Dosje javnega naročila 001117/2021
Naročnik: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
Gradnje: Gradnja spremljevalnega večnamenskega objekta v Športnem parku Brajda
ZJN-3: Odprti postopek

JN001117/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.02.2021
JN001117/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN001117/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2021
JN001117/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001117/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
SI
Tolmin
Slovenija
info@komunala-tolmin.si
+38 53819300

Internetni naslovi
https://www.komunala-tolmin.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-tolmin.si/aktualni-razpisi/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24681
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja spremljevalnega večnamenskega objekta v Športnem parku Brajda
Referenčna številka dokumenta: 6/2021 JN VV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja spremljevalnega večnamenskega objekta v Športnem parku Brajda.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja spremljevalnega večnamenskega objekta v Športnem parku Brajda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.04.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.04.2021   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.03.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
Tolmin
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.03.2021   07:18
VPRAŠANJE
Kaj mislite pod besedo večnamenski objekt?

ODGOVOR
Objekt ima naziv večnamenski, ker bo služil več namenom oziroma vrstam uporabnikov. V prvi vrsti bo ponudil ustrezne prostore upravljalcem športnega parka iz Zavoda KŠM, ki bodo imeli tam ustrezne pisarniške in skladiščne prostore za vzdrževalno opremo. Ob tem ga bodo koristili športni uporabniki, predvsem klubi, tako za potrebe treningov (garderobe s tuši, skladišče za opremo in rekvizite) kot za potrebe tekmovanj (prostori za sodnike, delegate, prostori za napovedovalce in tehniko). Obiskovalci športnega parka in rekreativci bodo v njem lahko koristili javne sanitarije, za gledalce športnih tekmovanj pa bodo na voljo tribune za skupno 550 obiskovalcev.

Kar se tiče zahtevanega referenčnega pogoja, ki se nanaša na večnamenskost objekta, pa naročnik pojasnjuje, da mora ponudnik svoje izkušnje izkazati z gradnjo objekta oziroma objektov, ki so namenjeni več kot eni dejavnosti, oziroma z gradnjo objektov s pomožnimi prostori (npr. gradnja poslovne stavbe s skladišči in garažami, gradnja doma krajevne skupnosti s športno ali kulturno dvorano)
Datum objave: 04.03.2021   07:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo vas za preverbo debelin pri pregradnih stenah : Debelina pregrad je zahtevana 2,5cm, kar pa ni skladno z okovjem, ki je predvideno za steno 12-13 mm..
2. Izdelava, dobava in postavitev predelnih sten v sanitarijah vključno z vrati po spodnjih opisih in shemah
predelne stene, iz vodoodporne visokotlačne plošče - laminati, debeline 2,5cm, kot npr. Fundermax exterior U 0753, Cool Grey Medium, NCS S 3502-B, barvano v masi ali enakovredno. Predelna stena je nevidno pritrjena v steno. V mavčnokartonski steni je potrebno dodati ojačiteve. Stena stoji na inox tipskih nogicah, dvignjena cca. 10 cm od tal.
Dobava in montaža okovja glede na konfiguracijo posamzne stene: U nosilec plošče inox 13/50x50x2 mm, Tečaj za vrata inox standardni 90x52 mm, zapiralo vrat inox 63-13 mm, Ploščica drsna za zapiralo vrat inox 50x30, Nogica nastavljiva inox fi 28-13/105-155 mm, Kotnik pritrdilni inox max-max-zid 45x40x3 mm, proizvajalca npr. RAMAINOX ali enakovredno. Okovje vrat mora omogočati nadzorovano (mehko) zapiranje in odpiranje vratnih kril.
OP.: v ceni zajeti ves pritrdilni, tesnilni in sidrni material ter vso potrebno podkonstrukcijo in finalno obdelavo lesa po izboru projektanta!
OP.: Glej sheme kopalnic!
lp

ODGOVOR
Predvidena je standardna debelina plošč: 12-13 mm.Datum objave: 04.03.2021   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo vas za objavo načrta opreme.
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je načrt opreme objavil na spletni strani Komunale Tolmin d.o.o. (povezava razpisi:.https://www.komunala-tolmin.si/sportni-park-brajda/ ).


DODATNO POJASNILO:
Naročnik opozarja vse ponudnike, da morajo pri pripravi ponudbe upoštevati stroške odvoza izkopanega materiala na začasno deponijo, oddaljeno do 2 km, in odvoz le-tega nazaj v zasip.


Datum objave: 04.03.2021   09:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas ali lahko ponudimo tudi tipsko stavbno pohištvo.
Prosimo vas tudi za načrte opreme - pohištva.
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je načrt opreme objavil na spletni strani Komunale Tolmin d.o.o. (povezava razpisi:.https://www.komunala-tolmin.si/sportni-park-brajda/ ).Datum objave: 15.03.2021   14:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisu opreme so zajeti :
3. "KOVINSKI REGALI S POLICAMI
Dobava in montaža tipskega regala.
Izdelan iz kvalitetne dekapirane pločevine debeline 2 in 1 mm, elementi regali so lakirani z visoko kvalitetnimi laki po barvni karti RAL (barvo izbere odg. proj. arh.). Sestavljeni so iz začetnih in nadaljevalnih regalov. Nosilci polic na regalu se lahko poljubno premikajo po višini brez vijačenja s sistemom zatikanja. Police so izdelane iz oplemenitenga iverala, sive brave po izboru arhitekta. Nosilnost polic 300kg.
Kot npr.: Kit Žižki, Mini Kit Žižki ali enakovredno."

Navedeni dobavitelj zagotavlja, da je nosilnost teh regalov od 100 - 175 kg, v popisu del je zahtevana nosilnost 300 kg.
Zanima nas ali gre za napako ali pa lahko ponudimo regale z nosilnostno 100 - 175 kg ?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
V opisu regalov je prišlo do napake pri opisu največje možne nosilnosti. Prava nosilnost je 175 kg.Datum objave: 17.03.2021   12:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da pri referenčnih zahtevah jasno napišete klasifikacije objektov po CC-SI kot je to običajno na javnih razpisih in s tem omogočite enakopravno obravnavo ponudnikov.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je že predhodno podal odgovor v zvezi z referenčnimi zahtevami, ki se vežejo na večnamenski objekt. Naročnik ponovno pojasnjuje, da mora ponudnik svoje pretekle izkušnje izkazati z gradnjo kakršnega koli objekta, ki je namenjen več kot eni dejavnosti oz. objekta s pomožnimi prostori.Datum objave: 19.03.2021   11:33
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede referenčnih potrdil nas zanima ali lahko predložimo le te na referenčnih obrazcih, ki so bili potrjeni za potrebe drugih razpisov in so vsebinsko primerljivi z objavljenim obrazcem?!
Smatramo, da je nenehno potrjevanje vsebinsko enakih obrazcev nepotrebno delo tako za ponudnike kot naročnike, saj se podatki na obrazcih ne spreminjajo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Predložite lahko tudi referenčna potrdila, potrjena za potrebe drugih razpisov, ki pa morajo biti vsebinsko skladna z naročnikovim obrazcem.Datum objave: 23.03.2021   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zahtevamo detajlnejši popis del za paviljon na tribunah! Popis je namreč v "kpl". Niti ni podrobnega načrta za paviljon. Podajte vsaj koliko "kg" jeklene konstrukcije je in koliko "m3" lesa je strešne konstrukcije. Kot je sedaj zastavljeno je nemogoče realno ovrednotiti izvedbo celotnega paviljona. Bodo neke ocene (ali špekulacije), ki pa se ne bodo skladale z realnimi cenami. Cena paviljona bo zaradi obsega tudi močno vplivala na končno ceno zato prosimo za resen pristop k zahtevi. Prosimo tudi za podrobnejše načrte paviljona.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Načrt paviljona z vsemi detajli, potrebnimi za pripravo ponudbe, je prikazan v mapi Projektna dokumentacija 1, 01 Vodilni načrt arhitektura, SPB_PZI_nacrti_5.8.pdf.Datum objave: 24.03.2021   12:25
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za en teden. Glede na trenutno situacijo, imamo težave pri pridobivanju ponudb na določenih segmentih, zato bi potrebovali več časa za pripravo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne podaljšuje. Postavljeni rok za oddajo ponudb omogoča vsem ponudnikom pripravo pravočasne in ustrezne ponudbe.Datum objave: 26.03.2021   12:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

b. zasip z armirano ojačitvijo
Na zidovih na zahodni strani je izvedena ARMIRANA ZEMLJINA (geomreže, armirani geotekstil) po sistemu kot Polyslope S ali enakovredno
Opažni kovinski elementi, narejeni iz armaturne Q mreže, ki se jih zakrivi na željen kot.
Armirni geosintetik npr. Miragrid GX ali Geolon ali enakovredno, ki se ga določi na podlagi izračuna. Glavni podatki za izračun so višina predvidene armirane zemljine, vrsta zemljine in kot podlage, na katerem se bo armirana zemljina gradila.
Protierozijski geosintetik kot npr. Polyfelt green ali enakovredno. To je zelena mreža iz steklenih vlaken, ki preprečuje erozijo zemlje. Namesto te, se lahko uporabijo mreže iz naravnih vlaken, kot je juta ali kokos. Pri tem je potrebno upoštevati, da je le-to naraven material, ki v parih letih propade.
OP.: Nalaganje, zastiranje in fino planiranje ter zasaditev armirane ozelnjene zeleniceje zajeto posebej!

m3 708,00

Prosim povejte, iz kakšne Q mreže so narejeni opažni kovinski elementi?

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Uporablja se armaturne mreže Q335, ki se jih reže v kose dolžine 1.5 m in potem krivi v dva kraka po 75 cm oz. manj glede na mesto vgradnje.


Datum objave: 01.04.2021   13:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na podaljšanje roka za oddajo ponudbe, prosimo za pojasnilo, ali se podaljša tudi rok za veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe (zavarovanje smo vam že poslali po pošti na vaš naslov).??
Do katerega datuma ??? Ali boste objavili tudi popravek razpisne dokumentacije??

Le to smo vam že poslali po pošti na vaš naslov!


ODGOVOR
Rok veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe se ne podaljšuje in ostaja 02.08.2021, zato so že posredovana zavarovanja za resnost ponudbe (bianko menica z menično izjavo) ustrezna.
Popravek razpisne dokumentacije se zaradi navedenega ne bo objavljal.