Dosje javnega naročila 001086/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME ZA INTENZIVNO TERAPIJO Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
ZJN-3: Odprti postopek

JN001086/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.02.2021
JN001086/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001086/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 040-097807
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lidija Ceglar
lidija.ceglar@kclj.si
+386 15221226

Internetni naslovi
https://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389006/RD_INTENZIVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24605
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME ZA INTENZIVNO TERAPIJO Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
Referenčna številka dokumenta: 845080105-119-20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME ZA INTENZIVNO TERAPIJO Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 14.891.793,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 7
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE SPECIALNIH BOLNIŠKIH POSTELJ INTENZIVNA TERAPIJA 30 KOS
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192150
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: NAKUP PERFUZORJEV IT 200 KOS+PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE+POTROŠNI MATERIAL
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42122419
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ENOKANALNA INFUZIJSKA ČRPALKA IT 300 KOS+PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE+POTROŠNI MATERIAL
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33194110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: DVOKANALNA INFUZIJSKA ČRPALKA 300 KOS+PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE+POTROŠNI MATERIAL
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33194110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH MONITORJEV ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE -30 KOS
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33195110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE MONITORJEV ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH ZNAKOV V EIT 30 KOS
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33195110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE MONITORJEV ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH ZNAKOV S CENTRALNO NADZORNO POSTAJO 5 kpl
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33195110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.04.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.04.2021   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.03.2021   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 2

4. Ali vam lahko ponudimo perfuzorje s težo 2,1 kg, saj gre za minimalno odstopanje?

Lepo pozdravljeni,


ODGOVOR št 1 na vprašanje z dne 10.03.2021 14:28

da
Datum objave: 01.04.2021   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v razpisni dokumentaciji, za preventivno vzdrževanje zahteva:
"redni preventivni pregled po priporočilu proizvajalca, vendar najmanj 1x letno".

Ponudili bomo opremo, kjer se redni preventivni letni pregled po priporočilu proizvajalca izvaja vsaki 2 leti.

Prosimo za spremembo zahteve, in sicer, da se lahko redni preventivni letni pregled izvaja 1x na dve (2) leti, če tako priporoča proizvajalec.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št 2 na vpršanje z dne 31.03.2021 10:09

V kolikor proizvajalec priporča preventivni pregled na 2 leti, to zadosti temu kriteriju.
naročnik popravlja zahtevo, ki se po novem glasi:
preventivni pregled se mora izvajati najmanj 1x letno oziroma skladno z navodili proizvajalca, v kolikor ima proizvajalec določene preventivne preglede v krajšem ali daljšem obdobju od 1 leta
Datum objave: 01.04.2021   10:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naše vprašanje se nanaša na sklop 4 dvokanalna infuzijska črpalka in sicer za potrošni material : UV sistem. V tehničnih zahtevah imate navedeno količino za UV sistem 547500 kos / količina za 5let / 300 črpalk. Glede na višino trenutne porabe teh sistemov menimo, da je prišlo do pomote pri navedbi količine UV sistemov. Naročnika zatorej naprošamo, da preveri in navede dejansko količino za UV sisteme. Hvala za odgovor

ODGOVOR št 3 na vprašanje z dne 01.04.2021 09:58
naročnik predvideva porabo da je na dan 1 UV sistem na črpalko, kar pomeni, na leto za 300 črpalk = 109.500 UV sistemov, torej v obdobju 5 let =547.500 UV sistemov

Količina je podana v kosih, zahtevano pa je minimalno pakiranje 100 kos, kar pomeni, če je v škatli 100 kos, morate ponuditi 5475 pakiranj za obdobje 5 let za vseh 300 črpalk
Datum objave: 01.04.2021   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas naprošamo, da zaradi trenutne situacije vezane na pandemijo podaljšate rok za oddajo ponudb za vsaj 10 dni. V času ¨zaprtja ¨naše drzave in ostalih držav po svetu, je namreč od tujih dobaviteljev težko hitro dobiti informacije. Zahvaljujemo se za razumevanje.

ODGOVOR št 4 na vprašanje z dne 01.04.2021 10:06

Javno naročilo je bilo objavljeno že 25.2.2021, kar zadosti ZJN-3 - objava najmanj 35 dni
Naročnik roka ne bo podaljšal
Datum objave: 01.04.2021   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v treh vzorcih pogodb je navedeno, da moramo dobavitelji predložiti štiri bančne garancije ( 3x dobra izvedba pogodbenih obveznosti ,1x za odpravo napak) v višini 10% od pogodbenih vrednosti. Odstotek višine garancij ( 10%) je visok , sploh pri ponudnikih , kateri ponujamo več sklopov. Vljudno vas naprošamo, da znižate višino na 5%. Lep pozdrav!

ODGOVOR št 5 na vprašanje z dne 01.04.2021 10:30

Naročnik sestrinja s spremembo in sicer:
NAKUP OPREME:
za dobro izvedbo pogodbenih se odstotek višine finančnega zavarovanja spremeni iz 10% na 5%
za odpravo napak v garancijski dobi se odstotek višine finančnega zavarovanja spremeni iz 10% na 5%
VZDRŽEVANJE OPREME
za dobro izvedbo pogodbenih se odstotek višine finančnega zavarovanja spremeni iz 10% na 5%
POTROŠNI MATERIAL
za dobro izvedbo pogodbenih se odstotek višine finančnega zavarovanja spremeni iz 10% na 5%Datum objave: 01.04.2021   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri pregledu vzorca pogodbe za potrošni material smo ugotovili, da želite vezati pogodbeno vrednost na 5 let in tako tudi bančno garancijo za dobro izvedbo, le to pa poleg tega še celo z višino 10%, ( večina primerljivih naročnikov je spustila višino zahtevanih garancijna na 5%). Naročnika naprošamo, da višino bančne garancije zniža na 5%. Prav tako se nam ne zdi pravilno, da z bančno garancijo zavarujemo 5 letno predvideno količino odjema potrošnega materiala. Naročniku predlagamo, da navedeno spremeni in s tem zniža stroške, katere navsezadnje ponudniki vkalkuliramo v ponudbeno ceno. To lahko naročnik enostavno stori tako, da zahteva 12 mesečne bančne garancije pri čemer se mora dobavitelj zavezati ( tudi v pogodbi za dobro izvedbo), da bo pred potekom prvega leta dostavil bančno garancijo za naslednje leto in tako naprej za celotno 5 letno obdobje. Ali bo naročnik sledil predlogu potencialnega ponudnika? Lep pozdrav!

ODGOVOR ŠT 6 NA VPRAŠANJE Z DNE 01.04.2021 10:52

V odogovru št,. 5 je naročnik že spremenil, znižal višino vseh finančnih zavarovanj.
Obdobje trajanja finančnega zavarovanja ostane nespremenjeno
Datum objave: 01.04.2021   10:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika naprošamo za podaljšanje oddaje roka ponudb. Se zahvaljujemo in lep pozdrav!

ODGOVOR št 7 na vprašanje z dne 01.04.2021 10:32

Javno naročilo je bilo objavljeno že 25.2.2021, kar zadosti ZJN-3 - objava najmanj 35 dni
Naročnik roka ne bo podaljšalDatum objave: 06.04.2021   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali vam lahko ponudimo postelje s sledečimi karakteristikami:

- postelja ima štiridelno ležišče (trije gibljivi), postelja širine maksimalno 99 cm, in dolžine maksimalno 216cm. Podaljšanje je možno za 20 cm in se vrši ročno.
- nastavljiva višina ležišča od 46,5 cm do 78 cm (od spodnjega dela ležišča do tal)
- pri spreminjanju naklona hrbtnega dela ležišča se le ta teleskopsko podaljša da preprečuje zdrs pacienta
- trendelenburg/antitrendelenburg 12°
- nastavitev vzglavnega dela do 78°
- nastavitev kolenskega dela 34°
- nastavitev nožnega dela (navzdol ) 75°
- Varna delovna obremenitev postelje do 230 kg
- ima preobrazbe v pozicijo popolnega stola, spuščen nožni del do tal
- nastavitve postelje kot pripomoček za vstajanje pacienta
- Možnost varne prone pozicije (za pacienta ki leži na trebuhu)
- delovanje vseh funkcij postelje preko omrežne napetosti 230V ter preko vgrajenega baterijskega napajanja
vse nastavitve se vršijo električno
- električno preko stikal vgrajenih na notranji in zunanji strani posteljnih ograjic in na sestrski konzoli ob postelji
- funkcije posameznih električnih stikal je mogoče izključiti za uporabo pacientu
- posteljne ograjice so štiridelne, po dve na vsaki strani postelje, katere je mogoče neodvisno nameščati ali shranjevati pod okvir postelje . Spuščajo se z enkratnim pritiskom na vzvod.
- hitro spuščanje ograjic je varovano s pnevmatskim cilindrom.
- vzglavna in nožna posteljna končnica sta snemljivi, nožna končnica ima izvlečno polico za prevoz opreme.
- na okvir postelje je možno pritrditi infuzijska stojala (4)
- okvir postelje omogoča nosilec za kisikove jeklenke (2)
- na obeh straneh postelje na vzglavnih ograjicah so indikatorji nastavljenega kota vzglavnega dela ležišča
- hitra izravnave ležišča CPR se izvaja prostoročno z nožnim stikalom na obeh straneh postelje postelja ima žep za vstavitev kaste za rtg pc slikanje, brez dvigovanja bolnika
- na obeh straneh okvirja postelje sta po dva držala za drenažne vrečke. Na vseh štirih vogalih postelje so zaščitni odbijači.
- kolesa so velikosti premera 15 cm in ne puščajo sledi, katera se prosto gibljejo 360°.
- Postelja ima nočno lučko
- posteljni vložek
- Kapaciteta tehtnice je od 5kg do 250 kg / možnost tehtanja pacienta do 227kg , ki je izdelana po standardu EN45501 Razred IIII
- Postelja je izdelana skladno z evropsko direktivo 93/42/EEC Razred I za posteljo v skladu z tehničnimi standardi in standardi zagotavljanja kakovosti
-         60601-1
-         60601-2-52


Hvala za vaš odgovor.ODGOVOR št 8 na vprašanje z dne 30.03.2021 11:44
Postelja ki jo predlagate je eventualno primerna za intenzivno nego, vsekakor pa ne za intenzivno terapijo, saj poglavitnih zahtev za terapevtsko posteljo ne izpolnjuje, tako da predlagane postelje ne moremo sprejeti kot ustrezneDatum objave: 06.04.2021   09:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji zahtevate rok dobave v 60 dneh od veljavnosti pogodbe. Glede na globalno situacijo glede pandemije vas vljudno naprošamo, da podaljšate možnost roka dobave na 120 dni od veljavnosti pogodbe. Hvala za razumevanje in lepo pozdrav !

ODGOVOR št 9 na vprašanje z dne 02.04.2021 11:26

Dobavni rok ostane do 60 dni. Opremo, katere predmet je javno naročilo namreč nujno potrebujemo zaradi pomanjkanja in za zagotovitev varne obravnave pacientov.
Datum objave: 06.04.2021   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
med Splošnimi in strokovnimi zahtevami naročnika navajate v točki 3, da "mora biti za vse sklope (razen sklop 1) preventivno vzdrževanje v času garancijske dobe brezplačno", iz česar izhaja, da za sklop 1 preventivno vzdrževanje ni brezplačno.
V Vzrocu pogodbe za opremo pa v točki 1.8 pa navajate, da je "za vse sklope je preventivno vzdrževanje v času garancijske dobe brezplačno. Načrt preventivnega vzdrževanja opreme za sklop 1 v skladu z navodili proizvajalca v času garancijske dobe je Priloga 2, ki je sestavni del te pogodbe.".
Poleg tega Vzorec pogodbe ne vsebuje Priloge 2.
Prosimo za uskladitev vaših zahtev.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št 10 na vprašanje z dne 02.04.2021 15:28
V splošnih in strokovnih zahtevah je navedeno pravilno.
V vzorcu pogodbe v točki 1.8. je prišlo do napake, pravilno se točka 1.8. glasi: Izvajalec je dolžan vzdrževati predmet naročila v skladu z navodili proizvajalca. Za vse sklope je preventivno vzdrževanje v času garancijske dobe brezplačno ( razen za sklop 1)
Datum objave: 06.04.2021   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v Vzorcu pogodbe za vzdrževanje navajate v točki 7.5 Plačila bo naročnik plačeval na transakcijski račun izvajalca št. ________________ pri _________________ 7.5. Plačila bo naročnik plačeval na transakcijski račun izvajalca št. ________________ pri _________________ na podlagi izstavljenega računa zadnji dan v mesecu za preteklo leto, v roku 60 dni od prejema računa. Prvi račun bo izvajalec izstavil 1 leto po primopredaji opreme oziroma v kolikor je vzdrževanje v času garancijske dobe brezplačno, bo izvajalec prvi račun izstavil 1 leto po poteku garancijske dobe opreme., v roku 60 dni od prejema računa. Prvi račun bo izvajalec izstavil 1 leto po primopredaji opreme oziroma v kolikor je vzdrževanje v času garancijske dobe brezplačno, bo izvajalec prvi račun izstavil 1 leto po poteku garancijske dobe opreme.

Predvidevamo, da je prišlo do lapsusa in je pravilen zapis 7.5. Plačila bo naročnik plačeval na transakcijski račun izvajalca št. ________________ pri _________________ na podlagi izstavljenega računa zadnji dan v mesecu za PRETEKLI MESEC, v roku 60 dni od prejema računa. Prvi račun bo izvajalec izstavil 1 leto po primopredaji opreme oziroma v kolikor je vzdrževanje v času garancijske dobe brezplačno, bo izvajalec prvi račun izstavil 1 leto po poteku garancijske dobe opreme.

Prosimo za ustrezen popravek.

Lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT 11 NA VPRAŠANJE Z DNE 02.04.2021 15:36

Zapisano je pravilno, saj se preventivno vzdrževanje izvaja praviloma 1x na leto in ne vsak mesec.
Datum objave: 06.04.2021   09:42
VPRAŠANJE
Pozdrav!

Vidimo, da vas več ponudnikov naproša za podaljšanje roka oddaje ponudb. Jasno nam, je, da je dosedanji rok za oddajo ponudb skladen z ZJN-3, tega vam tudi nihče ne očita. Verjamemo, da imajo tudi drugi ponudniki, tako kot mi zaradi razmer zaradi pandemije po svetu težave pri izdelavi ponudb. Zato vas tudi mi naprošamo, da ponovno pregledate možnosti in ugodite ponudnikom s podaljšanjem roka za oddajo ponudb za vsaj 7 delovnih dni. Vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovor!

ODGOVOR št 12 na vprašanje z dne 01.04.2021 11:58

Javno naročilo je bilo objavljeno že 25.2.2021, kar zadosti ZJN-3 - objava najmanj 35 dni
Naročnik roka ne bo podaljšal tudi iz razloga, ker nujnoi potrebuje opremo iz predmetnega javnega naročila

Datum objave: 06.04.2021   09:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika vljudno naprošamo za podaljšanje oddaje roka ponudb. Se zahvaljujemo in lep pozdrav!

ODGOVOR št 13 na vprašanje z dne 02.04.2021 08:48

Javno naročilo je bilo objavljeno že 25.2.2021, kar zadosti ZJN-3 - objava najmanj 35 dni
Naročnik roka ne bo podaljšal tudi iz razloga, ker nujno potrebuje opremo iz predmetnega javnega naročila

Datum objave: 06.04.2021   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu 3 - enokanalna infuzijske črpalke v točki 45. zahtevate črpalke, ki so kompatibilne z obstoječim organizatorjem črpalk proizvajalca Braun. Da se omogoči dostop tudi ostalim ponudnikom prosimo, če se ta zahteva odstrani.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR št 14 na vprašanje z dne 12.03.2021 13:57
Zahteva ostaja nespremenjenaDatum objave: 06.04.2021   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zastavljamo vam naslednja vprašanja:
- Sklop 2, alineja 4: zahtevate težo perfuzorja do 2 kg. Ali vam lahko ponudimo črpalko do teže 2,3 kg, ki se že uporablja v vaši ustanovi?

Hvala za vaše razumevanje.ODGOVOR št 15 na vprašanje z dne 29.03.2021 11:54

V intenzivnih enotah uporabljamo veliko črpalk in perfuzorjev pri enem bolniku, imamo veliko transportov, prelaganj itd in pri tem rokujemo še z drugimi aparaturami. Zato so teže teh aparatur zelo pomembne. Pomemben je tudi čas, ko prelagamo stvari in je pomembno, da so npr. perfuzorji po 3 ali 4 skupaj, da ne odstranjujemo vsakega posebej in zato je pomembno, da konstrukcija npr 4 kom. ni pretežka.
Zahteva ostaja nespremenjena.
Datum objave: 06.04.2021   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V strokovnih zahtevah navajate da za 1 sklop ne velja brezplačno preventivno vzdrževanje v času garancijske dobe. Prosim če temu primerno popravite določila v pogodbi in v excel datoteki popravite količino na 210 pregledov (7 let, 30 postelj). Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št 16 na vprašanje z dne 06.04.2021 09:58

Za postelje je garancijska doba 24 mesecev, vzdrževanje pa je za obdobje 60 mesecev od dneva primopredaje dalje, kar je skupaj 5 let in ne 7 let.
Datum objave: 06.04.2021   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali se lahko ponudijo perfuzorji in črpalke v angleškem jeziku?

ODGOVOR št 17 na vprašanje z dne 06.04.2021 09:51


Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V ponudbi je lahko katalog in navodila za uporabo v angleškem jeziku, ob primorpedaji morajo biti podana navodila tudi v slovenskem jeziku
Datum objave: 06.04.2021   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ob prebiranju tehničnih zahtev sklopa 2: Perfuzor in sklopa 3: Enokanalna infuzijska črpalka, je možno razbrati, da je celotna zahteva napisana na način, ki omogoča prijavo izključno ponudniku črpalk proizvajalca BBraun model Space.

Pozdravljamo pristop, ki poleg nakupa samih črpalk vključuje v javno naročilo tudi potrošni material in servisne stroške. Vendar ste tudi v tem delu vključili potrošni material, kateri za normalno uporabo absolutno ni vezan na tip črpalke in s tem omejujete konkurenco. Tako na področju samih črpalk kot tudi na področju potrošnega material.

Razumljivo je, da se za uporabo volumetričnih črpalk sklop 3 pričakuje uporaba originalnega potrošnega materiala, ker to zahtevajo že tehnične lastnosti naprave. Zato tudi proizvajalci volumetričnih črpalk največkrat zagotavljajo v naboru proizvodov zahtevane variante razpisanega potrošnega materiala.
Nikakor pa ni razumljivo, da se potrošni material zahteva v sklopu 2 , kjer razpisujete črpalke na brizgo, ki za svoje delovanje ne potrebujejo nujno originalnih brizg, še manj pa zahtevanih podaljškov. To konec koncev potrjujete tudi sami z zahtevo pod točko 18, kjer zahtevate možnost uporabe brizgalk različnih proizvajalcev in različnih velikosti od 5 do 60 ml. Tako zapisani zahtevi nimajo razumske podlage. Vztrajanje na zaprtem sklopu tako po eni strani zožuje možnost ponudbe zgolj na enega ponudnika, po drugi strani pa za kupca pomeni po nepotrebnem izredno veliko nevarnost dviga finančnega stroška za nakup potrošnega materiala.

Druga izredno sporna zahteva v obeh sklopih je tudi zahteva po možnosti sestav treh črpalk v eno enoto, ki je tipična za proizvajalca BBraun. Res je, da je na tržišču prisoten še najmanj en proizvajalec, ki to zahtevo lahko izpolni, vendar v istem trenutku se pokaže zopet težava, ali lahko oba (ali tudi kateri od drugih potencialnih proizvajalcih) ponudi tudi istočasno ves zahtevani potrošni material.

Sporna je tudi točka v sklopu 2, točka 4: v kateri zahtevate črpalko s težo do 2 kg. Glede omejevanja teže v taki meri je že na večih razpisih bilo zastavljenih veliko vprašanj in predlogov po dvigu zahteve na vsaj 2,3 kg, kar ste tudi v večini odobrili.

Popolnoma nam je razumljivo, da v primeru, ko bi želeli z javnim razpisom samo dopolniti obstoječe črpalke z novimi, da govorimo o nujnosti kompatibilnosti. Vendar iz količine črpalk razpisanih v sklopih 2, 3 in 4 je jasno, da se črpalke naročajo za različne uporabnike in zato bi bilo še toliko smotrneje razmisliti, da se celoten razpis zastavi na način, ki bo omogočal sodelovanje večim ponudnikom. S tem bo tudi zagotovljen osnovni namen naročila, ki ga naj bi zagotavljala javna naročila pridobitev čim več kakovostnih ponudb po konkurenčnih cenah.
Pozivamo naročnika, da razpis oblikuje na način, ki bo slednje tudi omogočal.

Lep pozdrav.


ODGOVOR št 18 na vprašanje z dne 29.03.2021 11:49
1.Zahteva ostaja nespremenjena (originalni sistemi so testirani za posamezen perfuzor ali infuzijsko črpalko in v času vzdrževanja se uporablja originalni potrošni materail zarad zmanjšanja okvar na opremi)
2.V času sklenjene pogodbe se uporablja originalni potrošni material (povezano z vzdrževanjem in garancijo), po preteku pogodbe o nakupu potrošnega materiala pa je možna uporaba od različnih proizvajalcev
3. Zahteva glede treh črpalk v enoto ostaja nespremenjena. Zelo je pomembno, da ni potrebno vsako posebej nameščati npr, pri transportu, ampak prestavimo cel sklop.


4.Zahteva ostaja nespremenjena. (V intenzivnih enotah se uporablja veliko črpalk in perfuzorjev pri enem bolniku, imamo veliko transportov, prelaganj itd in pri tem rokujemo še z drugimi aparaturami. Zato so teže teh aparatur zelo pomembne. Pomemben je tudi čas, ko prelagamo stvari in je pomembno, da so npr. perfuzorji po 3 ali 4 skupaj, da ne odstranjujemo vsakega posebej in zato je pomembno, da konstrukcija npr 4 kom. ni pretežka. )

Datum objave: 06.04.2021   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Sklop 1; prosimo če lahko kot ustrezno spoznate specialno bolniško posteljo, ki ima tehtnico, ki je registrirana kot medicinski pripomoček razreda III in ima razpon tehtanja od 10 - 250 kg.

ODGOVOR št 19 na vpršanje z dne 06.04.2021 07:59
DA, spec. bol. post s tehtnico razreda III, razpon tehtanja od 10 do 250 kg, Naročnik potrjuje ustreznost.Datum objave: 06.04.2021   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V sklopu 1 zahtevate posteljo, ki je izdelana skladno z evropsko direktivo 93/42/EEC Razred I. Ponudili bi posteljo ki je registrirana v Razredu IIa, kar je boljše od zahtevane. Prosim za potrditev ustreznosti.

ODGOVOR št 20 na vprašanje z dne 06.04.2021 08:06

DA, ponudnik lahko ponudi Razred IIa . Naročnik potrjuje ustreznost.Datum objave: 07.04.2021   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 2: Perfuzorji (200 kosov)

4) Ali lahko ponudimo perfuzorje s težo 2,1 kg, saj gre za minimalno odstopanje?
8) pretok v razponu od 0.01 do max. 999,90 ml/uro, korak po 0,01-1m/uro

Naš perfuzor ponuja pretok v razponu 0,1-1200 ml/h, kar je v praksi najbolj uporabljeno. Ali lahko ponudimo perfuzor našega proizvajalca.

20) delovanje na akumulatorsko baterijo vsaj 12h pri pretoku 20 ml/h

Ali lahko ponudimo perfuzor, ki ponuja delovanje na akumulatorsko baterijo vsaj 11 ur pri pretoku 5 ml/h, ki se pogosto uporablja.

31) Možnost uporabe kot TCI perfuzor

Ali vam lahko ponudimo perfuzor našega proizvajalca, ki ne nudi možnosti uporabe kot TCI perfuzor, saj boste s tem pridobili nižjo ceno in večjo konkurenčnost. V kolikor je res izkazana potreba za TCI perfuzorje ali lahko razdelite, da se lahko ponudi samo določeno število TCI perfuzorjev (recimo 30% razpisane količine).

32) sistem proti prostemu pretoki pri ugasnjenem perfuzorju

Perfuzor našega proizvajalca deluje tako, da ko je brizga vstavljena in vpeta v naš perfuzor, je sistem zaščiten proti prostemu pretoku, tudi v primeru ugasnjene črpalke. Ker naš perfuzor deluje na drugačen način, zaradi svojega dovršenega varnostnega sistema ne potrebuje dodatnega sistem proti protemu pretoku. Ali vam lahko ponudimo perfuzor našega proizvajalca?

34) ob izteku infuzije možnost nadaljevanja infuzije s povezanim (podrejenim) perfuzorjem (piggyback)

Pri našem perfuzorju, vam je omogočena ročna menjava brizge, ki je zelo enostavna in hitra. Prepozna zadnjo uporabljeno brizgo, ki jo je potrebno le potrditi. Glede na navedeno je sama menjava in izbira brizge nezamudna, tako da je potreba po možnosti nadaljevanja infuzije s povezanim (podrejenim) perfuzorjem nepotreba. Vam lahko ponudimo naš perfuzor?


35) možne enote pri samodejnem izračunavanju

Perfuzor našega proizvajalca nima možnosti uporabe enot: mili internacionalne enote (mIU), kilo internacionalne enot (kIU) in miljon internacionalne enote (MIUU). Manjkajoče enote se v praksi ne uporabljajo. Perfuzor našega proizvajalca nudi vse v praksi uporabljane in potrebne enote, zato vas prosimo, da nam omogočite, da ponudimo naš perfuzor, saj boste s tem omogočili večjo konkurenčnost.

Za pozitivne odgovore se vam zahvaljujemo,

ODGOVOR ŠT 21 NA VPRŠANJE Z DNE 06.04.2021 09:27
4)Zahteva ostaja nespremenjena ( otr intenzivna enota).
8)Zahteva ostaja nespremenjena ( otr intenzivna enota).
20)Lahko
31)Zahteva ostaja nespremenjena
32)Zahteva ostaja nespremenjena oziroma lahko ponudite v kolikor je končna fukncija enaka zahtevani
34)Zahteva ostaja nespremenjena oziroma lahko ponudite v kolikor je končna fukncija enaka zahtevani
35)Zahteva ostaja nespremenjenaDatum objave: 07.04.2021   14:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v ODGOVOR št 3 na vprašanje z dne 01.04.2021 09:58 ste odgovorili:
naročnik predvideva porabo da je na dan 1 UV sistem na črpalko, kar pomeni, na leto za 300 črpalk = 109.500 UV sistemov, torej v obdobju 5 let =547.500 UV sistemov

Naročnika naprošamo, da ponovno preveri količino , saj je skoraj nemogoče, da bi potrebovali standardnih sistemov enako kot UV sistemov. Po naših podatkih ste v lanskem letu nabavili cca 200 kos UV sistemov, pri uporabi cca 300 črpalk !

ODGOVOR št 22 na vprašanje z dne 01.04.2021 11:15

Naročnik je ponovno preveril količino in ugotovil, da je prišlo do napake. Na podlagi tega se spremeni v razpisni dokumentaciji:
stran 21: UV sistem: število enot pakiranj iz 5475 na 780 in količina za 5 let/300 črpalk iz 547500 na 78000

v obrazcu predračuna 845080105-119-20_001:
poz.190 UV infuzijski sistemi -stolpec M ( Količina) iz 547500 na 78000

Naročnik dovoljuje ponudnikom, da popravek v obrazcu predračuna, kot je navedeno zgoraj vpišejo sami
Datum objave: 07.04.2021   14:41
VPRAŠANJE

Pozdravljeni ! Zastavljamo vam vprašanja veza Sklop 2:Perfuzor:

Zahteva 20: Ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki deluje na akumulatorsko baterijo 10 ur pri kontinuiranem pretoku 5 ml/h?

Zahteva 27: Glede na to da se v praksi redko uporablja naknadna nastavitev knjižnice zdravil medtem, ko je črpalka v delovanju, nas zanima ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki nima te funkcije?

Zahteva 30: Opozorimo naj, da je v Sloveniji zmešnjava glede prevodov uporabniških vmesnikov, ker različni dobavitelji uporabljajo npr. za isto funkcijo različne izraze.Večkrat je bila z naše strani že podana pobuda, da bi se slovar izrazov uskladil na nacionalni ravni, da bi bilo globalno izrazoslovje na vseh proizvajalcih perfuzorjev poenotena.Smo dobavitelji znanih perfuzorjev tudi na slovenskem trgu in imamo trenutno uporabniški vmesnih v angleškem jeziku, ki je najbolj udomačen tudi pri končnih uporabnikih .
Ali bo naša ponudba pravilna, če bomo ponudili perfuzor z angleškim uporabniškim vmesnikom?

Zahteva 35: Ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki pri samodejnem izračunavanju nima enote: milijon internacionalne enote (MIUU)?

Pri Potrošni material za 200 kos perfuzorjev v za obdobje 5 let pa nas zanima :

1.Ali vam lahko ponudimo podaljšek z UV zaščito, transparenten 140 cm dolžine ?
2. Ali vam lahko ponudimo podaljšek z 0,2 uM filtrom , 45 cm dolžine z notranjim diametrom 3.0 mm ?

Zahvaljujemo se za odgovore in vas lepo pozdravljamo.
ODGOVOR št 23 na vprašanje z dne 31.03.2021 14:28

20 Zahteva ostaja nespremenjena
27 Zahteva ostaja nespremenjena
30 Zahteva ostaja nespremenjena
35 Zahteva ostaja nespremenjena

1.Zahteva ostaja nespremenjena
2.Zahteva ostaja nespremenjena


Datum objave: 08.04.2021   07:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se nanaša za SKLOP 7: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE MONITORJEV ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH ZNAKOV S CENTRALNO NADZORNO POSTAJO

Merjenje bolečine postaja standard pri zdravljenju bolnikov v intenzivni terapiji. Naročnika sprašujemo ali se vključi v ponudbo modul ali samostoječ monitor za merjenje bolečine, povezljiv v obposteljni monitor proizvajalca Philips, ki na podlagi merjenja prevodnosti kože prikazuje stopnjo bolečine in globino sedacije. Ima certifikat za uporabo v intenzivni terapiji, s študijami dokazano natančnost meritev ob uporabi alfa-2 agonistov in beta blokerjev.

za odgovor se zahvaljujemo

ODGOVOR št 24 na vprašanje z dne 02.04.2021 09:29

PONUDBA DODATNIH FUNKCIJ PRI MONITORINGU JE SEVEDA MOGOČA, VENDAR SE V TEM DELU NE MORE ŠTETI KOT ZAHTEVA NA PODLAGI KATERE BI IZLOČILI PONUDNIKE KI TEH FUNKCIJ NIMAJO.


Datum objave: 08.04.2021   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se nanaša na sklop 5 transportni monitor. v zahtevi št 11 kjer, zahtevate spo2 pulzno oksimetrijo Philips,Nellcor in Masimo.

naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo spo2 oksimerijo proizvajalca Nihon Kohden, saj bo v tem primeru naša ponudba bistveno ugodnejša, in pa senzorje Nihon Kohden v vaši ustanovi že uporabljate.

Hvala za odgovorODGOVOR št 25 na vprašanje z dne 06.04.2021 09:02
OKSIMETRIJA PROIZVAJALCA JE SEVEDA SPREJEMLJIVA OB MOŽNOSTI SOUPORABE KATERE OD NAVEDENIH OKSIMETRIJ.Datum objave: 08.04.2021   07:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se nanaša na sklop 5 transportni monitor točka zahtev št 11 spo2

zaradi opredeljene tehnologije favorizirate določene proizvajalce.

Sprašujemo ali se sprejemljiva pulzna oksimetrija, ki je skladna s ISO 9919?

hvalaODGOVOR št 26 na vprašanje z dne 06.04.2021 09:37

OKSIMETRIJA PROIZVAJALCA JE SEVEDA SPREJEMLJIVA OB MOŽNOSTI SOUPORABE KATERE OD NAVEDENIH OKSIMETRIJ.Datum objave: 08.04.2021   07:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zvezi s Sklopom 7 imamo naslednje vprašanje:

Ali lahko ponudimo centralno postajo, ki ne omogoča aplikacije za oddaljeni dostop preko brskalnika?

Lep pozdrav.

ODGOVOR št 27 na vprašnaje z dne 06.04.2021 09:38
ZAHTEVE OSTANEJO NESPREMENJENEDatum objave: 08.04.2021   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani smo ponudnik monitorjev življenjskih funkcij proizvajalca Mindray.
V dotičnem javnem naročilu bi prosili za nekaj pojasnil oz. sprememb.

SKLOP 5: TRANSPORTNI MONITOR ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE -30 KOS
Ker gre za transportni monitor predvidevamo, da vam je pomembna tudi teža monitorja, ki pa ni nikjer navedena.
Vprašanje 1: Ali se strinjate, da se morajo kot ustrezni ponuditi monitorji, ki skupaj z baterijo na presegajo teže 4 kg?

V zahtevi 4. navajate: Avtonomno napajanje za potrebe transporta vsaj 4 ure.
Vprašaje 2: Ali pravilno razumemo, da je potrebno kot ustrezne ponuditi Litij-ionske, ki so lažje in imajo daljšo življenjsko dobo, kot stare svinčene baterije?
Vprašanje 3: Ali pravilno razumemo, da mora avtonomija vsaj 4 ure biti zagotovljena z eno baterijo?

V zahtevi 11. navajate: Spo2 pulzno oksimetrijo z možnostjo uporabe senzorjev proizvajalcev Philips, Nellcor ali Masimo.
Glede nato, da tudi v vašem kliničnem centru, kar nekaj monitorjev in defibrilatorjev uporablja Mindray oksimetrijo, ki je vsaj enakovredna predlaganim oz. zahtevanim oksimetrijam (Philips, Nellcor ali Masimo), prosimo za spremembo, da se lahko kot ustrezna ponudi tudi Mindray oksimetrija.
Vprašanje 4: Ali se strinjate, da se lahko kot ustrezna ponudi tudi Mindray oksimetrija? V kolikor bi bil vaš odgovor ne, prosimo za tehnično ob razlago, zakaj Mindray oksimetrija za vas ni sprejemljiva.

SKLOP 6: MONITORJI ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH ZNAKOV V EIT 30 KOS

V zahtevi 5. navajate: Spo2 pulzno oksimetrijo z uporabo senzorjev proizvajalcev Philips, Nellcor in Masimo (možnost uporabe prstnih senzorjev).
Glede nato, da tudi v vašem kliničnem centru, kar nekaj monitorjev in defibrilatorjev uporablja Mindray oksimetrijo zuporabo naprstnih senzorjev, ki je vsaj enakovredna predlaganim oz. zahtevanim oksimetrijam (Philips, Nellcor ali Masimo), prosimo za spremembo, da se lahko kot ustrezna ponudi tudi Mindray oksimetrija.
Vprašanje 5: Ali se strinjate, da se lahko kot ustrezna ponudi tudi Mindray oksimetrija? V kolikor bi bil vaš odgovor ne, prosimo za tehnično ob razlago, zakaj Mindray oksimetrija za vas ni sprejemljiva.
V zahtevi 10. navajate: Osnovni merilni modul /monitor naj bo opremljen z preglednim zaslonom, velikosti vsaj 6'', za spremljanje merjenih parametrov tudi med transportom.
Osnovni modul ki vam ga želimo ponuditi ima velikost zaslona 5,5'', kar minimalno odstopa od vaše zahteve. Ima pa zaslon zelo visoko resolucijo zaslona 1280x720 in zelo odporno steklo Gorilla Glass steklo, ter podpira več prstno upravljanje. Prosimo za popravek.
Vprašanje 6: Ali se strinjate, da se lahko kot ustrezen ponudi osnovni modul, ki ima 5,5'' velik zaslon, za spremljanje merjenih parametrov tudi med transportom? V kolikor bi bil vaš odgovor ne, prosimo za tehnično ob razlago, zakaj takšna velikost za vas ni sprejemljiva.

V zahtevi 15. navajate: odporen na udarce (Class 7M3).
To klasifikacijo odpornosti navaja Proizvajalec Philips v svojih dokumentacijah za transportne module, (X2, X3).
Želeli bi vam ponuditi osnovni modul, ki zagotavlja standarde:
- EN 1789 (evropski standard, se uporablja za opremo v cestno reševalnih vozilih)
- EN 13718-1, RTCA DO160G, (zračna reševalna vozila)
- MIL-STD810G, MIL STD 461F, (standardi za uporabo opreme v ekstremnih pogojih)
- zaščita pred vdorom vode in prahu IP44
- odpornost na padce z višine 1,2 m na vseh 6 strani
Menimo na slednje navedbe potrjujejo, vsaj enakovredno odpornost kot jo zahtevate v vaših zahtevah.
Vprašanje 7: Ali se strinjate, da se lahko kot ustrezen ponudi tudi osnovni modul z zgoraj navedenimi standardi odpornosti? V kolikor bi bil vaš odgovor ne, prosimo za tehnično ob razlago, zakaj takšna odpornost za vas ni sprejemljiva.

V zahtevi 32. navajate: kompatibilnost z obstoječo opremo v operacijskem bloku in v kardiovaskularni intenzivni terapiji) Philipsovi monitorji.
Glede na to, da zahtevate kompatibilnost z Philips monitorji seveda to kompatibilnost lahko zagotovi samo ponudnik opreme proizvajalca Philips. Kot pa se je že v zadnjih letih večkrat izkazalo se zahtevnost po kompatibilnosti opreme izrablja sam za favoriziranje Philips opreme. Oziroma se kompatibilnost navezuje na staro opremo, ki je neuporabna in bo v vsakem primeru zamenjana.
Ker bi želeli ponuditi enakovredno ponudbo, prosimo za detajlni popis obstoječe opreme na katero se navezuje kompatibilnost, saj bi želeli to opremo zamenjati z enakovredno opremo proizvajalca Mindray. V kolikor takšnega popisa ne posedujete, menimo da je zahteva po kompatibilnosti brez predmetna.
Vprašanje 8: Ali se strinjate da se lahko kot ustrezni ponudijo monitorji, ki ustrezajo ostalim tehničnim zahtevam, ne zagotavljajo pa kompatibilnosti z obstoječimi Philips monitorji.
Vprašanje 9: V kolikor zahteva po kompatibilnosti ostaja nespremenjena, prosimo za tehnični (model, parametri, leto proizvodnje, .) in količinski popis opreme, da lahko v našo ponudbo zajamemo brezplačno zamenjavo obstoječe opreme.

SKLOP 9: MONITORJI ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH ZNAKOV S CENTRALNO NADZORNO POSTAJO 5 kpl

V zahtevi 5 navajate: Osnovni merilni modul /monitor naj naj bo opremljen z preglednim zaslonom, velikosti vsaj 3'', za spremljanje merjenih parametrov tudi med transportom. Zagotavlja kontinuiteto vsaj dveh invazivnih tlakov in osnovnih parametrov med transportom Omogoča naj ohranitev nastavljenih alarmnih mej, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev. Omogočeno naj bo tudi vsaj 5 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.

Vprašanje 10: V kolikor bi pri tej zahtevi z prišlo do kakšne spremembe z dodatnimi vprašanji, za večjo velikost zaslona. Sprašujemo ali se strinjate, da se lahko kot ustrezen ponudi tudi osnovni modul, ki ustreza vsem ostalim zahtevam z velikostjo 5,5''?

V zahtevi 10 navajate: Osnovni merilni modul naj bo odporen na udarce potrjen s standardom IEC TR 60721-4-7, IEC/EN 60068-2-27, izpolnjuje naj tudi test prostega pada vsaj 75 cm in so odporni na vlago vsaj IPX2.
Želeli bi vam ponuditi osnovni modul, ki zagotavlja standarde:
- EN 1789 (evropski standard, se uporablja za opremo v cestno reševalnih vozilih)
- EN 13718-1, RTCA DO160G, (zračna reševalna vozila)
- MIL-STD810G, MIL STD 461F, (standardi za uporabo opreme v ekstremnih pogojih)
- zaščita pred vdorom vode in prahu IP44
- odpornost na padce z višine 1,2 m na vseh 6 strani
Menimo na slednje navedbe potrjujejo, vsaj enakovredno odpornost kot jo zahtevate v vaših zahtevah.
Vprašanje 11: Ali se strinjate, da se lahko kot ustrezen ponudi tudi osnovni modul z zgoraj navedenimi standardi odpornosti? V kolikor bi bil vaš odgovor ne, prosimo za tehnično ob razlago, zakaj takšna odpornost za vas ni sprejemljiva.

V zahtevi 25 navajate: Kompatibilnost z obstoječo opremo na oddelku in osnovnimi merilnimi moduli/monitorji v OP bloku.

Glede na to, da je konfiguracija enega kompleta (centralna postaja + 10 monitorjev), predvidevamo, da gre za zamenjavo celotne opreme in kompatibilnost ni potrebna. Kompatibilnost opreme z operacijskim blokom pa je največkrat tudi samo izločilnega faktorja, saj se po naših informacijah izmenjava oz. rotacija opreme iz oddelka v OP in obratno , v praksi ne izvaja. Dodatno se večkrat navaja kompatibilnost z obstoječo oprem, za katero pa se izkaže, da je tako stara, da z novo opremo ni kompatibilna.
Vprašanje 12: Ali se strinjate, da se lahko kot ustrezni ponudijo monitorji, ki ustrezajo ostalim tehničnim zahtevam, ne zagotavljajo pa kompatibilnosti z obstoječo opremo na oddelku in osnovnimi merilnimi moduli/monitorji v OP bloku.
V kolikor zahteva po kompatibilnosti ostaja nespremenjena, prosimo naprej za detajlni tehnični (model, parametri, leto proizvodnje, .) in količinski popis opreme, kjer bo razvidno s katero opremo je potrebno ponuditi kompatibilnost. Oz. da lahko na podlagi vašega popisa ponudniki v ponudbo zajamemo brezplačno zamenjavo obstoječe opreme, s katero morajo biti sistemi kompatibilni. Glede na to, da gre za 5 kompletov opreme, je velika verjetnost da so na oddelkih različni proizvajalci monitorjev. Tako, da kompletno kompatibilnost lahko zagotovi samo ponudnik, ki bo zagotovil brezplačno zamenjavo obstoječe opreme, ki kompatibilna z opremo v ponudbi.
Kot pa se je že v zadnjih letih večkrat izkazalo se zahtevnost po kompatibilnosti opreme izrablja sam za favoriziranje Philips opreme, oziroma se kompatibilnost navezuje na staro opremo, ki je velikokrat že neuporabna.
Vprašanje 13: V kolikor zahteva po kompatibilnosti ostaja nespremenjena, prosimo za tehnični (model, parametri, leto proizvodnje, .) in količinski popis opreme, da lahko v našo ponudbo zajamemo brezplačno zamenjavo obstoječe opreme.

V zahtevi 21 navajate: Povezava vseh že obstoječih centralnih nadzornih postaj v system

Ker niso navedeni obstoječi sistemi, menimo da je ta zahteva brezpredmetna, oziroma menimo da, je ta zahteva ni popolna.
Drugače pa večina sodobnih monitoring sistemov omogoča povezljivost, najprej med centralnimi postajami, preko hospitalnega bolnišničnega informacijskega sistema pa tudi med različnimi proizvajalci.

Vprašanje 11: Ali se strinjate, da se lahko kot ustrezna ponudi oprema, ki omogoča povezljivost med novimi centralnimi postajami v ponudbi. In da omogoča povezljivost med različnimi proizvajalci opreme protokolu HL7, v kolikor to omogoča bolnišnični informacijski sistem.

V pričakovanju vaši odgovorov vas lepo pozdravljamo.ODGOVOR št 28 na vprašanje z dne 06.04.2021 09:47
sklop 5
1. NE
2. NE
3. NE. ZAGOTOVLJENA MORA BITI AVTONOMIJA 4 URE BREZ SPECIFIKACIJE Z KOLIKO BATERIJAMI.
4. MINDRAY OKSIMETRIJA JE SEVEDA SPREJEMLJIVA OB MOŽNOSTI SOUPORABE KATERE OD NAVEDENIH OKSIMETRIJ.
SKLOP 6
5. MINDRAY OKSIMETRIJA JE SEVEDA SPREJEMLJIVA OB MOŽNOSTI SOUPORABE KATERE OD NAVEDENIH OKSIMETRIJ.
6. STROKOVNA ZAHTEVA OSTANE NESPREMENJENA
7. LAHKO SE PONUDI TUDI OSNOVNI MODUL Z ZGORAJ NAVEDENIMI STANDARDI V KOLIKOR SO ZAHTEVE TEH STANDARDOV ENAKOVREDNE OZ STROŽJE OD ZAHTEVANIH. (DOKAZUJE PONUDNIK)
8. STROKOVNA ZAHTEVA OSTANE NESPREMENJENA
9. BREZPLAČNA ZAMENJAVA OBSTOJEČE OPREME NI MOŽNA, KER JE NEKATERA ŠE V GARANCIJI OZIROMA IMAMO ZANJO SKLENJENE VZDRŽEVALNE POGODBE
SKLOP 7
10. VELIKOST VSAJ 3´´ ZAJEMA TUDI VEČJI ZASLON. V KOLIKOR SPRAČUJETE ALI JE LAHKO TUDI ZASLON 5,5'' JE ODGOVOR TOREJ DA.
11.DA V KOLIKOR SO ZAHTEVE TEH STANDARDOV ENAKOVREDNE OZ STROŽJE OD ZAHTEVANIH. (DOKAZUJE PONUDNIK)
12. STROKOVNA ZAHTEVA OSTAJA NESPREMENJENA
13.BREZPLAČNA ZAMENJAVA OBSTOJEČE OPREME NI MOŽNA, KER JE NEKATERA ŠE V GARANCIJI OZIROMA IMAMO ZANJO SKLENJENE VZDRŽEVALNE POGODBE
14. STROKOVNA ZAHTEVA OSTAJA NESPREMENJENA
11.Datum objave: 08.04.2021   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Želeli bi vprašati naslednje:

Sklop 5: Ali lahko ponudimo enakovreden monitor življenjskih funkcij, ki omogoča avtonomno delovanje na baterijo vsaj 2 uri?

Sklop 6: Ali lahko ponudimo enakovreden monitor življenjskih funkcij, s transportnim modulom, ki ima zaslon z diagonalo 3,5'' in avtonomnim delovanjem na baterijo najmanj 60 min in 3/5 žilnimi kabli za EKG, module pa se priklaplja direktno v monitor in ne v poseben »rack«?

Sklop 7: Ali lahko ponudimo enakovreden monitor življenjskih funkcij, z osnovnim merilnim modulom z EKG/respiracijo s 3/5 žilnimi kabli, brez meritve EtCO2, ki bi bila omogočena z dodatnim modulom, z avtonomnim delovanjem na baterijo najmanj 1 uro?

Sklop 7: Ali lahko ponudimo enakovredno centralno postajo, ki detektira in analizira 17 tipov srčnih motenj, pacientni sektor pa vsebuje 13 krivulj?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT 29 NA VPRAŠANJE Z DNE 06.04.2021 09:35
1. NE
2. NE
3. NE
4. STROKOVN AZAHTEVA OSTANE NESPREMENJENA