Dosje javnega naročila 001195/2021
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Blago: Dobava apnenčeve moke
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 130.411.680,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001195/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 02.03.2021
JN001195/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.04.2021
JN001195/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2021
JN001195/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2021
JN001195/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2022
JN001195/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 05.05.2022
JN001195/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2022
JN001195/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2022
JN001195/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001195/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 043-108723
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si
https://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389248/Dobava_apnenceve_moke.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24679
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava apnenčeve moke
Referenčna številka dokumenta: 40 01-110/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44921300
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava apnenčeve moke
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44921300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava apnenčeve moke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.04.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.04.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.04.2021   13:15
VPRAŠANJE
Predlagamo spremembo deleža kalkulativnih elementov cene, ki so navedeni v Okvirnem sporazumu tč. 4, četrti odstavek in v Pogodbi o izvedbi naročila tč. 6, pogodbena cena:

Naročnik bo upošteval naslednje indekse/kalkulativne elemente: spremembo cene dizelskega goriva v deležu 20%, cene električne energije v deležu 30% , stroška dela v deležu 20%, 30% cene je fiksne in se nanaša na fiksne stroške proizvajalca.

ODGOVOR
Spoštovani,

s predlogom glede spremembe deleža kalkulativnih elementov cene, ki so navedeni v Okvirnem sporazumu tč. 4, četrti odstavek in v Pogodbi o izvedbi naročila tč. 6, pogodbena cena, se naročnik strinja. V skladu z navedenim bo naročnik objavil popravek dokumentacije.
Prav tako vas obveščamo, da naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav (21.04.2021 do 9.00 ure) ter rok za postavljanje vprašanj (15.04.2021 do 9.00 ure).

Z lepimi pozdravi.
Datum objave: 09.04.2021   08:49
VPRAŠANJE
Izdelavo poročila o kvaliteti apnenčeve moke smo naročili pri zunanjem izvajalcu. Vzorec je bil odvzet 22.3.2021 za oddajo ponudbe 7.4.2021.
Glede na to, da je rok za oddajo podaljša na 21.4.2021 prosimo za informacijo, ali lahko predložimo že izdelano poročilo z datumom odvzema vzorca 22.3.2021 ali moramo predložiti novo poročilo?

ODGOVOR
Zaradi podaljšanja roka za oddajo ponudb naročnik ne bo zahteval, da se vzorci odvzamejo ponovno, v kolikor so bili odvzeti v prvotno zahtevanem roku.