Dosje javnega naročila 001189/2021
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor
Blago: SREDSTVA ZA HIGIENO IN DEZINFEKCIJO, razdeljena v 4 sklope
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 791.780,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001189/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.03.2021
JN001189/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.03.2021
JN001189/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2021
JN001189/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2021
JN001189/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.08.2021
JN001189/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2021
JN001189/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2021
JN001189/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2021
JN001189/2021-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.09.2021
JN001189/2021-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001189/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 043-107076
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Ulica talcev 9
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za javna naročila in nabavo, Irena MIHELIČ, univ. dipl. ekon.
javna.narocila@zd-mb.si
+386 22286294
+386 22286589

Internetni naslovi
http://www.zd-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.zd-mb.si/Storitve/Obvestila/Javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24641
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zdravstveni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SREDSTVA ZA HIGIENO IN DEZINFEKCIJO, razdeljena v 4 sklope
Referenčna številka dokumenta: JN4-B/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SREDSTVA ZA HIGIENO IN DEZINFEKCIJO, razdeljena v 4 sklope
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. sklop: 0701 - Sredstva za higieno, nego, razkuževanje rok in kože ter za čiščenje in razkuževanje večjih površin, medicinskih instrumentov in pripomočkov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
1. sklop: 0701 - Sredstva za higieno, nego, razkuževanje rok in kože ter za čiščenje in razkuževanje večjih površin, medicinskih instrumentov in pripomočkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. sklop: 0702 - Robčki za dezinfekcijo pacientove kože
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33741300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
2. sklop: 0702 - Robčki za dezinfekcijo pacientove kože
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 3. sklop: 0703 - Sredstva za dezinfekcijo odtisov in odsesovalnih naprav
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
3. sklop: 0703 - Sredstva za dezinfekcijo odtisov in odsesovalnih naprav
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 4. sklop: 0706 - Robčki za dezinfekcijo površin
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
4. sklop: 0706 - Robčki za dezinfekcijo površin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.04.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.04.2021   09:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.03.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Ulica talcev 9
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.03.2021   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 4: ROBČKI ZA POVRŠINE
Zap. št. 1.: Ali enota mere KOM pomeni 1 robček ali 1 doza?
Zap. št.2.: Ali enota mere KOM pomeni 1 robček ali 1 doza?
Zap. št.3.: Ali enota mere KOM pomeni 1 robček ali 1 zavitek?
Zap. št.4.: Ali enota mere KOM pomeni 1 robček ali 1 zavitek?
Zap. št.5.: Ali enota mere KOM pomeni 1 robček ali 1 zavitek?
Zap. št.6.: Ali enota mere KOM pomeni 1 robček ali 1 zavitek?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pod zap. št. 1 in 2 enota mere KOM pomeni dozo z napolnjenimi robčki in ponudnik poda ceno za dozo z robčki. Ponudnik navede tudi koliko robčkov je v dozi.
Pod zap. št. 3, 4, 5 in 6 enota mere KOM pomeni 1 robček in ponudnik poda ceno za 1 robček ter navede pakiranje.
Datum objave: 17.03.2021   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim, če nam dovolite, da vam v sklopu 1 pod. Zap. št. 8 (ident 518034) ponudimo razkuževalnik v velikosti 8 litrov,
katerega ste že v preteklosti naročali in bili z njim zadovoljni?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik objavlja nov opis postavk 7, 8 in 9 v 1. sklopu. Pravilno glasijo:
7 518051 Posoda za razkuževanje inštrumentov s pokrovom, merilno skalo in odcejevalnim vložkom, iz PVC materiala, velikost med 2-5 litre
8 518034 Posoda za razkuževanje inštrumentov s pokrovom, merilno skalo in odcejevalnim vložkom, iz PVC materiala, velikost med 6-8 litrov
9 518054 Posoda za razkuževanje inštrumentov s pokrovom, merilno skalo in odcejevalnim vložkom, iz PVC materiala, velikost med 9-11 litrov