Dosje javnega naročila 001254/2021
Naročnik: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Blago: DOBAVA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA NRV-B
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 215.229,26 EUR

JN001254/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2021
JN001254/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.03.2021
JN001254/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2021
JN001254/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.06.2021
JN001254/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001254/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 045-110511
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
SI
Brežice
Slovenija
Mateja Kreačič Ajster
mateja.kreacic@brezice.si
+386 76205566

Internetni naslovi
http://www.brezice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.brezice.si/sl/novice/?idrubrika=2010051711023647&year=2021

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24751
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA NRV-B
Referenčna številka dokumenta: JN 3-2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114110
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava nujnega reševalnega vozila tipa B za potrebe Zdravstvenega doma Brežice v skladu s Tehničnimi specifikacijami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava nujnega reševalnega vozila tipa B za potrebe Zdravstvenega doma Brežice v skladu s Tehničnimi specifikacijami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 30.04.2021
Konec: 02.11.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.04.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.04.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.03.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.03.2021   10:46
Naročnik je pripravljen sprejeti splošno garancijsko dobo osnovnega vozila 48 mesecev z omejitvijo 200.000 km, kar nastopi prej. Naročnik bo ustrezno spremenil RD (spletna stran naročnika).

V razpisni dokumentaciji je jasno navedeno, da se v ponudbi zajamejo samo stroški rednega servisiranja, stroški materiala in nadomestnih delov pa bremenijo naročnika (točka B.II.2 razpisne dokumentacije).

Rezervno kolo mora biti montirano na vozilo.

S spoštovanjem.