Dosje javnega naročila 000940/2021
Naročnik: OBČINA SEMIČ, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Gradnje: PREPLASTITEV CEST V OBČINI SEMIČ V LETU 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 228.818,08 EUR

JN000940/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.02.2021
JN000940/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2021
JN000940/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.04.2021
JN000940/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000940/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333
SI
Semič
Slovenija
mateja.kambic@semic.si
+386 73565353
+386 73565365

Internetni naslovi
http://www.semic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.semic.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24518
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREPLASTITEV CEST V OBČINI SEMIČ V LETU 2021
Referenčna številka dokumenta: 430-02/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je preplastitev naslednjih javnih poti oz. javnih površin:
- JP v ulici Kot v dolžini 1.305 m
- JP v naselju Praprot v dolžini 815 m
- JP v ulici Pod Vrhom v dolžini 145 m
- JP v ulici Kolodvorska cesta v dolžini 220 m
- JP v ulici Drage v dolžini 88 m
- plato ob OŠ Semič površine 1.460 m2
- parkirišče ob Gasilskem domu na Cerovcu površine 250 m2.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je preplastitev naslednjih javnih poti oz. javnih površin:
- JP v ulici Kot v dolžini 1.305 m
- JP v naselju Praprot v dolžini 815 m
- JP v ulici Pod Vrhom v dolžini 145 m
- JP v ulici Kolodvorska cesta v dolžini 220 m
- JP v ulici Drage v dolžini 88 m
- Plato ob OŠ Semič površine 1.460 m2
- parkirišče ob Gasilskem domu na Cerovcu površine 250 m2.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.03.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.03.2021   12:01
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.03.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.02.2021