Dosje javnega naročila 001261/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava marketinške strategije z media planom, kreativnih rešitev, produkcija materialov ter zakup oglasnega prostora za promocijo lokalnega ribištva
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 559.360,82 EUR

JN001261/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2021
JN001261/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2021
JN001261/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.07.2021
JN001261/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2021
JN001261/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001261/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 045-112190
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Kavčič
alenka.kavcic@gov.si
+386 14789126
+386 14789021

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389662/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24760
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava marketinške strategije z media planom, kreativnih rešitev, produkcija materialov ter zakup oglasnega prostora za promocijo lokalnega ribištva
Referenčna številka dokumenta: 430-24/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Izdelava marketinške strategije z media planom, kreativnih rešitev, produkcija materialov ter zakup oglasnega prostora za promocijo lokalnega ribištva, v skladu s prilogo 1 Projektna naloga.

Javno naročilo obsega štiri faze in sicer:

1. Faza: Izdelava 2-letne marketinške strategije z media planom;
2. Faza: Izdelava idejne zasnove (kreacije) za različna medijska sporočila, izdelke in scenarije;
3. Faza: Produkcija potrjenih komunikacijskih sporočil za različne kanale in potisk izdelkov;
4. Faza: Zakup oglasnega prostora v skladu s potrjeno marketinško strategijo ter media planom
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 491.803,28 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Izdelava marketinške strategije z media planom, kreativnih rešitev, produkcija materialov ter zakup oglasnega prostora za promocijo lokalnega ribištva, v skladu s prilogo 1 Projektna naloga.

Javno naročilo obsega štiri faze in sicer:

1. Faza: Izdelava 2-letne marketinške strategije z media planom;
2. Faza: Izdelava idejne zasnove (kreacije) za različna medijska sporočila, izdelke in scenarije;
3. Faza: Produkcija potrjenih komunikacijskih sporočil za različne kanale in potisk izdelkov;
4. Faza: Zakup oglasnega prostora v skladu s potrjeno marketinško strategijo ter media planom

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 491.803,28 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
NRP 2330-16-0009
II.2.14 Dodatne informacije
Niso potrebne.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.04.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.04.2021   12:15
Kraj: elektronsko v sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.03.2021   12:00

Dodatne informacije:
Niso potrebne.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2021   14:41
VPRAŠANJE
V razpisu je kot OHH upoštevan samo jumbo plakat. Bi lahko kot medij na prostem upoštevali tudi t.im. 'mestni plakat'? Ta je nekoliko manjšega formata kot jumbo (140 x 200 cm), vendar je med ljudmi prepoznan kot medij, kjer se oglašujejo vsebine s področja kulture, umetnosti, prireditev, okoljevarstva, družbene odgovornosti ipd. Nagovarja pešce, kolesarje, počasnejši mestni in krajevni promet.

Hvala za odgovor.
Nataša

ODGOVOR

Prosimo, da se pod OOH oglaševanje upoštevajo zgolj jumbo plakati. Treba je upoštevati trenutno COVID situacijo, ki potencialnim potrošnikom lokalnih rib malce spreminja način življenja, zato smo pri pripravi razpisne dokumentacije ocenili, da so v dani situaciji jumbo plakati ustreznejši. Razpisno dokumentacijo je treba upoštevati natančno, kar tudi omogoča primerljivost ponudb.Datum objave: 11.03.2021   15:10
VPRAŠANJE
V projektni nalogi ste zapisali: TRP-je izračunamo tako, da poslušnost izbranega oglasnega termina pomnožimo s številom objav v predvidenem terminu ter tako dobljene rezultate vseh terminov na koncu seštejemo. Kriterij za poslušanost izbranega oglasnega termina je doseg posamezne radijske postaje, upoštevajoč urne intervale poslušnosti.
Vprašanje: Za izračun TRPjev ste pod besedo "poslušnost" verjetno mislili povprečen odstotek slišnosti (rtg) v posameznem časovnem intervalu, v katerem bo objavljen oglas? Ali ste mislili število objav na posamezni radijski postaji pomnožiti s tedenskim dosegom iste postaje na nacionalnem nivoju?


ODGOVOR


Ponudnik naredi medijski plan na način, da ob upoštevanju pogojev iz medijske strategije pod točko RADIO in razpoložljivega proračuna dostavi čim boljši TRP. Točkuje se dostavljen TRP.


Datum objave: 12.03.2021   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisu je podana zahteva po dostavi fizičnih JUMBO plakatov (format 4x3) na naslov naročnika (sedež MKGP) v količini najmanj 20 kom. Navadno se produkcija plakatov zakupi znotraj zakupa mreže oglasnih površin. Gre torej za dodatno količino, ki jo boste sami uporabili za svoje površine oz. dali na voljo proizvajalcem, trgovcem, ...?

hvala za pojasnilo!

ODGOVOR


V okviru media plana ponudnik napiše končno število plakatnih mest, ki jih lahko ponudi. V okviru faze kreativa in produkcija za predvideno/obljubljeno število bo izvajalec izvedel njihovo produkcijo (kreativo in tisk) ter jih dostavil na MKGP. Tam bodo jumbo plakati počakali do faze, namenjene zakupu, torej faze, v okviru katere bo izvajalec plakate fizično distribuiral/lepil po državi. Stroški, namenjeni kreativi in produkciji plakatov na eni strani ter njihovemu zakupu na mestih po državi na drugi strani, naj bodo navedeni v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, torej ločeni. Naročnik ne potrebuje nobenih dodatnih količin; vse količine so del kampanje.


Datum objave: 12.03.2021   12:15
VPRAŠANJE
Pod raziskavo za merjenje branosti zadnjega izvoda (AIR) oz. določitvi zahtevanega dosega ste navedli raziskavo MediaPlus.
Vprašanje: Predvidevamo, da gre za tiskarsko napako in, da ste mislili MediaPuls, vendar se ta raziskava ne izvaja več. Na razpolago imamo podatke o branosti iz raziskave TGI in vas sprašujemo, če lahko za izračun TRPjev in dosega uporabimo podatke dobljene iz TGI raziskave?

ODGOVOR

Da. Zahteva iz projektne naloge po podatkih iz raziskave MediaPlus se zamenja z zahtevo po podatkih TGI raziskave.Datum objave: 16.03.2021   15:46
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji v dokumentu Priloga-1-Projektna naloga in v dokumentu Obrazec_4_Vzorec pogodbe navajate, da je za izdajo računa za posamezen val zakupa obvezno priložiti izpolnjeno tabelo za Fazo 4 /str. 5 Priloge Pogoji in merila.
Vprašanje: Priloge Pogoji in merila ni bilo med dokumenti v razpisni dokumentaciji. Jo boste dodali naknadno?

ODGOVOR

Navedba Priloge Pogoji in merila je napačna, ne gre za takšno prilogo. Gre za tabelo, ki je sicer objavljena v dokumentu Obrazec 3 - Predračun. To tabelo je treba izpolniti, in sicer:

- prijavitelj jo mora izpolniti ob pripravi predračuna ter
- izvajalec pa jo mora izpolniti še ob vsakokratni izdaji računa (za vsak posamezen val posebej)Datum objave: 16.03.2021   15:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

iz razpisne dokumenatcije ni mogoče razbrati, ali so kreativni predlogi del dokumenatcije, ki jo je potrebno oddati v tej fazi.
Če da, bi prosili za seznam, kaj vse bi morali vsebovati.

Hvala

ODGOVOR


Ne, kreativni predlogi niso del dokumentacije. Ponudnik konkurira s ceno in dosegi, svojo usposobljenost pa s pogoji, ki jih mora izpolnjevati. Kreativo bo izvajalec pripravil po podpisu pogodbe in se bo usklajevala sproti, v sodelovanju z naročnikom na za to predvidenih sestankih.

Datum objave: 16.03.2021   15:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
opredeljeni so promocijski materiali, za katere je potrebno izvesti tudi samo produkcijsko izvedbo.
Kakšna naj bi bila količina vseh predvidenih materialov?


ODGOVOR


se količine za promocijske materiale so navedene v projektni nalogi pod poglavjem VI. Tehnične katakteristike, formati, rok izvedbe javnega naročila (str. 28-34)


Datum objave: 18.03.2021   15:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V prilogi 1 (Projektna naloga, str. 26) je navedeno, da mora izvajalec izvesti dve novinarski konferenci, od tega eno pred začetkom kampanje in eno po začetku kampanje. V obrazcu 3 (Predračun) ni predvidenega prostora oz. vrstice za navedbo tega stroška za izvedbo dogodkov, prav tako ni dveh nov. konf. v razdelku 'VI. TEHNIČNE KARAKTERISTIKE, FORMATI, ROK IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA'.
Prosimo za pojasnila:
- Kdaj je predvidena izvedba dveh novinarskih konferenc glede na faze 1., 2., 3., 4.?
- Skladno s časovno izvedbo, kje v obrazcu 3 (predračun) se navede strošek izvedbe dveh novinarskih konferenc (upoštevajoč tudi razdelitev proračuna razpisa na dva dela: skupno za 1., 2. in 3. fazo in ločeno za 4. fazo)?

Hvala

ODGOVOR

V besedilu je tipkarska napaka. Druga novinarska konferenca bo izvedena po koncu kampanje (in ne po začetku).
1. novinarska konferenca bo torej izvedena na začetku kampanje (torej neposredno po pričetku zakupa oglasnega prostora); predvidoma jeseni 2021 (neposredno na pričetku Faze 4)
2. novinarska konferenca pa bo izvedena neposredno po koncu kampanje (torej proti koncu leta 2023; neposredno ob koncu Faze 4)
Natančni datumi bodo dogovorjeni med naročnikom in izvajalcem.

Stroške vpišite v zadnjo rubriko v tabeli (Pod "Ostalo: zunanji nosilec DISK, stroški za morebitne avtorske pravice za glasbo itd".).

Glede na nastalo situacijo bosta obe novinarski konferenci potekali preko spleta.

Upoštevati je treba vse stroške, povezane z organizacijo ter spletnim prenosom novinarske konference, stroške, ki so navedeni v projektni nalogi (str. 26), stroške moderatorja ter ostale morebitne stroške, ki jih naročnik ni predvidel, pa so nujni za izvedbo konference.

Sejno sobo oziroma dvorano z osnovno tehnično opremo zagotovi naročnik.Datum objave: 23.03.2021   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo glede izračuna TRP-jev za radio, navezava na že zastavljeno vprašanje.
Skladno z navodili iz projektne naloge razumemo, da je osnova povprečna poslušanost (rtg) urnega intervala, v katerem je objava planirana, za vsako posamezno radijsko postajo.
V tem primeru tedenski doseg posamezne radijske postaje na nacionalnem nivoju ni relevanten podatek za izračun radijskih TRP-jev. Drži?

Hvala

ODGOVOR

Drži. TRP se izračuna iz ratinga in ne iz dosega.
Datum objave: 23.03.2021   10:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zahteva iz projektne naloge po podatkih iz raziskave MediaPlus se zamenja z zahtevo po podatkih TGI raziskave.
A naj bo referenca za izračun TRP-jev zadnje obdobje, za katero je raziskava na voljo, tj. TGI Slovenia 2020/02 2020/01?

Lp

ODGOVOR

Da, pri izračunu se naj uporabijo zadnji razpoložljivi podatki.

Datum objave: 23.03.2021   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo glede izračuna TRP-jev za radio, navezava na že zastavljeno vprašanje.
Skladno z navodili iz projektne naloge razumemo, da je osnova povprečna poslušanost (rtg) urnega intervala, v katerem je objava planirana, za vsako posamezno radijsko postajo.
V tem primeru tedenski doseg posamezne radijske postaje na nacionalnem nivoju ni relevanten podatek za izračun radijskih TRP-jev. Drži?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Drži. TRP se izračuna iz ratinga in ne iz dosega.Datum objave: 23.03.2021   10:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zahteva iz projektne naloge po podatkih iz raziskave MediaPlus se zamenja z zahtevo po podatkih TGI raziskave.
A naj bo referenca za izračun TRP-jev zadnje obdobje, za katero je raziskava na voljo, tj. TGI Slovenia 2020/02 2020/01?

LP

ODGOVOR

Da, pri izračunu se naj uporabijo zadnji razpoložljivi podatki.

Datum objave: 25.03.2021   08:04
VPRAŠANJE
Pri pogoju za strokovno usposobljenost zahtevate vsaj 2 referenci za projektnega vodja na projektu v vrednosti najmanj 100.000,00. Pri tako visoki vrednosti so avtomatsko izločeni manjši in srednji ponudniki. Ali je razpis namenjen samo velikim?
Enako velja za Strokovnjaka za produkcijo, ki mora imeti vsaj 3 reference prav s področja hrane in to v višini več kot 30.000,00 na projekt. Male in srednje agencije težko izpolnjujejo oba pogoja. Ali je v tem delu razpis namenjen velikim in specializiranim za hrano?

ODGOVOR

Gospodarski subjekt mora zagotoviti strokovno ekipo, ki mora biti sestavljena iz vsaj petih strokovnakov, ki bodo odgovorni za izvedbo projekta. Upoštevajo se reference ponudnika/vodilnega ponudnika, ponudnikov in podizvajalcev.
Torej člani projektne ekipe so lahko tudi podizvajalci prijavitelja. Reference se pri članih projektne ekipe navezujejo na člane ekipe in ne na gospodarski subjekt.


Datum objave: 25.03.2021   08:05
VPRAŠANJE
V Obrazec-3-Predračun ste v tabelo za Fazo 4 za zakup oglasnega prostora pri OOH v koloni Dostavljeni parametri navedli TRPje, čeprav je v Priloga-1-Projektna naloga navedeno, da se bo pri tem mediju merilo skupno število plakatnih mest.
Vprašanje: Ali se v Obrazec-3-Predračun pri Fazi 4 pri OOH pod Dostavljeni parametri vpiše število plakatnih mest?

ODGOVOR


Da; prišlo je do napake. Merilo se bo število plakatnih mest (in ne TRP); pri čemer je v projektni nalogi predpisan njihov številski minimum.


Datum objave: 26.03.2021   12:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali se lahko na razpis prijavijo povezana podjetja?
Ali je potrebno konzorcijskega partnerja navajati kot podizvajalca?


ODGOVOR

Na razpis se lahko prijavijo povezana podjetja, morajo pa svoji ponudbi predložiti dokument iz katerega je razvidna vrsta povezave in vodilni partner, ki bo tudi podpisnik pogodbe.


Konzorcijski partner ni podizvajalec, je partner in zanj je potrebno predložiti enake listine kot za vodilnega partnerja ( obrazec ESPD, obrazce za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).


Datum objave: 29.03.2021   08:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede nediskriminatorne obravnave medijev v razpisu navajate, da se znotraj posameznega komunikacijskega kanala (TV, RA, splet, tisk) posameznemu mediju nameni največ 20 odstotkov sredstev.
Ali se pravilo v tem kontekstu nanaša: na medij (tj. posamezno tv postajo, radijsko postajo, edicijo, spletno stran npr. Kanal A, Sobotna priloga, Rock Radio) ali na medijsko hišo (npr. Pro plus, Radiotelevizija Slovenija ipd.)


ODGOVOR

Največ 20% se lahko nameni posamezni TV, RA itd. hiši vendar v okviru posameznega komunikacijskega kanala. Tako se na primer pri televiziji lahko največ 20% sredstev nameni TV HIŠI PRO PLUS, TV SLOVENIJA, Planet TV itd.
In znotraj oglaševalskega kanala RA se največ 20% lahko nameni npr. RA SLOVENIJA, RADIO 1, RADIO AKTUAL itd.
Med spletnimi portali pa se največ 20% nameni npr. 24ur.com, siol.net, rtvslo.si itd.
Sredstva se razdelijo v okviru posameznega komunikacijskega kanala (TV, RA, tisk, splet. itd.) in ne igra vloge, če ima določena založniška hiša več komunikacijskih kanalov.Datum objave: 30.03.2021   08:48
VPRAŠANJE
- Pri tisku je navedena raziskava MediaPlus, verjetno je bila mišljena raziskava Media Puls, ki pa ima zadnje podatke za leto 2018. Ali lahko namesto tega uporabimo TGI, ki vključuje zadnje razpoložljive podatke za tisk?
- Mora biti v vsakem od let % razdelitev medijev enaka? Se pravi vsako leto morajo biti vključeni vsi medijski kanali? Radio npr. ima 3% delež v proračunu, kar pomeni nekaj več kot 3.000 na leto, pričakuje pa se 65% tedenski doseg na nacionalnem nivoju. Podobno je pri tisku. S takšnimi proračuni se postavljenih ciljev glede dosega ne more doseči.
- Se pri nediskriminatorni obravnavi štejejo založniške hiše ali posamezni mediji? Lahko namenimo 20% največ eni založniški hiši ali največ posameznemu mediju? Kako je v primeru, ko ima ena založniška hiša več različnih tipov medijev (radio, tisk, internet,)? Primer - se šteje pri televiziji Pro Plus kot en medij ali Kanal A in Pop TV kot posamezna medija?
- Pri spletu je navedeno, da se ob navedenih pogojih dostavi najvišji CPM. Verjetno je mišljen najnižji CPM in največje število prikazov?
- Cene na nekaterih predvidenih spletnih medijih (Google, SEM, YouTube, Facebook) se oblikujejo na podlagi dražb in jih je težko napovedati za par mesecev vnaprej, kaj šele za tri leta, saj se hitro spreminjajo, odvisne pa so tudi od kreative, ciljne skupine, spletne strani, kako naj tukaj podamo garancije za cene, ko še nimamo vseh podatkov (spletna stran, kreative,) in ne moremo napovedati, kakšne bodo cene čez tri leta?

ODGOVOR
ad 1) Da. Zahteva iz projektne naloge po podatkih iz raziskave MediaPuls se zamenja z zahtevo po podatkih TGI raziskave.

ad 2)Odgovor: Vsako leto mora biti razdelitev medijev enaka.
Besedilo glede dosega RA se spremeni tako, da se glasi: "Nabor radijskih postaj naj bo takšen, da bo skupni neto doseg v posamezni statistični regiji vsaj 20%. Skupni doseg radijske kampanje na nacionalnem nivoju pa ne sme biti manjši od 35%.
Črta se tretja alineja z besedilom "Termini: 6:00-9:00".
Pri TISKU in ADVERTORIALIH za tiskane medije se besedilo spremeni tako, da se glasi: "Nacionalni doseg kampanje na izbrani ciljni skupini mora biti vsaj 40%".

ad 3 )Največ 20% se lahko nameni posamezni TV, RA itd. hiši vendar v okviru posameznega komunikacijskega kanala. Tako se na primer pri televiziji lahko največ 20% sredstev nameni TV HIŠI PRO PLUS, TV SLOVENIJA, Planet TV itd.
In znotraj oglaševalskega kanala RA se največ 20% lahko nameni npr. RA SLOVENIJA, RADIO 1, RADIO AKTUAL itd.
Med spletnimi portali pa se največ 20% nameni npr. 24ur.com, siol.net, rtvslo.si itd.
Sredstva se razdelijo v okviru posameznega komunikacijskega kanala (TV, RA, tisk, splet. itd.) in ne igra vloge, če ima določena založniška hiša več komunikacijskih kanalov.

ad 4) Da. Navedeno je "čim boljši" CPM, kar pomeni čim nižji CPM.

ad5)Naročnik je obvezan v skladu z ZJN-3 izbrati najugodnejšega ponudnika, kar pa ne more storiti, če cene ponudnikov niso znane. Prosimo, da kljub nejasnosti na trgu oblikujete ponudbo, ki jo boste lahko izpolnili.Datum objave: 30.03.2021   08:49
VPRAŠANJE
V obrazcu 3 predračun sta za splet tako pri lokalnih medijih kot pri Google.... navedeni polji za CPM in za CPC/CPV zakup, v ponudbeni dokumentaciji pa je navedeno, da se bo za lokalne medije upošteval CPM, za Google... pa CPC/CPV. Kako izpolnimo obrazec, kjer zahteva vse tipe zakupa pri obeh vrstah medijev oz. zakupa?

ODGOVOR

Odgovor: Upoštevajte zahteve iz ponudbene dokumentacije in vnesite v tabelo samo na tisto mesto, kjer je v ponudbeni dokumentaciji zahtevano, drugega pustite praznega.

Še dodatno pojasnilo glede formule za izračun najugodnejšega ponudnika:
Formula za izračun najugodnejšega ponudnika je za vse kanale (razen za digitalne) naslednja: T=MšT * P * C/Cm, pri digitalu pa se bo upoštevala obrnjena formula, in sicer: Tdigital = MštT * P * Cm/C

Datum objave: 02.04.2021   07:51
VPRAŠANJE
Glede nediskriminatorne obravnave medijev ste odgovorili, da se največ 20% sredstev nameni posamezni medijski hiši znotraj posameznega medija.
Poleg tega so natančno navedeni medijski cilji (doseg) in merila (eqTRP in TRP), ki so vezani na posamezno skupino medijev.
Zastavljene medijske cilje vezane na posamezen medij bo na tak način težko doseči oz. sredstva ne bodo optimalno razporejena. Na primer: POP TV in TV3 se po gledanosti na ciljni skupini bistveno razlikujeta. Glede na načelo nediskriminatorne razdelitve sredstev, pa sta lahko deležna istega % sredstev oz. se lahko POP TV nameni največ 20% sredstev, čeprav bi ji bilo mogoče smiselno, glede na podatke o gledanosti, tej TV nameniti več sredstev. Poleg tega ima TV hiša Pro Plus, poleg POP TV še 3 kanale, ki so po gledanosti na ciljni skupini tudi zelo močni, vendar zaradi načela nediskriminatorne razdelitve sredstev ne bodo prišli v nabor TV kanalov oz razdelitev sredstev ne bo smiselna.

Vprašanje: ali lahko v primeru, kjer ima medijska hiša več močnih kanalov vezano na gledanost/poslušanost/branost/ obiskanost, namenimo le tej več sredstev oz se max 20% nanaša na posamezen kanal in ne na medijsko hišo? Vprašanje se navezuje na vse skupine medijev (TV, tisk, RA, splet).


ODGOVOR

Še enkrat smo preučili vaše vprašanje. Zaradi navedenih razlogov, ki nam jih navajate in s katerimi soglašamo, naj se medij za potrebe te kampanje razume kot kanal (POT TV, KANAL A, TV 3, RADIO 1, VAL 202, RADIO AKTUAL itd.). Torej posameznemu kanalu lahko namenite največ 20% sredstev, ne glede na to, da ima določena TV hiša več kanalov. Prosimo, da pri pripravi vaše ponudbe upoštevate ta zadnji odgovor na podobna postavljena vprašanja glede zahtev po dodeljenosti 20% sredstev.Datum objave: 02.04.2021   07:52
VPRAŠANJE
V odgovoru na vprašanje navajate naslednje: In znotraj oglaševalskega kanala RA se največ 20% lahko nameni npr. RA SLOVENIJA, RADIO 1, RADIO AKTUAL itd. Če pravilno razumemo, se v primeru radia držimo pravila po radijskih postajah. Radio 1 ni medijska hiša, Aktual ni medijska hiša itd. To so radijske postaje in ne medijske hiše.


ODGOVOR

Še enkrat smo preučili vaše vprašanje. Zaradi navedenih razlogov, ki nam jih navajate in s katerimi soglašamo, naj se medij za potrebe te kampanje razume kot kanal (POT TV, KANAL A, TV 3, RADIO 1, VAL 202, RADIO AKTUAL itd.). Torej posameznemu kanalu lahko namenite največ 20% sredstev, ne glede na to, da ima določena TV hiša več kanalov. Prosimo, da pri pripravi vaše ponudbe upoštevate ta zadnji odgovor na podobna postavljena vprašanja glede zahtev po dodeljenosti 20% sredstev.


Datum objave: 02.04.2021   07:52
VPRAŠANJE
Pri TISKU in ADVERTORIALIH za tiskane medije se besedilo spremeni tako, da se glasi: "Nacionalni doseg kampanje na izbrani ciljni skupini mora biti vsaj 40%".

Po podatkih o branosti za to ciljno skupino je doseg 40% ob predvidenem proračunu tehnično neizvedljiv.

Razmišljate, da bi zaradi nejasnosti okoli dosegov ter prihajajočih praznikov podaljšali rok za pripravo?

ODGOVOR

Spreminjamo zahteve za doseg pri tisku in advertorialih in ga znižujemo na 25%. Roka ne bomo podaljševali.