Dosje javnega naročila 000894/2021
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Zamenjava telekomunikacijskega stolpa na PTV Ortnek
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 141.995,80 EUR

JN000894/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.02.2021
JN000894/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2021
JN000894/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.05.2021
JN000894/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000894/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Tilen Harc
tilen.harc@rtvslo.si
+386 14752194

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.rtvslo.si/rtv/narocila-pozivi-in-razpisi/36/7320
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24454
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava telekomunikacijskega stolpa na PTV Ortnek
Referenčna številka dokumenta: JN-G0200
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zamenjava telekomunikacijskega stolpa na PTV Ortnek, kar zajema zamenjavo stolpa višine 25 metrov z novim stolpom višine 44 metrov. V okviru predmeta javnega naročila se od ponudnikov zahteva:
vključitev vseh pripravljalnih del,
označitev delovišča,
podiranje starega stolpa,
ureditev okolice v skladu s podanimi zahtevami iz soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in pogojev, navedenih v gradbenem dovoljenju in
postavitev novega stolpa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232332
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zamenjava telekomunikacijskega stolpa na PTV Ortnek, kar zajema zamenjavo stolpa višine 25 metrov z novim stolpom višine 44 metrov. V okviru predmeta javnega naročila se od ponudnikov zahteva:
vključitev vseh pripravljalnih del,
označitev delovišča,
podiranje starega stolpa,
ureditev okolice v skladu s podanimi zahtevami iz soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in pogojev, navedenih v gradbenem dovoljenju in
postavitev novega stolpa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.03.2021   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.03.2021   12:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ločena Specifikacija predračuna OBR-4 sta na voljo na spletnem naslovu naročnika https://www.rtvslo.si/rtv/narocila-pozivi-in-razpisi v mapi Javno naročilo JN-G0200. Morebitne spremembe Dokumentacije bodo objavljene na istem spletnem naslovu.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.03.2021   10:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali kot podizvajalec lahko nastopamo v dveh ponudbah različnega ponudnika?

ODGOVOR

Spoštovani!

V točki 4.1.9 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da lahko vsak ponudnik predloži le eno ponudbo. Prav tako lahko posamezen ponudnik nastopa v predloženih ponudbah samo enkrat (torej ali kot ponudnik ali kot podizvajalec ali kot partner). Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo ali nastopa v več ponudbah v različnih vlogah (ponudnik, podizvajalec, partner), diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne izločene.

Posledično to pomeni, da gospodarski subjekt ne more nastopati v dveh ponudbah.

Lep pozdrav


VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za objavo tehnične dokumentacije.

lp

ODGOVOR

Spoštovani!

Spoštovani!

v točki 3.3. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da je projektna dokumentacija na voljo na CD zgoščenki / USB ključku, ki predstavlja sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudniki prejmejo CD zgoščenko / USB ključek s projektno dokumentacijo na obveznem ogledu lokacije.

Lep pozdrav


Datum objave: 12.03.2021   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisu pod točki 3.1 izdelava vroče cinkanih GW sider s pripadajočimi priključki in podaljški, fi 50/56, kvaliteta S500/550 dolžine 10,9m.

Ali je dejansko mišljena dolžina sidra 10.9m ali je mišljena kvaliteta materiala 10.9?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Celotna dolžina posameznega sidra je 10,9m. Kot je razvidno iz projektne dokumentacije (sektor VII GEWI) je posamezno sidro sestavljeno iz dveh delov (6m in 4,9m) med seboj spojenimi z ustreznimi GEWI spojkami.

Lep pozdrav