Dosje javnega naročila 001201/2021
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA d.o.o., Goriča vas 11A, 1310 Ribnica
Storitve: PREVZEM IN OBDELAVA DEHIDRIRANEGA BLATA S CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE RIBNICA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001201/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.03.2021
JN001201/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2021
JN001201/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001201/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA d.o.o.
Goriča vas 11A
1310
SI
Ribnica
Slovenija
Metka Dobovšek Jerbič
komunala.ribnica@siol.net
+386 18359080
+386 18360650

Internetni naslovi
http://www.KOMUNALA-RIBNICA.SI

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389554/RD_OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24792
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVZEM IN OBDELAVA DEHIDRIRANEGA BLATA S CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE RIBNICA
Referenčna številka dokumenta: 01/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513800
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PREVZEM IN OBDELAVA DEHIDRIRANEGA BLATA S CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE RIBNICA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: na lokaciji prevzemnika
II.2.4 Opis javnega naročila
PREVZEM IN OBDELAVA DEHIDRIRANEGA BLATA S CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE RIBNICA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.03.2021   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.03.2021   14:05
Kraj: Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (elektronska oddaja ponudbe) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.03.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.03.2021   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

finančno zavarovanje za resnost ponudbe v obliki podpisane in žigosane menice, ni možno predložiti v elektronski ponudbi, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Prosimo za razlago, kako predložiti menico za resnost ponudbe.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR


Pozdravljeni

Menico , ki mora biti ožigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika, ponudnik dostavi osebno ali po pošti na sedež naročnika do roka za predložitev ponudb!

Lep pozdrav