Dosje javnega naročila 000939/2021
Naročnik: OBČINA CIRKULANE, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane
Gradnje: SANACIJA PLAZU IN STABILIZACIJA CESTE LC 102151 GRADIŠČA 21
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000939/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.02.2021
JN000939/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2021
JN000939/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000939/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CIRKULANE
Cirkulane 58
2282
SI
Cirkulane
Slovenija
Ivan Stopajnik
infrastruktura@cirkulane.si
+386 27953425
+386 27953423

Internetni naslovi
http://www.cirkulane.si
http://www.cirkulane.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.cirkulane.si
ESPD: http://www.cirkulane.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24519
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SANACIJA PLAZU IN STABILIZACIJA CESTE LC 102151 GRADIŠČA 21
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba pilotne stene in rekonstrukcija lokalne ceste.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gradišča
II.2.4 Opis javnega naročila
Predlagan sancijski ukrep je izvedba dvo vrstna izvedba pilotov, preko njih pa povezovalna blazina-plošča. Celotno cestno telo nalega na AB ploščo/blazino preko pilotov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.03.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.03.2021   12:01
Kraj: elektronsko, preko portala javno naročanje


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.03.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.02.2021   07:28
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo, da reference spremenite na način, da dopustite izvedbo ceste v dolžini 300 m na enem objektu in izvedbo pilotne stene na drugem projektu. Ponudnik z ločenimi referencami je ravno tako sposoben kot ponudnik z obema referencama na istem projektu.

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudniki lahko podajo ločeno referenco in sicer za cesto v dolžini 300 m na enem projektu in izvedbo pilotne stene v dolžini min.60 m na drugem projektu, vendar mora skupna vrednost posla (cesta + pilotna stena) znašati nad 300.000,00 brez DDV.


Datum objave: 26.02.2021   07:32
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da zniža referenco na 300.000 EUR z DDV.
Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal reference, referenca skupaj znaša (cesta + pilotna stena) nad 300.000,00 brez DDV.


Datum objave: 05.03.2021   08:52
VPRAŠANJE
Lahko potrditev reference na obrazcih iz drugih javnih naročil in zraven priložimo vsa potrebna dokazila?


ODGOVOR

Spoštovani,

Potrjene reference so lahko na obrazcih iz drugih javnih naročil, katerim se priloži ustrezna dokazila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 11.03.2021   13:02
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo razpisno dokumentacijo, da ima izvajalec na razpolago 90 dni za izvedbo 137 pilotov fi 80cm in vgradnjo 700 m3 betona in 100.000 kg armature v gredo/ pilotno blazino s parapetno steno ter kompletno ureditvijo odvodnjavanja in zgornjim ustrojem ceste ter vsemi ostalimi deli?
Za normalno izvedbo je po naši oceni potrebno vsaj 180 dni.

ODGOVOR

Spoštovani,

po izvedbi ¼ pilotov se lahko prične z izvedbo blazine nad piloti in z ureditvijo zgornjega ustroja ceste, zato roka izvedbe naročnik ne bo podaljševal.


Datum objave: 11.03.2021   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Je mišljeno pilotna stena v dolžini 60 m ali dolžina pilotov v skupni dolžini 60m?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

kot refrenca podporne konstrukcije je uspešno izvedena pilotna stena v dolžini min. 60m.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.03.2021   11:39
VPRAŠANJE
Pri postavki za varnostno ograjo ni določen nivo zadrževanja in delovna širina. Kakšno zahtevo upoštevamo v ponudbi?

ODGOVOR

Spoštovani,

upošteva se nivo zadrževanja N2 in delovna širina W4.

Lep pozdrav.