Dosje javnega naročila 001172/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Tehnično svetovanje za izvedbo energetske sanacije stavb in vzpostavitev centralno nadzornega sistema (CNS)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001172/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.03.2021
JN001172/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.03.2021
JN001172/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001172/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24764
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tehnično svetovanje za izvedbo energetske sanacije stavb in vzpostavitev centralno nadzornega sistema (CNS)
Referenčna številka dokumenta: NMVENSAN-17/2020; 4300-97/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tehnično svetovanje za izvedbo energetske sanacije stavb in vzpostavitev centralno nadzornega sistema (CNS).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vipavska cesta 11B, UE Ajdovščina; Trg ljudske pravice 5, UE Lendava ali Kandijska 21, Novo mesto - FURS
II.2.4 Opis javnega naročila
Tehnično svetovanje za izvedbo energetske sanacije stavb in vzpostavitev centralno nadzornega sistema (CNS).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada v sklopu operacije »Celovita energetska prenova javne stavbe v lasti RS stavba Novo mesto«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.03.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.03.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.03.2021   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik ponudnikom pred oddajo ponudbe omogoča neobvezen ogled posameznih lokacij.

Potencialni ponudnik, ki je zainteresiran za ogled posamezne ali vseh lokacij (Vipavska cesta 11B, UE Ajdovščina; Trg ljudske pravice 5, UE Lendava ali Kandijska 21, Novo mesto - FURS), pošlje zahtevo za ogled, preko vprašanj na Portal javnih naročil, najpozneje pet delovnih dni po objavi obvestila o javnem naročilu. Naročnik bo, ob morebitni zahtevi za ogled, v doglednem času objavil podatke o organiziranju ogleda na Portalu javnih naročil.

Ogled lokacije je informativne narave in ni pogoj za predložitev ponudbe.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2021   14:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za termin ogleda objektov na lokaciji Ajdovščina in Lendava. Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

termin ogleda sistemov na lokaciji UE Ajdovščina, Vipavska cesta 11 b, 5270 Ajdovščina, bo v ponedeljek 15.3.2021 ob 9.30 uri.

Termin ogleda sistemov na lokaciji UE Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, bo v torek 16.3.2021 ob 11.00 uri.
Datum objave: 18.03.2021   16:04
VPRAŠANJE
V navodilih ponudniku pod točko 9.1.2. Kadrovska sposobnost je navedeno, da morajo vsi kadri skupaj imeti vsaj 6 referenčnih objektov. Ali pravilno razumemo, da ima lahko 1 kader vseh 6 referenc?

ODGOVOR
Da, ponudnik lahko tudi z enim kadrom izpolni zahtevo po vseh 6 referencah.


Datum objave: 18.03.2021   16:06
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da izvajalec redno izvaja aktivnosti, ki pripomorejo k energetski učinkovitosti stavb ter nudi pomoč pri pripravi raznih poročil, javnih naročilih ipd. Naročnika prosimo za opredelitev obsega predvidenih delovnih ur izvajanja teh aktivnosti (npr. predvideno število ur na mesec).

ODGOVOR
Predmetne storitve se bodo izvajale po potrebi. Ocenjuje se, da bodo te aktivnosti obsegale 8 ur mesečno.


Datum objave: 18.03.2021   16:10
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da izvajalec redno izvaja aktivnosti, ki pripomorejo k energetski učinkovitosti stavb ter nudi pomoč pri pripravi raznih poročil, javnih naročilih ipd. Naročnika prosimo za opredelitev obsega predvidenih delovnih ur izvajanja teh aktivnosti (npr. predvideno število ur na mesec).

ODGOVOR
Glej odgovor z dne 18.03.2021 ob 16:06 uri.

Datum objave: 19.03.2021   13:59
VPRAŠANJE
Po izvedenih ogledih na objektih se je izkazalo, da na določenih lokacijah ni vzpostavljen centralni nadzorni sistem (ni nobene krmilne opreme, nadzornega računalnika ipd.). Vzpostavitev kompletnega novega centralnega nadzornega sistema je zahtevna in jo je finančno težko oceniti brez izdelane projektne dokumentacije. Ali se lahko na teh objektih vključi samo zajem meritev in vključitev meritev v vzpostavljen energetski informacijski sistem?

ODGOVOR
Predmetno javno naročilo obsega storitve, vezane na vzpostavitev oz. optimizacijo delovanja obstoječih sistemov na lokacijah (UE Ajdovščina in UE Lendava). Na teh lokacijah navedeno zajema tudi meritev in vključitev meritev v energetski informacijski sistem. Glede na analizo stanja in predlogov možnih rešitev, ki bodo zajeti v poročilo iz faze 1.a, Naloge 3 pa bo naročnik presodil, ali in v kakšnem obsegu bo pristopil k nadgradnji obstoječih sistemov ter v tem primeru naknadno in po potrebi naročil projektno dokumentacijo in ustrezne manjkajoče naprave, ki bodo predmet drugega naročila.


Datum objave: 25.03.2021   07:06
VPRAŠANJE
1. Ali strežniško infrastrukturo, kamor se namesti programska oprema, zagotovi naročnik?
2. Ali se lahko uporabi naročnikova mreža za prenos podatkov iz lokacij do centralno nameščene programske opreme oz. dostop do interneta?


ODGOVOR
1. V kolikor bo potrebna strežniška infrastruktura, jo zagotovi naročnik.
2. Nove naprave so lahko postavljene v ločen segment v državnem omrežju (HKOM) na lokaciji (nov segment, da se le te ne mešajo z lokalnim napravami državnih organov). Te naprave naj bodo fizično priključene neposredno na HKOM stikalo na lokaciji ali prvo LAN stikalo (ločen LAN segment). Če tovrstni segment (DMZ-S) na lokaciji že obstaja, se uporabi le tega, sicer pa bo naročnik pristopil k naročilu za izgradnjo novega. Naprave na lokaciji lahko vzpostavijo povezavo proti Internetu na določen javen IP, ni pa možno odpreti poti v obratni smeri. V primeru, da se potrebuje dostop v obratni smeri (iz Interneta do HKOM omrežja) mora zunanji uporabnik (v tem primeru ponudnik) zaprositi za varen oddaljen dostop preko AnyConnect klienta in sredstva močnega oviranja. Strošek tega znaša cca 20 EUR/mesec.