Dosje javnega naročila 000899/2021
Naročnik: OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah
Gradnje: SANACIJE JAVNIH POTI V OBČINI ŠETNILJ - 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 129.383,50 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000899/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.02.2021
JN000899/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2021
JN000899/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.05.2021
JN000899/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000899/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
SI032
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija
Andrej Drajzibner
andrej.drajzibner@sentilj.si
+386 26506223

Internetni naslovi
https://www.sentilj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sentilj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24492
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SANACIJE JAVNIH POTI V OBČINI ŠETNILJ - 2021
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2021-409
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
SANACIJE JAVNIH POTI V OBČINI ŠETNILJ - 2021
Obseg del ni točno določen in je odvisen od dejanskih potreb naročnika, po posameznih lokacijah na območju občine Šentilj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Šentilj
II.2.4 Opis javnega naročila
SANACIJE JAVNIH POTI V OBČINI ŠETNILJ - 2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Vremenski pogoji
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.03.2021   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.02.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.02.2021   09:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali lahko pri referencah glede tehnične in strokovne sposobnost podamo vsaj tri reference za rekonstrukcijo cest v vrednosti 160.000,00.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

za točko 8.1.4 iz razpisne dokumentacije velja pogoj, da je potrebno podati vsaj tri ali več zahtevenih referenc (skladno s razpisno dokumentacijo). V primeru, da bo ponudnik predložil manj kot tri pravilne reference, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika.

lp

Datum objave: 22.02.2021   11:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Iz vašega odgovora na vprašanje o referenčni sposobnosti še vedno ni razvidno ali zadostimo pogoju s 3 referencami za rekonstrukcijo cest v zahtevani višini 160.000,00 . Ali moramo za vsako navedeno področje zagotoviti po eno referenco, oz ali so lahko vse reference iz istega področja gradenj - rekonstrukcija cest?

Prosimo za nedvoumen odgovor.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

vse reference so lahko iz istega področja (zahtevana področja graden so navedena v razpisni dokumentaciji), v vrednosti vsaj 160.000,00 eur z DDV.

Lep pozdrav