Dosje javnega naročila 001232/2021
Naročnik: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
Gradnje: UREDITEV PLOŠČADI VELE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 569.009,29 EUR

JN001232/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2021
JN001232/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2021
JN001232/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.06.2021
JN001232/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001232/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1230
SI
Domžale
Slovenija
Oddelek za investicije, Janez Bizjak
janez.bizjak@domzale.si
+386 17220120
+386 17211736

Internetni naslovi
http://www.domzale.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389159/PJN_ploscad_VELE.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389159/espd/ESPD_ploscad_VELE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24634
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV PLOŠČADI VELE
Referenčna številka dokumenta: 4301-3/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Na delu območja enote urejanja prostora se predvideva obnovitev in preoblikovanje obstoječih mestnih površin. Območje je dotrajana asfaltirana ploščad za uporabnike veleblagovnice Tuš in ostalih družbenih dejavnosti. Oblikovno osvežitev predmetne mestne površine zajema preoblikovanje in obnovo materialov in dograditev urbane opreme.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DOMŽALE
II.2.4 Opis javnega naročila
Glavna mestna površina obdelave je ploščad pred Veleblagovnico VELE oz. TUŠ, kar je predmet obnove. Pri preoblikovanju te površine je zasledovan karakter družabnosti, torej raznolikosti, povezovanja in komunikacije. Osnovna ideja je ustvariti "dnevno sobo" Domžal, vključujoč različne elemente, kot so "tepih", kot osrednji plato, pogostitev z letnim vrtom lokala, posedanja s klopcami, zelenja z drevesi. V kompoziciji je ponazorjena v tlaku tudi povezava z bodočo promenado dvojnega drevoreda na vzhodu in zdravstvenim domom. Preoblikovanje mestnega prostora pred Veleblagovnico Tuš se predlaga kot preplet različnih tlakovanj. V središču prostora je predviden kvadratni osrednji plato kot glavni označevalec prostora. Okoli kvadratnega tlakovanega platoja je predvidena lita plošča, širina proti obstoječim stopnicami se prilagodi njihovi geometriji. Ob severnem in južnem robu platoja se v tlaku ponazorita dve potki, ki sta kompozicijsko nadaljevanje dveh podhodov proti vzhodu. V območjih pred vhodi v športno halo, galerijo, bar in trgovino se s tlakom predvidi tlak poliran terrazzo, dilatacije se predvidi v oseh obstoječih kovinskih stebrov prečno na stavbo. Severni del ploščadi se oblikuje v plato pred izložbo, kjer so postavljene ulične svetilke in klopce ter klančina za intervencijo in gibalno ovirane. V povezavi platoja pred izložbo in pločnika na severu se previdijo montažne AB stopnice. Med zidcem klančine in pločnikom ostane pas, ki se ga zazeleni s travo in drevoredom dreves. Na površini, kjer je zdaj letni vrt, le tega obdržimo ter med predprostorom in tlakovano potko predvidimo lesen tlak za namen letnega vrta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.04.2021   08:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.04.2021   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.03.2021   12:00

Dodatne informacije:
Vprašanja pošljite na: investicije@domzale.si ali janez.bizjak@domzale.si
Dodatna dokumentacija na: https://www.domzale.si/
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.03.2021   08:25
VPRAŠANJE
ali je ocenjena vrednost 550.000 z DDV ali brez??

ker če je brez DDV, potem morate postopak vodilti kot odprti postopek in ne kot postopek majhne vrednosti!


ODGOVOR
ocenjena vrednost je 550.000 z DDV.
Ni bistven podatek za postopek, NMV na splošnem področju za gradnje do 1 mio eurov (glej ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (ZDUOP) )Datum objave: 18.03.2021   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Postavke:
8. Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje
vročecinkana in prašno barvana
Ročaj iz inoxa.
( enaka kot že obstoječa - glej fotografijo )
m1 5,00
9. Izdelava, dobava in montaža steklene ograje iz
lepljenega kaljenega stekla deb 2 x 8mm
vsajena v tipski nosilec npr. UNIQ SB-A 3
na vrhu AB montažnega zidu - pomol (po detajlu)
m1 10,00

Prosimo za fotografijo in detajl.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Popolnejšo dokumentacijo imate na spletni strani Občine Domžale:
https://www.domzale.si/razpis/387485
detajli in fotografije so v: PZI_Arhitektura_TRG
Datum objave: 19.03.2021   12:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosim, če nam lahko posredujete kakšen podatek več v vezi z inox ročajem pri ograji na stopnicah. Je mišljen zgoraj inox u profil?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Gre za enako ograjo kot je obstoječa (fotografija v PZI).
Dolžina ograje je cca. 2,5m, Inox ročaj izgleda kot kvadratna cev postavljena na kovinsko ograjo iz U profila, vročecinkano in prašnobarvano.Datum objave: 23.03.2021   11:37
VPRAŠANJE
Prosimo za več informacij glede betonov. Kakšen agregat upoštevamo v ponudbi?
Za korektno kalkulacijo so pomembni podatki glede granulata in barve.ODGOVOR
Pojasnila pri popisu del glede betonov:

V. AB ELEMENTI :
Za vse montažne AB elemente velja:
Finalna obdelava brušeni ali štokani beton, beton C30/37, XD3, XF4 z dodatki PV-II (odpornost na vodo), XC4 (odpornost na zunanje vplive, izvede se globinska impregnacija, kompletno z armaturo, protizdrsne izvedbe, odpornost na zmrzal, vodoneprepustnost. (izvajalec obvezno predhodno pripravi vzorec, ki ga potrdi projektant ).

B) Okvir okoli osrednjega platoja lita AB plošča ( pran terrazzo)
1. Lita AB plošča v naklonu 0,65% - finalna obdelava pran terrazzo
(granulat rečni prodec 8-16mm ali 16-32mm obvezno vzorčenje) 20,0 cm
2. Utrjen tampon zgornja nosilna plast (fina podloga) 20,0cm
3. Utrjen tampon spodnja nosilna plast (zaščita proti zmrzali) 25,0cm
4. Izkop do globine zmrzali in 30cm širše od končne tlakovane površine
Skupaj: 65,0 cm

C) Potki lita AB plošča (štokana)
1. Lita AB plošča v naklonu 0,65% - finalna obdelava štokana, dilatirana
(granulat rečni prodec 8-16mm ali 16-32mm obvezno vzorčenje) 20,0 cm
2. Utrjen tampon zgornja nosilna plast (fina podloga) 20,0cm
3. Utrjen tampon spodnja nosilna plast (zaščita proti zmrzali) 25,0cm
4. Izkop do globine zmrzali in 30cm širše od končne tlakovane površine
Skupaj: 65,0 cm

D) Zunanja predprostora lita AB plošča (poliran terrazzo)
1. Lita AB plošča v naklonu 0,65%
- finalna obdelava poliran terrazzo protizdrsnost R11
(Klasičen teraco: pesek bel 2mm, črn 4mm siv cement obvezno vzorčenje) 5,0 cm
3. AB plošča 20,0cm
2. Utrjen tampon zgornja nosilna plast (fina podloga) 20,0cm
3. Utrjen tampon spodnja nosilna plast (zaščita proti zmrzali) 25,0cm
4. Izkop do globine zmrzali in 30cm širše od končne tlakovane površine
Skupaj: 70,0 cmDatum objave: 23.03.2021   11:38
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da poda več podatkov za betone. Prosimo za objavo recepture oz. karakteristik betona, da pripravimo konkurenčno ponudbo.ODGOVOR
Dodatna pojasnila pri postavkah:
IV. POHODNE IN POVOZNE POVRŠINE

2. Izdelava AB "okvirja" - lita AB plošča debeline 20 cm,
finalna obdelava prani beton, beton C30/37, XD3, XF4
z dodatki PV-II (odpornost na vodo), XC4 (odpornost
na zunanje vplive, izvede se globinska impregnacija,
kompletno z armaturo, protizdrsne izvedbe, odpornost
na zmrzal, vodoneprepustnost. Granulat je predpisan
rečni prodec 8-16mm ali 16-32mm. (Izvajalec obvezno
predhodno pripravi vzorec, ki ga potrdi projektant ).
# naklon plošče 0,65 %, dilatirana in fugirana
m2 135,00 -

3. Izdelava AB "potk 1in2" - lita AB plošča debeline 20 cm,
finalna obdelava štokani beton, beton C30/37, XD3, XF4
z dodatki PV-II (odpornost na vodo), XC4 (odpornost
na zunanje vplive, izvede se globinska impregnacija,
kompletno z armaturo, protizdrsne izvedbe, odpornost
na zmrzal, vodoneprepustnost. Granulat je predpisan
rečni prodec 8-16mm ali 16-32mm. (izvajalec obvezno
predhodno pripravi vzorec, ki ga potrdi projektant ).
# naklon plošče 0,65 %, dilatirana in fugirana
m2 950,00 -

4. Izdelava AB "predprostor" - lita AB plošča debeline 20 cm,
na njo položen poliran terazzo deb. 5,0cm, beton C30/37, XD3, XF4
z dodatki PV-II (odpornost na vodo), XC4 (odpornost
na zunanje vplive, izvede se globinska impregnacija,
kompletno z armaturo, protizdrsne izvedbe R11, odpornost
na zmrzal, vodoneprepustnost. Granulat klasičen teraco -
pesek bel 2mm, črn 4mm siv cement ( izvajalec obvezno
predhodno pripravi vzorec, ki ga potrdi projektant ).
# naklon plošče 0,65 %, dilatirana in fugirana
m2 296,00 -Datum objave: 23.03.2021   11:39
VPRAŠANJE
Prosim da razčlenite spodnjo postavko in sicer:
koliko m2 tlakovcev in koliko taktilnih oznak upoštevamo v tej postavkiDobava in polaganje betonskih tlakovcev v vzorec
dimenzije 20x20 cm in debeline 8 cm komplet
s pripravo podlage, polaganje na peščeno
podlago - pesek 4-8 mm v debelini 4 cm
# tlakovci kot npr. Semmelrock La Linia
v granitno svetli barvi ter antracit - polaganje v vzorec
(pred končno dobavo obvezno vzorčenje)
# vzdolž stopnic se polaga opozorilne taktilne oznake
sive, križne plošče s krogi 40x40x8 (po načrtu)
# naklon 0,65 %, položene tlakovce zastičiti s
kremenčevim peskom
m2 340,00


ODGOVOR
Pojasnila glede tlakovcev in taktilnih oznak:

5. Dobava in polaganje betonskih tlakovcev v vzorec
dimenzije 20x20 cm in debeline 8 cm komplet
s pripravo podlage, polaganje na peščeno
podlago - pesek 4-8 mm v debelini 4 cm
# tlakovci kot npr. Semmelrock La Linia
v granitno svetli barvi ter antracit - polaganje v vzorec
(pred končno dobavo obvezno vzorčenje)
m2 322,00 -
# vzdolž stopnic se polaga opozorilne taktilne oznake
sive, križne plošče s krogi 40x40x8 (po načrtu)
m2 18,00 -
# naklon 0,65 %, položene tlakovce zastičiti s
kremenčevim peskom
Datum objave: 23.03.2021   11:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
reference, ki jih zahtevate so pisane le enemu naročniku.
Prosim, da nemudoma spremenite kriterij za reference, ki ga zahtevate.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.Datum objave: 23.03.2021   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Postavka:
Dobava in montaža avtomatskega potopnega stebrička
kompletno z vso potrebno elektroniko, omarico
ter potrebnimi gradbenimi deli
Npr. Vigilant 500/I
kom 1,00

Prosimo za pojasnilo, kakšen bo režim "odpiranja" ( na kakšen način se bo stebriček "potopil", napr na daljinec... )


Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
Režim odpiranja potopnega stebrička - na daljinec.