 44), možnost transorta v reveševalnih vozilih in helikopterjih. Zaslon naj prikazuje vsaj 3 krivulje v realnem času in velike številke z alarmnimi mejami
ODGOVOR:
Da.

96 Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov ko se uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev. Ohraniti mora vse nastavljene alarmne meje, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka. Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
97 10 x vmesnik/ modul s možnostjo priklopa aparata drugih proizvajalcev (anestezijskega aparata, črpalke), kateri prikazuje krivulje in nadzorovane parametre na zaslonu bolnišničnega monitorja in možnost alarmiranja.
A98 Monitorji in moduli naj bodo kompatibilni z ostalo ponujeno opremo
ODGOVOR:
Ne. Želimo kompatibilnost z našo obstoječo opremo.

A99 Vključen potrošni material za večkratno uporabo za zagon, brez sistemov za invazivni krvni tlak (6 žilni EKG kabel, SpO2 senzor, NBP manšeta za odraslega, temperaturni senzor za na kožo, temperaturni senzor za merjenje centralne temperature, priključni kabel za invazivno meritev krvnega tlaka, priključni kabel za TOF, komplet priključnih kablov za PICCO, priključni kabel za BIS, priključni kabel za INVOS)
ODGOVOR:
Da.

100 Monitor z opremo naj bo nameščen na obstoječi anestezijski aparat, z gibljivo ročico in nosilcem za tipkovnico, ki naj omogoča premik levo - desno, naprej - nazaj in navzor - navzdol. Monitor naj bo snemljiv brez uporabe orodja.
101 Dodatni individualni merilni moduli morajo omogočati:
103 5x TOF
104 6x PICCO
105 6x BIS
A106 6x INVOS (dvokanalni) vključno z tehnologijo
ODGOVOR:
Da.

A107 8x modul za invazivno merjenje krvnega tlaka
ODGOVOR:
Da, vendar z možnostjo povezave na LiDCO.

108 MONITOR ZA TRT 1
109 Monitor mora imeti barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik z diagonalo najmanj 15", modularne zasnove in integralno obliko (napajalnik, procesorska enota, ekran in enota za dodajanje modulov morajo biti v enem ohišju). Ponujeni monitor in moduli morajo biti medsebojno združljivi (npr. tako, da je mogoče menjavati in uporabljati module in pribor na vseh monitorjih). Osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi. Monitor naj bo priključen na dodatni zunanji zaslon velikosti 19".
110 Sočasni prikaz vsaj 6 krivulj in vseh nadzorovanih parametrov in njihovih vrednosti ter osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih.
111 Podpora za periferne naprave drugih proizvajalcev (miška, tipkovnica, čitalec črtnih kod, tiskalnik)
112 Biti odporen na defibrilacijo (tako monitor kot vsi merilni moduli)
113 Možnost nastavitev specifičnih profilov za posamezne bolnike glede na njihovo stanje
114 Obvladovanje bolnikovih podatkov v realnem času
115 Omogočati morajo nadzor vsaj sledečih parametrov:
A116 EKG s 3, 5, 6 žilnimi kabli in možnostjo prikaza ustreznih odvodov. Detekcija aritmij.
ODGOVOR:
Da.

A117 Diagnostični 12L EKG s možnostjo tiskanja s centralne postaje
ODGOVOR:
Da.

118 Respiracija preko EKG kablov.
119 Neinvazivno merjenje krvnega tlaka.
A120 Pulzna oksimetrija (SpO2) v Masimo ali Nelcor OxyMax ali Mindray tehnologiji.
ODGOVOR:
Da.

121 Monitor naj meri telesno temperaturo.
122 Monitor mora omogočati prikaz vsaj 2 invazivno merjenih krvnih tlakov
A123 Možnost prikaza trenda spremenljivke v histogramu, npr. SpO2 naj prikaže vsaj v realnem času s 5-sekundnimi vzorci
ODGOVOR:
Da.

124 Avtomatično nastavitev alarmnih limitov z eno tipko
125 Upravljanje z alarmi mora omogočati vidni prikaz in slišno opozorilo v primeru odstopanja nadzorovanih parametrov od nastavljenih mejnih vrednosti. Mejne vrednosti parametrov za aktiviranje alarma morajo biti vidne ob zapisu vrednosti parametra.
126 Barvno kodirane krivulje in številke
A127 Barvno in tonsko kodirani alarmi, glede na stopnjo ogroženosti bolnika
ODGOVOR:
Da.

128 Monitor naj omogoča fleksibilno konfiguracijo prikaza na zaslonu omogočeni morajo biti vsaj prikazi vseh krivulj, istočasni prikaz krivulje in trenda in nastavitev velikosti številk za prikaz numeričnih vrednosti parametrov, hitri pogled stabilnosti pacienta.
A129 Elektronsko snemanje dogodkov, npr. za štiri minute podatkov, (2 min pred dogodkom in 2 min po dogodku)
ODGOVOR:
Da.

130 Grafična ponazoritev ST segmenta za lažje prepoznavanje in lociranje sprememb.
131 Set kliničnih meritev: hemodinamske, oksigenacijske, ventilacijske.
132 Merjenje PPV (pulse pressure variation)
A134 Funkcija za zmanjšanje števila lažnih alarmov
ODGOVOR:
Da.

A135 Možnost sinhronizacije s ostalimi napravami
ODGOVOR:
Da.

136 Vsaj 48 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti parametrov v izbrani tocki, graficni ali tabelarični prikaz.
137 Zamrznitev krivulj in možnost meritve vrednosti v izbrani točki.
138 Monitor mora omogočati dostop do podatkov iz poljubnega drugega monitorja, ki je priključen v isto mrežno povezavo ("Bed to Bed Overview").
A139 Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom Gorila Glass, velikosti vsaj 5,5" z resolucijo vsaj 1280x720 in širokim opazovalnim kotom in več prstnim upravljanjem, osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi, zaščita za vodo in prah (IP 44), možnost transporta v reševalnih vozilih in helikopterjih. Zaslon naj prikazuje vsaj 3 krivulje v realnem času in velike številke z alarmnimi mejami
ODGOVOR:
Da.

140 Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov ko se uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev. Ohraniti mora vse nastavljene alarmne meje, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka. Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
142 1x modul za merjenje etCO2
A143 Monitorji in moduli naj bodo kompatibilni z ostalo ponujeno opremo
ODGOVOR:
Ne. Želimo kompatibilnost z našo obstoječo opremo.
144 Vključen potrošni material za večkratno uporabo za zagon, brez sistemov za invazivni krvni tlak (10 žilni EKG kabel, SpO2 senzor, NBP manšeta za odraslega, temperaturni senzor za na kožo, priključni kabel za invazivno meritev krvnega tlaka, etCO2 za neintubirane)
145 Monitor naj bo na transportnem vozičku s košaro
146 Deluje na baterije s kapaciteto vsaj 120 min
147 MONITORJI ZA BRT sobe 5, D3 5, E1 5
148 Monitor mora imeti barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik z diagonalo najmanj 12", modularne zasnove in integralno obliko (napajalnik, procesorska enota in ekran morajo biti v enem ohišju). Ponujeni monitor in moduli morajo biti medsebojno združljivi (npr. tako, da je mogoče menjavati in uporabljati module in pribor na vseh monitorjih). Osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi.
149 Sočasni prikaz vsaj 4 krivulj in vseh nadzorovanih parametrov in njihovih vrednosti ter osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih.
150 Podpora za periferne naprave drugih proizvajalcev (miška, tipkovnica, čitalec črtnih kod, tiskalnik)
151 Biti odporen na defibrilacijo (tako monitor kot vsi merilni moduli)
152 Možnost nastavitev specifičnih profilov za posamezne bolnike
153 Obvladovanje bolnikovih podatkov v realnem času
154 Omogočati morajo nadzor vsaj sledečih parametrov:
A155 EKG s 3, 5, 6 žilnimi kabli in možnostjo prikaza ustreznih odvodov. Detekcija aritmij.
ODGOVOR:
Da.

A156 Diagnostični 12L EKG s možnostjo tiskanja s centralne postaje
ODGOVOR:
Da.

157 Respiracijo preko EKG kablov.
158 Neinvazivno merjenje krvnega tlaka.
A159 Pulzna oksimetrija (SpO2) v Masimo ali Nelcor OxyMax ali Mindray tehnologiji.
ODGOVOR:
Da.

160 Monitor naj meri telesno temperaturo.
161 Monitor mora omogočati prikaz vsaj 2 invazivno merjenih krvnih tlakov
A162 Možnost prikaza trenda spremenljivke v histogramu, npr. SpO2 naj prikaže vsaj v relanem času s 5-sekundnimi vzorci
ODGOVOR:
Da.

163 Upravljanje z alarmi mora omogočati vidni prikaz in slišno opozorilo v primeru odstopanja nadzorovanih parametrov od nastavljenih mejnih vrednosti. Mejne vrednosti parametrov za aktiviranje alarma morajo biti vidne ob zapisu vrednosti parametra.
164 Barvno kodirane krivulje in številke
A165 Barvno in tonsko kodirani alarmi, glede na stopnjo ogroženosti bolnika
ODGOVOR:
Da.

166 Monitor naj omogoča fleksibilno konfiguracijo prikaza na zaslonu omogočeni morajo biti vsaj prikazi vseh krivulj, istočasni prikaz krivulje in trenda in nastavitev velikosti številk za prikaz numeričnih vrednosti parametrov, hitri pogled stabilnosti pacienta.
167 Funkcija za zmanjšanje števila lažnih alarmov
A168 Možnost sinhronizacije s ostalimi napravami
ODGOVOR:
Da.

169 Vsaj 48 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti parametrov v izbrani tocki, graficni ali tabelarični prikaz.
170 Zamrznitev krivulj in možnost meritve vrednosti v izbrani točki.
171 Monitor mora omogočati dostop do podatkov iz poljubnega drugega monitorja, ki je priključen v isto mrežno povezavo ("Bed to Bed Overview").
172 Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom Gorila Glass, velikosti vsaj 5,5" z resolucijo vsaj 1280x720 in širokim opazovalnim kotom in več prstnim upravljanjem, osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi, zaščita za vodo in prah (IP 44), možnost transporta v reševalnih vozilih in helikopterjih. Zaslon naj prikazuje vsaj 3 krivulje v realnem času in velike številke z alarmnimi mejami
173 Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov ko se uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev. Ohraniti mora vse nastavljene alarmne meje, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka. Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
A174 Monitorji in moduli naj bodo kompatibilni z ostalo ponujeno opremo
ODGOVOR:
Ne. Želimo kompatibilnost z našo obstoječo opremo.

A175 Vključen potrošni material za večkratno uporabo za zagon, brez sistemov za invazivni krvni tlak (6 žilni EKG kabel, SpO2 senzor, NBP manšeta za odraslega, temperaturni senzor za na kožo, priključni kabel za invazivno meritev krvnega tlaka)
ODGOVOR:
Da.

176 Monitor z opremo mora biti nameščen na obstoječi sistem z gibljivo ročico. Monitor naj bo snemljiv brez uporabe orodja.
177 MONITOR ZA PREDPROSTOR D3 5
A178 Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom Gorila Glass, velikosti vsaj 5,5" z resolucijo vsaj 1280x720 in širokim opazovalnim kotom in več prstnim upravljanjem, osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi, zaščita za vodo in prah (IP 44), možnost transporta v reševalnih vozilih in helikopterjih. Zaslon naj prikazuje vsaj 3 krivulje v realnem času in velike številke z alarmnimi mejami
ODGOVOR:
Da.

179 Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov ko se uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev. Ohraniti mora vse nastavljene alarmne meje, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka. Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
180 Omogočati morajo nadzor vsaj sledečih parametrov:
A181 EKG s 3, 5, 6 žilnimi kabli in možnostjo prikaza ustreznih odvodov. Detekcija aritmij.
ODGOVOR:
Da.

A182 Diagnostični 12L EKG s možnostjo tiskanja s centralne postaje
ODGOVOR:
Da.

183 Respiracijo preko EKG kablov.
184 Neinvazivno merjenje krvnega tlaka.
A185 Pulzna oksimetrija (SpO2) v Masimo ali Nelcor OxyMax ali Mindray tehnologiji.
ODGOVOR:
Da.

186 Monitor naj meri telesno temperaturo.
187 Monitor mora omogočati prikaz vsaj 2 invazivno merjenih krvnih tlakov
A188 Vključen potrošni material za večkratno uporabo za zagon, brez sistemov za invazivni krvni tlak (6 žilni EKG kabel, SpO2 senzor, NBP manšeta za odraslega, temperaturni senzor za na kožo, priključni kabel za invazivno meritev krvnega tlaka)
ODGOVOR:
Da.

189 Monitor mora imeti možnost enostavne montaže na stensko šino
190 CENTRALNI NADZORNI MONITORING ZA ENOTO INTENZIVNE 11, BRT 5, D3 5, E1 5, E2 4
A191 6X LCD zaslon (za intenzivo vsaj 1X 24'' z upravljanjem na dotik , za D3 in E1 vsaj 2x 19'' zaslon z upravljanjem na dotik, za E2, za oddelek BRT in v predprostoru OP BRT vsaj 19'')
ODGOVOR:
Da.

192 5X Laserski tiskalnik - barvni
A193 Centralni nadzorni sistem za spremljanje vsaj 64 bolnikov, naj zagotavlja možnost enostavnega premika pacientov na drugo mrežno mest oz. lokacijo/oddelek. Na lokacijah se določi število monitoriranih bolnikov
ODGOVOR:
Ne.

194 Delovanje v operacijskem sistemu Microsoft Windows 10
195 Strojna oprema s SSD
196 Možnost izvoza podatkov po protokolu HL7 v bolnišnično mrežo
197 Start meritve NBP preko centralne postaje
198 Omogočen retrospektivni pregled fizioloških parametrov
199 Detekcija in analiza vsaj 22 srčnih aritmij in alarmiranje teh
A200 Centralna postaja naj ima za spremljanje podatkov, krivulj, parametrov v realnem času in vsaj 7 dnevnim pregledom shranjenih monitoriranih podatkov
ODGOVOR:
Da.

201 Možnost avtomatskega nalaganja podatkov iz transportnega monitorja pri ponovnem priklopu na centralni sistem zaradi retrospektivnega pregleda podatkov.
202 Sprejem pacienta na pacientnem monitorju ali na centralni postaji
203 Tabularni in grafični pregled
204 Možnost meritev (Caliper) na shranjenih krivuljah.
205 Kontinuirana meritev QT/QTc segmenta z nastavljivimi alarmi, ki podpirajo klinične protokole. Prikaz vrednosti v grafični oz. tabelarni trend obliki
A206 ST analiza in statistika aritmij, vključno A-fib, (24 urna EKG statistika (HR statistika, statistika aritmij, statistika QT/QTC analiza, pacer statistika)
ODGOVOR:
Da.

207 Nastavljiv glavni zaslon za prikaz sektorjev z pacienti, ki naj bo prilagodljiv glede na število sprejetih- spremljanih pacientov. Minimizacija neuporabljenega sektorja
A208 Pacientni sektor naj prikazuje vsaj 10 krivulj in vsaj 20 parametrov o bolniku
ODGOVOR:
Ne.

209 Željene krivulje naj določi uporabnik
A210 Zajemanje in shranjevanje alarmov in dogodkov za vsakega pacienta za vsaj 10 dni, naj bo tudi mogoče filtriranje alarmov zaradi lažjega pregleda
ODGOVOR:
Ne.

211 Upravljanje alarmov za merjene parametre
A212 Možnost pregleda diagnostičnega 12 kanalnega EKG s 6-žilnim kablom
ODGOVOR:
Da.

213 Monitoriranje bolnikov, nastavitve zaslona, spremembe alarmnih limitov, utišanje alarmov naj bo zagotovljeno s orodjem za konfiguracijo brez prekinitve spremljanja bolnika. Prav tako naj se shrani sistemska konfiguracija npr. pri nadgradnji programske opreme
214 Na zaslonu naj se tudi vidi možnost pomoči za podrobne informacije o tem, kako se uporabljajo aplikacije, optimiziranje monitoriranja in odpravljanja težav
A215 Omogočati pogled pacientnih krivulj, številčnih podatkov in alarmnih stanj preko aplikacij nameščenih na računalnikih v bolnišnici. Aplikacija omogoča tudi zgodovine.
ODGOVOR:
Ne.

216 Sistem deluje na Virtualnem serverju VM Ware, skladno s Microsoft licencami in varnostnimi protokoli v bolnišnični mreži
217 Možnost dodajanja centralnih nadzornih postaj

Vprašanje: V izogib ponovne objave javnega naročila prosimo za potrditev, da bo oprema, ki bo tehnično ustrezala vsem zgoraj navedenim zahtevam, ne glede na dodatne spremembe z objavo odgovorov na vprašanja ostalih ponudnikov, tehnično ustrezna in sprejemljiva.
Seveda pa bomo skladno z zahtevo 15 na lastne stroške, omogočili tudi predstavitev / demonstracijo ponujenih aparatov, kjer se bo lahko preizkusila tehnična ustreznost.
Oz. prosimo za tehtno razlago kakšne možne sprejemljive spremembe.


Datum objave: 18.03.2021   14:34
DOPOLNITEV NA ODGOVORE PRI VPRAŠANJ 10:
KJER JE NAROČNIK ODGOVORIL Z »DA« JE MIŠLJENO, DA LAHKO PONUDNIK PONUDI ZAHTEVO IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ RAZPISNE DOKUMENTACIJE (npr. točka 21 iz tehničnih specifikacij) ALI PA PONUDI ZAHTEVO, KI JO JE PREDLAGAL PONUDNIK PRI VPRAŠANJU ŠT. 10 (npr. točka A21 iz tehničnih specifikacij).