Dosje javnega naročila 001258/2021
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Sukcesivna dobava potrošnega materiala za endoskopsko opremo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.419.814,22 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001258/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2021
JN001258/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2021
JN001258/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.03.2021
JN001258/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2021
JN001258/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2021
JN001258/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2021
JN001258/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2021
JN001258/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2021
JN001258/2021-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2021
JN001258/2021-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2021
JN001258/2021-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2021
JN001258/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2021
JN001258/2021-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2021
JN001258/2021-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2021
JN001258/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.08.2021
JN001258/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2021
JN001258/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2021
JN001258/2021-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2021
JN001258/2021-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001258/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 045-110503
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-010rn-21-sukcesivna-dobava-potrosnega-materiala-za-endoskopsko-opremo

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24745
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava potrošnega materiala za endoskopsko opremo
Referenčna številka dokumenta: JN 010/RN-21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava potrošnega materiala za endoskopsko opremo s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih let
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.399.756,62 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ABD I
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ABD I
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ABD II
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ABD II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: CISTO I
Številka sklopa: Sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
CISTO I
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: CISTO II
Številka sklopa: Sklop 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
CISTO II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: GASTRO I
Številka sklopa: Sklop 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
GASTRO I
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: GASTRO II
Številka sklopa: Sklop 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
GASTRO II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: GASTRO III
Številka sklopa: Sklop 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
GASTRO III
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: ORL
Številka sklopa: Sklop 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ORL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: UROL I
Številka sklopa: Sklop 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
UROL I
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: UROL II
Številka sklopa: Sklop 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
UROL II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: UROL III
Številka sklopa: Sklop 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
UROL III
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: GIN I
Številka sklopa: Sklop 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
GIN I
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: GIN II
Številka sklopa: Sklop 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
GIN II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: GIN III
Številka sklopa: Sklop 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
GIN III
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: GIN IV
Številka sklopa: Sklop 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
GIN IV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: TRAVMA
Številka sklopa: Sklop 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
TRAVMA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.03.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.03.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.03.2021   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na to, da je potrebno ponudbo oddati za celoten sklop, vas vljudno prosimo, da iz sklopa 5, pozicijo 21: Ventili za Olympus endoskope serija 180 ter 190 , prestavite v sklop 6, v katerem se nahajajo tudi ostali deli za Olympus endoskope.
Hvala in lp


ODGOVOR: Naročnik pri vseh strokovnih zahtevah dopušča možnost, da ponudniki ponudijo navedeno ali enakovredno, mora pa biti vsekakor zagotovljena kompatibilnost z navedenimi aparati. Naročnik je blago razdelil v smiselne skupine, skladno s podatki pridobljenimi v fazi raziskave trga.
Datum objave: 10.03.2021   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas, če dovolite, da vam v sklopu 7. Gastro III prijavimo po formulaciji izredno primerljiv izdelek za čiščenje endoskopov na osnovi kar štirih encimskih komponent (Proteaze, amilaze, lipaze,...) ter tenzidov in inhibitorji korozije.
Pakiranje je v 2 L plastenki in izredno nizko doziranje od 0,3 do 2%? Izdelek je izredno dobro sprejet tudi v ostalih slovenskih bolnišnicah!

Lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik je v OBR-4A Strokovne zahteve in ostali podatki zahteval pakiranje v 1 l embalaži zaradi omejenega prostora. Zahteve ostajajo nespremenjene.
Datum objave: 10.03.2021   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu specifikacije je razvidno , da artikel Nevtralne elektrode razpisujete v sklopu 4 in 5, ki sta zaprta na dotičnega ponudnika. Glede na to, da omenjeni artikel lahko ponudi več ponudnikov vas pozivamo, da v skladu z Zakonom o javnem naročanju in načelu gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti artikel postavite kot ločen samostojni sklop in omogočite prijavo vsem ponudnikom ter posledično pridobite večje število konkurenčnih ponudb.

Lep pozdrav!


ODGOVOR: Po objavi javnega naročila na Portalu javnih naročil naročnik nima možnosti razpisati dodatne sklope, saj na Portalu takšno zahtevo zavrnejo. Naročnik pri vseh strokovnih zahtevah dopušča možnost, da ponudniki ponudijo navedeno ali enakovredno, mora pa biti vsekakor zagotovljena kompatibilnost z navedenimi aparati. Naročnik je blago razdelil v smiselne skupine, tudi zaradi časovne in logistične učinkovitosti.
Datum objave: 15.03.2021   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v poglavju 3. Tehnične, strokovne in ostale zahteve naročnika je navedeno, da bo ponudnik predložil dokazila (potrdila, certifikati) ob morebitnem pozivu naročnika. V OBR-3 so dokazila o ustreznosti (prospekti, katalogi, certifikati itd.) s kazalom obvezna priloga.

Prosimo za informacijo, ali so prospekti, katalogi in certifikati obvezna priloga že ob oddaji ponudbe ali jih boste zahtevali naknadno.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Ponudniki morajo v ponudbi priložiti dokazila o ustreznosti (prospekti, katalogi, certifikati itd.) s kazalom po katerem lahko naročnik v priloženem kataloškem materialu najde ponujene artikle in ugotavlja izpolnjevanje vseh zahtev iz poglavja 3. Tehnične, strokovne in ostale zahteve naročnika ter obrazca OBR-4A: Strokovne zahteve in ostali podatki. Zahtevana so dokazila o ustreznosti v obsegu, da lahko naročnik, ugotavlja izpolnjevanje vseh zahtev naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Poleg navedenega si naročnik v poglavju 3, v primeru potrebe, pridržuje pravico zahtevati dodatna dokazila.
Datum objave: 15.03.2021   15:34
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike da:

Naročnik spreminja zahteve in sicer: Ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezno vrsto blaga v sklopu.

Skladno s spremembo naročnik spreminja naslednja določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:
- Ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezno vrsto blaga v sklopu.
- Obrazec OBR-1 »Predračun: Ponudnik izpolni postavke v Predračunu za posamezno vrsto blaga v sklopu za katere oddaja ponudbo, in sicer: na največ štiri decimalna mesta. Naročnik je v ta namen objavil popravek obrazca OBR-1 Predračun - Sprememba z dne 15.3.2021, ki je objavljen na naslednji povezavi: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-010rn-21-sukcesivna-dobava-potrosnega-materiala-za-endoskopsko-opremo
- Obrazec OBR-4: Specifikacija s ponudbenimi cenami: Ponudnik mora v obrazcu OBR-4 ponujati posamezno vrsto blaga, ob upoštevanju zahtev in specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik izpolni postavke v obrazcu OBR-4 za posamezno vrsto blaga v sklopu za katere oddaja ponudbo, in sicer: na največ štiri decimalna mesta ter vpiše vse zahtevane podatke. naročnik je v ta namen objavil popravek obrazca OBR 4 - Specifikacija s ponudbenimi cenami - Sprememba z dne 15.3.2021, ki je objavljen na naslednji povezavi: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-010rn-21-sukcesivna-dobava-potrosnega-materiala-za-endoskopsko-opremo

Naročnik poziva vse ponudnike, da v svoji ponudbi priložijo popravljena obrazca.

MERILO ZA IZBOR: Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo Ekonomsko najugodnejša ponudba* za posamezno vrsto blaga v sklopu.
Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo za posamezno vrsto blaga štel ponudbo, ki bo imela najnižjo končno ceno z DDV za posamezno vrsto blaga v sklopu (cena, ki jo naročnik dejansko plača).

PODPIS OKVIRNEGA SPORAZUMA: Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim ponudnikom za posamezno vrsto blaga v sklopu, ki ga bo izbral v skladu s pogoji in merilom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred podpisom okvirnega sporazuma z izbranimi ponudniki pripravil čistopis okvirnega sporazuma in vnesel navedene spremembe.
Datum objave: 16.03.2021   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji je navedena zahteva glede roka dobave: "Ponudniki zagotavljajo rok dobave naslednji dan od prejema pisnega naročila blaga s strani pooblaščenega predstavnika naročnika."
Ker je zahteva logistično popolnoma neizvedljiva z rednimi dobavnimi službami, vas prosimo da spremenite zahtevo na minimalno 3 delovne dni od prejema naročila.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav

ODGOVOR: Rok dobave za naročeno blago je dva (2) dni oziroma v nujnih primerih naslednji dan po izdaji vsakokratne naročilnice na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma.
Datum objave: 16.03.2021   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas, da iz sklopa 9 izločite pozicijo 5 Fleksibilen videoureteroskop in omogočite, da se samostojno ponudi Fleksibilen videoureteroskop.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR: Ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezno vrsto blaga v sklopu.
Datum objave: 18.03.2021   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik, pri sklopu 10., UROL II, pod točko 5 zahtevate Bipolarno iglo, Olympus WA22355A, ki je igla za večkratno uporabo. Kot ponudnik zahtevanega artikla, smo vam že 1.1.2020 sporočili, da elektrod za večkratno uporabo nimamo in tako tega ne moremo ponuditi. Lahko pa ponudimo ekvivalenten produkt (WA22355C), vendar je pakiran po 12 in za enkratno uporabo, enako kot vse ostale elektrode, ki ste jih v tem sklopu navedli. Lepo prosimo za odobritev ter da nam sporočite okvirno količino, glede na to, da so to elektrode za enkratno uporabo in ne za večkratno, tako kot ste zahtevali.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR: Naročnik spreminja zahtevo in sicer zahteva artikel za enkratno uporabo. Skladno s spremembo se spremeni tudi okvirna količina. V ta namen je naročnik objavil spremembo obrazca OBR 4 - Specifikacija s ponudbenimi cenami - Sprememba z dne 18.3.2021 in Obrazec-4A: Strokovne zahteve in ostali podatki- Sprememba z dne 18.3.2021 na naslednji povezavi: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-010rn-21-sukcesivna-dobava-potrosnega-materiala-za-endoskopsko-opremo

Naročnik poziva vse ponudnike, da v svoji ponudbi upoštevajo navedene spremembe in priložijo popravljena obrazca.

Datum objave: 18.03.2021   08:32
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da spreminja zahteve za Sklop 3 - CISTO I; Postavka 3: Detergent encimski, Sklop 4- CISTO II; Postavka 12: Ščetke za čiščenje, Sklop 10 UROL II; Postavka 5: Bipolarna igla ter okvirno količino za 48 mesecev za celoten Sklop 9- UROL I in celoten Sklop 10 UROL II.

Naročnik je v ta namen objavil popravek obrazca OBR 4 - Specifikacija s ponudbenimi cenami - Sprememba z dne 18.3.2021 in obrazca OBR-4A: Strokovne zahteve in ostali podatki- Sprememba z dne 18.3.2021, ki sta objavljena na naslednji povezavi: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-010rn-21-sukcesivna-dobava-potrosnega-materiala-za-endoskopsko-opremo

Naročnik poziva vse ponudnike, da v svoji ponudbi upoštevajo navedene spremembe in priložijo popravljena obrazca.

Skladno s spremembo se spremeni ocenjena vrednost za sklop 9 in sklop 10 in sicer:
-Sklop 9: 291.329,80 EUR brez DDV
-Sklop 10: 232. 481,67 EUR brez DDV
Skupna ocenjena vrednost se poveča in po spremembi znaša: 1.565.504,13 EUR brez DDV.


Datum objave: 22.03.2021   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Ali vam lahko v sklopu 9, pod zaporedno številko 5 ponudimo fleksibilni digitalni ureteroskop za enkratno uporabo:

angulacija v obe smeri 270 stopinj
rotacija 360 stopinj
zunanji premer 9,5F
premer delovnega kanala 3,6F
možnost dvojnega upogiba
omogoča uporabo dodatnega nastavka, v katerega je mogoče vstaviti košarice (operater ima kontrolo nad delovanjem)
digitalna slika CMOS
delovna razdalja (»depth of field«) 2mm-50mm
vir svetlobe, vgrajen v ročaj
vgrajena kamera v ročaju
združljiv z lasersko litotripsijo do vključno laserskih fiber 365 mikrononov
delovna dolžina 680 mm

Hvala za odgovor.

ODGOVOR: Ne ustreza zahtevam in potrebam naročnika, nima opcije priklopa na irigacijo, ki pa je za uporabnike pomembna.
Datum objave: 22.03.2021   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 9 (postavke 1 - 6) in v sklopu 10 (postavke od 1 - 5) zahtevate elektrode kompatibilne z obstoječo opremo proizvajalca R. Wolf in Olympus. Na trgu so se pojavile elektrode, ki kljub kompatibilnosti ne zagotavljajo varnega dela z resektoskopi nobenega od proizvajalcev le-teh (lahko pride do poškodb sluznice zaradi preskoka iskre in/ali do poškodbe teleskopa/optike resektoskopa za katero proizvajalec v primeru uporabe elektrod, ki niso odobrene z njegove strani, ne odgovarja, poleg tega pa to pomeni izjemno draga tekoča popravila, saj garancija na uporabo te opreme ne velja več. Sprašujemo vas torej, ali mora ponudnik priložiti izjavo proizvajalca opreme (resektoskopov) glede kompatibilnosti in garancijo na varno delovanje celotnega sistem? Samo na ta način je namreč uporabnik tudi pravno zaščiten za varno uporabo inštrumentarija.

ODGOVOR: Da, ponudniki morajo priložiti izjavo proizvajalca opreme in garancijo na varno delovanje celotnega sistem.
Datum objave: 22.03.2021   14:57
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je navedena ocenjena vrednost za Sklop 14 - GIN III, napačna.
Ocenjena vrednost za Sklop 14 - GIN III se poveča in po popravku znaša: 120.960,00 EUR brez DDV.