Dosje javnega naročila 001181/2021
Naročnik: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci
Gradnje: Rekonstrukcija JP560011 Sv. Andraž (Črna gora)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 123.135,99 EUR

JN001181/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.03.2021
JN001181/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.03.2021
JN001181/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.04.2021
JN001181/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.04.2021
JN001181/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001181/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Vitomarci 71
2255
SI
Vitomarci
Slovenija
Miran Čeh
info@sv-andraz.si
+386 27579530
+386 27579534

Internetni naslovi
http://www.sv-andraz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sv-andraz.si/
ESPD: https://www.sv-andraz.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24773
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija JP560011 Sv. Andraž (Črna gora)
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročila zajema rekonstrukcijo cestišča v dolžini 550 m (snemanje uničenega asfalta, izvedba razširitve cestišča, ureditev odvodnjavanja) in ureditev javne razsvetljave (položitev zemeljskega kabla in postavitev kandelabrov z navezavo na obstoječo javno razsvetljavo).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročila zajema rekonstrukcijo cestišča v dolžini 550 m (snemanje uničenega asfalta, izvedba razširitve cestišča, ureditev odvodnjavanja) in ureditev javne razsvetljave (položitev zemeljskega kabla in postavitev kandelabrov z navezavo na obstoječo javno razsvetljavo).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni so v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.03.2021   10:10
Kraj: Informacijski sistem e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.03.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.03.2021