Dosje javnega naročila 001197/2021
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Blago: NABAVA MATERIALA ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE KOLENA IN RAMENA
ZJN-3: Odprti postopek

JN001197/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.03.2021
JN001197/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2021
JN001197/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2021
JN001197/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001197/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 043-107077
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
SI
Brežice
Slovenija
Anica Hribar
info@sb-brezice.si
+386 74668106

Internetni naslovi
https://www.sb-brezice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389440/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24698
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA MATERIALA ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE KOLENA IN RAMENA
Referenčna številka dokumenta: 410-1/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
PREDMET JAVNEGA NAROČILA JE NABAVA ARTROSKOPSKEGA MATERIALA ZA OPERACIJE KOLEN IN RAMEN
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 650.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA MATERIALA ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE KOLENA IN RAMENA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 650.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.03.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.03.2021   12:21
VPRAŠANJE

V navodilih za izdelavo ponude je navedeno:
3. Predmet naročila: "Naročnik bo z izbranim ponudnikom za posamezni sklop sklenil ustrezen okvirni sporazum."
4. Način oddaje: "Ponudnik odda ponudbo za eno ali več skupin (zaporednih številk) oz. za vse skupine (zaporedne številke) skupaj."
Ali prav razumemo, da je vsak artikel svoja skupina/sklop?


ODGOVOR

Naročilo se oddaja za vse artikle skupaj in ne za vsa artikel posebej. Ponudba mora torej vsebovati vse artikle iz priloge 2.
Datum objave: 12.03.2021   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za spremembo Specifikacija predračuna priloga 2 javnega naročila, Dobava materiala za artroskopske operacije kolena in rame, št. 410-1/2021. Zahtevani opisi pod zap.št. 28 in 29 ter 45 in 46, so namreč enaki artikli, zato vas lepo prosimo za izključitev opisa pri zap. št. 28 in 45, da se le ta ne ponavljata.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik bo ustrezno popravil in na portalu JN objavil popravek razpisne dokumentacije - obrazca Specifikacija predračuna - priloga 2.


Datum objave: 12.03.2021   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ponudbe ali prijave za sodelovanje treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24698 ampak ob prijavi dobimo obvestilo da "Naročilo še ni objavljeno v sistemu e-JN. Prosimo počakajte na objavo.".

Lepo prosimo a lahko preverite če je naročilo pravilno objavljeno.

Zahvaljujemo,
LP


ODGOVOR

Naročilo je v sistemu e-JN objavljeno in lahko oddate ponudbo.