Dosje javnega naročila 001306/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)
ZJN-3: Odprti postopek

JN001306/2021-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 05.03.2021
JN001306/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001306/2021-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2021/S 046-116286
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)
Referenčna številka dokumenta: 845080109-039-21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, DVOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)


II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji.Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Skladno z natečajni pogoji.
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
22.04.2021   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
2.stopnja
1. nagrada 29.000 EUR
2. nagrada 23.200 EUR
3. nagrada 17.400 EUR
tri priznanja po 8.700 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
1.stopnja
odškodnina na elaborat v 1.stopnji 1.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 26 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
2.stopnja
4 odškodnine po 6.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh., Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik UKCL): Veronika Ule, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik UKCL): Peter Habjan, univ. dipl. inž. arh., Članica (naročnik UKCL): doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med., Član (naročnik UKCL): Jure Dolinar, univ. dipl. inž. str. , Član (ZAPS): prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh., Član (ZAPS): Davor Katušić, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (naročnik MZ): mag. Simona Hribar Motore, univ. dipl. prav., Namestnik članov (naročnik UKCL): prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med., Namestnica članov (naročnik UKCL): Jolanda Munih, prof. zdr. vzg., Namestnik članov (naročnik UKCL): Marcel Turk univ. dipl. inž. str., Namestnik članov (ZAPS): Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh. (Stvar d.o.o.), Poročevalec A: Blaž Babnik Romaniuk, mag. inž. arh., Poročevalec A: Jure Henigsman, mag. inž. arh., Poročevalka za tehnologijo: Marja Konečnik, univ. dipl. inž. arh., Izvedenska skupina za medicinsko tehnologijo: Patrick Hedwig, Dipl.-Ing. Architekt (SWECO Gmbh), Thomas Fischer, Dipl.-Ing. (SWECO Gmbh), Primož Stražar, univ. dipl. inž. arh. (SWECO Gmbh), Izvedenec za gradbena dela (naročnik UKCL): Denis Kegl, univ. dipl. inž. grad., Izvedenka za urbanizem (OPN MOL): mag. Maja Brusnjak Hrastar, univ. dipl. inž. arh., Izvedenka za področje varstva kulturne dediščine: Tatjana Adamič, univ. dipl. umet. zgod., Izvedenec za oceno investicijske vrednosti: Robert Pangršič, grad. teh., Izvedenec za osončenje: Urh Vidmar, dipl. inž. pom., Izvedenska skupina za posebna področja medicinske stroke: doc. dr. Mateja Logar, dr. med., asist. dr. Tadeja Kotar, dr. med., Janja Perme, dipl. med. ses., mag. posl. in ekon. ved., Nina Maksimović, mag. zn., Skrbnica natečaja: Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.04.2021   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet oz. ZOOM posvet 16. 3. 2021 ob 14:00
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 1. stopnja 26. 3.2021
Rok za postavljanje formalnih vprašanj 1. stopnja 7. 4. 2021
Rok za odgovore na formalna in vsebinska vprašanja 1.stopnja 9. 4. 2021
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije 1. stopnja četrtek, 22. 4. 2021, do 16:00 ure
Objava rezultatov 1. stopnje in vabilo v 2. stopnjo predvidoma 11. 5. 2021
Rok za predložitev dokumentacije za ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v 2. stopnji predvidoma četrtek, 20. 5. 2021, do 16.00 ure
Odločitev glede ugotavljanja sposobnosti za sodelovanje v 2. stopnji predvidoma 27. 5. 2021
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 2. stopnja predvidoma 27. 5. 2021
Rok za postavljanje formalnih vprašanj 2. stopnja 31. 5. 2021
Rok za odgovore na formalna in vsebinska vprašanja 2. stopnja predvidoma 3. 6. 2021
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije 2. stopnja predvidoma četrtek, 10. 6. 2021, do 16:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 12. 7. 2021
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma avgust 2021

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.03.2021   06:34
Za organiziran fizični ogled lokacije, dne 16.3.2021 se je potrebno predhodno prijaviti na elektronski naslov natecaji@zaps.si najpozneje en dan pred ogledom.
Potrditev termina z navedbo ure za ogled vam bomo poslali po e-pošti.


Datum objave: 15.03.2021   06:58
Objavljena je popravljena C_8 Tabela površin_DOP. Prosimo, da predhodno verzijo tabele zavržete.

Datum objave: 19.03.2021   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na "zahtevane minimalne skupne bruto etažne površine brez garažnih prostorov" (natečajni pogoji, str. 14), nas zanima ali za veljavno referenco šteje objekt s klasifikacijo CC SI 113 z bruto površino nadzemnega dela z oskrbovanimi stanovanji 4538m2 in 650m2 pripadajočih shramb s komunikacijami, ki pa se nahajajo v kletni etaži objekta, kar skupaj znese 5188m2 b.t.p.? (V tej površini niso vštete površine garažnih prostorov).

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Da, zgoraj opisana referenca je ustrezna.


Question:

Dear Sirs,
according to the "required minimum total gross floor area without garages" (competition rules, p. 14), we are interested in whether a building with classification CC SI 113 with gross area of above-ground part with serviced apartments 4,538 m2 and 650 m2 of associated storage with communications is considered a valid reference, only that the premises are located in the basement of the building; the total area is 5,188 m2 gross floor area? (This floor area does not include garage space).
Thanks. Best regards.

ANSWER:
Yes, the reference described above is relevant.


Datum objave: 19.03.2021   13:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

natečaj za Infekcijsko kliniko s kompleksnostjo programskih, tehnoloških in funkcionalnih zahtev bolnišnice in umestitvijo le-te na precej regulirano lokacijo ob obstoječe historično tkivo predstavlja zahtevno nalogo, katere ni mogoče kvalitetno pripraviti v nekaj tednih (6 tednih). Skrbna preučitev programskih in tehnoloških zahtev naročnika ter oblikovanje učinkovitih/optimalnih/najustreznejših logistično-tehnoloških shem je ključno za kvalitetno zasnovo Infekcijske klinike. Iz zgoraj navedenih razlogov predlagamo, da se delitev na 2. natečajni stopnji odpravi in se obe natečajni stopnji združita, saj je za ustrezno rešitev potrebno uskaditi multiple vidike. Predlog, da se natečaj izvede kot 1. stopenjski natečaj z rokom oddaje 22.6.202, upošteva zastavljeno časovnico naročnika z nekaj zamika in sicer vsled zagotovitve kvalitetnih natečajnih predlogov.

ODGOVOR

Natečaj ostaja dvostopenjski, podaljšajo pa se roki oddaje za obe stopnji:
- rok za oddajo natečajnih elaboratov za 1. stopnjo: sreda, 26. 5. 2021, do 16h,
- rok za oddajo makete za 1. stopnjo: sreda, 2. 6. 2021, do 16h,
- rok za oddajo natečajno ponudbene dokumentacije za 2. stopnjo: četrtek, 2. 9. 2021, do 16h.

Ostali roki se v skladu s tem spremenijo in sicer:
- rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 1. stopnja: ponedeljek, 19. 4. 2021,
- rok za odgovore na vsebinska vprašanja 1. stopnja: četrtek, 22. 4. 2021,
- rok za postavljanje formalnih vprašanj 1. stopnja: ponedeljek, 17. 5. 2021,
- rok za odgovore na formalna vprašanja 1. stopnja: sreda, 19. 5. 2021,
- objava rezultatov 1.stopnje in vabilo v 2. stopnjo: predvidoma petek, 11. 6. 2021,
- roka za oddajo dokumentacije za ugotavljanje sposobnosti za 2. stopnjo: sreda, 23. 6. 2021, do 16h,
- rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 2. stopnja: torek, 20. 7. 2021,
- rok za odgovore na vsebinska vprašanja 2. stopnja: petek, 23. 7. 2021,
- rok za postavljanje formalnih vprašanj 2. stopnja: ponedeljek, 23. 8. 2021,
- rok za odgovore na formalna vprašanja 2. stopnja: četrtek, 26. 8. 2021.

Predvidena sta dodatna termina za vodeni ogled oz. posvet in sicer:
- vodeni ogled na lokaciji v slovenskem jeziku in po potrebi tudi v angleškem jeziku (v kolikor bodo epidemiološke razmere le-to dovoljevale): četrtek, 8. 4. 2021, ob 14h,
- posvet preko spleta v angleškem jeziku (v kolikor bo dovolj prijav): petek, 9. 4. 2021, ob 11h.
Za ogled oz. posvet se je potrebno prijaviti, najkasneje do srede, 7. 4. 2021, na e-naslov: natecaji@zaps.si.

Question:
Dear Sirs,
The competition for the Infectious clinic with the complexity of the program, technological, and functional requirements of the hospital and its placement in a fairly regulated location next to the existing historical tissue, represents a demanding task that cannot be prepared in a few weeks (6 weeks). Careful study of the program and technological requirements of the client and the creation of efficient/optimal/most appropriate logistics and technological schemes is crucial for the quality design of the Infection clinic. For the above reasons, we suggest to eliminate the division into 2 competition stages and that the two competition levels are merged, as multiple aspects need to be harmonized for an appropriate solution. The proposal to carry out the competition as a 1st stage competition with a deadline of 22 June 2021, takes into account the set clients timetable with a slight lag in time, due to the provision of quality competition proposals.

ANSWER:
The competition remains two-stage, but the submission deadlines are extended for both stages:
- deadline for submission of competition designs for the 1st stage: Wednesday, 26 May 2021, until 16:00,
- deadline for submission of model for the 1st stage: Wednesday, 2 June 2021, until 16:00,
- deadline for submission of competition tender documentation for the 2nd stage: Thursday 2 September 2021, until 16:00.

The other deadlines are amended accordingly, namely:
- deadline for asking substantive questions 1st stage: Monday 19 April 2021,
- deadline for answers to substantive questions 1st stage: Thursday 22 April 2021,
- deadline for asking formal questions, 1st stage: Monday 17 May 2021,
- deadline for answers to formal questions 1st stage: Wednesday 19 May 2021,
- publication of the results of the 1st stage and invitation to the 2nd stage: expected Friday 11 June 2021,
- deadline for submission of documentation for determining the competence for the 2nd stage (applies only to the invited ones): Wednesday 23 June 2021, until 16:00,
- deadline for asking substantive questions 2nd stage: Tuesday 20 July 2021,
- deadline for answers to substantive questions 2nd stage: Friday 23 July 2021,
- deadline for asking formal questions, 2nd stage: Monday 23 August 2021,
- deadline for answers to formal questions 2nd stage: Thursday 26 August 2021.

Additional dates are planned for a guided visit to the site or consultation, namely:
- guided visit to the site in Slovene and, if necessary, also in English (if the epidemiological conditions allow it): Thursday 8 April 2021, at 14:00,
- online consultation in English (if there are enough applications): Friday 9 April 2021, at 11:00.
To visit or consultation it is necessary to register, no later than Wednesday 7 April 2021, to the e-mail address: natecaji@zaps.si.


Datum objave: 19.03.2021   14:00
VPRAŠANJE
Hi,

1. In order to participate in the design competition for the extension work of the Infection Clinic University Medical Centre Ljubljana can we send materials via postal service if it is coming from abroad?
2. Can we arrange a meeting in English to get acquainted with the location?
3. Can the technical brief and competition documentation be presented in English?
4. Could you give some clarification on the mechanical engineering field? Some international equivalent to the profession.
5. Can the authorized architect for architectural design and authorized architect - project leader be the same person or not?

Kind regards,

ANSWER:
1. The competition elaborate can be send regardless of the mode of delivery (personal, delivery services, postal item). The competition tender documentation is taken over by the Chamber of architecture and spatial planning of Slovenia (ZAPS), at the address Vegova 8, 1000 Ljubljana.
Submission deadlines are extended as follows:
- the 1st stage competition elaborate shall reach not later than: Wednesday, 26th of May 2021, by 16:00,
- the 1st stage model shall reach not later than: Wednesday, 2nd of June 2021, by 16:00,
- the documentation for determining the competence for the 2nd stage (applies only to the invited ones) is expected to arrive by: Wednesday, 23rd of June 2021, by 16:00,
- the 2nd stage competition designs shall reach not later than: Thursday, 2nd of September 2021, by 16:00.
2. An additional date for physical tour of the location and a consultation will be organized on Thursday, 8th of April 2021, if the epidemiological situation will allow. The physical tour will be held in Slovene language. An additional date for consultations, via the web application, will be organized on Friday, 9th of April 2021, in English language, if there will be enough applications.
In both cases pre-registration, at the e-mail address natecaji@zaps.si, is required. Questions, answers and explanations will be published on the JN Portal.
3. The competition procedure is conducted in the Slovene language. The competition tender documentation must be made in Slovene. Exceptions are descriptions on plans, which may be in Slovene and/or in English.
4. Please give us more detailed question. All requirements related to the field of mechanical installations are explained in the competition brief in the chapter 3.6, and regarding the references for a mechanical engineer in the competition rules in the chapter 4.16.
5. Yes, the authorized architect for architectural design and authorized architect - project leader can be the same person.

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
1. Ali lahko za sodelovanje na natečaju za dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana pošljemo gradivo po pošti, če prihaja iz tujine?
2. Ali se lahko dogovorimo za sestanek v angleščini, da se seznanimo z lokacijo?
3. Ali sta tehnični opis in natečajna dokumentacija lahko predstavljena v angleščini?
4. Bi lahko pojasnili področje strojništva? Morda bi navedli kakšen mednarodni enakovreden poklic.
5. Ali sta pooblaščeni arhitekt za arhitekturno zasnovo in pooblaščeni arhitekt - vodja projekta ista oseba ali ne?
S spoštovanjem,

ODGOVOR:
1. Natečajni elaborat je mogoče poslati s kakršnim koli načinom dostave (osebno, z dostavno službo, s poštno pošiljko). Natečajno ponudbeno dokumentacijo prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Roki za oddajo se podaljšajo, kot sledi:
- natečajni elaborat 1. stopnje mora prispeti najpozneje: do srede, 26. 5. 2021 do 16.00,
- maketa 1. stopnje mora prispeti najpozneje: do srede, 2. 6. 2021 do 16.00,
- dokumentacija za ugotavljanje usposobljenosti za sodelovanje na 2. stopnji (velja samo za povabljene) naj bi prispela do: do srede, 23. 6. 2021 do 16.00,
- natečajni elaborat 2. stopnje mora prispeti najpozneje: do četrtka, 2. 9. 2021 do 16.00.
2. Organiziran bo dodatni vodeni ogled na lokaciji (v kolikor bodo epidemiološke razmere le-to dovoljevale) in sicer v četrtek, 8. aprila 2021. Fizični ogled bo potekal v slovenskem in po potrebi tudi v angleškem jeziku. Dodatni datum za posvet preko spletne aplikacije bo organiziran v petek, 9. aprila 2021, v angleškem jeziku, če bo prijav dovolj.
V obeh primerih je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov natecaji@zaps.si. Na ogledu oz. posvetu zastavljena vprašanja in odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.
3. Postopek natečaja poteka v slovenskem jeziku. Natečajno ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Izjema so opisi na načrtih, ki so lahko v slovenskem in/ ali angleškem jeziku.
4. Prosimo, da nam zastavite podrobnejše vprašanje. Vse zahteve, povezane s področjem strojnih inštalacij, so razložene v natečajni nalogi v poglavju 3.6; reference za strojnega inženirja sp pojasnjene v natečajnih pogojih v poglavju 4.16.
5. Da, pooblaščeni arhitekt za arhitekturno zasnovo in pooblaščeni arhitekt - vodja projekta sta lahko ista oseba.Datum objave: 19.03.2021   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na kompleksnost natečajne naloge je rok za oddajo natečajnega elaborata izjemno kratek. Sprašujemo, ali se lahko rok za oddajo podaljša?
Najlepša hvala!

ODGOVOR

Roki oddaje obeh stopenj se podaljšajo. Glej odgovor na vprašanje z dne 15. 3. 2021, 10:41.

question:
Dear Sirs,
Due to the complexity of the competition brief, the deadline for submitting the competition design is extremely short. We ask if the submission deadline can be extended?
Thank you very much!


ANSWER:
Submission deadlines for both stages are extended. See the answer to question of 15 March 2021, 10:41.Datum objave: 19.03.2021   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
po pregledu razpisne dokumentacije in ogledu lokacije ugotavljamo, da je glede na obseg in zahtevnost predmeta natečaja rok za izdelavo za 1. in 2. stopnjo izjemno kratek. Naročnika pozivamo, da roke oddaje podaljša in tako zagotovi dovolj časa za kvalitetno izdelavo natečajne rešitve!

ODGOVOR

Roki oddaje obeh stopenj se podaljšajo. Glej odgovor na vprašanje z dne 15. 3. 2021, 10:41.

question:

Dear Sirs,
After reviewing the competition tender documentation and inspecting the location, we find that, given the scope and complexity of the subject of the competition, the deadline for creation design competition for the 1st and 2nd stage is extremely short. We urge the client to extend the submission deadlines and thus provide enough time for the quality creation of the competition solution!

ANSWER:
Submission deadlines for both stages are extended. See the answer to question of 15 March 2021, 10:41.


Datum objave: 19.03.2021   14:28
Vprašanja in odgovori po ogledu:
Datum prejema: 16.03.2021

1. Vprašanje:
Kakšna in koliko dostave se vrši iz Korytkove ulice?

1. question;
What and how much delivery is made from Korytkova Street?

1. ODGOVOR:
Iz Korytkove ulice se vrši le manjši del dostave (dovoz za zaposlene, manjše dostave), pretežni del (okvirno 90%) se vrši preko podzemnega hodnika, ki poteka med stavbami UKCL, urgenca pa ima dostop z Bohoričeve ulice.

1. ANSWER:
From Korytkova street only a small part of the delivery is made (driveway for employees, smaller deliveries), the majority (approximately 90%) is being carried out through the underground corridor that runs between the UKCL buildings, and the emergency room has access from Bohoričeva street.


2. Vprašanje:
Kakšni so zahtevani odmiki od stanovanjskega bloka, na vzhodnem robu parcele? Kako je z zagotavljanjem osvetlitve in ali se lahko pridobijo tlorisi stanovanj?

2. question;
What are the required distances from the apartment building on the eastern edge of the plot? What about providing lighting? Can floor plans of apartments be obtained?

2. ODGOVOR:
Potrebno je upoštevati v natečajni nalogi in zakonsko podane odmike. Potrebno je upoštevati predvsem odmike nadzemnih delov objekta od parcelne meje (četrti in šesti odstavek 24. člena OPN MOL ID), odmike podzemnih etaž od meje sosednjih parcel (enajsti odstavek 24. člena OPN MOL ID), odmike med fasadami stavb in delov stavb, če so višje od 14,00 m (enaindvajseti odstavek 24. člena OPN MOL ID) in odmike za zagotavljanje zadostnega osončenja (91. člen OPN MOL ID).
Naročnik bo preveril možnost pridobitve načrtov stanovanjskega bloka na vzhodu.

2. ANSWER:
It is necessary to take into account the distances specified in the competition brief and distances determined by law. It is necessary to take into account the distances of the above-ground parts of the building from the plot boundary (fourth and sixth paragraphs of Article 24 of OPN MOL ID), distances of underground floors from the boundary of adjacent plots (eleventh paragraph of Article 24 of OPN MOL ID), distances between facades and parts of buildings. if they are higher than 14.00 m (twenty-first paragraph of Article 24 of the OPN MOL ID) and distances to ensure sufficient exposure to sunlight (Article 91 of the OPN MOL ID).
The client will check the possibility of obtaining plans for an apartment building in the east.

3. Vprašanje:
Kako natančno se obdela natečajni elaborat za 2. gradbeno fazo?

3. question;
How painstakingly must be processed competition design for the 2nd construction phase?

3. ODGOVOR:
Potrebno je podati tlorisne sklope, nakazati število bolniški sob ter povezave med sklopi znotraj oddelkov in komunikacije med oddelki in sklopi po celotnem objektu (horizontalne in vertikalne komunikacije).

3. ANSWER:
It is necessary to give sets of floor plans, indicate the number of hospital rooms and connections between sets of units within wards and communication between wards and sets of units throughout the facility (horizontal and vertical communications).

4. Vprašanje;
Koliko postelj je predvidenih na oddelek?

4. question;
What is the estimated number of beds per ward?

4. ODGOVOR:
Pri načrtovanju naj se upošteva podana tabela površin. V splošnem velja, da je primerna velikost posteljnega oddelka (ne velja za intenzivno terapijo) 18-20 postelj. V tabeli predvidene sobe, velikosti 25 m2, so enoposteljne sobe, v katerih biva po en bolnik, v primeru kriznih razmer, pa sta lahko v sobi tudi po 2 bolnika. Sobe morajo biti tako tehnično opremljene kot 2-sobne.

4. ANSWER:
The given table of areas should be taken into account when planning. In general, the appropriate size of the inpatient ward (does not apply to intensive care) is 18-20 beds. The rooms provided in the table, with a size of 25 m2, are single rooms with one patient, and in the event of a crisis, there can be 2 patients in a room. Rooms must be technically equipped as double room.


5. Vprašanje;
Kako zavezujoča je zmagovalna natečajna rešitev za Urbano prenovo medicinskega območja Vodmat?

5. question;
How binding is the winning competition solution for the urban renovation of the Vodmat medical area?

5. ODGOVOR:
Predlog zmagovalnega natečajnega predloga za območje infekcijske klinike (natečajno območje KIBVS) je zgolj informativne narave in ni zavezujoče. Smiselno pa se naj upošteva natečajni predlog širše ureditve območja, posebno dela Bohoričeve ulice in širitve Medicinske fakultete, ki sta v neposredni bližini Infekcijske klinike. Zmagovalna rešitev območja OPPN 105 je javno dostopna na spletni strani ZAPS: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=182&elab_id=1011#nagr

5. ANSWER:
The proposal of the winning competition proposal for the area of the Infection clinic (KIBVS competition area) is for information only and is not binding. It makes sense to take into account the competition proposal for a wider arrangement of the area, especially the part of Bohoričeva street and the expansion of the Faculty of Medicine, which are in the immediate vicinity of the Infection clinic. The winning solution of the OPPN 105 area is publicly available on the ZAPS website: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=182&elab_id=1011#nagr

6. Vprašanje;
Se lahko pri stavbi umestijo tudi zunanji povezovalni hodniki?

6. question;
Can external connecting corridors be installed at the building?

6. ODGOVOR:
Da, razen pri oddelku ZNB. Oddelek ZNB bo deloval večino časa kot običajni negovalni oddelek, torej ima lahko zunanji hodnik, ki pa mora omogočati zrakotesno zapiranje, ko se oddelek nameni bolnikom z ZNB.

6. ANSWER:
Yes, except at the ZNB ward. The ZNB ward will operate most of the time as a normal nursing ward, so it may have an outside corridor, which, however, must allow for airtight closure when the ward is dedicated to patients with contagious diseases.


7. Vprašanje;
Ali je potrebno zagotavljati dostop do Gastroenterološke klinike?

7. question;
Is it necessary to provide access to the Gastroenterology clinic?

7. ODGOVOR:
Da. Po izvedbi 1. gradbene faze, bo klinika še nekaj časa delovala na obstoječi lokaciji (objekt A).

7. ANSWER:
Yes. After the implementation of the 1st construction phase, the clinic will continue to operate at the existing location (facility A) for some time.


8. Vprašanje;
Kakšne so usmeritve za povezavo s podzemnim hodnikom?

8. question;
What are the directions for connecting to the underground corridor?

8. ODGOVOR:
Podzemni hodnik se lahko prekine in poveže z novo predvideno stavbo glede na predvideno zasnovo. Potrebno je paziti na višine.

8. ANSWER:
The underground corridor can be interrupted and connected to the newly planned building according to the envisaged design. It is necessary to pay attention to the heights.


9. Vprašanje;
Ali je izdelana študija potresne varnosti objekta?

9. question;
Has been made a seismic safety study of the building?

9. ODGOVOR:
Statična sanacija obstoječega objekta infekcijske klinike ni predmet obdelave v sklopu natečajne naloge.

9. ANSWER:
Structural building renovation of the existing facility of the Infection clinic is not subject to processing as part of the competition brief.


10. Vprašanje;

Ali je možna nadzidava obstoječega objekta KIBVS?

10. question;
Is it possible to upgrade the existing KIBVS facility?

10. ODGOVOR:
Da, nadzidava objekta B je možna, ob upoštevanju izsledkov iz študije o potresni varnosti objekta in predvsem možnosti gradnje 2. faze brez visokih stroškov, zaradi rušitve novega nadzidanega dela.

10. ANSWER:
Yes, the superstructure of building B is possible, taking into account the results of the study on seismic safety of the building and especially the possibility of construction of the 2nd phase without high costs due to the demolition of the new built upper part.


11. Vprašanje;
Ali so določene etažne višine?

11. question;
Are the floor heights determined?

11. ODGOVOR:
Minimalno višino etaže določa tehnična smernica in druga področna zakonodaja. V nalogi je s shemami navedena še priporočena minimalna višina spuščenih stropov. Potrebno je biti pozoren, da je za potrebe prezračevanja in drugih inštalacij zagotovljeno dovolj prostora za namestitev in servis.

11. ANSWER:
The minimum floor height is determined by technical guidelines and other sectoral legislation. In the competition brief, the schemes also state the recommended minimum height of suspended ceilings. Care must be taken to ensure that that sufficient space for installation and service is provided for the needs of ventilation and other installations.


12. Vprašanje;

Kako je s »filtri« na posameznih oddelkih?

12. question;
What about "filters" in individual wards?

12. ODGOVOR:
Stalen prostor, ki je namenjen vhodnim filtrom, je le na oddelku ZNB in v operacijskem bloku KO za Kirurške okužbe. V ostalih oddelkih so temu namenjeni prostori, ki se ob normalni situaciji uporabljajo kot garderobe in sanitarije, v izrednih razmerah pa kot filtri. Določene sobe imajo lastne vstopne, izstopne ali vstopno/izstopne filtre.

12. ANSWER:
The permanent spaces intended for the entrance filters are only in the ZNB ward and in the KO operating theatre for surgical infections. In other departments, rooms are used for this purpose, which are in a normally situation used as cloakrooms and toilet facilities, and in emergency situations as filters. Certain rooms have their own entrance, exit or entrance/exit filters.


13. Vprašanje;
Ali so možna odstopanja od OPN?

13. question;
Are deviations from the OPN possible?

13. ODGOVOR:
Odstopanja od OPN niso dovoljena, razen v delu, kjer se OPN pravkar spreminja. To sta faktorja izkoriščenosti zemljišča in višina objekta. Obe odstopanji sta opisani v natečajni nalogi.

13. ANSWER:
Deviations from the OPN are not allowed, except in the part where the OPN is currently being changed. These are the factors of land use and the height of the building. Both deviations are described in the competition brief.


14. Vprašanje;
Ali so potrebne reference vseh tipov iz tabele 1B?

14. question;
Are references of all types from Table 1B required?

14. ODGOVOR:
Ne. Potrebna je referenca samo za en zahteven objekt iz tabele.

14. ANSWER:
No. A reference is required for only one complex construction from the table.


15. Vprašanje;
Ali se potrebna referenca za tehnologa medicinske stroke navezuje samo na velikost laboratorijev ali na celotno stavbo?

15. question;
Does the required reference for a medical technologist relate only to the size of the laboratories or to the entire building?

15. ODGOVOR:
Referenca 3000m2 CC SI 1264 se navezuje na celotno stavbo za zdravstveno oskrbo. Laboratoriji so navedeni kot podrejen program.

15. ANSWER:
Reference - 3,000 m2 CC SI 1264 relates to the entire building for medical care. Laboratories are listed as a subordinated program.


16. Vprašnje;
Kako je z izbiro zelenja v okolici?

16. question;
What about choosing greens in the area?

16. ODGOVOR:
Zaželeni so direktni pogledi na zeleni prostor (drevesa, zunanja ureditev) zaradi soterapevtskih učinkov. Z izbiro in postavitvijo zelenja pa je potrebno biti zelo previden, saj je za nekatere bolnike lahko stik zelo nevaren. Zelenje mora biti od notranjih prostorov ločeno na način, da ni zajema zraka s strani ozelenitve.

16. ANSWER:
Direct views of the green space (trees, outdoor arrangement) are desirable due to the co-therapeutic effects. However, great care must be taken when choosing and placing greenery, as contact can be very dangerous for some patients. Greenery must be separated from the interior in such a way that no air captured from the side where the greenery is.Datum objave: 22.03.2021   06:53
Dodatne informacije

Roki oddaje za obe stopnji se podaljšajo:
Organizirani ogled lokacije in posvet: 8. 4. 2021, ob 14:00
ZOOM posvet: 9. 4. 2021, ob 11:00
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 1. stopnja: 19. 4.2021
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 1. stopnja: 22. 4. 2021,
Rok za postavljanje formalnih vprašanj 1. stopnja: 17. 5. 2021
Rok za odgovore na formalna vprašanja 1.stopnja: 19. 5. 2021
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije 1. stopnja: sreda, 26. 5. 2021, do 16:00 ure
Oddaja makete 1. stopnja: sreda, 2. 6. 2021, do 16:00 ure
Objava rezultatov 1. stopnje in vabilo v 2. stopnjo: predvidoma 11. 6. 2021
Rok za predložitev dokumentacije za ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v 2. stopnji: predvidoma sreda, 23. 6. 2021, do 16.00 ure
Odločitev glede ugotavljanja sposobnosti za sodelovanje v 2. stopnji: predvidoma 2. 7. 2021
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 2. stopnja: predvidoma 20. 7. 2021
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 2. stopnja: predvidoma 23. 7. 2021
Rok za postavljanje formalnih vprašanj 2. stopnja: predvidoma 23. 8. 2021
Rok za odgovore na formalna vprašanja 2. stopnja: predvidoma 26. 8. 2021
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije 2. stopnja: predvidoma četrtek, 2. 9. 2021, do 16:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom: predvidoma 4. 10. 2021
Razstava natečajnih elaboratov: predvidoma oktober/november 2021

The submission deadlines are extended for both stages:
Guided visit to the site: April 8th 2021, at 14:00
Online consultation: April 9th 2021, at 11:00
Deadline for asking substantive questions 1st stage: April 19th 2021
Deadline for answers to substantive questions 1st stage: April 22nd 2021
Deadline for asking formal questions, 1st stage: May 17th 2021
Deadline for answers to formal questions 1st stage: May 19th 2021
Deadline for submission of competition designs for the 1st stage: Wednesday, May 26th 2021, until 16:00
Deadline for submission of model for the 1st stage: Wednesday, June 2nd 2021, until 16:00
Publication of the results of the 1st stage and invitation to the 2nd stage: expected June 11th 2021
Deadline for submission of documentation for determining the competence for the 2nd stage: expected Wednesday, June 23rd 2021, until 16:00
Decision on determining the ability to participate at the 2nd stage: expected July 2nd 2021
Deadline for asking substantive questions 2nd stage: expected July 20th 2021
Deadline for answers to substantive questions 2nd stage: expected July 23rd 2021
Deadline for asking formal questions, 2nd stage: expected August 23rd 2021
Deadline for answers to formal questions 2nd stage: expected August 26th 2021
Deadline for submission of competition tender documentation for the 2nd stage: expected Thursday, September 2nd 2021, until 16:00
Decision on the outcome of the competition with the final report: expected October 4th 2021
Exhibition of the competition designs: expected October/November 2021


Datum objave: 24.03.2021   13:02
VPRAŠANJE
Ali je za objekt Infekcijska klinika izdelana študija potresne varnosti?
Ali je možno rok za oddajo 1. stopnje podaljšati do vsaj konec meseca maja?
Hvala za odgovor!


ODGOVOR

Statična sanacija obstoječega objekta infekcijske klinike ni predmet obdelave v sklopu natečajne naloge.
Roki oddaje obeh stopenj se podaljšajo. Glej odgovor z dne 19. 3. 2021.

Question:
Has a seismic safety study been prepared for the UKC Ljubljana Infection Clinic?
Is it possible to extend the deadline for submitting the 1st stage at least until the end of May?
Thanks for the reply.

ANSWER:
Structural building renovation of the existing facility of the Infection Clinic is not subject to the processing as part of the competition design.
Submission deadlines for both stages are extended. See the answer to question of 19 March 2021.


Datum objave: 24.03.2021   13:03
VPRAŠANJE
Imamo vprašanje oz. poziv glede ugotavljanja sposobnosti za sodelovanje na natečaju v zvezi z izpolnjevanjem referenc.

Poleg DGD (oz PGD) in PZI načrtov glede na klasifikacijo in velikost objektov naročnik zahteva tudi pridobljeno uporabno dovoljenje za te stavbe, kar po našem mnenju po nepotrebnem omeji nabor mogočih referenc in s tem možnih ponudnikov.

Ponudnik, ki je pridobil in izvedel posel izdelave DGD in PZI projektne dokumentacije za te objekte nedvomno že izkazuje usposobljenost za izvedbo le-teh, kljub temu, da je po spletu okoliščin tak projekt ni bil (še) izveden in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno. Izvedba popolnih PZI projektov, ki so bili predani naročniku in/ali upravni enoti, in so osnova za razpis oz. pridobitev izvajalca je namreč ključna za kvalitetno in pravočasno izvedbo posla.

Predlagamo, da se iz predmeta referenc črta pogoj pridobljenega uporabnega dovoljenja, toda obdrži PZI projekt kot referenca za vse v razpisu naštete stavbe. S tem si bo naročnik razširil nabor ponudnikov, ki so sposobni sodelovati na natečaju.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Reference in z njimi povezana dokazila iz točke 4.16 natečajnih pogojev se ne spreminjajo.

Question:
We have a question or call regarding the ability assessment to participate in the competition in connection with the fulfilment of recommendations.
In addition to DGD (or PGD) and PZI plans, according to the classification and size of facilities, the client also requires an operating permit for these buildings, which in our opinion unnecessarily limits the range of possible references and thus possible tenderers.
The tenderer who obtained and carried out the creation of DGD and PZI project documentation for these facilities undoubtedly already demonstrates the ability to perform such works, even though under the circumstances such a project has not (yet) been implemented and the operating permit has not been obtained. Implementation of complete PZI projects, which were handed over to the client and/or administrative unit, and are the basis for the competition or the acquisition of a contractor is crucial for the quality and timely execution of the work.
We suggest deleting the condition of the obtained operating permit from the references but keep the PZI project documentation as a reference for all the buildings listed in the competition. This will expand the range of tenderers who can participate in the competition.
Best regards.

ANSWER:
References and related evidence referred to in point 4.16 of the competition rules remain unchanged.


Datum objave: 29.03.2021   12:43
VPRAŠANJE
Dear Sir/Madam,

1. Is any building or part of a building a heritage site and therefore subject to preservation?
2. Can modern medical technology be designed inside the existing part of the building? Does it meet the requirements?
3. The 2nd stage calls for demolition of the B building. Should that be taken into consideration already now?
4. The model of the 1st stage that needs to be presented on June 2nd. Do you mean an actual fiscal model or a BIM? What format should it be?

Kind regards,

ANSWER:
1. Building marked as building A is listed as architectural heritage. It is not desired that the proposals effect this building besides what is mentioned in the brief. The area as a whole is listed as an urbanistic cultural heritage. The guidlines of the heritage fund are included in the brief.
2. Placement and planning of medical programs in an existing facility may be proposed, but this should be envisaged in accordance with the second phase. We propose the placement of simpler medical programs in existing facilities, mainly due to limited technological and spatial possibilities.
3. The existing building B has to be preserved in the first building stage, although it can be partially reconstructed, if that means important for the functioning of the whole and if it is financially reasonable. For the long-term development, it is expected that the building will be demolished in the 2nd building phase.
4. Only a model needs to be made. All instructions for making the model will be provided shortly.


Vprašanje:
Spoštovani,
1. Ali je katera koli zgradba ali del stavbe kulturna dediščina in zanjo velja pravni režim varstva?
2. Ali je sodobno medicinsko tehnologijo mogoče načrtovati v obstoječem delu stavbe? Ali bi to ustrezalo zahtevam?
3. Druga gradbena faza zahteva rušenje stavbe B. Ali bi bilo to mogoče upoštevati že zdaj?
4. Maketa 1. stopnje, ki jo je treba predložiti 2. junija: ali imate v mislih fizično maketo ali BIM? V kakšnem formatu naj bo?
Z lepimi pozdravi,

Odgovor:
1.Stavba, označena kot stavba A, je registrirana stavbna dediščina. Ni zaželeno, da predlog rešitve vpliva na to stavbo, razen v obsegu, ki je naveden v natečajni nalogi. Območje kot celota je razglašeno za urbanistično kulturno dediščino. Smernice fonda kulturne dediščine so vključene v natečajno nalogo.
2. Lahko se predlaga umestitev in načrtuje medicinske programe v obstoječem objektu, vendar je potrebno predvideti to skladno z drugo fazo. Predlagamo umestitev enostavnejših medicinskih programov v obstoječe objekte, predvsem zaradi omejenih tehnoloških in prostorskih možnosti.
3.Obstoječo stavbo B je v prvi gradbeni fazi treba ohraniti, čeprav jo je mogoče delno prenoviti, če je to pomembno za delovanje celote in če je finančno smiselno. Kar zadeva dolgoročni razvoj se pričakuje, da bo objekt porušen v 2. gradbeni fazi.
4. Potrebna bo samo izdelava makete. Vse gradivo za izdelavo makete bo v kratkem posredovano.


Datum objave: 29.03.2021   12:44
VPRAŠANJE
Dear Sir/Madam,

1. Could you please specify the exact list of documents that need to be presented in Slovene?

2. Authorized engineer in the field of mechanical engineering is equivalent to:
a) Chartered Civil Engineer in Buildings and Structures, European Qualification Framework level 8 or
b) Diploma Engineer in Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC), European Qualification Framework level 7

Kind regards,

ANSWER:
1. Documents, to be presented in Slovene:
- technical brief following the template »Description of the solution«
2. Authorized engineer in the filed of mechanical engineering is equivalent to Diploma Engineer in HVAC.

Vprašanje:
Spoštovani,
1. Ali lahko navedete natančen seznam dokumentov, ki jih je treba predložiti v slovenskem jeziku?
2. Pooblaščeni inženir na področju strojništva je enakovreden:
a) pooblaščeni inženir gradbeništva za zgradbe in konstrukcije, evropski okvir za priznavanje kvalifikacij, stopnja 8 ali
b) diplomirani inženir za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacije (HVAC), evropski okvir za priznavanje kvalifikacij, stopnja 7.
Z lepimi pozdravi,

ODGOVOR:
1. Dokumenti, ki naj bodo predloženi v slovenskem jeziku:
- tehnično poročilo po prilogi »Opis rešitve«.
2. Pooblaščeni inženir na področju strojništva je po evropskih kvalifikacijah enakovreden diplomiranemu inženirju »HVAC«.


Datum objave: 30.03.2021   06:40
Sporočilo za javnost št. 5:
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer in v skladu z Odlokom vlade, je organizirani ogled lokacije in posvet, v četrtek, 8. 4. 2021, ob 14h, odpovedan.

Press release no. 5:
Due to the current epidemiological situation and in accordance with the Government Decree, the guided site visit and consultation, on Thursday, 8th April 2021, at 2 PM, has been canceled.


Datum objave: 02.04.2021   14:13
Sporočilo za javnost št. 6:
Med gradivom so objavljena dopolnjena navodila za maketo ter dopolnjeni načrti obstoječe stavbe (C_6 Podloga za maketo_DOP; C_11 Načrti obstoječega objekta_DOP).

Press release no. 6:
Among the material, updated instructions for the model and updated plans of the existing building are published (C_6 Model instructions_SUPP; C_11 Existing building plan_SUPP).


Datum objave: 02.04.2021   14:15
VPRAŠANJE
1. In chapter 2.3.5. the state of the building on the schemes of Fabijanis Facility is no program shown. Is it now empty
or what different utilities does it have now and is yet set what will it have after the whole intervention? Also the colors
of scheme PK/1K are hard to read in the brief and in the CAD file, can you please upload a new version?

2. In the same chapter, the planned intervention in the existing KIBVS facility VP/P is double and the 2N is missing.
In the CAD file we find it. Can we assume it is right?

3. On page 63 chapter 2.3.4. building lines and recommended height in accordance with ZVKDS there is no
information of the floor heights and overall height of the building from the 1956 extension building. Can such
information be provided?

4. On page 65 chapter 2.3.5. External arrangements in figure 46 is a hatch in gray/orange not listed in the legend, for
what does it stand?

5. How big should be the physical model, A2, A3? Also instructions for building the existing Infection clinic are inlcuded,
but for the Fabijanis Facility model are missing.

6. Should the model be an application model or build with the surroundings?

7. The provided areas for the different uses are netto. Do they include traffic area (halls, etc)?

8. The building area size is unclear. In CAD is a total of 13.000m², in table is 12.216m².

9. Is there a possibility of demolish part of the building B (Infection Building) without interrupting the clinic flow?

10. Is there a possibility of building a 5th level (N4)?

11. In C_8 table of surfaces the administration will stay after finishing construction phase 2 in the existing building. Is
it refering to the Fabijanis Building?

12. In the english version of the competition brief , important chapters as 3.5 are stil in slovenian.

13. Is uninterrupted full operation of the clinic during all construction phases (1st and 2nd construction phase) to be
assumed as the basis of the planning?

14. There is no hospital kitchen in the space allocation plan. How is the provision of meals for patients and staff
envisaged?

15. Is the continued use of the existing 1956 extension (or parts of it) in the medium to long term, with the
implementation of comprehensive renovation and modernisation measures, an option for the awarding authority?

16. Is an underground garage conceivable in the area north-west of the 1956 extension with access via Japljeva ulica
and exit in Jencova ulica to relieve the traffic situation in front of the clinic building in Bohoriceva ulica?

Thank you!

ANSWER:
1. Both, the Infectious Diseases and the Gastroenterology Clinic, currently operate in the Fabiani building. With the construction of new buildings for both clinics, the facility will eventually be vacated. It is anticipated that due to the complexity of static remediation and seismic requirements, the building will be best suited for administrative or similar safety and technically less demanding medical support programs.
Among the material, the actual condition assessment in dwg format with a readable floor plan PK / 1K, has been republished.
2. Yes, the CAD file is correct.
3. A cross-section of the existing building is additionally published among the material.
4. The grey hatch is not relevant, it just marks a possible position of the building, so the gap between building A and new addition is visable.
5. Instructions for preparation of both models are published among the material. Building A will be positioned on the model of the wider area, into which the models of the competitors will be inserted. The base (model of the wider area) is prepared by the tenderee.
6. Yes, the model made by the competitor will be inserted into the already made model of the wider area. Competitors have the opportunity to take over the 3 mm high base for the insertion plate from the tenderee (ZAPS, Vegova 8, by prior announcement to the e-mail address: natecaji@zaps.si).
7. Yes, the assement fot the communications area is stated in the spreadsheet.
8. The deduction from the whole area is due to part of the building site beeing zoned differently (as traffic space).
9. It is possible; the suggestion, how to do that should be included in the proposal.
10. The superstructure of the existing facility (facility B) is not desirable in terms of static and investment limits. However, if the question relates to new construction, it is otherwise possible to exceed the permissible height given by ZVKDS, if this is reasonably justified.
Deviations from the heights are not desirable, but are exceptionally possible only to a limited extent and on the basis of architectural, urban and monument protection justification. The new building should not spatially overwhelm the historic building.
11. No, it refers to building B.
12. Chapter 3.5 will not be translated. The key requirements are listed in section 2.3.4, and the construction area is shown in the C_1 Land surveying plan.
13. This should be assumed especially for the 1st phase. In the 2nd phase the whole building B will have to vacated in order to implenet this phase.
14. The hospital kitchen is located in the main UKC hospital building, as a part of the central kitchen for the whole UKC. All of the meals come via the underground tunnel.
15. Since the second construction phase of the project today cannot yet be precisely foreseen, there is a possibility that the existing building will have to serve as in the long term. In this phase the comprehensive renovation and modernisation of the existing building is not an option due to a financial aspect of the project.
16. The driveway leading down to the basement of the infection clinic from Japljeva ulica is permitted. The purpose of the driveway must be specified. In view of the existing perimeter arrangements and activities, and in view of the purpose of the area in question, it must be unambiguously determined for which transport users the driveway is intended (e.g. for employees, service and utility vehicles, patients ). The maintenance of two-way traffic management on Jenkova street, on the section of Korytkova street between Jenkova and Bolgarska street and on Bohoričeva street must be taken into account. The competition solution may maintain the existing one-way motor traffic management in the direction from Bohoričeva street to Jenkova street, or justify a change in the direction of one-way motor traffic management on Jenkova street, or justify two-way traffic management on Jenkova street. The competition solution must unequivocally demonstrate the preservation of the same number of public parking spaces along Jenkova treet as they are arranged now (i.e. 21 parking spaces), and the number of public parking spaces may also increase.

Vprašanje:
1. V poglavju 2.3.5. Stanje stavbnega fonda na shemah Fabianijeve stavbe ni prikazan program. Je zdaj prazna oziroma kakšen namen ima zdaj in ali je že določen njen namen po celotnem posegu? Tudi barve na shemi PK/1K je v nalogi težko razbrati, prav tako v datoteki CAD. Ali lahko naložite novo različico?
2. V istem poglavju je načrtovani poseg v obstoječem objektu KIBVS VP/P podvojen, v 2N pa manjka. V datoteki CAD smo ga našli. Ali lahko domnevamo, da je v tej datoteki navedba pravilna?
3. Na strani 63, poglavje 2.3.4. Linije stavb in priporočene višine v skladu z ZVKDS, ni podatkov o višinah nadstropij in skupni višini stavbe oziroma prizidka iz leta 1956. Ali je mogoče zagotoviti te informacije?
4. Na strani 65, poglavje 2.3.5. Zunanja ureditev, je na sliki 46 senčenje v sivi/oranžni barvi, ki ni navedena v legendi. Čemu je sploh namenjeno?
5. Kako velika naj bo izdelana maketa? A2, A3? Vključena so navodila za izgradnjo obstoječe infekcijske klinike, vendar manjkajo navodila za Fabijanijevo stavbo.
6. Je maketa lahko izdelana kot aplikacija ali mora biti izdelana z okolico?
7. Navedena območja za različno uporabo so neto. Ali vključujejo prometne površine (dvorane itd.)?
8. Velikost stavbnega območja ni jasna. V CAD je velikost skupno 13.000 m², v tabeli pa 12.216 m².
9. Ali obstaja možnost porušitve dela stavbe B (infekcijska zgradba), ne da bi pri tem zmotili pretok klinike?
10. Ali obstaja možnost gradnje 5. nivoja (N4)?
11. Iz C_8 tabela površin sledi, da bo uprava po zaključeni 2. gradbeni fazi ostala v obstoječi stavbi. Se to nanaša na Fabijanijevo stavbo?
12. V angleški različici natečajne naloge so pomembna poglavja, kot npr. 3.5, še vedno v slovenščini.
13. Ali je treba kot osnovo načrtovanja predvideti neprekinjeno polno delovanje klinike v vseh fazah gradnje (1. in 2. gradbena faza)?
14. V načrtu razporeditve prostora ni nobene bolnišnične kuhinje. Kako je predvideno zagotavljanje obrokov za paciente in osebje?
15. Ali je nadaljnja uporaba obstoječega prizidka iz leta 1956 (ali njegovega dela) srednjeročno ali dolgoročno z izvedbo celovite obnove in posodobitve ustrezna različica za naročnika?
16. Ali je podzemno garažo mogoče izvesti na območju severozahodno od prizidka iz leta 1956 z dovozom preko Japljeve ulice in izvozom na Jenkovo ulico, s čimer bi se olajšale prometne razmere pred poslopjem klinike na Bohoričevi ulici?
Hvala.

Odgovor:
1. V Fabianijevi stavbi trenutno deluje tako Infekcijska, kot tudi Gastroenterološka klinika. Z izgradnjo novih stavb za obe kliniki se bo sčasoma objekt izpraznilo. Predvideva se, da bo zaradi zahtevnosti statične sanacije in protipotresnih zahtev, stavbo najbolj primerno nameniti za administrativne ali podobne varnostno in tehnično manj zahtevne podporne medicinske programe.
Med gradivom je ponovno objavljen posnetek obstoječega stanja v dwf formatu, z berljivim tlorisom PK/1K.
2. Da, CAD datoteka je pravilna.
3. Med gradivom je dodatno objavljen prerez čez obstoječo stavbo.
4. Sivo senčenje ni pomembno, označuje le možen položaj stavbe, zato je vidna vrzel med stavbo A in novo dozidavo.
5. Med gradivom so objavljena navodila za izdelavo makete. Na podlogi, kamor se bodo vstavljali modeli natečajnikov, bo objekt A že izdelan. Podlogo (maketo širšega območja) pripravi razpisovalec natečaja.
6. Da, maketa, ki jo izdela natečajnik, se bo vstavljala v že izdelano maketo širše okolice. Natečajniki imajo možnost pri razpisovalcu natečaja (ZAPS, Vegova 8, po predhodni najavi na e-naslov: natecaji@zaps.si) prevzeti podlogo za vstavljivo maketo.
7. Da, sklop komunikacij je navedena v preglednici.
8. Odbitek od celotnega območja je posledica tega, da je del gradbišča v uvrščen v drugi coni (kot prometni prostor).
9. Je mogoče; predlog, kako to storiti, mora biti vključen v predlagano rešitev.
10. Nadzidava obstoječega objekta (objekt B) ni zaželena z vidika statičnih in investicijskih omejitev.
V kolikor pa se vprašanje nanaša na novogradnjo je preseganje dopustne višine, ki je podana s strani ZVKDS sicer možno, v kolikor je to smiselno utemeljeno.
Odstopanja od višin niso zaželena, so pa izjemoma mogoča le v omejenem obsegu in na podlagi arhitekturne, urbanistične in spomeniškovarstvene utemeljitve. Novogradnja naj prostorsko ne preglasi historičnega objekta.
11. Ne, nanaša se na stavbo B.
12. Poglavje 3.5 se ne bo prevajalo. Ključne zahteve so navedene v poglavju 2.3.4., območje gradnje pa je prikazano v podlogi C_1 Land surveying plan.
13. To je treba predvideti zlasti v 1. fazi. V 2. fazi se bo morala celotna stavba B izprazniti, da se bo ta faza lahko izvedla.
14. Bolnišnična kuhinja se nahaja v glavni bolniški stavbi UKC, kot del centralne kuhinje za celotni UKC. Vse obroke pripeljejo po podzemnem hodniku.
15. Upoštevati je potrebno dolgoročno delovanje obstoječe stanje, saj druge gradbene faze projekta danes še ni mogoče natančno predvideti. V prvi gradbeni fazi celostna prenova ali modernizacija obstoječe stavbe ni mogoča zaradi finančnih vidikov projekta.
16. Uvoz v kletno etažo infekcijske klinike z Japljeve ulice je dopusten. Določen mora bit namen uvoza. Glede na obstoječe obodne ureditve in dejavnosti ter glede na namen obravnavanega prostora mora biti nedvoumno določeno, za katere prometne uporabnike je dovoz namenjen (npr. za zaposlene, servisna in komunalna vozila, paciente, . Upoštevati je treba ohranitev dvosmernega vodenja prometa na Jenkovi ulici, na odseku Korytkove ulice med Jenkovo in Bolgarsko ter na Bohoričevi ulici. Natečajna rešitev lahko ohrani obstoječe enosmerno vodenje motornega prometa v smeri od Bohoričeve proti Jenkovi, lahko utemelji spremembo smeri enosmernega vodenja motornega prometa po Jenkovi ulici ali pa utemelji dvosmerno vodenje prometa po Jenkovi ulici. Natečajna rešitev mora nedvoumno izkazati ohranitev vsej enakega števila javnih parkirnih mest ob Jenkovi kot jih je urejenih zdaj (to je 21 parkirnih mest), število javnih parkirnih mest se lahko tudi poveča.
Datum objave: 02.04.2021   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali boste kot ustrezne prepoznali strokovnjake z diplomo iz Univerze Brčko?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
V skladu s 1.točko poglavja 4.20 Natečajnih pogojev mora pooblaščeni arhitekt izpolnjevati pogoje v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij kar pomeni, da mora biti vpisan v nacionalni register arhitektov v eni od držav EU.
Vsaka država ima različne pogoje za priznanje kvalifikacije arhitekta. V Sloveniji je za vpis v imenik arhitektov in pridobitev pooblastila pooblaščenega arhitekta poleg ustrezne izobrazbe zahtevana strokovna praksa in strokovni izpit, kar velja tudi za državljane tretjih držav. Vaša izobrazba (diploma) bi bila verjetno priznana, kar pa še ne pomeni, da je s tem pridobljen poklicni naziv arhitekta. V kolikor ste pridobili diplomo in opravili strokovni izpit pred 25. 6. 1991, se le-to šteje za enakovredno diplomi in opravljenem strokovnem izpitu v Republiki Sloveniji.

Question:
Dear Sir/Madam,
Will you recognize experts with a degree from the University of Brčko as suitable?
Best regards.

ANSWER:
According to point 1 of Chapter 4.20 of the Competition rules, an authorized architect must meet the conditions in accordance with Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications, which means that architect must be entered in the national register of architects in one of the EU country.
Each country has different conditions for the recognition of an architect's qualification. In Slovenia, in addition to the appropriate education, professional practice and a professional examination are required for entry in the directory of authorised architects and obtaining the certification of an authorized architect, which also applies to third-country nationals. Your education (diploma) would probably be recognized, which does not mean that you have obtained the professional title of architect. If you obtained a diploma and passed the professional examination before 25 June 1991, it is considered equivalent to a diploma and passing the professional examination in the Republic of Slovenia.


Datum objave: 06.04.2021   13:02
Sporočilo za javnost št. 7:
Predviden je dodatni termin za vodeni ogled na lokaciji (v kolikor bodo epidemiološke razmere le-to dovoljevale), v slovenskem jeziku ter po potrebi tudi v angleškem jeziku, in sicer:
četrtek, 15. 4. 2021, ob 14h.
Za ogled se je potrebno prijaviti, najkasneje do srede, 14. 4. 2021, na e-naslov: natecaji@zaps.si.

Press release no. 7:
Additional date is planned for a guided visit to the site (if the epidemiological conditions allow it), in Slovene and, if necessary, also in English, namely:
Thursday, 15th of April 2021, at 14:00.
To visit, it is necessary to register, no later than Wednesday, 14th of April 2021, to the e-mail address: natecaji@zaps.si.


Datum objave: 20.04.2021   06:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Na shemi C0.1 - Urgentca in 24-urna bolnišnica sta dve enoti - C0.1.2 in C0.1.3 označeni kot prostori za neinfektivne preglede. V tabeli prostorov je C0.1.3 označen kot del ambulant za infektivne paciente. Kateri zapis je pravilen?

ODGOVOR:
V shemi je prišlo do napačnega zapisa. Pravilen zapis je v tabeli: C0.1.3 so prostori za prve preglede in intervencije - infektivni. Shema je organizacijsko pravilna ob upoštevanju zapisa iz tabele.

Questinon:
Dear Sir/Madam,
In scheme C0.1 Emergency and 24-hour hospital are two units C0.1.2 and C0.1.3, which are marked as rooms for non-infectious examinations. In the table of spaces C0.1.3 is marked as part of dispensaries for infectious patients. Which statement is correct?

ANSWER:
There was an incorrect entry in the scheme. The correct statement is in the table: C0.1.3 are premises for first examinations and interventions infectious. The scheme is organizationally correct taking into account the statement from the table.


Datum objave: 20.04.2021   06:55
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

1. Is the complete evacuation of Building B required in construction phase 2 also envisaged with the relocation of departments or functional areas to hospital buildings or temporary facilities outside the competition site?

2. Have investigations been carried out to determine whether the structural substance of the existing building from 1956 (component B) meets the requirements for a future conversion and further use with regard to the ceiling load-bearing capacity and the fire protection of the storey ceilings (e.g. fire resistance duration with regard to the existing reinforcing steel covering)?

3. What degree of renovation" of the existing building B (which redevelopment measures) is envisaged in the course of construction phase 1?

4. Are there any considerations as to where the ambulance entrance and emergency should be located if the area of Building B, in which they are currently located, were to be demolished in construction phase 1 and a new building is not yet available for these areas?


Thank You
ANSWER:
1. The participant should aim for a concept of the building that would during the building phase disturb the existing functioning of the clinic as little as possible. If there is a substantial benefit to the design, that would necessitate emptying lager parts of the building B during, it can be proposed.
2. In terms of the competition, please mind that the
existing building constructional or energy efficient
renovation is not the subject of the competition. In
addition, part of the program will be located in the
existing facility (for example technologically less
demanding programmes) so that only minor
interventions are required within the limitation of
maintenance and investment works. It is also
important the treatment of the joints of the new
building with the existing one, where it will be
necessary to reconstruct a part of the existing
building, but at the same time maintain the
functionality of hospital wards existing layouts, which
do not change radically in the existing building.
3. The renovation of the basement and parts of the ground floor can be substantially renovated. The programs located there should be though technologically relatively simple (standard demands for ventilation...). Please refer to the document C_11 (Brief page 60/61) where possible changes to the existing building B are marked. This should be regarded as a guide, not as an obligation.
4. The driveway for the ambulances has to be organized from the Bohoričeva ulica. Please refer also to the options of the connection to the street in the brief on page 64. For emergency entrance please refer to scheme C0 and corresponding worksheet in the spreadsheet.


Vprašanje:
Spoštovani,
1. Ali je predvidena tudi popolna evakuacija zgradbe B v 2. gradbeni fazi s premestitvijo oddelkov ali funkcionalnih prostorov v bolnišnične zgradbe ali začasne prostore zunaj natečajnega območja?
2. Ali so bile opravljene raziskave, da bi se ugotovilo, ali konstrukcijska osnova obstoječe stavbe iz leta 1956 (objekt B) izpolnjuje zahteve za prihodnjo predelavo in nadaljnjo uporabo glede nosilnosti stropa in požarne zaščite stropov v nadstropjih (npr. požarna odpornost glede na obstoječo jekleno ojačitveno oblogo)?
3. Kakšna stopnja prenove obstoječe stavbe B (kateri ukrepi prenove) je predvidena v 1. gradbeni fazi?
4. Ali obstajajo predlogi o tem, kje bi moral biti vhod za reševalna vozila in nujno pomoč, če bi območje stavbe B, v kateri se trenutno nahajata, porušili v 1. gradbeni fazi in nova stavba za to območje še ne bi bila na voljo?

ODGOVOR:
1. Natečajnik si mora prizadevati za koncept stavbe, ki bi v fazi gradnje čim manj motil obstoječe delovanje klinike. Če zasnova, pri kateri bi bilo treba med gradnjo izprazniti večji del stavbe B, prinaša bistvene prednosti, jo lahko predlagate.
2. Konstrukcijska prenova obstoječe stavbe ali prenova za izboljšanje energetske učinkovitosti obstoječe stavbe nista predmet natečaja. Poleg tega bo del programa umeščen v obstoječi objekt (na primer tehnološko manj zahtevni programi), tako da so zahtevani le manjši posegi v okviru vzdrževalnih in investicijskih del. Pomembna je tudi obdelava spojev nove stavbe z obstoječo, kjer bo treba obnoviti del obstoječe stavbe, hkrati pa ohraniti funkcionalnost obstoječe razporeditve bolnišničnih oddelkov, ki se v obstoječi stavbi ne spremenijo korenito.
3. Klet in dele pritličja je mogoče bistveno prenoviti. Programi, ki naj se nahajajo tam, naj bodo tehnološko razmeroma preprosti (standardne zahteve po prezračevanju ...). Prosimo vas, da si ogledate dokument C_11 (natečajna naloga, stran 60/61), kjer so označene možne spremembe obstoječe stavbe B. To je treba upoštevati kot vodilo in ne kot nekaj, kar bi bilo obvezno.
4. Dovoz za reševalna vozila se mora organizirati z Bohoričeve ulice. Prosimo, glejte tudi možnosti povezave z ulico v natečajni nalogi na strani 64. Za vhod v urgenco glejte shemo C0 in ustrezen delovni list v preglednici.

Datum objave: 20.04.2021   06:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo nekaj vprašanj v zvezi s tabelo površin oz. programskimi shemami in prosimo za razjasnitve:
1. Prostor E410_003 v Excel tabeli nima vpisane kvadrature
2. Programska shema sklopa A 1.4; administrativni prostori so vpisani s kodami A133_009 itd. kar se ne ujema s Excel tabelo
3. Excel, zavihek A3.1, prostor A313_001; ali je zahtevana kvadratura 160 m2 ali 200 m2?

4. Iz natančnosti opisa prostorov v Excel tabeli izhaja, da se oddelki, ki so (predlagano) umeščeni v obstoječi objekt B, rešujejo samo po sklopih (sobe, pomožni prostori, administracija) medtem, ko se oddelke, ki so umeščeni v novi del, rešuje natančneje - po posameznih prostorih. Ali ni v prvi fazi natečaja smiselno, da se tudi oddelke v prizidku rešuje po sklopih in v 2. fazi natančneje po posameznih prostorih?

5. Glede programa oz. površin KIBVS, ki se v obstoječem stanju nahajajo v delu objekta A (Fabianijeva stavba), posebej v 1. in 2. nadstropju; Ali te površine po izgradnji 1. faze v enakem obsegu pripadajo KIBVS ali se (deloma ali v celoti) namenijo uporabi Gastroenterološke klinike?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
1. Napaka je v manjkajoči količini prostorov, ki bi morala biti: 1. Upošteva se torej en prostor v velikosti 42 m2.
2. Pravilne oznake in razporeditev prostorov so v tabeli. Popravljena shema prostorov je priložena dokumentaciji natečaja.
3. Upošteva se 200 m2, enako velja za celice A113_001, A323_001.
4. Tako je, 2. gradbeno fazo se rešuje bolj posplošeno, 1. fazo pa natančneje. Razlika med 1. in 2. stopnjo natečaja je v bolj natančnem prikazu načrtov in dodatnih vsebinah (npr. ureditev sklopov v večjem merilu).
5. Oddelki, ki so že danes del Infekcijske v objektu A, ostanejo tudi po izgradnji 1. faze del Infekcijske klinike.

Question:
Hello,
We have some questions regarding the table of areas or program schemes and we ask for clarifications:
1. The space E410_003 in the Excel table has no quadrature entered
2. Program scheme of lot A 1.4; administrative premises are entered with codes A133_009, etc. which does not match the Excel spreadsheet
3. Excel, tab A3.1, space A313_001; is the required square footage 160 m2 or 200 m2?
4. The accuracy of the description of the premises in the Excel table shows that the wards that are (proposed) located in the existing building B are solved only by sets (rooms, auxiliary rooms, administration) while the wards located in the new part, solves more precisely - by individual rooms. Doesn't it make sense in the first phase of the competition that the sections in the extension are also solved by sets and in the 2nd phase more precisely by individual rooms?
5. Regarding the program or areas of KIBVS, which are in the existing condition in the part of building A (Fabiani building), especially on the 1st and 2nd floor; After the construction of Phase 1, do these areas belong to KIBVS to the same extent or are they (in part or in full) intended for the use of the Gastroenterology Clinic?

ANSWER:
1. The error is in the missing amount of space, which should be: 1. Therefore, one space of 42 m2 is taken into account.
2. The correct markings and layout of the rooms are in the table. The revised program scheme is attached to the tender documentation.
3. 200 m2 shall be taken into account, the same shall apply to cells A113_001, A323_001.
4. That's right, the 2nd construction phase is solved in more general terms, and the 1st phase in more detail. The difference between the 1st and 2nd level of the competition is in the more detailed presentation of the plans and additional contents (eg arrangement of sets on a larger scale).
5. The wards that are already part of the Infectious Diseases Department in facility A will remain part of the Infectious Diseases Clinic even after the construction of Phase 1.Datum objave: 20.04.2021   06:58
Sporočilo za javnost št. 8:
Med gradivom je objavljena popravljena programska shema v .pdf in .dwg formatu (C_9 Programske sheme_DOP).

Press release no. 8:
Among the material, updated program scheme in .pdf and .dwg format is published (C_9 Program scheme_SUPP).


Datum objave: 20.04.2021   07:18
1. Is it possible that you publish the schemes in digital forms (e.g. dwg)?
Odgovor:
Yes, we will publish it as part of the competition documents on the web site.

1. Ali bi lahko sheme objavili v digitalni obliki (npr. dwg)?
ODGOVOR:
Da, objavili jih bomo na spletni strani med natečajnim gradivom.

2. Are you planing to schedule another online consultation or guided visit to the site?
Odgovor:
Guided visit tour will take place on Thursday, April 15th 2021, while another online consultation is not planed.

2. Ali načrtujete še kakšen spletni posvet ali vodeni ogled lokacije?
ODGOVOR:
Vodeni ogled bo potekal v četrtek, 15. aprila 2021, medtem ko še en spletni posvet ni predviden.

3. Do the different color of gray (dark and light gray) in the schemes has any meaning?
Odgovor:
No, it is just for better representation. The light gray shows groups of rooms/spaces that correspond to the division of spaces in the techincal guidlines (e.g. area of patient rooms, common area)

3. Ali imata različna odtenka sive barve (temno in svetlo siv) v shemah kakšen pomen?
ODGOVOR:
Ne, to je namenjeno samo boljšemu prikazu. Svetlo siva barva prikazuje skupine sob/prostorov, ki ustrezajo razdelitvi prostorov v tehničnih smernicah (npr. površina bolniških sob, skupni prostor ...)

4. In the scheme A5.1, is there an additional corridor at the bottom of the scheme, which connects the rooms? Who is the user of this corridor?
Odgovor:
Unfortunately this a mistake in the drawing. The mentioned communications are not needed. The revised program scheme is attached to the tender material.

4. Ali je na dnu sheme A5.1 dodaten hodnik, ki povezuje prostore? Kdo je uporabnik tega hodnika?
ODGOVOR:
Žal je to napaka na risbi. Navedene komunikacije niso potrebne. Popravljena shema prostorov je priložena natečajnemu gradivu.

5. Will there be also HCD patients in the Intensive care unit?
Odgovor:
No, HCD patients are treated only in their own room in HCD ward. The whole ward is closed at that time, when HCD patient is situated there. All the staff comes in and out the ward through the filters.

5. Ali bodo na oddelku za intenzivno terapijo tudi bolniki z zelo nalezljivimi boleznimi?
ODGOVOR:
Ne, bolniki z zelo nalezljivimi boleznimi se zdravijo samo v svojih sobah na oddelku za hudo nalezljive bolezni. Kadar je tam nameščen bolnik z zelo nalezljivo boleznijo, je celoten oddelek zaprt. Vse osebje vstopa in izstopa iz oddelka skozi filtre.

6. What is the path for transportation of the HCD patient?
Odgovor:
HCD patient are not coming through the main entrance. The patient enters through special entrance and is transported directly to the room through or pass HCD ambualnt.

6. Kakšna je pot za prevoz bolnika s hudo nalezljivo boleznijo?
ODGOVOR:
Pacient s hudo nalezljivo boleznijo ne prihaja skozi glavni vhod. Pacient vstopi skozi poseben vhod in se odpelje neposredno v sobo, skozi ali mimo ambulante za hudo nalezljive bolezni.

7. Is it already known, if the seismic safety study for the building B will be prepared?
Odgovor:
No, structural building renovation of the existing facility of the Infection Clinic is not subject to the processing as part of the competition design.

7. Ali je že znano, ali bo izdelana študija potresne varnosti za stavbo B?
ODGOVOR:
Ne, konstrukcijska obnova obstoječega objekta infekcijske klinike ni predmet natečajnega elaborata.

8. What are the economic benefits of investing in renovation (staticaly or energeticaly) of the existing building? Has the relevant assesment of the amount of temporary investment in building B been made?
Odgovor:
The amount of the investment in the existing building and also the economic benefits of comprehensive renovation are still being evaluated.
Never the less in terms of the competition please mind that the existing building constructional or energy efficient renova-tion is not the subject of the competition. In addition, part of the program will be located in the existing
facility (for example technologically less demanding programmes) so that only minor interventions are required within the limitation of maintenance and investment works. It is also important the treatment of the joints of the new building with the existing one, where it will be necessary to reconstruct a part of the existing building, but at the same time maintain the functionality of hospital wards existing layouts, which do not change radically in the existing building.

8. Kakšne so gospodarske koristi vlaganja v prenovo (statično ali energetsko) obstoječe stavbe? Ali je bila opravljena ustrezna ocena zneska začasne naložbe v stavbo B?
ODGOVOR:
Znesek naložbe v obstoječo stavbo in tudi gospodarske koristi celovite prenove se še ocenjujejo.
Kljub temu v smislu natečaja upoštevajte, da konstrukcijska prenova obstoječe stavbe, ali prenova za izboljšanje energetske učinkovitosti obstoječe stavbe, nista predmet natečaja. Poleg tega bo del programa umeščen v obstoječi objekt
(na primer tehnološko manj zahtevni programi), tako da so potrebni le manjši posegi v okviru vzdrževalnih in investicijskih del. Pomembna je tudi obdelava spojev nove stavbe z obstoječo, kjer bo treba obnoviti del obstoječe stavbe, hkrati pa ohraniti funkcionalnost obstoječe razporeditve bolnišničnih oddelkov, ki se v obstoječi stavbi ne spremenijo korenito.

9. During the building process, where will be the emergency access to the existing building?
Odgovor:
Reorganization of this part will be made. It will be situated either in the main University Medical Centre of Ljubljana emergency unit or there will be a temporary organization of the emergency unit, accesible form the north (Korytkova street).

9. Kje bo med postopkom gradnje intervencijski dostop do obstoječe stavbe?
ODGOVOR:
Izvedena bo reorganizacija tega dela. Nahajal se bo v glavni urgentni enoti UKC Ljubljana, ali pa bo začasno organizirana urgentna enota, dostopna s severa (Korytkova ulica).

10. The building will be disabeled during the building phase. How will the access for the disabled be organized during the construction phase?
Odgovor:
During the building phase, all the solutions will be temporary, some program will be transfered to neighbour buildings.

10. Stavba bo med gradnjo onesposobljena. Kako bo v fazi gradnje organiziran dostop za invalidne osebe?
ODGOVOR:
V fazi gradnje bodo vse rešitve začasne, nekaj programov bo preseljenih v sosednje stavbe.

11. Which programs from the building B, for the time of building phase, will be transfered to the other buildings? For which program it is necessary that stays in the building?
Odgovor:
It is desired that during the construction phase of the new extension building the programme of the clinic stays and functions in the existing building as much as possible.

11. Kateri programi iz stavbe B se bodo v času gradnje preselili v druge stavbe? Kateri program mora nujno ostati v zgradbi?
ODGOVOR:
Zaželeno je, da v fazi gradnje novega prizidka, program klinike v čim večji meri ostane in deluje v obstoječi stavbi.

12. What is the maximum percentage of the program, that you can move during the building phase?
Odgovor:
It is desired that during the construction phase of the new extension building the programme of the clinic stays and functions in the existing building as much as possible.

12. Kakšen je največji odstotek programa, ki ga lahko preselite med gradnjo?
ODGOVOR:
Zaželeno je, da v fazi gradnje novega prizidka program klinike v čim večji meri ostane in deluje v obstoječi stavbi.

13. Why is the height of the planned building set as it is?
Odgovor:
The heights were coordinated with the Institute for the protection of cultural heritage of Slovenia. Although it's not desired to exceed the defined maximum hight, it is allowed, but only if it can be argumented from urbanistic, architectural, and functional point of view. The argumentation, that the added hight is needed only due to functional requirements, is not sufficient.

13. Kakšni razlogi so narekovali določeno višino načrtovane stavbe?
ODGOVOR:
Višine so bile usklajene z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Čeprav ni zaželeno preseči določene največje višine, je to dovoljeno, vendar le, če je to mogoče argumentirati z urbanističnega, arhitekturnega in funkcionalnega vidika. Argumentacija, da je dodana višina potrebna le zaradi funkcionalnih zahtev, ne zadostuje.

14. Is there any specific number for the needed parking lots?
Odgovor:
The numbers are stated in the competition brief. The minimum number of parking places has to be reached. Any additional parking spaces are desired, but not demanded. The mobility issues of the area will be dealt with for the whole area of the University Medical Centre of Ljubljana. There is no need to address them in this competition.

14. Ali je na voljo kakšen poseben podatek o številu potrebnih parkirišč?
ODGOVOR:
Številke so navedene v natečajni nalogi. Doseči je treba minimalno število parkirnih mest. Vsa dodatna parkirna mesta so zaželena, vendar niso zahtevana. Vprašanja prometne ureditve območja bodo obravnavana skupaj s celotnim območjem UKC Ljubljana. V okviru tega natečaja se tega ni treba lotevati.

15. In the competition documents there is digital 3D model, where the basement floor of the building C is. Is this a mistake?
Odgovor:
No, anyway building C is meant to be removed completely.

15. V razpisni dokumentaciji je digitalni 3D-model, kjer je kletna etaža stavbe C. Je to napaka?
ODGOVOR:
Ne, stavba C naj bi bila v celoti odstranjena.

16. How much must we stick to the given m2?
Odgovor:
The estimated floor area of the whole building should be seen as a guide only. The proposals must take into consideration the total investment costs, if the floor areas will exceed the estimation. It is desired to be as rational as possible with the floor area of the building so the investment and the running of the building can be financialy sustainable. The floor area of patient rooms are defined as minimum and should not be lower than proposed. Other rooms/spaces can diverge from the defined. If there is a large difference between the proposed and the estimated floor area of certain rooms, please explain the change in the assigned cell in the spreadsheet.

16. V kolikšni meri se moramo držati predlagane tlorisne površine?
ODGOVOR:
Ocenjeno tlorisno površino celotne stavbe je treba obravnavati le kot vodilo. Predlogi morajo upoštevati skupne naložbene stroške, če bodo tlorisne površine presegle ocenjene. Zaželeno je, da ste pri tlorisni površini stavbe čim bolj racionalni, tako da bosta naložba in obratovanje stavbe finančno vzdržna. Tlorisna površina bolniških sob je opredeljena kot minimalna in ne sme biti manjša od predlagane. Druge sobe/prostori lahko odstopajo od predlagane površine. Če je razlika med predlagano in ocenjeno tlorisno površino nekaterih prostorov velika, vas prosimo, da v preglednici v ustrezni celici spremembo obrazložite.


Datum objave: 22.04.2021   11:55
Question
Dear Sir or Madam,
between schemes and excel tables are too many discrepancies, specialy in ward znb. In the schema are rooms shown that in excel don´t apear or even the numbers are wrong (e.g. A143_015 and A143_015). How should we react to it?
In advance, thank you.


ANSWER:
The correct markings and layout of the rooms are in the table. The corrected room scheme is attached to the competition documentation.


Vprašanje
Spoštovani,
med shemami in excel tabelami je veliko neskladij, zlasti na oddelku zelo nalezljivih bolezni. V shemi so prikazane sobe, ki jih v Excelu ni, ali pa so napačne celo številke (npr. A143_015 in A143_015). Kako naj ravnamo v zvezi s tem?
Vnaprej hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Pravilne oznake in razporeditev prostorov so v tabeli. Popravljena shema prostorov je priložena dokumentaciji natečaja.


Datum objave: 22.04.2021   11:56
Question
Dear Sir/Madam,

Should the construction cost estimation be in included in the 1st stage or the 2nd stage of the competition?

Kind regards,

ANSWER:
No investment assessment is required for 1st stage. Only the first two tabs in the table need to be submitted: Summary_1-Level" and "Summary_Wards_1-Level".


Vprašanje
Spoštovani,
ali naj bo ocena stroškov gradnje vključena v 1. ali 2. fazo natečaja?
Z lepimi pozdravi,

ODGOVOR:
Za 1. stopnjo ocene investicije ni potrebna. Potrebno je oddati le prva dva zavihka iz tabele: »Povzetek_1-stopnja« in »Povzetek_Oddelki_1-stopnja«.


Datum objave: 22.04.2021   11:57
Question
Dear Sir/Madam,

There seems to be a contradiction between the colour to be used for the patient ward as defined in the C8 document (yellow) and in the functional diagram of the ward (pink).

Kind regards,

ANSWER:
The scheme has been corrected. The colour of the ward follows the determination of the colours in the table of surfaces.

Vprašanje
Spoštovani,
videti je, da obstaja nasprotje med barvo, ki je uporabljena za oddelek za bolnike, kot je opredeljena v dokumentu C8 (rumena barva), in v funkcionalnem diagramu oddelka (rožnata).
Z lepimi pozdravi,

ODGOVOR:
Shema je popravljena. Barva oddelka sledi določitvi barv v tabeli površin.


Datum objave: 22.04.2021   11:58
Question
Dear Sir/ Madam,

June 23rd 2021 is the deadline for submission of documentation for determining the competence for the 2nd stage. What exact documents need to be presented by that date?

Kind regards,

ANSWER:
The required documentation is listed in the chapter 4.16 of Competition rules.
References are required to prove the technical and personnel capacity of the nominated business entity, project leader, authorized architect for architectural design, authorized engineer for mechanical engineering, authorized engineer for electrical engineering and technologist for medical profession. Each of them must provide a reference for one complex construction of the type, listed in table 1B (page 14, Competition rules).


Vprašanje
Spoštovani,
23. junij 2021 je rok za oddajo dokumentacije za ugotavljanje usposobljenosti za 2. stopnjo. Točno katere dokumente je treba predložiti do tega datuma?
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Zahtevana dokumentacija je navedena v poglavju 4.16 Natečajnih pogojev.
Reference so potrebne za dokazovanje tehnične in kadrovske usposobljenosti imenovanega poslovnega subjekta, vodje projekta, pooblaščenega arhitekta za načrt arhitekture, pooblaščenega inženirja za področje strojništva, pooblaščenega inženirja za področje elektrotehnike in tehnologa medicinske stroke. Vsak od njih mora predložiti dokazilo za en zahteven objekt tipa, ki je naveden v tabeli 1B (stran 14, Natečajni pogoji).


Datum objave: 22.04.2021   11:59
Question
Dear Sir/Madam,

1. Where could we find information about floor heights of existing buildings? Could you provide more detailed information about existing buildings.
2. What information is required for the rooms on the floor plans (room number, name, etc.)? 1:500 scale is very small and does not allow much information. The room names are currently very long and won't we readable with this scale. Will shorter name be provided? What language should be used for the names?

Kind regards,

ANSWER:
1. Cross-section scheme of the existing building B is attached to the competition material C_11 Existing building plan_SUPP.
2. All rooms should be marked with the full code of the room and where it is possible, also with a name. Rooms can be named Slovenian or English. It is important, that the space code is written.Vprašanje
Spoštovani,
1. Kje bi lahko našli informacije o višini nadstropij obstoječih stavb? Ali lahko navedete podrobnejše informacije o obstoječih stavbah?
2. Katere informacije so potrebne za prostore v tlorisih (številka sobe, ime itd.)? Merilo 1 : 500 je zelo majhno in ne omogoča veliko informacij. Imena sob so trenutno zelo dolga in jih v takem merilu ne bo mogoče prebrati. Ali bo zagotovljeno krajše ime? Kateri jezik naj bo uporabljen za imena?
Z lepimi pozdravi,

ODGOVOR:
1. Shema prereza obstoječega objekta B je priložena natečajnemu gradivu »C_11 Načrti obstoječega objekta_DOP«.
2. Vse prostore naj se označi s polno šifro prostora in kjer je to mogoče, tudi z imenom. Prostori so lahko poimenovani slovensko ali angleško. Pomembno je, da je napisana šifra prostora.


Datum objave: 22.04.2021   12:00
Question
Dear Sir or Madame,

We have a question regading the abilitty to participate in the competiton in connection with proposed references and related evidence.

We've designed and built couple of buildings which fit in requested criteria but for all of them we've taken a role of Design architect and been paired with a Local architecture firm to cooporate with. Authorised Design architect is fully responsible for all architectural questions, solutions and is legally responsible for its proposals, technical and design solutions and conformity with local codes and standrads.. A Local architecture firm takes a role of a mediary between Design architect and local authorities, contractors etc.

Since from our experience this is a common solution for arhitectural projects in Europe we've would like to request an additional comment/footnote for content of Table 1.A (Chaper 4.16); Accroding to descriprion of the role of »project leader« in 12th article of GZ the role of authorised Design architect fits the criteria of a »project leader.

Thank you and Kind regards!

ANSWER:
Yes, it fits.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
imamo vprašanje glede sposobnosti za sodelovanje na natečaju v zvezi s predlaganimi referencami in s tem povezanimi dokazili.
Načrtovali in zgradili smo nekaj zgradb, ki ustrezajo zahtevanim merilom, vendar smo za vse prevzeli vlogo projektanta arhitekta in se povezali z lokalnim arhitekturnim podjetjem, s katerim smo sodelovali. Pooblaščeni projektant arhitekture je v celoti odgovoren za vsa arhitekturna vprašanja in rešitve ter je pravno odgovoren za svoje predloge, tehnične in načrtovalske rešitve ter skladnost z lokalno zakonodajo in standardi. Lokalno arhitekturno podjetje ima vlogo posrednika med projektantom arhitekture in lokalnimi oblastmi, izvajalci itd.
Ker je po naših izkušnjah taka rešitev za arhitekturne projekte v Evropi običajna, bi predlagali dodaten komentar/opombo k vsebini tabele 1.A (poglavje 4.16); glede na opis vloge »vodje projekta« v 12. členu GZ vloga projektanta arhitekture ustreza merilom »vodje projekta«.
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR:
Da, ustreza.
Datum objave: 22.04.2021   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore na sledeča vprašanja:

1.
Natečajna naloga dopušča možnost rušitve dela obstoječega objekta B, kot tudi spreminjanje predvidene razporeditve programov med novim prizidkom ter obstoječima objektoma.
Da lahko natečajniki predvidimo optimalnejši izkoristek prostora, bi prosili za jasno določitev vseh končnih programov ter površin po končani izgradnji 1. faze v obstoječem objektu B, kot tudi v novem prizidku torej ne samo na novo zgrajenih površin ter površin, ki se jih preureja, ampak tudi vseh ostalih obstoječih programov, za katere se predvidi, da se ohranijo.

2.
Ali mora natečajnik predvideti nadomestni prostor za prostore intenzivne nege v obstoječem objektu v kolikor se natečajnik odloči za rušitev južnega kraka obstoječega objekta B? Če da na račun površine katerega programa se lahko išče nadomestni prostor.

3.
Prosimo za obrazložitev, kakšen je razlog za predvideno umestitev dnevne bolnišnice v obstoječi objekt B in ne v novi prizidek.

4.
Prosimo za obrazložitev, kakšen je razlog za predvideno umestitev laboratorijev in rehabilitacije v obstoječi objekt B in ne v novi prizidek.

5.
Programska shema oddelka 1.4 BOLNIŠKI ODDELEK ZNB / ADMINISTRATIVNI PROSTORI IN PROSTORI ZA OSEBJE se ne ujema s predvidenimi prostori v tabeli površin. Prosimo za popravek sheme.

6.
V tabeli površin, razdelek A4.1 Dnevna bolnišnica je skupek prostorov za posege naveden dvakrat (enkrat pod A4.1.2 prostori A412_016 do A412_022 ter enkrat pod A4.1.4 prostori A414_001 do A414_007). V programskih shemah je skupek prostorov prikazan samo enkrat. Ali je potrebno predviditi dvojne prostore ali enojne? Glede na odgovor prosimo ali za dopolnjeno tabelo površin ali pa dopolnjene programske sheme.

7.
V razdelku tabele A1.1 Bolniški oddelek A je za prostor A113_001 navedena površina 180 m2, kot seštevek istih površin pa 200 m2. Prosimo za obrazložitev katero površino naj natečajniki upoštevamo.

8.
V razdelku tabele A3.1 Bolniški oddelek A je za prostor A313_001 navedena površina 160 m2, kot seštevek istih površin pa 200 m2. Prosimo za obrazložitev katero površino naj natečajniki upoštevamo.

9.
V razdelku tabele A3.2 Bolniški oddelek B je za prostor A323_001 navedena površina 160 m2, kot seštevek istih površin pa 200 m2. Prosimo za obrazložitev katero površino naj natečajniki upoštevamo.

10. V shemi A5.1 ODDELEK INTENZIVNE TERAPIJE, je v sklopu enote za intenzivno terapijo (A5.1.2) narisan prostor A513_013 Priprava osebja. Prostora A513_013 v tabeli površin ni. Med sobami so narisane 2-posteljne sobe KOKO, ki jih v tabelah površin ravno tako ni. Prosimo za uskladitev omenjenih podlog.

11. Ali je v sobah za zdravnike zahtevana dnevna svetloba?

Hvala.

ODGOVOR:
1. Nujno je ohranjanje bolnišničnih (posteljnih) oddelkov s podpornimi programi; bolniške sobe morajo ostati nespremenjene (razen v delih, kjer se priključuje novi objekt). Ostali programi se lahko preuredijo po presoji natečajnikov ob upoštevanju tehničnih in finančnih posledic ter prenos programov v 2. gradbeno fazo.
Program in priporočeni posegi so označeni v podlogi C11_Načrti obstoječega objekta_DOP.dwg
2. Obstoječi prostori intenzivne terapije se v celoti selijo v novi prizidek, ker so tehnološko zahtevnejši. Lahko pa se ohrani obstoječi oddelek intenzivne nege in se ga poveže z novim oddelkom, skladno s programsko shemo. V tem primeru se obstoječe kapacitete upošteva v predvideni kapaciteti oddelka intenzivne terapije (skupno 14 postelj).
V primeru rušenja južnega kraka objekta B, mora biti tak poseg smiselno utemeljen s funkcionalnega in
finančnega vidika.
V primeru rušenja južnega kraka objekta B, bo naročnik našel rešitev za začasno delovanje oddelka intenzivne terapije na drugem delu klinike ali znotraj UKC.
3. Predvideno je, da se zaradi prostorskih
in tehničnih omejitev v stavbo B umesti
tehnološko manj zahtevni program.
4. Predvideno je, da se zaradi prostorskih
in tehničnih omejitev v stavbo B umesti
tehnološko manj zahtevni program.
5. Odgovor in popravek je že objavljen med gradivom: »C_9 Programske sheme_DOP«.
6., 7., 8., 9. in 10. Med gradivom je objavljena popravljena tabela: »C_8 Tabela površin_DOP1«, »Seznam popravkov TABELA C_8« ter shema: »C_9 A5.1 Oddelek intenzivne terapije_DOP«.
11. Osvetlitev prostorov je potrebno zagotoviti
skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje
varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.
Kabineti naj bodo naravno osvetljeni z oknom. Če tega ni mogoče doseči, je zaželeno, da so kabineti osvetljeni vsaj posredno ali zenitalno.

Question
Dear Sir /Madam,
Please answer the following questions:
1. The competition brief allows the possibility of demolishing part of the existing building B, as well as changing the planned distribution of programs between the new extension and the existing buildings.
That the competitors will be able to foresee more optimal use of space, we would like to ask for a clear definition of all final programs and surfaces after the completion of 1st of construction in the existing building B, as well as in the new extension, therefore, not only newly built areas and areas under renovation, but also all other existing programs that are expected to be preserved.
2. Shall competitor provide a replacement space for intensive care facilities in the existing facility if the competitor decides to demolish the southern arm of the existing facility B? If so, at the expense of the area of which program an alternative space can be sought?
3. Please explain the reason for the planned placement of the day hospital in the existing facility B and not in the new extension.
4. Please explain the reason for the planned placement of laboratories and rehabilitation in the existing facility B and not in the new extension.
5. The program scheme of ward 1.4 HCD - High Contagious Diseases Ward/ADMINISTRATIVE PREMISES AND STAFF ROOMS does not match the planned rooms in the table of surfaces. Please correct the scheme.
6. In the table of surfaces, section A4.1 Day hospital, the set of intervention rooms is stated twice (once under A4.1.2, rooms A412_016 to A412_022 and once under A4.1.4, rooms A414_001 to A414_007). In program schemes, the set of rooms is displayed only once. Is it necessary to provide rooms twice or once? Depending on the answer, we ask for either an updated table of surfaces or updated program schemes.
7. In the section of table A1.1 Hospital ward A, the area of 180 m2 is stated for room A113_001, and 200 m2 as the sum of the same surfaces. Please explain which area the competitors should take into account.
8. In the section of table A3.1 Hospital ward A, the area of 160 m2 is stated for room A313_001, and 200 m2 as the sum of the same surfaces. Please explain which area the competitors should take into account.
9. In the section of table A3.2 Hospital ward B, the area of 160 m2 is stated for room A323_001, and 200 m2 as the sum of the same surfaces. Please explain which area the competitors should take into account.
10. In scheme A5.1 INTENSIVE CARE WARD, the space A513_013 Staff preparation is drawn within the intensive care unit (A5.1.2). There is no space A513_013 in the table of surfaces. Between the rooms are drawn 2-bed rooms KOKO - Clinical department of surgical infections, which are also not in the tables of surfaces. Please harmonize the mentioned basis.
11. Is daylight required in doctors rooms?
Thanks.

ANSWER:
1. It is essential to maintain hospital (bed) wards with support programs; hospital rooms must remain unchanged (except in the parts where the new facility is connected). Other programs may be rearranged at the discretion of the competitors taking into account the technical and financial consequences and the transfer of programs to the 2nd construction phase.
The program and recommended interventions are marked in the basis C11_Plans of the existing facility DOP.dwg
2. The existing intensive care units will be completely relocated to the new extension because they are more technologically demanding. However, the existing intensive care unit can be maintained and linked to the new ward according to the program scheme. In this case, the existing capacities are taken into account in the planned capacity of the intensive care unit (a total of 14 beds).
In the event of the demolition of the southern arm of building B, such an intervention should be reasonably justified from a functional and financial point of view.
In the event of the demolition of the southern arm of building B, the client will find a solution for the temporary operation of the intensive care unit in another part of the clinic or within the UKC.
3. Due to space and technical constraints, it is envisaged that a technologically less demanding program will be placed in building B.
4. Due to space and technical constraints, it is envisaged that a technologically less demanding program will be placed in building B.
5. The answer and correction is already published in the material: C_9 Program scheme_SUPP.
6., 7., 8., 9. in 10. A corrected table and scheme are published among the material: »C_8 Areas spreadsheet_SUPP«, »List of corrections_TABLE C_8« and C_9 A5.1 Intensive Care Unit_SUPP.
11. The illumination of the spaces must be provided in accordance with the Rules on the requirements for ensuring the safety and health of workers at work.
Cabinets should be lit by a natural light with window. If this cannot be achieved, it is desirable that the cabinets are illuminated at least indirectly or zenithal.

Datum objave: 22.04.2021   12:02
Question
Dear Sir/Madam,

1. Could you please provide clarification on the inconsistency in the competition documentation: B_Competition Brief, page 60 and 61 "Planned interventions in the existing KIBVS facility", the plan of floor 2N is missing, the floor VP / N is shown twice.
2. Document C_9 Program scheme, page 8. There is no entrance marked for emergency area. Should we create one ourselves?
3. During the site visit there was a person who marked down all questions and answers. It was mentioned that these would be published later. Where could we find them?
4. How much from the construction phase 2 do we need to design now? Considering that poster for the 1st completion stage requires 2nd construction phase to be included. Please explain that.
5. Could you please clarify the hospitals intentions for building B? Is any of the following scenarios correct?
Scenario 1: The new building and renovated building A are big enough to house all the competition program. Building B functions are moved to new spaces and the building is left mostly empty or with temporary use (not part of the competition program) requiring no renovation until its demolition in the second construction phase.
Scenario 2: As building B functions are moved to new spaces, new functions from the program are moved into the emptied spaces. This will require a partial renovation of building B to house the new program. Those function will have to be added to the second construction phase when building B will be demolished.
6. Could you please provide DWG plans for the existing buildings.
7. The deadline for asking formal questions is May 17th. Where should the questions be sent to?

Kind regards,

ANSWER:
1. The intervention scheme has already been updated. The program and recommended interventions are marked in the basis C11_Existing building plan_SUPP.dwg.
2. The proposed design of the emergency unit does not have its own entrance; patients are treated in dispensaries with direct access.
3. The answers to the questions asked are published on the Public Procurement portal.
4. It is necessary to place the programs, which are marked in the table for the 2nd construction phase, and to place all the programs that will be provided in building B, which will be demolished in the 2nd construction phase. It is necessary to show the program sets and the design of communications. The spatial and urban design of the 2nd construction phase is important.
5. Scenario 1 is not feasible in the current situation. Scenario 2 is correct and in line with the client's ideas.
6. The DWG is attached to C11_Existing building plan_SUPP.dwg.
7. All questions are asked through the Public Procurement portal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. prosimo vas, da nam pomagate razjasniti nedoslednost v natečajni dokumentaciji: V B_Natečajni nalogi na straneh 60 in 61 »Načrtovani posegi v obstoječi objekt KIBVS« manjka načrt nadstropja 2N manjka, nadstropje VP/ N pa je prikazano dvakrat.
2. Dokument C_9 Programska shema, stran 8. Ni označenega vhoda za območje urgentnih primerov. Ali ga umestimo sami?
3. Na ogledu lokacije je bila prisotna oseba, ki je beležila vsa vprašanja in odgovore. Omenjeno je bilo, da bodo ta objavljena pozneje. Kje so ta vprašanja in odgovori objavljeni?
4. Koliko od 2. faze gradnje moramo načrtovati že zdaj. glede na to, da plakat za 1. stopnjo dokončanja zahteva vključitev 2. gradbene faze? Prosimo za obrazložitev.
5. Prosimo, da nam pojasnite bolnišnični namen za stavbo B. Ali je kateri od naslednjih scenarijev pravi?
Scenarij 1: Nova zgradba in prenovljena zgradba A sta dovolj veliki, da je vanju lahko umeščen ves natečajni program. Funkcije stavbe B se preselijo v nove prostore, stavba pa ostane večinoma prazna ali za začasno uporabo (in ni del natečajnega programa) in ne zahteva prenove do rušenja v drugi gradbeni fazi.
Scenarij 2: Ko se funkcije stavbe B preselijo v nove prostore, se nove funkcije iz natečajnega programa umestijo v izpraznjene prostore. To bo zahtevalo delno prenovo stavbe B, da bo v njej lahko umeščen nov program. Te funkcije bodo predmet druge gradbene faze, ko bo stavba B porušena.
6. Prosimo vas, da nam zagotovite načrte DWG za obstoječe stavbe.
7. Rok za zastavljanje formalnih vprašanj je 17. maj. Kam naj pošljemo vprašanja?
Z lepimi pozdravi,

ODGOVOR
1. Shema posegov je bila že posodobljena. Program in priporočeni posegi so označeni v podlogi »C11_Načrti obstoječega objekta_DOP.dwg«.
2. Predlagana zasnova urgentnega bloka nima svojega vhoda, temveč se paciente obravnava v ambulantah z neposrednim dostopom.
3. Odgovori na zastavljena vprašanja so objavljeni na portalu Javnih naročil.
4. Potrebno je umestiti programe, ki so v tabeli označeni za 2. gradbeno fazo in umestiti vse programe, ki bodo predvideni v objektu B, ki se ga z 2. gradbeno fazo poruši. Prikazati je potrebno programske sklope in zasnovo komunikacij. Pomembna je prostorska in urbanistična zasnova 2. gradbene faze.
5. Scenarij 1 v trenutnih razmerah ni izvedljiv. Scenarij 2 je pravilen in skladen s predvidevanji naročnika.
6. DWG je priložen »C11_Načrti obstoječega objekta_DOP.dwg«.
7. Vsa vprašanja se postavljajo preko portala Javnih naročil.
Datum objave: 22.04.2021   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V natečajni nalogi za Dograditev KIBVS v ožjem območju bolniških sob pri bolnišničnih oddelkih za odrasle A in B (A.1.1. in A.1.2.) in otroke A in B (A.3.1. in A.3.2.) niso navedeni prostori za filtre in sanitarije kot je to navedeno v ožjem območju bolniških sob za bolnišnične oddelke C, ZNB, KOKO, ipd.

Ali je potrebno v ožjem območju bolniških sob bolnišničnih oddelkov za odrasle A in B (A.1.1. in A.1.2.) in otroke A in B (A.3.1. in A.3.2.) predvideti filtre in sanitarije neposredno ob vsaki posamezni sobi?

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Zasnove 2. gradbene faze ni potrebno tako natančno prikazati. V primeru natančnejšega prikaza, se zgledujte po zasnovi oddelka A1.3.

Question
Dear Sir/Madam,
The competition brief for the extension to the KIBVS in the narrower area of hospital rooms at hospital wards for adults A and B (A.1.1. and A.1.2.) and for children A and B (A.3.1. and A.3.2.) does not specify the spaces for filters and toilets as specified in the narrow area of hospital rooms for hospital wards C, ZNB (HCD), KOKO, etc.
Should filters and toilets be provided directly next to each individual room in the narrow area of hospital rooms of wards for adults A and B (A.1.1 and A.1.2) and children A and B (A.3.1 and A.3.2)?
Best regards.


ANSWER:
The design of the 2nd construction phase does not need to be presented in such detail. In the case of a more accurate presentation, follow the design of section A1.3.


Datum objave: 22.04.2021   12:04
Question
Dear Sir and Madam

We have some questions related to the znb ward:
1. Are the visitors meeting the patients in the visitors room A142_009 (6m2)?
2. How does the visitingprozess?
3. Unclean corridor who is allowed to use it?
4. Is the unclean corridor suitable for the bed transport?

In general, the 6m2 doctors rooms what function do they have (sleeping/working/changing clothes/etc)?

Due to the deviations in schemes and excel we dont have a clear basis for planing. Will this be corrected and reuploaded? If no what is decisive? Excel or schemas?

Thank you!

ANSWER:
1. During the period when the HCD department will operate as a normal department, room A142_009 will be used for a doctor's conversation with the patient's relatives.
2. Family visits are conditioned by the disease state (contagion, immunocompromised patients). The procedure of the visit depends on the infectiousness of the patient.
3. The unclean corridor is used by employees to exit hospital rooms and for the arrival of patient with a highly contagious disease and to remove unclean material. An unclean corridor is used to care for patients with the same disease, so that employees in personal protective equipment care for more patients before returning through the filter (undressing, disinfection) back to the inner clean corridor.
4. The corridor must allow the patient to be transported by bed.
5. Doctors' rooms are personal and workspaces for doctors (writing reports). Each cabinet is used by 2-3 doctors (usually not at the same time). It is equipped with a desk and shelves. Doctors' rooms are not workplaces with workplaces. Doctors spend there less than half of their working time on average.
The doctors' rooms are listed in the table within the wards but are grouped in the schemes. It is desirable that the layout of these rooms is close to the associated wards.
6. Inconsistencies in the table and scheme are eliminated. New basis are in the documentation.

Vprašanje
Spoštovani,
v zvezi z oddelkom za zelo nalezljive bolezni imamo nekaj vprašanj:
1. Ali se obiskovalci srečujejo s pacienti v sobi za obiskovalce A142_009 (6 m2)?
2. Kako poteka obisk?
3. Kdo sme uporabljati nečisti hodnik?
4. Je nečisti hodnik primeren za prevoz na posteljah?
Kakšno funkcijo imajo na splošno zdravniške sobe, velike 6 m2 (spanje/delo/preoblačenje itd.)?
Zaradi odstopanj v shemah in excelu nimamo jasne osnove za načrtovanje. Ali boste to popravili in ponovno naložili? Če ne, kaj je odločilno? Excel ali sheme?
Hvala.

ODGOVOR:
1. V obdobju, ko bo oddelek ZNB deloval kot običajni oddelek, bo prostor A142_009 namenjen pogovoru zdravnika s svojci pacienta.
2. Obiski svojcev so pogojeni z bolezenskim stanjem (kužnost, imunokompromitiranost). Postopek obiska je odvisen od kužnosti pacienta.
3. Nečisti hodnik uporabljajo zaposleni za izhod iz bolniških sob in za prihod pacientov z zelo nalezljivo boleznijo ter iznos nečistega materiala. Nečisti hodnik se uporablja za oskrbo pacientov z isto boleznijo, tako da v osebni varovalni opremi zaposleni oskrbijo več pacientov, predno se vrnejo preko filtra (slačenje, dezinfekcija) nazaj na notranji čisti hodnik.
4. Hodnik mora omogočati prevoz pacienta s posteljo.
5. Sobe zdravnikov so osebni in delovni prostori zdravnikov (pisanje izvidov). Vsak kabinet uporabljajo 2 3 zdravniki (praviloma ne istočasno). Opremljen je s pisalno mizo in regali. Zdravniške sobe niso delovni prostori s stalnimi delovnimi mesti. Zdravniki so v njih v povprečju manj kot polovico delovnega časa.
Sobe zdravnikov so v tabeli navedene znotraj oddelkov, v shemah pa so združene. Zaželeno je, da je razporeditev teh sob blizu pripadajočih oddelkov.
6. Neskladnosti v tabeli in shemi so odpravljene. Nove podloge so v dokumentaciji.

Datum objave: 22.04.2021   12:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Vljudno vas naprošamo za dokument A_NATEČAJNI POGOJI v obliki, ki ni skenirana, temveč omogoča iskanje po ključnih besedah, označevanje,....(enako kot je pripravljena B_natečajna naloga oz. angleška verzija istega dokumenta).

Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Dokument v .pdf formatu z možnostjo »iskanja« je na novo naložen med gradivom: »A_natecajni pogoji_KIBVS_KONCNI_odklenjeno.pdf«.


Question
Dear Sir/Madam,
We kindly ask you for the document A_COMPETITION RULES in a form that is not scanned, but allows to search by keywords, marking, ... (just as the B_competition brief or the English version of the same document).
Best regards.

ANSWER:
The document in .pdf format with the option of "search" is newly uploaded among the material: »A_natecajni pogoji_KIBVS_KONCNI_odklenjeno.pdf«.


Datum objave: 22.04.2021   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v natečajni nalogi govorite o "priporočenih višinah - v skladu z ZVKDS" (naslov poglavja 2.3.4) obenem pa tudi o "stavbnih linijah, ki jih mora upoštevati nova gradnja"; ali so višine iz smernic ZVKDS obvezujoče ali priporočilo?
Oziroma; če natečajna rešitev prekorači priporočeno višino ali je to bistvena kršitev natečajne naloge? Prosimo, da na zadnji del vprašanja odgovorite z "da" ali "ne".

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spomeniškovarstvene smernice so sestavljene tako iz opisa ciljev urejanja prostora, ki jih mora predlog zagotoviti, kakor tudi opisa višin in stavbnih linij. Potrebno je upoštevanje vseh vidikov spomeniškovarstvenih smernic. Preseganje predlaganih višin je dovoljeno, če to ne pomeni kršenja ostalih spomeniškovarstvenih smernic. V kolikor predlog odstopa od predlaganih višin, mora biti le-to obrazloženo tako z urbanističnega in spomeniškovarstvenega, kot tudi z arhitekturnega in funkcionalnega vidika.
Prekoračitev višin ni bistvena kršitev natečajne naloge. Upoštevanje kulturnovarstvenih smernic in utemeljitev morebitnih odstopanj bo predmet presoje primernosti predlogov v postopku ocenjevanja.


Question
Dear Sir/Madam,
in the competition brief you talk about "recommended heights - in accordance with ZVKDS (Institute for the protection of cultural heritage of Slovenia)" (title of chapter 2.3.4) and at the same time about "building lines that must be taken into account by new construction"; are the heights from the ZVKDS guidelines binding or a recommendation?
If the competition solution exceeds the recommended height, is this a substantial breach of the competition brief? Please answer "yes" or "no" to the last part of the question.
Best regards.

ANSWER:
The monument preservation guidelines consist of a description of the spatial planning objectives that the proposal must provide, as well as of a description of the heights and building lines. It is necessary to take into account all aspects of monument preservation guidelines. Exceeding the proposed heights is allowed, provided that this does not mean a violation of other monument preservation guidelines. If the proposal deviates from the proposed heights, it must be explained from the urban and monument preservation as well as from the architectural and functional point of view.
Exceeding the heights is not a substantial breach of the competition task. Adherence to cultural protection guidelines and justification of possible deviations will be the subject of an assessment of the suitability of the proposals in the evaluation process.


Datum objave: 22.04.2021   12:07
1. Ali je potrebno zagotoviti 5 m odmik od vzhodne parcelne meje? Na kaj je treba biti pozoren pri oddaljenosti od stanovanjskega objekta?
ODGOVOR:
Da, potrebno je upoštevati zahtevane odmike, skladno z OPN. Poleg tega je potrebno zagotoviti, da bodo imeli bivalni prostori stanovanjskega bloka, tudi po izgradnji nove Infekcijske klinike, vsaj minimalno zahtevano osvetljenost skladno z OPN.
Potrebno je upoštevati predvsem odmike nadzemnih delov objekta od parcelne meje (četrti in šesti odstavek 24. člena OPN MOL ID), odmike podzemnih etaž od meje sosednjih parcel (enajsti odstavek 24. člena OPN MOL ID), odmike med fasadami stavb in delov stavb, če so višje od 14,00 m (enaindvajseti odstavek 24. člena OPN MOL ID) in odmike za zagotavljanje zadostnega osončenja (91. člen OPN MOL ID).

1. Is it necessary to provide a 5 m distance from the eastern plot boundary? What should we pay attention to, at a distance from a residential building?
ANSWER:
Yes, the required distances must be taken into account in accordance with the OPN. Also, it is necessary to ensure that the accommodations of the apartment building, even after the construction of the new infection clinic, will have at least the minimum required lighting following the OPN.
It is necessary to take into account the distances of the above-ground parts of the building from the plot boundary (fourth and sixth paragraphs of Article 24 of OPN MOL ID), distances of underground floors from the boundary of adjacent plots (eleventh paragraph of Article 24 of OPN MOL ID), distances between facades and parts of buildings if they are higher than 14.00 m (twenty-first paragraph of Article 24 of the OPN MOL ID), and distances to ensure sufficient exposure to sunlight (Article 91 of the OPN MOL ID).

2. Kako širok mora biti zeleni pas med Fabianijevo stavbo in novim prizidkom?
ODGOVOR:
Zeleni pas je lahko poljubno širok, če ustvarja vtis, da je zaščiteni objekt A postavljen v zeleno okolje. Predlagana širina je enaka širini objekta.

2. How wide should be the green belt between the Fabiani building and the new extension?
ANSWER:
The green belt can be as wide as desired, if it creates the impression that protected object A is placed in a green environment. The proposed width is equal to the width of the object.

3. Ali so podane smernice glede požarne varnosti?
ODGOVOR:
Potrebno se je držati splošnih smernic in standardov. Za objekt ni posebej določenih zahtev.

3. Are fire safety guidelines provided?
ANSWER:
It is necessary to adhere to general guidelines and standards. There are no specific requirements for the facility.

4. Na skici v natečajni nalogi je narisan 45° linija, ki določa odmik terasne etaže 4. nadstropja. Ali je potrebno slediti tej liniji oz. odmiku?
ODGOVOR:
45° linija je usmeritev, narejena na podlagi smernic ZVKDS. V kolikor gre za odstopanje od te usmeritve, je potrebno predlog smiselno in celostno obrazložiti.

4. A 45 ° line is drawn on the sketch in the competition brief, which determines the deviation of the terrace 4th floor.
Is it necessary to follow this line or distance?
ANSWER:
The 45 ° line is an orientation made on the basis of cultural heritage protection guidelines. If there is a deviation from this guideline, the proposal must be reasoned in a meaningful and comprehensive manner.

5. Kje naj bi bila najbolj primerna lokacija za obstoječi oddelek intenzivne terapije v primeru, da se v natečajnem pre-dlogu predvidi rušitev dela obstoječega objekta, kjer se trenutno nahaja oddelek intenzivne terapije?
ODGOVOR:
Zaželeno je, da so posegi v obstoječi objekt minimalni in da se kljub posegom v obstoječi objekt v čim večji me-ri ohranja nemoteno delo klinike. V kolikor bi predlagana rešitev predvidevala rušenje celotnega južnega kraka objekta B, mora biti tak poseg smiselno utemeljen iz funkcionalnega in finančnega vidika. V takem primeru bo skušal naročnik najti rešitev za začasno delovanje oddelka na drugem delu klinike ali znotraj UKC.

5. Where should be the most suitable location for the existing intensive care unit, if the competition proposal envisages the demolition of a part of the existing facility, where the intensive care unit is currently located?
ANSWER:
It is desirable that interventions in the existing facility are minimal and that, despite the interventions in the existing facility, the smooth operation of the clinic is maintained as much as possible. If the proposed solution envisages the demolition of the entire southern arm of building B, such an intervention must be reasonably justified from a functional and financial point of view. In such a case, the client will try to find a solution for the temporary operation of the department in another part of the clinic or within the UKC.

6. Kako se bo odvijalo delo v kliniki med samo gradnjo, ko se posameznih delov stavbe ne bo dalo uporabljati?
ODGOVOR:
Natečajnik si mora prizadevati za koncept stavbe, ki bi v fazi gradnje čim manj motil obstoječe delovanje klinike. Če zasnova, pri kateri bi bilo treba med gradnjo izprazniti večji del stavbe B, prinaša bistvene prednosti in je tak poseg smiselno utemeljen iz funkcionalnega in finančnega vidika, ga lahko predlagate. V takem primeru bo skušal naročnik najti rešitev za začasno delovanje oddelka na drugem delu klinike ali znotraj UKC.

6. How will the work in the clinic take place during the construction itself, when individual parts of the building cannot be used?
ANSWER:
The competitor must strive for a building concept, which would during construction disrupt the existing operation of the clinic as little as possible. If the design, which would during construction require the evacuation of most of building B, offers significant advantages and such an intervention is reasonably justified from a functional and financial point of view, you can suggest it. In such a case, the client will try to find a solution for the temporary operation of the department in another part of the clinic or within the UKC.

7. V čem je smisel omejevanja višinskih gabaritov natečajnega predloga, ko so na južni strani Bohoričeve ulice višine obstoječih objektov, kot tudi na novo predvidenih v zmagovalnem natečajnem predlogu za Urbano prenovo medicinskega območja Vodmat, do P+7?
ODGOVOR:
Eno od izhodišč za določitev kulturno-varstvenih smernic je bilo, da se z dograditvijo nove Infekcijske klinike ne ustvari ozek koridor Bohoričeve ulice, temveč se stremi k bolj odprtem, ozelenjenem uličnem profilu. V kolikor predlog odstopa od kulturno-varstvenih smernic, mora biti le-to obrazloženo tako iz urbanističnega in spomeniškovarstvenega, kot tudi iz arhitekturnega in funkcionalnega vidika.

7. What is the point of limiting the height of a building in competition proposal, when the heights of existing buildings on the south side of Bohoričeva Street, as well as the newly envisaged buildings in the winning competition proposal for urban renewal of the medical area Vodmat, reach a height of up to P+7?
ANSWER:
One of the starting points for determining the cultural heritage protection guidelines was that the extension of the new infectious diseases clinic does not create a narrow corridor of Bohoričeva Street, but strives for a more open, green street profile. If the proposal deviates from the cultural protection guidelines, it must be explained from the urban and monument preservation as well as from the architectural and functional point of view.

8. Kakšno število medicinskih sester je določeno za oskrbo enega pacienta?
ODGOVOR:
Po standardih je na Intenzivni terapiji III predvideno 5 MS/posteljo (po smernicah EU združenja za IT III pa celo 6/posteljo) , trenutno jih imamo cca 3,6/posteljo, v času epidemije pa še manj, ker se je število IT III postelj močno povečalo.
Za intenzivno terapijo I, II (polintenzivna) je po standardih predvideno 2,5-3MS/posteljo dosegamo cca. 1,5/posteljo.
Na navadnem bolniškem oddelku je po standardih predvideno cca. 1,5-2 MS/posteljo, dosegamo največ 1 MS/ posteljo.

8. How many nurses are designated to care for one patient?
ANSWER:
We currently have about 3.6 nurses/bed, and even less at the time of the epidemic because the number of IT III beds has increased significantly. For intensive therapy I and II (semi-intensive) according to the standards, 2.53 nurses/bed is designated, but we achieve approx. 1.5 nurse/bed. In an ordinary hospital ward, according to the standards, approx. 1.5-2nurse/bed is designated, but we achieve a maximum of 1 nurse/bed.

9. Ali bo operacijska soba »hibridna«?
ODGOVOR:
Da.

9. Will the operating room be a hybrid?
ANSWER:
Yes.

10. V obstoječem objektu B mora biti za 1. fazo zagotovljenih 2.700 m2, preostalih 15.000 m2 je potrebno premestiti oz. zagotoviti v novem objektu. Kateri program naj ostane v stavbi B?
ODGOVOR:
To je stvar natečajnega predloga. Naročnik se zaveda, da vsega programa ne bo možno umestiti v novo stavbo 1. faze. Predvideno je, da se zaradi prostorskih in tehničnih omejitev v stavbo B umesti tehnološko manj zahtevni program.

10. In the existing building B, 2,700 m2 must be provided for the 1st phase, the remaining 15,000 m2 must be relocated or provided in the new facility.
Which program should remain in building B?
ANSWER:
This is a matter of competition proposal. The client is aware that placement of the entire program in a new building of the 1st phase will not be possible. Due to space and technical constraints, it is envisaged that a technologically less demanding program will be placed in building B.

11. Kakšen je finančni okvir vrednosti investicije.
ODGOVOR:
Ciljna vrednost investicije je navedena v natečajnih pogojih: Ocenjen finančni okvir investicije glede na programsko shemo in njene kvadrature znaša skupaj 68.200.000 EUR (netto brez upoštevanega DDV).

11. What is the financial framework of the value of the investment?
ANSWER:
The target value of the investment is stated in the competition rules: The estimated financial framework of the investment in relation to the program scheme and its area amounts to a total of EUR 68.200.000 (neto excluding VAT).

12. Kako natančno je potrebno upoštevati podane kvadrature?
ODGOVOR:
Priporočeno je, da se drži v tabeli podanega števila in m2 za bolniško sobo. Predvsem za eno posteljne sobe, kjer je zaradi sezonskih nihanju v številu pacientov potrebno zagotoviti, da je v višku sezone možna namestitev dveh bolniških postelj. Odstopanja od vseh ostalih podanih kvadratur so možna, potrebno pa jih je obrazložiti. V obstoječo in novo stavbo je potrebno umestiti program, ki je bistven za delovanje Infekcijske klinike. Program, ki ni neposredno vezan ozko na postopke zdravljenja, se lahko nadomesti drugje v objektu (npr. kabineti).

12. How exactly do we need to take into account the given floor area?
ANSWER:
It is recommended to stick to the table of the given number and m2 for the hospital room. Especially for single room, where due to seasonal fluctuations of number of patients, it is necessary to ensure that in the peak season it is possible to place two hospital beds in the room. Deviations from all other given floor area are possible, but they must be explained. The program must be installed in the existing and new building, which is essential for the operation of the infection clinic. A program that is not directly tied closely to treatment procedures can be moved elsewhere in the facility (e.g., cabinets).

13. V novem objektu so predvidene pisarne oz. administrativni del. Je predlog podan s kakšnim posebnim namenom?
ODGOVOR:
Prostore za administracijo se lahko umesti kamorkoli. Dobrodošlo je, da so v bližini oddelka kateremu služijo, ni pa potrebno, da so nanj neposredno vezane.

13. In the new building, offices or premises for administrative work are planned. Is this proposed for any special purpose?
ANSWER:
Administration offices can be located anywhere. It is welcome that the offices are close to the department they serve, but they do not need to be directly attached to the ward.

14. Ali mora predavalnica ostati?
ODGOVOR:
Da. Lahko se jo pusti na obstoječem mestu ali umesti kamorkoli drugam v sklopu novogradnje. Gradnje severno od objekta B kot dela 1. gradbene faze ne priporočamo zaradi morebitnih kasnejših težav pri izvedbi 2. gradbene faze.

14. Does the lecture room must remain?
ANSWER:
Yes. It can be left on an existing site or placed anywhere else as part of a new construction. Construction north of building B as part of the 1st construction phase is not recommended due to possible later difficulties in the implementation of the 2nd construction phase.

15. Kaj se bo po 1. fazi zgodilo z oddelki, ki so sedaj v Fabianijevi stavbi (objekt A)?
ODGOVOR:
Oddelki bodo ostali v stavbi A.

15. What will after Phase 1 happen to the wards that are now in Fabianis building (Building A)?
ANSWER:
The wards will remain in Building A.


Datum objave: 03.05.2021   06:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Imamo vprašanje glede tabele s površinami. Od kod izhaja seštevek 2. faze v zavihku "povzetek 1. stopnja", celica 10-V, ki znaša 7.437,9? Po naših izračunih bi moral znašati 9.144,20 (seštete so površine 4 novih oddelkov in vseh prestavljenih programov).

Ali je mogoče za potrebe projektiranja dobiti odklenjeno tabelo?

Najlepša hvala. Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Popravljena tabela je objavljena med gradivom: »C_8 Tabela površin_DOP1«.

Question
Dear Sir/Madam,
We have a question about the table of surfaces. Where does the sum of the 2nd phase in the "1st Stage Summary" tab, cell 10-V, which is 7,437.9, come from? According to our calculations, it should amount to 9,144.20 (the areas of 4 new wards and all moved programs are added together).
Is it possible to get an unlocked table for design purposes?
Thank you very much. Best regards.

ANSWER:
The revised table is published among the material: »C_8 Areas spreadsheet_SUPP1«.


Datum objave: 03.05.2021   06:59
VPRAŠANJE
Dear Sir/Madam,

We sent following questions on 19.04.

1. Could you please provide clarification on the inconsistency in the competition documentation: B_Competition Brief, page 60 and 61 "Planned interventions in the existing KIBVS facility", the plan of floor 2N is missing, the floor VP / N is shown twice.
2. Document C_9 Program scheme, page 8. There is no entrance marked for emergency area. Should we create one ourselves?
3. During the site visit there was a person who marked down all questions and answers. It was mentioned that these would be published later. Where could we find them?
4. How much from the construction phase 2 do we need to design now? Considering that poster for the 1st completion stage requires 2nd construction phase to be included. Please explain that.
5. Could you please clarify the hospitals intentions for building B? Is any of the following scenarios correct?
Scenario 1: The new building and renovated building A are big enough to house all the competition program. Building B functions are moved to new spaces and the building is left mostly empty or with temporary use (not part of the competition program) requiring no renovation until its demolition in the second construction phase.
Scenario 2: As building B functions are moved to new spaces, new functions from the program are moved into the emptied spaces. This will require a partial renovation of building B to house the new program. Those function will have to be added to the second construction phase when building B will be demolished.
6. Could you please provide DWG plans for the existing buildings.
7. The deadline for asking formal questions is May 17th. Where should the questions be sent to?

Have you received these questions? We also sent some questions on earlier dates that have not been answered.

Kind regards,

ANSWER:
The answers to the questions were published on the public procurement portal on 22 April 2021.

Vprašanje:
Spoštovani,

dne 19. 4. 2021 smo vam poslali naslednja vprašanja:
1. Prosimo vas, da nam pomagate razjasniti nedoslednost v natečajni dokumentaciji: V B_Natečajni nalogi na straneh 60 in 61 »Načrtovani posegi v obstoječi objekt KIBVS« manjka načrt nadstropja 2N manjka, nadstropje VP/ N pa je prikazano dvakrat.
2. Dokument C_9 Programska shema, stran 8. Ni označenega vhoda za območje urgentnih primerov. Ali ga umestimo sami?
3. Na ogledu lokacije je bila prisotna oseba, ki je beležila vsa vprašanja in odgovore. Omenjeno je bilo, da bodo ta objavljena pozneje. Kje so ta vprašanja in odgovori objavljeni?
4. Koliko od 2. faze gradnje moramo načrtovati že zdaj, glede na to, da plakat za 1. stopnjo dokončanja zahteva vključitev 2. gradbene faze? Prosimo za obrazložitev.
5. Prosimo, da nam pojasnite bolnišnični namen za stavbo B. Ali je kateri od naslednjih scenarijev pravi?
Scenarij 1: Nova zgradba in prenovljena zgradba A sta dovolj veliki, da je vanju lahko umeščen ves natečajni program. Funkcije stavbe B se preselijo v nove prostore, stavba pa ostane večinoma prazna ali za začasno uporabo (in ni del natečajnega programa) in ne zahteva prenove do rušenja v drugi gradbeni fazi.
Scenarij 2: Ko se funkcije stavbe B preselijo v nove prostore, se nove funkcije iz natečajnega programa umestijo v izpraznjene prostore. To bo zahtevalo delno prenovo stavbe B, da bo v njej lahko umeščen nov program. Te funkcije bodo predmet druge gradbene faze, ko bo stavba B porušena.
6. Prosimo vas, da nam zagotovite načrte DWG za obstoječe stavbe.
7. Rok za zastavljanje formalnih vprašanj je 17. maj. Kam naj pošljemo vprašanja?
Ali ste ta vprašanja prejeli? Že pred tem smo poslali nekaj vprašanj, na katera nismo prejeli odgovorov.
S spoštovanjem,

ODGOVOR:
Odgovori na vprašanja so bili dne 22. 4. objavljeni na portalu javnih naročil.Datum objave: 03.05.2021   07:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1 V natečajni nalogi je na strani 62 določena meja N4 (do kamor lahko sega 4. nadstropje), ki je zamaknjena proti severu glede na mejo N3 (do kamor lahko sega 3. nadstropje) za razdaljo najmanj višine 4. nadstropja. Zamik 4. nadstropja proti severu v tlorisu pomeni slabšo funkcionalnost glede postavitve sob za paciente, poteka inštalacijskih jaškov, ipd. Ali je možno 4. nadstropje v tlorisu poravnati s 3. nadstropjem brez zamika proti severu?

2 V natečajni nalogi je v Bolniškem oddelku ZNB A.1.4 predvidene 2-posteljne sobe, kar je nenavadno ker gre za paciente z visoko nalezljivimi boleznimi, za katere bi bilo smiselno, da so v sobi sami. Ali lahk ov oddelku ZNB predvidimo enoposteljne sobe?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Na vsebinska vprašanja naročnik po poteku roka ne bo več odgovarjal. Odgovore poiščite med že objavljenimi odgovori na portalu javnih naročil in v natečajni nalogi.

Question:
Dear Sir/Madam,
1. The competition brief sets out on page 62 the N4 limitation (up to the 4th floor), which is shifted to the north with respect to N3 limitation (up to the 3rd floor) for a distance of at least the height of the 4th floor. The shift of the 4th floor to the north in the floor plan means poorer functionality in terms of placement of rooms for patients, the course of installation shafts, etc. Is it possible to align the 4th floor in the floor plan with the 3rd floor without a shift to the north?
2. The competition brief envisages for twin-bedded rooms in the highly infectious diseases ward A.1.4, which is unusual because these are patients with highly infectious diseases, for whom it would make sense to be alone in the room. Can we provide single rooms in the HID ward?
Best regards

ANSWER:
The client will not response on substantive questions received after the deadline. Find the answers among the already published answers on the public procurement portal and in the competition brief.