Dosje javnega naročila 001013/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje programske opreme LMIS in merilne opreme proizvajalcev AMES, Kipp & Zonen, Delta-T Devices, MetSpec, Metek, Eigenbrodt v ARSO merilni mreži
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 103.333,00 EUR

JN001013/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.02.2021
JN001013/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.02.2021
JN001013/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.03.2021
JN001013/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.04.2021
JN001013/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001013/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Mateja Lamot
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/388942/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24590
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje programske opreme LMIS in merilne opreme proizvajalcev AMES, Kipp & Zonen, Delta-T Devices, MetSpec, Metek, Eigenbrodt v ARSO merilni mreži
Referenčna številka dokumenta: 43005-1/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50411000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zdrževanje programske opreme LMIS in merilne opreme proizvajalcev AMES, Kipp & Zonen, Delta-T Devices, MetSpec, Metek, Eigenbrodt v ARSO merilni mreži.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38344000
51300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obseg del zajema:
- Storitve rednega in investicijskega vzdrževanja strojne in programske opreme.
- Dobavo merilne opreme in nadomestnih delov proizvajalcev AMES, Kipp & Zonen, Delta-T Devices, MetSpec, Metek, Eigenbrodt.
- Dobavo pomožnega instalacijskega materiala in nadomestnih delov za potrebe vzdrževanja vgrajene merilne opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.03.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.03.2021   12:15
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.03.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.02.2021