Dosje javnega naročila 000909/2021
Naročnik: OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Gradnje: Nadkritje ostalin cerkve Sv. Janeza Krstnika
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000909/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.02.2021
JN000909/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2021
JN000909/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000909/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Anita Semprimožnik
info@slovenskekonjice.si
+386 37573373
+386 35754328

Internetni naslovi
http://www.slovenskekonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.slovenskekonjice.si/objava/376980
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24509
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadkritje ostalin cerkve Sv. Janeza Krstnika
Referenčna številka dokumenta: 4303-0010/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet investicije je izvedba 2. faze nadkritja ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika, na zemljiški parceli številka *49 k.o. Slemene. Projekt predvideva sanacijo in prekritje ostalin z dvižno streho. Streha je sestavljena iz dveh delov fiksnega in pomičnega. Fiksni del je zasnovan kot delna dvokapnica, ki proti jugu z reinterpretacijo prvotne strešne ploskve vzpostavlja dialog z rekonstruiranimi strešinami samostanskega kompleksa, proti severu pa pušča vtis razvaline. V fiksni del je vstavljen pomični del strehe, ki se s pomočjo dvižne tehnologije spusti v horizontalno pozicijo in v celoti prekrije glavno ladjo cerkve oz. prireditveni prostor. Del projekta je tudi izvedba dveh spiralnih stopnišč v obstoječih vertikalnih jaških, ki vodita do poglobljenega hodnika na vrhu razvalin, kjer bo urejena razgledna pot za obiskovalce.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet investicije je izvedba 2. faze nadkritja ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika, na zemljiški parceli številka *49 k.o. Slemene. Projekt predvideva sanacijo in prekritje ostalin z dvižno streho. Streha je sestavljena iz dveh delov fiksnega in pomičnega. Fiksni del je zasnovan kot delna dvokapnica, ki proti jugu z reinterpretacijo prvotne strešne ploskve vzpostavlja dialog z rekonstruiranimi strešinami samostanskega kompleksa, proti severu pa pušča vtis razvaline. V fiksni del je vstavljen pomični del strehe, ki se s pomočjo dvižne tehnologije spusti v horizontalno pozicijo in v celoti prekrije glavno ladjo cerkve oz. prireditveni prostor. Del projekta je tudi izvedba dveh spiralnih stopnišč v obstoječih vertikalnih jaških, ki vodita do poglobljenega hodnika na vrhu razvalin, kjer bo urejena razgledna pot za obiskovalce.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.03.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.03.2021   11:01
Kraj: preko sistema eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.03.2021   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.03.2021   11:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosim če objavite vzorec garancije za resnost ponudbe, ker ga v razpisni dokumentaciji nimate.

ODGOVOR
Vzorec garancije za resnost ponudbe je naročnik objavil na spletni strani občine Slovenske Konjice.Datum objave: 09.03.2021   15:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas:

1. Streha, postavka 1: Ni količine, ali ponudimo ceno brez količine, ker pomeni da bo zmnožek enak 0.
2. V popisu del je zapisano, do fasadni odri že na lokaciji? Zanima nas ali so odri last naročnika in če niso ali smemo postaviti svoje?
3. Meteorna kanalizacija, postavka 4: Ali je potrebno v ceno vkalkulirati urno postavko arheologa?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
1. V zavihku Streha, pri postavki 1, je v besedilu definirano »Predvideno obdobje najema 14 dni«. Torej se pod količino upošteva 14 dni.
2. Fasadni odri so že na lokaciji. V izogib morebitnim poškodbam originalnih kamnitih zidov in vplivov na arheologijo pri odstranjevanju, postavljanju in ponovnem odstranjevanju odrov, je potrebno obstoječe odre prevzeti v uporabo. Postavitev novih odrov ni dovoljena.
3. Pri izvajanju del meteorne kanalizacije v ceno ni potrebno vključiti urne postavke arheologa.