Dosje javnega naročila 001305/2021
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER, Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 527.352,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001305/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.03.2021
JN001305/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2021
JN001305/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2021
JN001305/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.07.2021
JN001305/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2021
JN001305/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2021
JN001305/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2022
JN001305/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.04.2022
JN001305/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.06.2022
JN001305/2021-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2023
JN001305/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001305/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 046-114989
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER
Cankarjeva cesta 10
9240
SI
Ljutomer
Slovenija
GOŠNJAK BOJANA
bojana.gosnjak@goust.arnes.si
+386 25844300

Internetni naslovi
http://www.osicljutomer.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24818
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita in mlevski izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211000
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Slaščice
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadje, zelenjava, sveže in suho
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki - Sadje in zelenjava
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331170
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirani izdelki
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostale pijače
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ostalo prehrambeno blago
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO sveža zelenjava
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.04.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.04.2021   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.03.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER
Cankarjeva cesta 10
9240
Ljutomer
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2021   08:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je za sklop 3: ribe, možna dostava 2x tedensko?
Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Sklop 3. Ribe
Da, dostava je lahko 2x tedensko.Datum objave: 11.03.2021   08:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Različni ponudniki imamo različna pakiranja izdelkov, zato nas zanima ali lahko v primeru, da določenega pakiranja nimamo, ponudimo drugačno pakiranje (najboljši približek) in ceno preračunamo na vašo enoto mere?

Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Lahko ponudite drugo pakiranje in preračunate, da bo pregledno koliko je dejansko cena na enoto mere.


Datum objave: 16.03.2021   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!
prosim vas, da omenjene izdelke izločite iz sklopa testenin in jih umestite v drug sklop, v nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe. Smo največji Slovenski proizvajalec testenin.
21. EKO testenine, rezanci, ŠIROKI POLNOZRNATI; brez alergena 3-jajc in 7-mleka
22. EKO testenine, rezanci, ŠIROKI, ŠPINAČNI; brez alergena 3 in 7
23. EKO testenine, rezanci, POLŠIROKI, KORENČKOVI; brez alergena 3 in 7
24. EKO testenine, rezanci, POLŠIROKI PIRINI; brez alergena 3 in 7
25. EKO testenine, TEMNI POLŽKI; brez alergena 3 in 7
26. EKO testenine, PIRINI SVEDRI; brez alergena 3 in 7
27. EKO testenine, SVEDRI; brez aler.3 in 7 z visoko vsebnostjo beljakovin PURE*

hvala za odgovor?
Lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Sklop 6. TESTENINE
Artikle :
21. EKO testenine, rezanci, ŠIROKI POLNOZRNATI; brez alergena 3-jajc in 7-mleka
22. EKO testenine, rezanci, ŠIROKI, ŠPINAČNI; brez alergena 3 in 7
23. EKO testenine, rezanci, POLŠIROKI, KORENČKOVI; brez alergena 3 in 7
24. EKO testenine, rezanci, POLŠIROKI PIRINI; brez alergena 3 in 7
25. EKO testenine, TEMNI POLŽKI; brez alergena 3 in 7
26. EKO testenine, PIRINI SVEDRI; brez alergena 3 in 7
27. EKO testenine, SVEDRI; brez aler.3 in 7 z visoko vsebnostjo beljakovin PURE*

črtamo iz ponudbenega predračuna. Za njih ponudniki ne oddajo ponudbe.


Datum objave: 17.03.2021   09:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, ali so količine v predračunu za 1 leto ali za 4 leta?

Hvala za odgovor

Lep pozdrav

ODGOVOR

Količine so za 1 leto.


Datum objave: 17.03.2021   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Smo največji ribogojničar v Sloveniji. Za vzrejo in predelavo rib imamo pridobljen ISO standard in IFS standard. Proizvodnja in predelava sta pod rednim veterinarskim in zdravstvenim nadzorom. V Ljutomeru imamo avto vsak torek in četrtek v dopoldanskem času. Imamo le svoje ribe in ribje izdelke. Prodajamo jih v svežem stanju.

Zanima nas kako bi se lahko mi kot proizvajalec s svojimi ribami prijavili na vaš razpis. Tu omogočamo najkrajšo hladno verigo. V razpisu imete isi artikel naveden dvakrat ( postrvin oč file brez k.k. in postrv file brez k.k.). Gre za isti artikel. Imate navedene tudi iste teže - 30kg. Ali lahko to združite in ali je mišljena samo ena teža in en artikel?

Lepo pozdravljeni!


ODGOVOR

Sklop 3. RIBE

artikel 19. POSTRV, SVEŽA očiščen FILE brez k.k.
artikel 20. POSTRV, rečna, FILE brez k.k., I. kategorije, zm.

Pri artiklu 19 gre za svežo ribo, medtem ko pri artiklu 20 zahtevamo zamrznjeno ribo. Artikla nista ista.

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi. Vsi navedeni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu in za predložitev ponudbe so zapisani v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 22.03.2021   09:07
VPRAŠANJE
Na koliko decimalnih mest moramo podati cene v predračunu?

ODGOVOR

Cena posameznega izdelka je lahko izkazana na največ štiri decimalna mesta, končna vrednost posameznega izdelka in končna vrednost posameznega sklopa pa morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti. V primeru, da cene oz. vrednosti ne bodo pravilno zaokrožene, bo naročnik takšno zaokrožitev opravil sam.


Datum objave: 22.03.2021   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala

ODGOVOR

Ker je elektronski enakovreden lastnoročnemu se pri podpisu ponudbe lahko uporabi elektronski podpis. Obrazec IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (izjava-3) mora biti individualno podpisan (lahko tudi elektronsko, vendar mora biti podpis v primeru printanja viden na papirju), saj se uporablja kot soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.


Datum objave: 23.03.2021   09:38
VPRAŠANJE
Sklop 11. Zamrznjeni izdelki - Sadje in zelenjava
Ali bi naročniku odgovarjala dostava 2x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis. Hvala že v neprej.

ODGOVOR

Sklop 11. Zamrznjeni izdelki - Sadje in zelenjava
Da.Datum objave: 23.03.2021   09:44
VPRAŠANJE
Sklop 11. Zamrznjeni izdelki - Sadje in zelenjava
artikel 6: jurčki rezani na kocke ali na rezine?
artikel 7: z ali brez jurčkov?
artikel 8: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
artikel 12: z ali brez kože?
artikel 18: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
artikel 19: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?

ODGOVOR

Sklop 11. Zamrznjeni izdelki - Sadje in zelenjava

ARTIKEL 6: Na kocke.
ARTIKEL 7: Z jurčki.
ARTIKEL 8: Lahko, preračunano na kg.
ARTIKEL 12: Brez kože.
ARTIKEL 18: Lahko, preračunano na kg.
ARTIKEL 19: Lahko, preračunano na kg.

Datum objave: 23.03.2021   09:46
VPRAŠANJE
Ali oznaka 1/1 pomeni 1kg, oznaka 2/1 2kg ipd.?

ODGOVOR

Tako je. 2 litra ali 2 kg. Pomembno je, da je cena in E.M. za kg.


Datum objave: 23.03.2021   09:47
VPRAŠANJE
Zanima nas ali se dostava vrši samo ob delovnikih ali tudi čez vikende in med prazniki?

ODGOVOR

Samo ob delovnikih.


Datum objave: 23.03.2021   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

Sklop 12. Konzervirani izdelki
23 PARADIŽNIKOV KETCHUP, brez konzervansov, 500 g - ali lahko ponudimo s konzervansi?
24 PARADIŽNIKOV KETCHUP, brez konzervansov, 1 kg - ali lahko ponudimo s konzervansi?
32 PAŠTETA, jetrna, 850 g, BREZ KONZERVANSOV - ne najdemo paštete brez konzervansov v tako velikem pakiranju. Ali lahko ponudimo s konzervansi Podravka 850g?

Sklop 13. Sadni sokovi, sirupi in ostale pijače
6 SIRUP, višnja 100%, 1 L - ne najdemo 100% sirupa višnja 1l. Ali lahko ponudimo sirup višnja 1l Fructal z 32% sadnim deležem. V kolikor ne, žal ponudbe ne moremo oddati.
9 SIRUP, sadni, VIŠNJA, 5/1 - ne najdemo sirupa višnja 5l. Ali lahko ponudimo 1l? V kolikor ne, žal ponudbe ne moremo oddati.
16 SOK MULTIVITAMINSKI 100% 1/1 - ali lahko ponudimo 100% rdeče sadje 1l?
33 SADNO ŽITNA REZINA z jogurtovim prelivom, GOZ.SAD. JAGODA - artikel nima gramature. Želeni artikel je 30g. Ali podamo ceno za 30g?
34 PLOŠČICA, SADNA, visoka vsebnost sadja in vlaknin, brez dodanega sladkorja - artikel nima gramature. Želeni artikel je 35g. Ali podamo ceno za 35g?

Sklop 14. Ostalo prehrambeno blago
12 ČAJ ŠIPEK verige filter vrečk 1250 g - ali lahko ponudimo čaj v filter vrečkah, ki niso v verigi (so posamične vrečke)
17 ČAJ, zeliščni, verige filter vrečk 1250 g - ali lahko ponudimo čaj v filter vrečkah, ki niso v verigi (so posamične vrečke)
22 ČOKOLADA, v prahu, 1 kg - ali lahko ponudimo 100g pakiranje?
23 ČOKOLADNI NAMAZ z lešniki, 20 g - ali lahko ponudimo kremni namaz, ki prav tako vsebuje 13% lešnikov, kot nutella?
24 ČOKOLADNI NAMAZ z lešniki, 750 g - ali lahko ponudimo kremni namaz, ki prav tako vsebuje 13% lešnikov, kot nutella?
66 MED, porcijski, 20 g, gozdni - pri nobenemu dobavitelju ne najdemo porcijskega gozdnega meda. Ali lahko ponudimo cvetličnega, kot na poziciji 65, ali nam ni potrebno podati cene oz. lahko pustimo prazno? V kolikor naročnik ve za izdelek, prosimo za informacijo.
78 OLJE, jedilno, sončnično 5 liter - glede na to, da imate na poziciji 76 tudi sončnično olje 5l in na poziciji 77 sončnično olje 1l, nas zanima, če lahko na poziciji 78 ponudimo 10l sončnično olje?
115 SOJINO MESO, 1 KG - izdelka ne najdemo v tako velikem pakiranju. Ali lahko ponudimo sojino meso 100g?

Zahvaljujemo se za odgovore

Lep pozdravODGOVOR

Sklop 12. Konzervirani izdelki
ARTIKEL 23: Lahko.
ARTIKEL 24: Lahko.
ARTIKEL 32: Lahko.

Sklop 13. Sadni sokovi, sirupi in ostale pijače
ARTIKEL 6: Se črta iz ponudbenega predračuna. Zanj ponudniki ne oddajo ponudbe.
ARTIKEL 9: Lahko, ceno preračunajte na zahtevano enoto mere.
ARTIKEL 16: Lahko.
ARTIKEL 33: Gramatura je 30 g. Podate ceno za 30 g, enota mere je kom.
ARTIKEL 34: Gramatura je 35 g. Podate ceno za 35 g, enota mere je kom.

Sklop 14. Ostalo prehrambeno blago
ARTIKEL 12: Lahko.
ARTIKEL 17: Lahko.
ARTIKEL 22: Lahko.
ARTIKEL 23: Lahko, pod pogojem, da ima prednosti v sestavi npr. v manjšem deležu sladkorjev, več proteinov...
ARTIKEL 24: Ostane Nutella.
ARTIKEL 66: Se črta iz ponudbenega predračuna. Zanj ponudniki ne oddajo ponudbe.
ARTIKEL 78: Se črta iz ponudbenega predračuna. Zanj ponudniki ne oddajo ponudbe.
ARTIKEL 115: Lahko.

Datum objave: 24.03.2021   08:33
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas, da spodaj naštete artikle umaknete iz ponudbenega predračuna za sklop Mleko in mlečni izdelki, saj jih proizvaja samo ena slovenska mlekarna in s tem onemogočate drugim ponudnikom, da se prijavimo na javni razpis:

17. MASLO, KREM maslo, 150 g
18. MASLO, KREM maslo, pakirano v vedro 2-5 kg
30. PINJENEC, NAVADNI, 220g
31. PINJENEC, sadni 220g


Hvala za razumevanje in lp.

ODGOVOR
Sklop 4. Mleko in mlečni izdelki

17. MASLO, KREM maslo, 150 g - Lahko ponudite kakšen podoben kvaliteten namaz podobne sestave.
18. MASLO, KREM maslo, pakirano v vedro 2-5 kg - Lahko ponudite kakšen podoben kvaliteten namaz podobne sestave.

30. PINJENEC, NAVADNI, 220g
31. PINJENEC, sadni 220g

Namesto pinjenca lahko ponudite tekoči sadni jogurt podobne kvalitete, ne presladki in preračunate količine, če so odstopanja.

Datum objave: 24.03.2021   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kdaj lahko pričakujemo odgovore, ki smo jih podali, navajamo spodaj?
POTRDILO O ODDAJI VPRAŠANJA NA PJN
Datum oddaje vprasanja: 10.03.2021 15:14
Vprašanje se nanaša na objavo: JN001305/2021-B01 - Sukcesivna dobava konvencionalnih
in ekoloških živil iz dne 05.03.2021

Ali bo objavljen popravek predračunov?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Odgovore lahko pričakujete v naslednjih dneh. Popravek ponudbenega predračuna bo objavljen po poteku roka za postavitev vprašanj.


Datum objave: 24.03.2021   08:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na vprašanja in vaše odgovore me zanima ali boste objavili popravek predračunov v katerem bodo zajete spremembe glede na podane odgovore?

ODGOVOR

Popravek ponudbenega predračuna bomo objavili po poteku roka za postavitev vprašanj.

Datum objave: 24.03.2021   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 13. Sadni sokovi, sirupi in ostale pijače
9 SIRUP, sadni, VIŠNJA, 5/1 kom- IZDELEK NE OBSTAJA. Ali lahko ponudimo sirup Gozdni sadeži pakiran po 5 L, namesto okusa višnja?

Prosim za izbris besede sok pri spodnjih artiklih, saj gre v vseh primerih za nektar. Sok je naziv za 100% sadni delež:

21 SOK BRESKOV, nektar min. 50 % sadni delež 1/1
22 SOK JABOLČNI, nektar, min 50% sadni delež, 1 liter
23 SOK, JAGODA nektar, sadni, min 45% sadni delež, 1 liter
24 SOK, POMARANČA, nektar, sadni, min 50% sadni delež, 1 liter
25 SOK MARELIČNI, nektar min. 43 % sadnega deleža 1L
26 SOK HRUŠKA, nektar, min 50 % sadni delež, 1L

33 SADNO ŽITNA REZINA z jogurtovim prelivom, GOZ.SAD. JAGODA- v kolikor želite izdelke enakovreden kot Frutebela prosim za navedbo natančnejše specifikacije, kot npr: sadno žitna rezina gozdni sadeži in jagoda z min. 33 % sadja in 30 % jogurtovega obliva pakirana po 30 G, da potem ne bo nepotrebne slabe volje.ODGOVOR

Sklop 13. Sadni sokovi, sirupi in ostale pijače

Artikel 9 SIRUP, sadni, VIŠNJA, 5/1 kom - Lahko ponudite sirup, sadni, VIŠNJA, 1L. Vprašanje o neobstoju izdelka je bilo že postavljeno, odgovor ostaja enak.

Pri artiklih 21-26 se prečrta beseda sok.

Artikel 33 SADNO ŽITNA REZINA z jogurtovim prelivom, GOZ.SAD. JAGODA - Želimo izdelek Frutabela. Gramaturo smo že določili in sicer 30 g.


Datum objave: 24.03.2021   11:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. V RD zahtevate vsakodnevno naročanje in dostavo. Prosimo, da se navede v OS, da mora oddati naročnik naročila ponudniku v naročniško službo najkasneje do 10.00 ure dopoldan za dostavo za naslednji dan. Težava se pojavi, ker mnogi naročniki prepozno naročajo, želijo pa dostavo naslednji dan zjutraj. Menimo, da ima naročnik dovolj časa, da bi zmogel oddati naročilo do 10ih dopoldan. Tudi ponudniki imamo omejen delovni čas. Zaradi
optimizacije delovnega procesa ni sprejemljiva pozna oddaja naročil.

2. V RD zahtevate redni cenik. Prosimo, da to zahtevo izvzamete in se v primeru potrebe naročnika po novem artiklu pripravi ponudba, ki je običajno ugodnejša od cen na rednem ceniku. Redni cenik je precej obsežen in se nenehno spreminja, kar pomeni, da vam bi morali ob vsaki spremembi poslati novega. To je pa precej zamudno.

3. V RD str. 21 navajate: " Na željo naročnika je lahko konfekcionirano meso tudi (vakuumsko) pakirano.« Ali to velja tudi za individualno - porcijsko pakiranje npr. po 50g v sklopu 1 in 2?

4. Ali zahtevate v sklopu 1 in 2 , da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?

5. Za kakšno obdobje je količina navedena na predračunskih obrazcih?

6. Dodatne informacije:
Sklop 1. Meso in mesni izdelki
4 GOVEJE MESO, sveže stegno, brez kosti I. kat. b.k., meso mlade govedine Ali je v kosu?
8 JUNČJE MESO, sveže, stegno, b.k. Ali je v kosu?
9 TELEČJE MESO, sveže, pleče, b.k. Ali je v kosu?
11 TELEČJE MESO, sveže, stegno, b.k. Ali je v kosu?
13 MLETO MESO iz govejega mesa Ali je iz plečeta ali stegna? Cene so različne. Odločite se za eno vrsto ali pa dodajte artikel.
13 MLETO MESO iz govejega mesa Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
17 HRENOVKE, brez mlečnih, jajčnih in sojinih beljakovin, brez glutena Iz katere vrste mesa so? Cene so različne. Odločite se za eno vrsto ali pa dodajte artikel.
22 PREKAJENA ŠUNKA BREZ KOSTI Ali je za kuhanje?
26 PLESKAVICE, manj začinjene, manj mastne Ali so iz govejega mesa ali mešanega mesa (govedina + svinjina)? Cene so različne. Odločite se za eno vrsto ali pa dodajte artikel.
27 PREKAJENA SLANINA Ali povprašujete po hamburški slanini ali suhi dimljeni slanini? Cene so različne. Odločite se za eno vrsto ali pa dodajte artikel.
28 SVINJSKI VRAT, prekajen, z manj maščobe, b.k. Ali je za kuhanje?
30 SVINJSKO MESO I. kat ribica-šnita, Lax kare Ali je v kosu?
31 SVINJSKO MESO, I. kat sveže, pleče, brez kosti Ali je v kosu?
Sklop 2. Perutninsko meso in izdelki
3 PIŠČANČJI HRBET - Ali je mišljen del, ki ostane pri razkosanju in filiranju piščanca? Običajno se uporablja za juho, obaro. Prosimo za pojasnilo.
7 PIŠČANČJA NABODALA, sveža 120 g/kos Ali so brez zelenjave?
11 PIŠČANČJE STEGNO Ali so s kostjo in kožo?
14 PIŠČANČJA BEDRA, sveža 250g/kos Ali so s kostjo in kožo?
18 PIŠČANČJE PRSI - cele, s.kostjo Ali so brez kože?
19 PIŠČANČJE KOCKE Ali so iz fileja - prsi?
21 PURANJE KOCKE Ali so iz fileja - prsi?
Hvala za odgovore.


ODGOVOR
1. Potrebo po zapisu določila v OS ne vidimo. Naročali bomo pravočasno. Vedno je možna pot drugačnega dogovora, ki ustreza tako nam, kot vam ponudnikom.

2. Zahteva ostaja.

3. NE.

4. DA.

5. 1 leto.

6.
Sklop 1. Meso in mesni izdelki
ARTIKEL 4 V kosu.
ARTIKEL 8 V kosu.
ARTIKEL 9 V kosu.
ARTIKEL 11 V kosu.
ARTIKEL 13 Pleče, nemastno.
ARTIKEL 13 Govedina.
ARTIKEL 17 Iz mešanega svinjskega in govejega mesa.
ARTIKEL 22 Da, za kuhanje.
ARTIKEL 26 - Iz mešanega mesa (govedina + svinjina).
ARTIKEL 27 Po hamburški slanini.
ARTIKEL 28 Da, za kuhanje.
ARTIKEL 30 V kosu.
ARTIKEL 31 V kosu.

Sklop 2. Perutninsko meso in izdelki
ARTIKEL 3 Tako je. To so hrbti za juho.
ARTIKEL 7 Z zelenjavo.
ARTIKEL 11 - Tako je, navadno razkosano, s kostjo in kožo.
ARTIKEL 14 - Tako je, s kostjo in kožo.
ARTIKEL 18 - S kožo.
ARTIKEL 19 DA.
ARTIKEL 21 DA.


Datum objave: 30.03.2021   09:13
Spoštovani!

Vljudno prosim za odgovore.
Hvala!

Vpr.: BAZILIKA, zdrobljena, 1200 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.:V katalogu Kotanyi izdelkov je pri baziliki navedeno pakiranje v dozi 1200 ccm pod EAN kodo 9001414204283. Gre za embalažo in ne za vsebino. Vsebina je 180g

Vpr.: BREZ GLUTENSKI KORUZNI ŠKROB, brez umetnih barvil, ojačevalcev okusa in konzervansov, kot Maizena Knorr 2,5kg
Odg.: Lahko ponudite

Vpr.: CIMET, mleti, 1200 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g, kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml.
Odg.: Mišljena je doza 1200ccm=600g

Vpr.: ČAJ KAMILICA verige filter vrečk 1250 g kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
ČAJ, SADNI, verige filter vrečk 1250 g kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
ČAJ ŠIPEK verige filter vrečk 1250 g kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Gramatura je navedena v gramih.

Vpr.: ČEBULA, ocvrta, 800 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 215g

Vpr.: ČEBULA, zrnasta, 1200 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 630g

Vpr.: ČESEN, zrnasti, 1200 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 860g

Vpr.: DODATEK JEDEM, začimbna mešanica ZA GOLAŽ, brez umetnih barvil, brez ojačevalcev okusa, 1200 ml kg Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 635g

Vpr.: DROBNJAK, 1200 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 80g

Vpr.: KUMINA, mleta, kot Kotanyi, 1200 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 450g

Vpr.: KURKUMA, mleta, kot Kotanyi, 400 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 190g

Vpr.: MAJARON, zdrobljeni, sušeni, 1200 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 100g

Vpr.:MARGARINA, tekoča, KOT Margarina Profit za konvektomate, 3L kom Izdelek ne obstaja,obstaja le izdelek RAMA 900ml in 3700ml,povejte kaj ponudimo.
Odg.: Prosim za 900 ml. - Rama Combi Profi 3700 ml je pod zap. štev. 65. Ceno preračunajte na zahtevano enoto mere.

Vpr.:MLEČNA Rezina lumpi 30g* kom Lumpi ima samo en ponudnik v SLO.
Odg.: Na koncu tabele je pod zvezdico pojasnilo * ali enakovredne kvalitete in okusa lahko je mlečna rezina npr. KINDER PINGUI ali podobno

Vpr.:MLEČNA REZINA, 28 g kom Mlečno rezino že imate pod pozicijo 68,prosim za izbris postavke 69
Odg.: Artikel se ne spremeni.

Vpr.:MUŠKATNI orešček, mleti, 400 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 170g

Vpr.:OLJE, bučno min 80%, 1 liter L Izdelka ne najdemo,ali želite 100% bučno olje ali pa solatno olje. Solatno olje vsebuje običajno 20% bučnega olja.Povejte kaj ponudimo.
Odg.: 100% BUČNO

Vpr.:OLJE, jedilno, repično, 2 - 5 l L Olja v tem pakiranju ne najdemo,ali lahko ponudimo 1l? Odg.: LAHKO

Vpr.:OLJE, jedilno, sončnično 5 liter L Artikel že imate pod št.76,prosimo brišite eno postavko
Odg.: Artikel se črta.

Vpr.:ORIGANO, zdrobljeni, kot Kotanyi, 1200 g kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 135g

Vpr.:PAPRIKA SLADKA, začimbna, mleta, kot Kotanyi, 1200 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 640g

Vpr.:PECILNI PRAŠEK, 5 g kom Pecilni je pakiran po 12 ali 13g,ali lahko ponudimo 5x13g
Odg.: Lahko

Vpr.:PETERŠILJ, list rezan, kot Kotanyi, 1200 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 100g

Vpr.:POPER, črni, mleti, kot Kotanyi, 1200 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 600g

Vpr.:ROŽMARIN, kot Kotanyi, 1200 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 400g

Vpr.:TIMIJAN, zdrobljeni, kot Kotanyi, 1200 ml kom Prosim za spremembo v pakiranja v g,kajti začimbe so pakirane v gramih in ne v ml
Odg.: Vse embalaže so v ml (ccm) in jih ne bomo spreminjali, ker je to uradno iz kataloga Kotanyi. Gramatura artikla, ki jo dodajamo kot pomoč, je 215g
Datum objave: 30.03.2021   09:15
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za vaše odgovore:
Sklop 5. Žita in mlevski izdelki
16. MOKA, škrobna - jedilni koruzni škrob, 0,5 kg kg - ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
17. OVSENI KOSMIČI, 1kg kg - izdelek je pakiran 500g, lahko ponudimo?
22. ZDROB, pšenični POLNOZRNATI, 1 kg kg - izdelka ne najdemo, ali lahko ponudimo BIO pirin zdrob?

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
16. Lahko ponudite.
17. Lahko ponudite.
22. Lahko ponudite.

Datum objave: 30.03.2021   09:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vljudno prosimo za odgovore:
Sklop 11. Zamrznjeni izdelki - Sadje in zelenjava
6 GOBE, jurčki, rezani, 1 kg - izdelek v kockah ima smo en ponudnik, prosimo dovolite, da ponudimo tudi rezane na rezine.
20 MALINE 2,5 kg kg - ali lahko ponudimo 500g in preračunamo ceno na 2,5kg?

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Sklop 11. Zamrznjeni izdelki - Sadje in zelenjava
6. Lahko ponudite
20. Lahko ponudite
Datum objave: 30.03.2021   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za vaše odgovore:
Sklop 12. Konzervirani izdelki

4 FIŽOL, zrnje, beli, 2500 g/1450g neto kos - prosimo brišite zahtevo po neto teži ploda, različni proizvajalci imajo različna pakiranja, v sistemu je zavedena samo skupna teža.
5 FIŽOL, zrnje, rdeči, 2500 g/1450g neto kos - prosimo brišite zahtevo po neto teži ploda, različni proizvajalci imajo različna pakiranja, v sistemu je zavedena samo skupna teža.
6 FIŽOL, stročji, 4200 g/2300g neto kos - prosimo brišite zahtevo po neto teži ploda, različni proizvajalci imajo različna pakiranja, v sistemu je zavedena samo skupna teža.
9 GRAH 1000 g kos - izdelek v tako velikem pakiranju ne obstaja na našem tržišču, ali lahko ponudimo 400g?
15 KORUZA 2150g/1775g neto kos - prosimo brišite zahtevo po neto teži ploda, različni proizvajalci imajo različna pakiranja, v sistemu je zavedena samo skupna teža.
16 KUMARICE 670g/330g neto kos - prosimo brišite zahtevo po neto teži ploda, različni proizvajalci imajo različna pakiranja, v sistemu je zavedena samo skupna teža.
17 KUMARICE, kisle, 4000g/2000g neto kos - prosimo brišite zahtevo po neto teži ploda, različni proizvajalci imajo različna pakiranja, v sistemu je zavedena samo skupna teža.
23 PARADIŽNIKOV KETCHUP, brez konzervansov, 500 g kos - Ketchupa brez konzervansov v 500g pakiranju ni, obstaja samo en izdelek, pakiran 1kg ali pa izdelki s konzervansi 500g, kaj ponudimo?
28 PARADIŽNIKOVI PELATI, 2490 g/1395 g neto kos - prosimo brišite zahtevo po neto teži ploda, različni proizvajalci imajo različna pakiranja, v sistemu je zavedena samo skupna teža.
29 PAŠTETA tuna 27 g, Argeta - zahteva po blagovni znamki je v nasprotju z ZJN-3, ali lahko ponudimo enakovredno kot Argeta?
30 PAŠTETA, KOKOŠJA JUNIOR ARGETA original, porcijska,27 g kos - zahteva po blagovni znamki je v nasprotju z ZJN-3, ali lahko ponudimo enakovredno kot Argeta?
31 PAŠTETA Čajna , Mercator, 50 g kos - prosimo brišite zahtevo po Mercator pašteti, da bomo lahko tudi drugi ponudniki podali svoje ponudbe.
34 PESA, rdeča, 1000 g / 660 neto kos - prosimo brišite zahtevo po neto teži ploda, različni proizvajalci imajo različna pakiranja, v sistemu je zavedena samo skupna teža.
35 PESA, rdeča, 4250 g / 2500 g neto kos - prosimo brišite zahtevo po neto teži ploda, različni proizvajalci imajo različna pakiranja, v sistemu je zavedena samo skupna teža.
37 ŠAMPINJONI, v slanici, rezani 2550 g /1330 g neto kos - prosimo brišite zahtevo po neto teži ploda, različni proizvajalci imajo različna pakiranja, v sistemu je zavedena samo skupna teža.
38 TUNA, v olivnem olju olju, 1730 g/1300g neto kos - prosimo brišite zahtevo po neto teži ploda, različni proizvajalci imajo različna pakiranja, v sistemu je zavedena samo skupna teža.

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Sklop 12. Konzervirani izdelki

4. Ponudite svoj najboljši približek
5. Ponudite svoj najboljši približek
6. Ponudite svoj najboljši približek
9. Lahko
15. Ponudite svoj najboljši približek
16. Ponudite svoj najboljši približek
17. Ponudite svoj najboljši približek
23. Lahko ponudite artikel s konzervansi.
28. Ponudite svoj najboljši približek
29. Lahko . To pomeni, da mora biti artikel BREZ GLUTENA, BREZ OJAČEVALCEV AROM, BREZ KONZERVANSOV, BREZ UMETNIH BARVIL
30. Lahko . To pomeni, da mora biti artikel BREZ GLUTENA, BREZ OJAČEVALCEV AROM, BREZ KONZERVANSOV, BREZ UMETNIH BARVIL
31 Lahko ponudite pašteto enakovredne kvalitete in okusa. Pri tej pašteti je alergen samo soja, ostali alergeni so lahko samo v sledeh.
34 Ponudite svoj najboljši približek
35 Ponudite svoj najboljši približek
37 Ponudite svoj najboljši približek
38 Ponudite svoj najboljši približek
Datum objave: 30.03.2021   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosim za pregled in odgovore.
Hvala!

SKLOP 13:sadni sokovi,sirupi
1 SIRUP, borovnica 100%, 5 L 100% sirupe ima samo en ponudnik v slo,ali lahko ponudimo običajne sirupe,ki nima 100% sadni delež?
2 SIRUP, jabolko 100%, 5 L 100% sirupe ima samo en ponudnik v slo,ali lahko ponudimo običajne sirupe,ki nima 100% sadni delež?
3 SIRUP, jagoda 100%, 5 L 100% sirupe ima samo en ponudnik v slo,ali lahko ponudimo običajne sirupe,ki nima 100% sadni delež?
4 SIRUP, gozdni sadeži, 100%, 5 L 100% sirupe ima samo en ponudnik v slo,ali lahko ponudimo običajne sirupe,ki nima 100% sadni delež?
5 SIRUP, višnja 100%, 5 L 100% sirupe ima samo en ponudnik v slo,ali lahko ponudimo običajne sirupe,ki nima 100% sadni delež?
7 SIRUP, sadni, BANANA KIVI, 5/1 Prosim za spremembo v pakiranja v L
9 SIRUP, sadni, VIŠNJA, 5/1 Prosim za spremembo v pakiranja v L
11 SIRUP, sadni, limona, 5/1 Prosim za spremembo v pakiranja v L
13 SIRUP, sadni, malina, 5/1 Prosim za spremembo v pakiranja v L
15 SIRUP, sadni, pomaranča, 5/1 Prosim za spremembo v pakiranja v L


ODGOVOR
SKLOP 13:sadni sokovi,sirupi
1., 2., 3., 4., 5. V tem primeru ne morem odstopati, ker gre za kvaliteto, "običajni sirup" je tudi v ponudbi.
7. Lahko ponudite v L. Ceno preračunajte na zahtevano enoto mere.
9. Lahko ponudite v L. Ceno preračunajte na zahtevano enoto mere.
11. Lahko ponudite v L. Ceno preračunajte na zahtevano enoto mere.
13. Lahko ponudite v L. Ceno preračunajte na zahtevano enoto mere.
15. Lahko ponudite v L. Ceno preračunajte na zahtevano enoto mere.
Datum objave: 30.03.2021   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pregled in odgovor.
Hvala!

sklop 13/sadni sokovi,sirupi
7 SIRUP, sadni, BANANA KIVI, 5/1 Lahko ponudimo 1lin preračunamo na 5l?
9 SIRUP, sadni, VIŠNJA, 5/1 Lahko ponudimo 1lin preračunamo na 5l?
11 SIRUP, sadni, limona, 5/1 Lahko ponudimo 1lin preračunamo na 5l?
13 SIRUP, sadni, malina, 5/1 Lahko ponudimo 1lin preračunamo na 5l?
15 SIRUP, sadni, pomaranča, 5/1 Lahko ponudimo 1lin preračunamo na 5l?


ODGOVOR
Lahko.

Datum objave: 30.03.2021   10:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu 10 SVEŽE SADJE, ZELENJAVA, SVEŽE IN SUHO imate v popisu artikle katerih ni sezona v prvem obdobju. Prosim, če količine daste na 0. Artikli so naslednji:
- mandarine
- nashi
- repa kisla
- solata endivija

Prosim vas, da artikle pod št. 76 solata kristalka, združite s šifro solata ledenka namreč gre za isti tip solate ( krhkolistne solate), ki oblikuje glavo v tehnološki zrelosti.

Smiselno bi bilo da bi v popisu jabolka ločili na jabolka rdeča in jabolka zelena.

Prosim za popravek.


ODGOVOR
Količine za vsa živila so letne, ker je javno naročilo potrebno finančno oceniti na leto. Naročnik bo naročal sezonsko sadje in zelenjavo.

Solate se ne spremenijo.

Jabolka se ne spremenijo.
Datum objave: 30.03.2021   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim za odgovore na spodnja vprašanja;
Sklop 5. Žita in mlevski izdelki
1. BULGUR 1 kg kg
Ali lahko ponudimo 250g oz. bio bulgur 5kg?
6. KUS KUS, 1 kg kg
Ali lahko ponudimo 2kg oz.500g?
7. KVINOJA 1 kg kg
Ali lahko ponudimo bio kvinojo 400g?
8. MLINCI pakirani po 1 kg kg
Ali lahko ponudimo mlince 250g?
17. OVSENI KOSMIČI, 1kg kg
Ali lahko ponudimo 500g?
Sklop 6. Testenine
1. BREZJAJČNE testenine, POLŽKI, drobni, 1 kg kg
Ali lahko ponudimo 500g oz.5kg?
9. JAJČNE testenine, SVEDRI, 1 kg kg
Ali lahko ponudimo 500g?
21. EKO testenine, rezanci, ŠIROKI POLNOZRNATI; brez alergena 3-jajc in 7-mleka kg
22. EKO testenine, rezanci, ŠIROKI, ŠPINAČNI; brez alergena 3 in 7 kg
23. EKO testenine, rezanci, POLŠIROKI, KORENČKOVI; brez alergena 3 in 7 kg
24. EKO testenine, rezanci, POLŠIROKI PIRINI; brez alergena 3 in 7 kg
25. EKO testenine, TEMNI POLŽKI; brez alergena 3 in 7 kg
26. EKO testenine, PIRINI SVEDRI; brez alergena 3 in 7 kg
27. EKO testenine, SVEDRI; brez aler.3 in 7 z visoko vsebnostjo beljakovin PURE* kg
Ker so to specifični izdelki, jih, prosimo, prestavite v sklop ostalo prehrambeno blago, saj se v nasprotnem primeru, kot proizvajalec testenin, na ta sklop ne moremo prijaviti.
Sklop 8. Slaščice
1. BISKVIT PIRIN s skuto 150 g kos
Ali lahko ponudimo ŽITO PECIVO PIRINO JOGURT 80G?


ODGOVOR
Sklop 5. Žita in mlevski izdelki
1. Lahko 250g
6. Lahko 2kg ali 500g
7. Lahko
8. Lahko
17. Lahko

Sklop 6. Testenine
1. Lahko
9. Lahko
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. Naročnik je artikel umaknil iz ponudbenega predračuna.

Sklop 8. Slaščice
1. Lahko. Ceno preračunajte na zahtevano enoto mere.
Datum objave: 30.03.2021   10:24
OBJAVA REVIDIRANIH PONUDBENIH PREDRAČUNOV

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da objavlja revidiran ponudben predračun »2.2 Ponudbeni predračun -Sprememba 30.3.2021« Vse spremembe v predračunu so označene z rdečo pisavo. Ponudniki oddajo ponudbo na podlagi revidiranih ponudbenih predračunov.

Ponudben predračun »2.2 Ponudbeni predračun -Sprememba 30.3.2021« je dosegljiv na naslovu: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/1021/dokumentacija.html