Dosje javnega naročila 007689/2020
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava potrošnega materiala za potrebe laboratorijev
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 9.300.351,17 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007689/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.12.2020
JN007689/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2021
JN007689/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.02.2021
JN007689/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2021
JN007689/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.04.2021
JN007689/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2021
JN007689/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.04.2021
JN007689/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.05.2021
JN007689/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2021
JN007689/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2021
JN007689/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.06.2021
JN007689/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2021
JN007689/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2021
JN007689/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2021
JN007689/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2021
JN007689/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2021
JN007689/2020-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2021
JN007689/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2021
JN007689/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2021
JN007689/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.07.2021
JN007689/2020-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2021
JN007689/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN007689/2020-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.09.2021
JN007689/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.10.2021
JN007689/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2021
JN007689/2020-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2021
JN007689/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007689/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2021
JN007689/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 12.01.2022
JN007689/2020-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2022
JN007689/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2022
JN007689/2020-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2022
JN007689/2020-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2022
JN007689/2020-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2022
JN007689/2020-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2022
JN007689/2020-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2022
JN007689/2020-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2022
JN007689/2020-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2022
JN007689/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2022
JN007689/2020-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.06.2022
JN007689/2020-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007689/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 040-098640

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mateja Cverle
sjn@onko-i.si
+386 15879601
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava potrošnega materiala za potrebe laboratorijev
Referenčna številka dokumenta: JN-0041/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava potrošnega materiala za potrebe laboratorijev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 7.500.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24322000
33190000
33192500
33696000
38400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava potrošnega materiala za potrebe laboratorijev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007689/2020-B01
Številka obvestila v UL: 2020/S 242-596646
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 07.12.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.02.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 33
Število prejetih ponudb MSP-jev: 32
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 33

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AdvaMed, prodaja medicinskih pripomočkov na debelo, d.o.o.
Vodovodna cesta 99
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
BETA-TRADE Podjetje za trgovino, inženiring in turizem d.o.o. Ljubljana
Linhartova cesta 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
BIOMEDIS M.B. trgovina d.o.o.
Jurančičeva ulica 11
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
CHEMASS d.o.o., merilni sistemi
Baznikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
DR. GORKIČ zdravstvena dejavnost, zastopanje in prodaja medicinske opreme d.o.o.
Obrtniška ulica 11
1370
SI
Logatec
Slovenija

Da
DVOJICA proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
Litostrojska cesta 42D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ECP, trgovina in storitve, d.o.o.
Brnčičeva ulica 45
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
GOLIAS, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Cesta na Mesarico 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
KEFO, kemija in farmacija, d.o.o.
Brnčičeva ulica 29
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
KEMOMED, d.o.o., svetovanje, trgovina in trženje
Brnčičeva ulica 31
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o.
Verovškova ulica 64
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
LABORMED podjetje za trgovino, projektiranje in svetovanje d.o.o., Ljubljana
Peričeva ulica 29
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
Skaručna 14A
1217
SI
Vodice
Slovenija

Da
MAJBERT Pharm, trgovina z medicinskimi pripomočki d.o.o.
Stegne 21C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARITIM Zastopanje, trgovina in svetovanje d.o.o. Ljubljana
Tacenska cesta 20
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDICONSULT, podjetje za komercialne, servisne in posredniške dejavnosti z laboratorijsko in medicinsko opremo, d.o.o.
Središka ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o.
Perovo 30
1241
SI
Kamnik
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Zagrebška cesta 22
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
NOCOM proizvodnja, trgovina, inženiring, d.o.o.
Ljubljanska cesta 19
1233
SI
Dob
Slovenija

Da
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje, d.o.o.
Dolinškova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
pfm medical s, trgovina z medicinskimi proizvodi, d.o.o.
Sermin 75A
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
PROBO, trgovinska družba za promet z medicinskimi pripomočki, d.o.o.
Prekorje 48
3211
SI
Škofja vas
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 11A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PULMODATA Profesionalna medicinska oprema d.o.o.
Puchova ulica 1
1235
SI
Radomlje
Slovenija

Da
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Stegne 13G
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SAN.KO.M., trgovina, proizvodnja in kooperacija, d.o.o.
Ježica 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
VENOFARMACIJA podjetje za zastopstvo, trženje in svetovanje d.o.o.
Ulica I. štajer. bataljona 7
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150
AT
Wien
Avstrija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 7.500.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 7.500.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.02.2021