Dosje javnega naročila 000862/2021
Naročnik: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Blago: Preureditev prostora za postavitev nove strežniške sobe
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 158.672,45 EUR

JN000862/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.02.2021
JN000862/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2021
JN000862/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.07.2021
JN000862/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000862/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Željko Smiljanić
info.box@akos-rs.si
+386 15836300
+386 15111101

Internetni naslovi
http://www.akos-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/388260/RD_serversoba_koncna.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/388254/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24386
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Regulativni organ, pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preureditev prostora za postavitev nove strežniške sobe
Referenčna številka dokumenta: 430-13/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je preureditev prostora za postavitev nove strežniške sobe (dobava in izdelava fizične infrastrukture novega strežniškega prostora, vključno z dobavo, montažo, konfiguracijo, instalacijo in zagonom naprav).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je preureditev prostora za postavitev nove strežniške sobe (dobava in izdelava fizične infrastrukture novega strežniškega prostora, vključno z dobavo, montažo, konfiguracijo, instalacijo in zagonom naprav).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej točko 8 II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.02.2021   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.02.2021   09:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da omogočite uporabo ESPD obrazca - da ne bo ZIP, saj se ga ne da uvoziti.
Lep pozdrav in hvala

ODGOVOR
Portal javnih naročil omogoča shranjevanje dokumentacije in ESPD obrazca na strežniku UL zgolj v ZIP formatu. Pred uvozom morajo naročniki ESPD obrazec razširiti in shraniti na svoj računalnik. Uvozi se razširjen obrazec v XML formatu.