Dosje javnega naročila 002146/2021
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača Koper: Odsek 1 in 2
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.505.258,59 EUR

JN002146/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.04.2021
JN002146/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.04.2021
JN002146/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.04.2021
JN002146/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2021
JN002146/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.05.2021
JN002146/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2021
JN002146/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 12.08.2021
JN002146/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002146/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 069-176980
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389100/ZKK_odsek_1_in_2_za_OBJAVO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1201
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača Koper: Odsek 1 in 2
Referenčna številka dokumenta: JN-13/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača Koper: Odsek 1 in 2
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača Koper: Odsek 1 in 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 66
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF) in iz Kohezijskih sredstev.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.05.2021   10:20


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.04.2021   09:06
VPRAŠANJE št. 1:

Spoštovani,
prosimo za objavo relevantnih Tehničnih specifikacij in Posebnih tehničnih pogojev za izvedbo zunanje kontrole kakovosti v okviru
predmetnega javnega naročila, ki so navedene v točkah A do I v sklopu točke 3.4 Projektne naloge.
Hvala

ODGOVOR št. 1:

Spoštovani,

Tehnične specifikacije navedene v točkah A F so bile objavljene v okviru objave obvestila o naročilu, naročnik pa dodatno objavlja še dokumente navedene v točkah G, H in I točke 3.4 Projektne naloge.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 10.05.2021   15:15
VPRAŠANJE št. 2:

Spoštovani,
1. Po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da se zahteva za sodelovanje na razpisu tudi akreditacija po SIST EN 14150 geotehnične ovire ugotavljanje vodoprepustnosti za tekočine. Akreditiranega postopka po tem standardu v Sloveniji ni. Povprašali smo tudi pri nas bližnjih državah in ugotovili, da tudi pri gradnji velikih predorov se taka akreditacija po tem standardu ne zahteva. Predlagamo, da se ta zahteva po akreditaciji SIST EN 14150 umakne.
2. V popisu del so navedene količine posameznih preiskav za vse tunele skupaj (zavihek Predori + Predvkopi) ter za oba viadukta skupaj (zavihek Viadukti). Naročnika prosimo, če je mogoče skupne količine posameznih postavk specificirati po posameznih glavnih objektih (t.j. po posameznih tunelih in po viaduktih). Na ta način bo možno optimizirati izvajanje zunanje kontrole, kar bo posledično vplivalo tudi na ceno posameznih postavk v ponudbi.
3. V Poglavju 1 je navedena limitirana vrednost 4.510.000 EU javnega naročila. Menimo, da je glede na vsa opravila, ki jih mora zunanja kontrola izvesti, podcenjena za najmanj 50 %. V skladu z razpisno dokumentacijo smo v kalkulacijo zajeli obvezo, da je izvajalec dolžan izvajati dela najmanj 66 mesecev, da dvig življenjskih stroškov (inflacija) ni upoštevan (po naši oceni znaša od 1,5 do 2 % letno oz. od 9,0 do 10,1 % v 66 mesecih). Prosimo, da naročnik poveča limitirano vrednost, na ustrezno vrednost, ki bo omogočala ustrezno kvalitetno del.
4. Pri ZKK prednapetih sider je v delovnih listih "Predori+predvkopi+portali" in "Viadukti" predvidena le terenska kontrola skladnosti izvedbe sidrnih glav po STS/ETA/TE in Končno poročilo o kakovosti izvedenega sidranja, ni pa predvidena prisotnost pri preizkusih napenjanja, oz. druga prisotnost pri vgradnji sider, kar je ključno za korektno oceno kakovosti izvedenega sidranja in pripravo končnega poročila o izvedenem sidranju. Pripomba se nanaša tudi na pasivna sidra, kjer je v delovnem listu "Viadukti" predvideno le Končno poročilo o kakovosti izvedenega sidranja, ne pa tudi izvedba ali prisotnost pri izvedbi preizkusov nosilnosti.
5. V razpisni dokumentaciji je podana zahteva po usposobljenosti strokovnjakov, izobrazba tehnične smeri najmanj raven 8 po Slovenskem ogrodju kvalifikacij SOK (II. stopnja po bolonjskih programih ali univerzitetna izobrazba pred bolonjsko reformo). Smatramo, da so izkušnje in reference na posameznem specifičnem področju vsaj tako pomembne kot izobrazba. Temu primerno prosimo za razmislek o spremembi pogoja na način, da le-ta dopušča tudi nižjo izobrazbo strokovnjaka (npr. VI. stopnja), pri čemer pa se nižjo izobrazbo kompenzira z daljšim obdobjem izkušenj in/ali krajšim obdobjem za predložitev referenc. Na ta način bi bila ob (po našem mnenju) nespremenjenem tveganju zagotavljanja kvalitetnega strokovnega kadra, zagotovljena večja konkurenčnost, oziroma manjše omejevanje konkurence, s tem pa možnost predložitve ekonomsko ugodnejše ponudbe, ob upoštevanju osnovnih načel Zakona o javnem naročanju.
6. V seznamu obvezne opreme za preskušanje betona je med drugim navedena oprema za določitev žilavosti brizganega betona po ASTM1550 (točka 35). Glede na to da v R Sloveniji velja slovenska zakonodaja, ki predpisuje uporabo slovenskih standardov, menimo, da je potrebno ugotavljanje lastnosti brizganega betona upoštevati opremo, ki jo določa skupina standardov SIST EN 14488. Obstaja namreč standard SIST EN 14488-5, ki opisuje izvajanje podobne metode.
7. Pri pogojih za strokovnjaka za betone je navedeno, da mora ta strokovnjak izkazati reference pri projektih novogradenj. V nasprotju s pogoji za ostale strokovnjake tu ni dopuščena možnost projektov rekonstrukcij. Naročnika prosimo, da s ciljem zagotoviti enakovredne pogoje za posamezne strokovnjake tudi pri strokovnjaku za beton dopusti možnost predložitve referenčnega projekta, ki zajema bodisi novogradnje bodisi rekonstrukcije.
8. Pri pogojih za strokovnjaka za mikroarmirane betone se zahteva referenca, ki ni starejša od 10 let, medtem ko je pri drugih strokovnjakih dopuščena referenca v obdobju zadnjih 15 let. Naročnika prosimo, da s ciljem zagotoviti enakovredne pogoje za posamezne strokovnjake tudi pri strokovnjaku za mikroarmirane betone dopusti možnost predložitve reference v obdobju zadnjih 15 let. Z ozirom na dejstvo, da je ravno vmesno obdobje (med 10 in 15 let) predstavljalo obdobje intenzivne gradnje infrastrukture bi bila s tem zagotovljena večja konkurenčnost, kar je eno izmed temeljnih načel Zakona o javnem naročanju.
9. Pri pogojih namestnika strokovnjaka za beton je predvidena minimalna doba delovnih izkušenj 5 let. Naročniku predlagamo, da, glede na to, da gre za namestnika, omogoči prijavo tudi strokovnjaku s 3 leti delovnih izkušenj, saj so bila zadnja tri leta v gradbeništvu na področju betona zelo intenzivna.
10. Naročnika prosimo, da preuči možnost združitve strokovnjaka za beton in za mikroarmiran beton (2 strokovnjaka) in njunih (2) namestnikov
11. Glede na zahtevnost projekta, kompleksnost razpisa (pridobivanje številnih referenc, zagotovitev potrebne opreme), številne nejasnosti v okviru razpisne dokumentacije in bližajoče se prvomajske praznike naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka postavitve vprašanj in oddaje ponudbe za min. 15 delovnih dni.

Lepo pozdravljeni!


ODGOVOR št. 2:

Spoštovani,

1. Zahteva po akreditacija se iz zahtevanih pogojev za tehnično in strokovno sposobnost umakne. V poglavju 3.2.3, točka 2 se tako zadnja vrstica (št 28) črta iz tabele zahtevanih akreditacij.

2. Strukture popisa del naročnik ne bo spreminjal.

3. Naročnik ne bo spreminjal limitirane vrednosti ponudbe. Se pa spremeni četrti odstavek v 3. členu vzorca pogodbe, in sicer se nadomesti z odstavkoma, ki se glasita:

»Cena se lahko prvič spremeni po preteku enega leta od sklenitve pogodbe, in ko kumulativno povečanje cen življenjskih potrebščin, kot ga je objavil Statistični urad Republike Slovenije, preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prejšnjega odstavka tega člena.«

4. Naročnik ne bo spreminjal ponudbenega predračuna. V predračunu, zavihek" Predori+predvkopi+portali" v poglavju 8 GEOTEHNIČNA SIDRA (v nadaljevanju GS); 8.1.2 so navedene aktivnosti ZKK (zunanja kontrola kakovosti) pri vgradnji GS: spremljava vrtanja in pogojev okolja in kontrola med izvajanjem injektiranja. V poglavju 8.1.3 pa so navedene aktivnosti preskušanja GS: preskusi nosilnosti sider in električnih upornosti. Navedene aktivnosti izvede izvajalec ZKK samostojno in neodvisno od NKK (notranja kontrola kakovosti) in so osnova za Končno poročilo o kakovosti izvedenega sidranja. V zavihku »Viadukti« se te postavke nahajajo v poglavju 6 GEOTEHNIČNA SIDRA. Ostala prisotnost ZKK pri preskusih napenjanja, ki je potrebna za izdelavo končnega poročila o kakovosti izvedenih geotehničnih sider, se ne bo posebej vrednotila, ampak morajo biti njeni stroški vključeni v preostale enotne cene zgoraj citiranih poglavij.

5. Zahteve za izobrazbo strokovnjakov bo naročnik spremenil in sicer tako, da se izvajanje nalog namestnika dopušča tudi izobrazba raven 7 po Slovenskem ogrodju kvalifikacij SOK, ob pogoju, da ima namestnik vsaj 2 leti več izkušenj kot je zahtevano za strokovnjaka za raven 8 SOK.
Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

6. Zahteva je skladna z zahtevami iz Tehničnih specifikacij, ki so sestavni del PZI in ki so že postale pogodbena obveznost izvajalcev del. Ker zahteve standardov niso identične jih naročnik ne bo spreminjal.
Zaradi primerljivosti rezultatov NKK in ZKK se bodo v okviru te pogodbe preskusi teh karakteristik MABB (mikro armirani brizgani beton) izvajali s standardom ASTM 1550.

7. Naročnik bo omogočil tudi predložitev referenčnega projekta, ki se je izvedel kot rekonstrukcija. Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

8. Zahteva po referenci se spremeni tako, da se kot ustrezna referenca šteje referenca, ki ni starejša od 15 let. Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

9. Zahteva po delovnih izkušnjah se za namestnike spremeni tako, da se kot ustrezne štejejo tudi 3 leta delovnih izkušenj ob pogoju ustrezne izobrazbe. Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

10. Pogojev oziroma zahtev v povezavi s številom strokovnjakov za beton in mikroarmirani beton naročnik ne bo spreminjal.

11. Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer do 24. 5. 2021 do 10. ure.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 10.05.2021   15:18
VPRAŠANJE št. 3:

Spoštovani,
1.vprašanje:
V Evropski uniji za izvajanje in kontrolo betonskih del obstajajo veljavni standardi. Skladno s temi standardi se ne ločuje betonskih del na betonska dela in betonska dela z mikroarmiranimi betoni, temveč vsa ta dela spadajo pod betonska dela, zato prosimo, da naročnik ponovno preuči zahteve za strokovnjake in namesto strokovnjaka za mikroarmirane betone zahteva več strokovnjakov za betone. Predlagamo naslednjo spremembo:
Strokovnjak za zunanjo kontrolo betonov in mikroarmiranih betonov (2 strokovnjaka): Delovne izkušnje: najmanj 7 let pri izvajanju kontrole kakovosti del in materialov; reference: v zadnjih 15 letih pred objavo predmetnega naročila izkaže izkušnje za vodenje zunanje ali notranje kontrole kakovosti ali kot vodilni tehnolog pri zasnovi in preizkušanju betonov, med katere spadajo tudi mikroarmirani betoni pri vseh novogradnjah ali rekonstrukcijah AB infrastrukturnih gradbenih objektov (mostov, predorov, viaduktov, jezov ali strojnic) na železnicah, avtocestah, hitrih cestah ali energetskih infrastrukturnih objektih, pri čemer mora biti vrednost referenčnega projekta vsaj 5.000.000 EUR; vsaj eden od predorov mora biti daljši od 500 m; najmanj 8. stopnjo izobrazbe tehnične smeri (raven SOK slovensko ogrodje kvalifikacij, tabela 1); aktivno govori slovenski ali angleški jezik (najmanj stopnja B2**).

Strokovnjak za zunanjo kontrolo betonov in mikroarmiranih betonov - namestnik (2 strokovnjaka): Delovne izkušnje: najmanj 5 let pri izvajanju kontrole kakovosti del in materialov; Reference: v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega naročila uspešne izkušnje pri izvajanju kontrole kakovosti betona (med katere spadajo tudi mokroarmirani betoni) pri vsaj dveh novogradnjah ali rekonstrukcijah AB infrastrukturnih gradbenih objektov (mostov, predorov, viaduktov, jezov ali strojnic) na železnicah, avtocestah, hitrih cestah ali energetskih infrastrukturnih objektih, pri čemer mora biti vrednost referenčnega projekta vsaj 2.000.000 EUR; najmanj 8. stopnjo izobrazbe gradbene smeri (raven SOK slovensko ogrodje kvalifikacij, tabela 1); aktivno govori slovenski ali angleški jezik (najmanj stopnja B2**).

2.vprašanje:
Po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da se v nekaterih delih, predvsem pri izvedbi betonskih del, zahtevajo ameriški standardi ASTM, čeprav imamo v Sloveniji veljavne standarde za ta dela. Take zahteve so v nasprotju s slovensko zakonodajo, ki pravi, da je potrebno na področjih kjer obstajajo veljavni slovenski standardi uporabljati veljavne slovenske standarde. Prosimo, da se razpisna dokumentacija uskladi s slovensko zakonodajo.
3. vprašanje:
Po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da bo trajanje izvedbe zunanje kontrole najmanj 66 mesecev. Glede na to, da smo sredi zdravstvene krize, ki ji bo verjetno sledila gospodarska kriza v tako dolgem času ni mogoče predvideti inflacijskih dogajanj, zato predlagamo, da se v projekt uvede klavzula, kjer se bo pogodbena cena povečevala skladno z dejansko inflacijo.
4. vprašanje:
Kompleksnost in velikost projekta, ter obsežnost razpisne dokumentacije, ki zahteva izredno veliko akreditiranih preiskav, za katere se potrebuje tudi podizvajalce, kar zahteva določen čas. Poleg tega se zahteva veliko sodelujočih strokovnjakov na projektu z ustreznimi referencami, ki jih je v času praznikov nemogoče pridobiti, zato predlagamo, da se rok za oddajo ponudbe podaljša za 30 dni. Pri tem prosimo, da se upošteva tudi to, da je potrebno ponudbo pripravljati v času praznikov.

Zahvaljujemo se za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR št. 3:

Spoštovani,

1. Naročnik pogoja v smislu zgornjih predlogov ne bo spreminjal, razen v delu kjer se bo kot ustrezna referenca upoštevala tudi referenca s področja energetskih infrastrukturnih objektov. Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

2. Naročnik zahtev ne bo spreminjal. Ponudnik naj upošteva tudi pojasnilo na podvprašanje 6 odgovora št. 2 (datum objave: 10.05.2021 15:15).

3. Četrti odstavek v 3. členu vzorca pogodbe se nadomesti z odstavkoma, ki se glasita:

»Cena se lahko prvič spremeni po preteku enega leta od sklenitve pogodbe, in ko kumulativno povečanje cen življenjskih potrebščin, kot ga je objavil Statistični urad Republike Slovenije, preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prejšnjega odstavka tega člena.«

4. Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer do 24. 5. 2021 do 10. ure.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 10.05.2021   15:25
VPRAŠANJE št. 4:

Spoštovani!

Pregledali smo razpisno dokumentacijo in so se nam pri tem porodila naslednja vprašanja in dvomi:
1. Zahteve in druge pripombe:
a. Zakaj naročnik meni, da se funkciji zunanje kontrole in super nadzora izključujeta? Obe sta namenjeni, vsaka po svoje, neodvisnemu zagotavljanju kakovosti poteka in izvedbe del; s tem da je naloga supernadzora širša. Naročnik se je pri razpisu za supernadzor že strinjal s tem, da se funkciji zunanje kontrole kakovosti in supernadzora med seboj ne izključujeta, temveč sta komplementarni, saj sta obe kontroli neodvisni in izvajata storitve direktno za naročnika, da lahko neodvisno nadzora celotno izvedbo del.
b. Spoštovani.
Za osebe javnega prava (tudi za javne zavode) ni predvidena bonitetna ocena
S-BON (se je ne da dobiti zaradi specifičnosti njihovega poslovanja in predvsem
zato, ker je njihov lastnik Republika Slovenija ali lokalna skupnost - občina).
Zanima nas, če lahko nadomestimo S-BON oceno z obrazcema BON-1Z in BON-2,
ki dokazujeta, da je zavod zadnjih letih posloval pozitivno (s presežkom) in da ni
Imel blokiranih računov.
c. Predlagamo, da se razpisno dokumentacijo dopolni tako, da se omogoči javnim zavodom sodelovanje na razpisu: predlog dopolnitve razpisne dokumentacije: »Pogodbene stranke soglašajo, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku skupno situacijo, z izdanim mesečnim pregledom in tudi izdane račune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Naročnik bo, v primeru predloga izvajalca, izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe, kot to izhaja iz predloženih izdanih računov.«
d. V razpisni dokumentaciji ni najti tehnične specifikacije »2TDK_SZP_PZI_TS_DOC_10: Tir, zgornji in spodnji ustroj«, ki je citirana v mapi »Razpisna dokumentacja«.
e. Oprema in metoda izvajanja nateznih preskusov pasivnih sider, pripomba: v R Sloveniji se že več desetletij ti preskusi izvajajo po Metodi 1 in ne po Metodi 3. Tudi slovenska tehnična soglasja za sidra se podeljujejo skladno z Metodo 1 in zato Metode 3 v Sloveniji ni mogoče uporabljati. Glede na to, da je Metoda 1 preizkušena in se je pokazala v večletni praksi kot ustrezna, predlagamo, da se spremeni predvidena metoda preskušanja.
f. Oprema za izvajanje Lugeonovega testa je navedena kot minimalna potrebna laboratorijska oprema za preiskave betona. Lugeonov test se uporablja v kamninah za ugotavljanje in ločevanje bolj prepustnih od manj vodoprepustnih con, npr. v apnencu. Največ se uporablja v fazi terenskih raziskav za projektiranje, lahko tudi pri geološko geomehanski in hidrogeološki spremljavi gradnje predorov, kar pa ni predmet zunanje kontrole. Ker je to in-situ meritev v vrtinah, ne sodi v obvezno opremo laboratorijskega preskušanja betona; glede na to, da v programu preiskav za beton te preiskave niso predvidene, sprašujemo čemu je ta zahtevana oprema namenjena?
g. V Sloveniji v dosedanji praksi izvajanja zunanje kontrole nismo ločevali strokovnjakov za beton in za mikroarmirani beton, ampak sta ti dve vrsti betona v slovenskem prostoru združeni pod eno postavko »Cementni beton«. Mikroarmirani betoni so le skupina betonov, v katerih so dodana jeklena ali polipropilenska vlakna in za obe vrsti betonov veljajo standardi SIST EN 206+A1/AC101 in SIST 1026, zato nam ni razumljiva zahteva po samostojnem strokovnjaku za mikroarmirani beton, saj se z mikroarmiranimi betoni ukvarjamo praktično vsi, ki se ukvarjamo tudi z »običajnimi« betoni. Na dosedanjih razpisih za ZKK vseh betonerskih del ni bilo primera, ki bi ločeval med Strokovnjakom za zunanjo kontrolo betonov ter Strokovnjakom za zunanjo kontrolo mikroarmiranih betonov, zato ločenih referenc ni možno dobiti. Predlagamo, da se namesto zahteve za strokovnjake za zunanjo kontrolo mikraoarmiranih betonov doda več strokovnjakov za betone, ki bo pokrivali tudi področje mikroarmiranih betonov.
h. V R Sloveniji se je v zadnjih 10 letih gradil le en predor, v katerem je bil uporabljen mikroarmiran brizgani beton (predor Sten). Gradil se je še predor Dekani, ki pa je starejši od 10 let (v uporabi od leta 2004). So pa se mikro armirani brizgani betoni vgrajevali v konstrukcijske elemente vodnih pregrad HE in drugih infrastrukturnih objektov, od koder bi bilo možno črpati referenco za slovenske ponudnike, zato predlagamo, da se izkušnje na vseh energetskih objektih lahko upošteva kot referenčne objekte.
i. Kot nujni pogoj za sodelovanje na razpisu je postavljena akreditacija po SIST EN 14150 geotehnične ovire ugotavljanje vodoprepustnosti za tekočine. Doslej smo v Sloveniji zgradili 43 AC in HC predorov pa še nekaj vodnih (za HE Doblar, Plave) a preiskav z akreditacijo pod tč 28 doslej naročniki niso zahtevali, se niso uporabljale ne potrebovale, zato take preizkušnje še ni bilo izvedene, kaj šele, da bi bil ta postopek akreditiran. Glede na to, predlagamo, da se zahteva po akreditaciji po tem standardu umakne
j. Pogoji za namestnika strokovnjaka za kontrolo geotehničnih sider, v nekaterih točkah preostri, saj gre za namestnika. Predlagamo, da se iz zahtevanih pogojev izvzame izkušnje iz laboratorijskih preiskav odvzetih vzorcev prelomov žic pletenih pramen ter izkušnje pri pregledih izvedbe protikorozijske zaščite in proti korozijskega sredstva, saj to pokriva vodilni strokovnjak. Predlagamo, da se alineja 3/2 za strokovnjaka pod točko 11 glasi:
o izkušnje pri pregledih izvedbe vgradnje glav trajnih prednapetih geotehničnih sider pri novogradnji ali rekonstrukciji vsaj na 1 sidranem objektu z več kot 50 vgrajenimi sidri

2. Program pogostnosti
a. PREDORI+predvkopi + portali: postavka 1.8: Pregled in dolžina vpetja ter meritve zveznosti pilotov (NI MOŽNO VPISATI CENE).
b. Isto velja tudi za postavko 1.1. sodelovanje za nadzorom.
c. Zahteva v PP, v tč 1.2, pri osnovnih materialih, se zahteva kemijska analiza dodatkov cementa. Področje cementa je harmonizirano (stopnja 1+): cement pride na delovišče certificiran po 197-1 in je njegova sestava poslovna skrivnost proizvajalca, v katero zunanja kontrola nima vpogleda. Osnovnih materialov se ne preverja. Priprava cementa je stvar tehnologije proizvodnje cementa. Cement je gradbeni proizvod, ki se proizvaja skladno z zakonodajo in po kriterijih za gradbene proizvode, zato ima vso proizvodnjo certificirano in ima vsak proizvajalec v sklopu certifikacije, ki jo izvaja zunanji organ, točno določene in prikazane deleže posameznih sestavnih delov cementa. Cement, ki ni certificiran se ne sme vgrajevati.
d. Preskusi sider v ponudbenem predračunu je napačno citirana veljavna regulativa: napačno: dodatek A5 k SIST EN 1449 za natezni preskus celega sidra; dod. E k standardu SIST EN 1537 za preskuse nosilnosti sider, veljaven za to je standard SIST EN ISO 22477-5:2018; preverjanje električne izolativnosti sider : citirani dod. A k standardu SIST EN 1537 v veljavni verziji standarda nima določb v zvezi z izolativnostjo gth. sider. V R Sloveniji veljajo zahteve podeljenega Slovenskega tehničnega soglasja.
e. Število kontrol za sidra (Pon predrač, tč. 7.3.5): 540 preskusov delovnih sider in 2700 kontrol pomeni, da je zunanja kontrola pri preskusih sider enako prisotna kot notranja kontrola (razen, če je predvideno, da je zunanja kontrola prisotna le pri delu vsakega preskusa (?). V primerjavi z izkušnjami iz gradnje predorov in drugih podzemnih objektov pri nas je smiselna kontrola vsakega petega preiskusa. Predlagamo, da se število preskusov in kontrol ustrezno zmanjša.
f. V programu pogostnosti je zahteva za določevanje žilavosti brizganega betona v skladnosti z ASTM, čeprav je v Sloveniji veljaven standard SIST EN 14488-5, ki je zahtevan v standardu za Brizgane betone: SIST EN 14487-1, 1.del. Po pravilniku o mehanski odpornosti in stabilnosti je treba v Sloveniji betonerska dela ( kamor spadajo tudi dela z brizganim betonom) izvajati skladno z veljavnimi Slovenskimi standardi. Predlagamo, da se zahteve uskladijo s slovensko zakonodajo.
g. Podobno je za določanje količine mikro armature. V programu pogostosti se zahteva določanje vsebnosti mikroarmature po metodi opisani v TS-03, čeprav imamo veljavni standard SIST EN 14488-7. Predlagamo, da se zahteve uskladijo s slovensko zakonodajo.
h. Tč 12.1.: Zahteva po ugotavljanju debeline talnega nanosa analiza etalona, predvideva skupaj 122 analiz etalonov, kar je močno pretirano. V takšnem obsegu se preiskave ne delajo niti na cestah niti v cestnih predorih. Na cestnem odseku hitre ceste Koper Izola (vključno s predorom Markovec) so bile na dolžini 5,2 km opravljene 4 takšne preiskave analize etalonov. Predlagamo, da se ustrezno zmanjša količina teh preiskav.
i. Preskusi zvarov tesnilnih folij: predvideni so 1 zvar/kampado v ne dreniranih odsekih in en na 3 kampade v dreniranih, kar znese skupaj 1650 preverb (950+700). To je izredno velika količina. V predorih smo doslej delali 2 6 preskusa /predor (v dvo cevnem predoru Markovec , 4 kontrole). Skladno z dosedanjo prakso bi bila smiselna količina teh preskusov med 22 in 66 preizkusi. V primeru pa gre za tlačni preskus zvara, ki se opravi na vsakem zvaru je do sedaj ta dela izvajal nadzor gradbenih del, v vsakem primeru pa doslej to ni bila naloga zunanje kontrole?

j. Ocenjena vrednost projekta je 4.510.000 EU, kar je bistveno manj od izračunane vrednosti po podanem programu preiskav. Glede na dosedanjo prakso, je bila vrednost del zunanje kontrole se ta giblje med 0,9 in 1,2 procenta ocenjene vrednosti gradbenih del. Pri tem je vsekakor potrebno upoštevati, da je poleg tega trajanje pogodbenih del 5,5 let, kar še dodatno povečuje ceno storitev.
Predlagamo, da naročnik ponovno prouči vrednost naročila, poveča limitirano vrednost, ter zmanjša število potrebnih del zunanje kontrole.
k. Trajanje projekta je 66 mesecev. Za takšen času ni mogoče predvideti inflacijskega dogajanja. Glede na dolžino projekta predlagamo, da naročnik uvede valorizacijo skladno s predpisi.
l. Predlagamo, da se rok za oddajo ponudbe, zaradi njene kompleksnosti in praznikov, v času katerih ni mogoče pridobivati referenčnih potrdil podaljša za 21 dni.ODGOVOR št. 4:

Spoštovani,

1.

a) Naročnik spreminja šesti in sedmi odstavek Povabilu k oddaji ponudbe, tako da se glasita:

»Zaradi nasprotja interesov v predmetnem javnem naročilu ne morejo sodelovati gospodarski subjekti ali njihovi posamezni kadri, ki imajo z naročnikom sklenjeno pogodbo za:
- Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 1: Divača Črni Kal;
- Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal Koper.

Prav tako izvajalec zunanje kontrole kakovosti zaradi nasprotja interesov ne bo mogel sodelovati na javnem naročilu za:
- Vgradnja elektrostrojne opreme v predore in tirnih naprav ter druge železniške opreme na drugem tiru železniške proge Divača Koper,
- ter pri drugih morebitnih javnih naročilih, kjer bi lahko prišlo do nasprotja interesov, na kar bo naročnik tudi opozoril v posamezni dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.«

b) Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer se v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe črta točka 3.2.2.3.

c) Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Plačila se bodo izvajala skladno s pogodbenimi določili ob upoštevanju določb medsebojne pogodbe med partnerji oz. glede na njihove medsebojne podane izjave o plačilih. Torej, način izvrševanja plačil med partnerji je dejansko odvisen od dogovora med partnerji (dokler ni v nasprotju s pogodbenimi določili pogodbe med naročnikom in izvajalcem).

d) Tehnična specifikacija, ki jo navajate je bila objavljena v okviru popravka št. 2, in sicer pod št. objave JN002146/2021-K02 dne 22. 4. 2021.

e) Naročnik v tej fazi ne bo spreminjal metode preskušanja. Obveza Ponudnika ZKK je v ponudbi predvideti preskušanje po metodi 3.

f) Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev. Res je da navedena oprema ni del »laboratorijske opreme za preiskave betonov«, ampak je to oprema za izvajanje in-situ geotehničnih preskusov, kar nima vpliva na pripravo dopustne ponudbe. Obveza Izvajalca je zagotoviti terensko opremo za izvajanje Lugeonovih testov in tudi izvedba Lugeonovih testov glej poglavje 9.3.2 zavihka »Predori + predvkopi + portali«.

g) Naročnik pogoja v smislu zgornjih predlogov ne bo spreminjal.
Zahteve za strokovnjaka za mikroarmirani beton ne pomenijo, da ima ta izključno te reference, ampak npr. da ima med njegovimi referencami tudi takšne, ki so poleg vgrajevanja standardnih betonov v okviru projekta, ki izpolnjuje pogoje, vsebovale tudi (in ne zgolj) vgrajevanje mikroarmiranih brizganih betonov.
Lahko se predloži skupna referenca za betone in mikroarmirane betone.

h) Naročnik bo kot ustrezno referenco (za strokovnjake pod zaporedno št. 6, 7, 8 in 9) upošteval tudi referenco s področja energetskih infrastrukturnih objektov. Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

i) Zahteva po akreditacija se iz zahtevanih pogojev za tehnično in strokovno sposobnost umakne. V poglavju 3.2.3, točka 2 se tako zadnja vrstica št 28 črta iz tabele zahtevanih akreditacij in tabele v Obrazcu 3.

j) Naročnik bo upošteval predlog in ustrezno spremenil zahteve za navedenega strokovnjaka. Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.


2.

a) Predviden je v vpis v zavihek Baza postavk, poglavje 8.

b) Predviden je v vpis v zavihek Baza postavk, poglavje 11.

c) Zahteva se pregled ustreznosti dodatkov pri pripravi betonov in ne cementov. Postavke so ustrezne in jih naročnik zato ne bo spreminjal.

d)
- Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo. Natezni preskusi celotnih sider se izvedejo skladno s standardom EN ISO 6892-1.
- Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo. Natezni preskusi nosilnosti geotehničnih sider se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1537.
- Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo. Preskusi izolativnost geotehničnih sider se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1537.

e) Pogostost preskusov delovnih sider ostane enaka 1/500, medtem ko se pogostost prisotnosti pri izvedbi preskusov izvajalca zmanjša na 1/1000. V ponudbenem predračunu so temu prilagojene nove količine.

f) Naročnik zahtev ne bo spreminjal.

g) Naročnik zahtev ne bo spreminjal.

h) Naročnik je predlog upošteval in v novo objavljenih popisih zmanjšal količino preiskav.

i) Naročnik je predlog upošteval in v novo objavljenih popisih zmanjšal količino preiskav.

j) Naročnik ne bo spreminjal limitirane vrednosti ponudbe.

k) Četrti odstavek v 3. členu vzorca pogodbe se nadomesti z odstavkoma, ki se glasita:

»Cena se lahko prvič spremeni po preteku enega leta od sklenitve pogodbe, in ko kumulativno povečanje cen življenjskih potrebščin, kot ga je objavil Statistični urad Republike Slovenije, preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prejšnjega odstavka tega člena.«

l) Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer do 24. 5. 2021 do 10. ure.

Lep pozdrav,
2TDK