Dosje javnega naročila 000908/2021
Naročnik: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
Gradnje: Ureditev gozdne infrastrukture - rekonstrukcija gozdne ceste GC113068 Helena - Petek in GC113216 Navršnik
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 482.162,00 EUR

JN000908/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.02.2021
JN000908/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2021
JN000908/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2021
JN000908/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.04.2021
JN000908/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2021
JN000908/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2021
JN000908/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2021
JN000908/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000908/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101
2393
SI
Črna na Koroškem
Slovenija
Mojca Dimnik
mojca.dimnik@crna.si
+386 28704810

Internetni naslovi
http://www.crna.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.crna.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24508
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev gozdne infrastrukture - rekonstrukcija gozdne ceste GC113068 Helena - Petek in GC113216 Navršnik
Referenčna številka dokumenta: 430-0002/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45222000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija gozdne ceste GC113068 Helena - Petek in GC113216 Navršnik, katere namen je izboljšanje voznih razmer, omogočiti večjo pretočnost vozil in urediti odvodnjavanje iz cestišča.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45220000
45222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Črna na Koroškem - Podpeca
II.2.4 Opis javnega naročila
V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija gozdne ceste GC113068 Helena - Petek in GC113216 Navršnik, katere namen je izboljšanje voznih razmer, omogočiti večjo pretočnost vozil in urediti odvodnjavanje iz cestišča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2021   09:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24508


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.03.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2021