Dosje javnega naročila 001205/2021
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA VELIKA NEDELJA, Velika Nedelja 13, 2274 Velika Nedelja
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 351.019,29 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001205/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.03.2021
JN001205/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.03.2021
JN001205/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2021
JN001205/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.05.2021
JN001205/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN001205/2021-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2021
JN001205/2021-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001205/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA VELIKA NEDELJA
Velika Nedelja 13
2274
SI
Velika Nedelja
Slovenija
tajništvo
o-vn.mb@guest.arnes.si
+386 41822095
+386 27136205

Internetni naslovi
https://www.osvelikanedelja.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389766/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_OsVelikaNedelja.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389766/espd/Narocnik_OsVelikaNedelja_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24793
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MESO IN MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PIŠČANČJE IN PURANJE MESO IN IZDELKI - slovensko poreklo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PIŠČANČJE IN PURANJE MESO IN IZDELKI - slovensko poreklo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA - slovensko poreklo
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA - slovensko poreklo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED - slovensko poreklo
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLADOLED - slovensko poreklo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: ZELENJAVA IN SADJE (sveže, suho)
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZELENJAVA IN SADJE (sveže, suho)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: MOKA, MLEVSKI IZDELKI IN JAJČNE TESTENINE
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MOKA, MLEVSKI IZDELKI IN JAJČNE TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH, PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH, PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO BLAGO
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15400000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNA ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA - slovensko poreklo
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JAJCA - slovensko poreklo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SENDVIČ, HAMBURGER, PICA - slovensko poreklo
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811500
15811510
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SENDVIČ, HAMBURGER, PICA - slovensko poreklo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI - slovensko poreklo
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI - slovensko poreklo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKI KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI - slovensko poreklo
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKI KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI - slovensko poreklo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA - slovensko poreklo
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKO SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA - slovensko poreklo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO MESO IN MESNI IZDELKI - slovensko poreklo
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKO MESO IN MESNI IZDELKI - slovensko poreklo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO SPLOŠNO PREHRAMBNI IZDELKI - slovensko poreklo
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15400000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKO SPLOŠNO PREHRAMBNI IZDELKI - slovensko poreklo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKA MOKA, TESTENINE - slovensko poreklo
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKA MOKA, TESTENINE - slovensko poreklo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.03.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.03.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.03.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.03.2021   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. V RD zahtevate, da so cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 24 mesecev. Menimo, da to ni primerno. Fiksnost cen 24 mesecev je dolgo obdobje, sploh glede na situacijo glede korona krize. Težko je predvideti cene na tako dolgi rok. Prosimo da popravite fiksnost cen na 12 mesecev ter izvedete odpiranje konkurence ali pa dovolite spremembo cen, ko kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja preseže 4%, ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bila fiksnost cen drugačna.
2. V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okvirnih sporazumov. Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam. Prilaganje dobavnic za nas kot izdajatelja eRačuna v prvi vrsti pomeni dodatno časovno zamudo, poleg tega pa nas banka, preko katere pošiljamo eRačun dodatno bremeni - finančno, oziroma zaračuna tak eRačun s prilogami po višji klavzuli.
3. V RD navajate spremembo cen v izrednih primerih. Prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen.
4. V primeru reklamacije zahtevate nadomestilo blaga v roku 1 ure. Prosimo, da čas podaljšate, da lahko ponudniki korektno opravimo z reklamacijo. Težava so predvsem cestne razmere.
5. Dodatne informacije:
2. sklop: MESO IN MESNI IZDELKI
3. Mlado goveje pleče Ali je brez kosti?
16. Prekajen vrat b.k. Ali je za kuhanje?
21. Svinjski file Po katerem fileju povprašujete? Odločite se za eno vrsto ali pa dodajte artikle. Cene so zelo različne.
22. Svinjsko pleče Ali je brez kosti?
18. Sklop: ekološko meso in mesni izdelki - SLOVENSKO POREKLO
4. Ekološko mlado goveje meso, grobo oz. drobno mleto ali na trakce Ali je iz stegna ali plečeta? Odločite se za eno vrsto ali pa dodajte artikle. Cene so zelo različne.

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
Spoštovani,
1. V RD zahtevate, da so cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 24 mesecev. Menimo, da to ni primerno. Fiksnost cen 24 mesecev je dolgo obdobje, sploh glede na situacijo glede korona krize. Težko je predvideti cene na tako dolgi rok. Prosimo da popravite fiksnost cen na 12 mesecev ter izvedete odpiranje konkurence ali pa dovolite spremembo cen, ko kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja preseže 4%, ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bila fiksnost cen drugačna.

Razpisne dokumentacije v tem delu ne bomo spreminjali.


2. V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okvirnih sporazumov. Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam. Prilaganje dobavnic za nas kot izdajatelja eRačuna v prvi vrsti pomeni dodatno časovno zamudo, poleg tega pa nas banka, preko katere pošiljamo eRačun dodatno bremeni - finančno, oziroma zaračuna tak eRačun s prilogami po višji klavzuli.

Dopolnjujemo naš zapis: E-računu ponudnik lahko priloži spremne dokumente, kot so skenirane dobavnice, skenirane odpremnice »


3. V RD navajate spremembo cen v izrednih primerih. Prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen.

Razpisne dokumentacije v tem delu ne bomo spreminjali.


4. V primeru reklamacije zahtevate nadomestilo blaga v roku 1 ure. Prosimo, da čas podaljšate, da lahko ponudniki korektno opravimo z reklamacijo. Težava so predvsem cestne razmere.

Odzivnega časa ne moremo podaljšati, zaradi narave našega dela.


5. Dodatne informacije:

2. sklop: MESO IN MESNI IZDELKI
3. Mlado goveje pleče Ali je brez kosti?
Dopolnjujemo opis:
3. Mlado goveje pleče, brez kosti

16. Prekajen vrat b.k. Ali je za kuhanje?
Dopolnjujemo opis:
16. Prekajen vrat b.k.za kuhanje

21. Svinjski file Po katerem fileju povprašujete? Odločite se za eno vrsto ali pa dodajte artikle. Cene so zelo različne.
Dopolnjujemo opis:
21. Svinjski file oz. kare brez kosti

22. Svinjsko pleče Ali je brez kosti?
Dopolnjujemo opis:
22. Svinjsko pleče brez kosti


18. Sklop: ekološko meso in mesni izdelki - SLOVENSKO POREKLO
4. Ekološko mlado goveje meso, grobo oz. drobno mleto ali na trakce Ali je iz stegna ali plečeta? Odločite se za eno vrsto ali pa dodajte artikle. Cene so zelo različne.
Dopolnjujemo opis:
4. Ekološko mlado goveje meso stegno, grobo oz. drobno mleto ali na trakce

LpDatum objave: 06.03.2021   12:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ker imamo različni ponudniki različna pakiranja izdelkov, nas zanima, ali lahko v primeru, da
določenega pakiranja nimamo na voljo, ponudimo drugačna pakiranja (najboljši približek
želenim) in ceno preračunamo na vašo enoto mere?
Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR


Pri določenih sklopih naročnik dovoli odstopanja v teži za ponujene artikle, in sicer +/- 35%, kadar je posebej označeno v predračunu. Ponudnik mora preračunati ceno na zahtevano pakiranje, ki jo navaja naročnik pri opisu artikla.

Lp

Datum objave: 08.03.2021   08:22
VPRAŠANJE
Sklop 6
zahteva po slovenskih artiklih iz tega sklopa je diskriminatorna, saj marsikateremu ponudniku s to zahtevo onemogočate prijavo na razpis.
Prosimo, da umaknete zahtevo po slovenskih artiklih iz tega sklopa.
Hvala.

ODGOVOR

ZIUZEOP v 75. členu določa, da mora javni zavod, če vrednost javnega naročila na letni ravni ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti povabilo k sodelovanju v Uradnem listu Evropske unije, ne glede na predpise, ki urejajo zeleno javno naročanje, nabaviti:
najmanj 50 % pridelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja Republike Slovenije glede na celotno nabavo pridelanih kmetijskih pridelkov in živil, ter
najmanj 50 % predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja Republike Slovenije glede na celotno nabavo predelanih kmetijskih pridelkov in živil, pri čemer morajo biti vse faze pridelave in predelave opravljene v Republiki Sloveniji.
V skladu s tretjim odstavkom 75. člena ZIUZEOP se nabava teh kmetijskih pridelkov in živil v javnih zavodih izvaja do konca leta 2020.
V skladu s 113. členom ZZUOOP pa se veljavnost ukrepa podaljšuje do konca leta 2021.

Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije za javno naročilo male vrednosti upošteval zahteve iz interventnega zakona.

Lp

Datum objave: 10.03.2021   05:52
VPRAŠANJE
Sklop 5
artikel 2: rumen ali zelen?
artikel 10: ste mislili korenje+cvetača+brokoli?
artikel 11: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? Želite z ali brez jurčkov?
artikel 13: kakšen mix želite (za juho, prilogo, vok, mexico,...)?ODGOVOR


Sklop 5
artikel 2: rumen ali zelen?
2. Zamrznjen stročji fižol zelen, pakirano 450 g ali 2500 g


artikel 10: ste mislili korenje+cvetača+brokoli?
10. Zamrznjena grajska zelenjava (korenje, cvetača, brokoli), pakirano 450 g ali 2500 g


artikel 11: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? Želite z ali brez jurčkov?
11. Zamrznjene gobe mix z jurčki, pakirano od 450 g do 2500 gartikel 13: kakšen mix želite (za juho, prilogo, vok, mexico,...)?
13. Zamrznjena zelenjavna, mix za juho, pakirano 450 g ali 2500 g

Lp

Datum objave: 10.03.2021   05:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim ,da artikel Bio kefir sadni v sklopu15 .7 EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI dopolnite in poimenujete BIO sadni kefir (iz kefirnega zrna). Le tako si lahko zagotovite artikle ustrezne kakovosti in slovenskega porekla.

Hvala


ODGOVOR

Dopolnjujemo opis:
7. Ekološki kefir (iz kefirnega zrna) sadni z 3,5% m.m. 150 gDatum objave: 10.03.2021   05:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


pri sklopu jajca nimate vnešene merske količine.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
prišlo je do zamika stolpcev. Objavili bomo popravek predračuna, podatki so sledeči:

1. jajca, velikost L, hlevska reja 5000 kom
2. jajca, velikost M, hlevska reja 5000 kom


Hvala za opozorilo!

LP

Datum objave: 10.03.2021   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za vaše odgovore:
12. sklop živil: DIETNA ŽIVILA
1. Rižev desert, navadni, 440g Navadni desert ne obstaja, prosimo za izbris postavke.
2. Rižev desert, čokoladni, 440g - ali lahko ponudimo 4x110g?
3. Rižev desert, vanilija, 440g - ali lahko ponudimo 4x110g?
8. Bio fermetiran izdelek iz kokosovega mleka, sadni okus, 125g - prosimo za informacijo o blagovni znamki oz. pojasnilo kakšen izdelek želite.
15. Bio rastlinska margarina brez jajc, glutena, kvasa in mlečnih sestavin 250 g - ali lahko ponudimo Vitaquell Extra Vital? Izdelek pa ni BIO. OZ. prosimo za informacijo o blagovni znamki.
18. Bio namaz iz nemlečnega nadomestka za čokolado, 275 g - Ali lahko ponudimo Plamil so free?
24. Riževi vaflji navadni, 65 g - ali lahko ponudimo 100g pakiranje?


Hvala za razumevanje,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

2. sklop živil: DIETNA ŽIVILA
1. Rižev desert, navadni, 440g Navadni desert ne obstaja, prosimo za izbris postavke.
artikel brišemo

2. Rižev desert, čokoladni, 440g - ali lahko ponudimo 4x110g?
lahko

3. Rižev desert, vanilija, 440g - ali lahko ponudimo 4x110g?
lahko

8. Bio fermetiran izdelek iz kokosovega mleka, sadni okus, 125g - prosimo za informacijo o blagovni znamki oz. pojasnilo kakšen izdelek želite.
kot blagovna znamka HARVEST MOON oz. drugi podobni izdelek enake kakovosti, lahko ponudite do 200g, ceno preračunana cena

15. Bio rastlinska margarina brez jajc, glutena, kvasa in mlečnih sestavin 250 g - ali lahko ponudimo Vitaquell Extra Vital? Izdelek pa ni BIO. OZ. prosimo za informacijo o blagovni znamki.
lahko ponudite Vitaquell Extra Vital

18. Bio namaz iz nemlečnega nadomestka za čokolado, 275 g - Ali lahko ponudimo Plamil so free?
lahko

24. Riževi vaflji navadni, 65 g - ali lahko ponudimo 100g pakiranje?
lahkoDatum objave: 11.03.2021   07:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
sklop10: kruh, pekovsko pecivo ... prosimo za odstopanje v teži +/- 35% in seveda ceno bomo preračunali na vašo mersko enoto, saj različni peki pečemo izdelke malce drugačnih gramatur, nimamo poenotenih tež.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

ODGOVOR

10. sklop živil: KRUH, PEKOVSKO PECIVO
DOVOLJENO ODSTOPANJE V PAKIRANJU +/- 35%, cene je potrebno preračunati na zahtevano mersko enoto.

Lp

Datum objave: 11.03.2021   07:35
VPRAŠANJE
Spoštovani, smo slovenski proizvajalec moke, mlevskih izdelkov in testenin in bi oddali ponudbo za izdelke sklopa 9. V svojem asortimanu izdelkov nimamo vseh artiklov pakiranih v vaših željenih gramaturah. Da lahko oddamo ponudbo, prosimo za prilagoditev teže nekaterih izdelkov ( ceno bomo preračunali na vašo mersko enoto ):
31. Testenine, jajčne, krpice, 1 kg ali lahko ponudimo teže 3kg ?
32. Testenine, jajčne, polžki večji 1kg . Ali lahko ponudimo teže 500g ?
34. Testenine, jajčne, špageti polnozrnati, 500 g ali lahko ponudimo teže 400g ?
35. Testenine, jajčne, špageti, 1kg . Ali vam lahko ponudimo teže 500g ali pa teže 5kg, katera teža vam bolj ustreza ?
36. Testenine, jajčne, zvezdice, 1kg Ali vam lahko ponudimo 500g ali pa teže 5 kg, katera teža vam bolj ustreza ?
37. Testenine, jajčni, polžki drobni 1kg Ali vam lahko ponudimo teže 500g ali pa teže 5kg, katera teža vam bolj ustreza ?
38. Testenine, jajčni, svedri 1kg . Ali vam lahko ponudimo teže 500g ali pa teže10 kg, katera teža vam bolj ustreza ?
39. Testenine, polnozrnate, jušni rezanci 500 g artikel je ukinjen, ker ni bilo povpraševanja oz. potreb po tem artiklu. Prosimo za umik artikla iz sklopa.
41. Vodni vlivanci, jušni, 1 kg Ali vam lahko ponudimo teže 500g ali pa teže 2 kg, katera teža vam bolj ustreza ?
43. Zdrob, pirin, 1 kg Ali lahko ponudimo bio pirin zdrob teže 250g ?
30. Testenine, jajčne, metuljčki, 1 kg Ali lahko ponudimo teže 2 kg ?

Vnaprej hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
9. sklop živil: MOKA, MLEVSKI IZDELKI IN JAJČNE TESTENINE

31. Testenine, jajčne, krpice, 1 kg ali lahko ponudimo teže 3kg ?
ne

32. Testenine, jajčne, polžki večji 1kg . Ali lahko ponudimo teže 500g ?
da

34. Testenine, jajčne, špageti polnozrnati, 500 g ali lahko ponudimo teže 400g ?
da

35. Testenine, jajčne, špageti, 1kg . Ali vam lahko ponudimo teže 500g ali pa teže 5kg, katera teža vam bolj ustreza ?
lahko 500g

36. Testenine, jajčne, zvezdice, 1kg Ali vam lahko ponudimo 500g ali pa teže 5 kg, katera teža vam bolj ustreza ?
lahko 500g

37. Testenine, jajčni, polžki drobni 1kg Ali vam lahko ponudimo teže 500g ali pa teže 5kg, katera teža vam bolj ustreza ?
lahko 500g

38. Testenine, jajčni, svedri 1kg . Ali vam lahko ponudimo teže 500g ali pa teže10 kg, katera teža vam bolj ustreza ?
lahko 500g

39. Testenine, polnozrnate, jušni rezanci 500 g artikel je ukinjen, ker ni bilo povpraševanja oz. potreb po tem artiklu. Prosimo za umik artikla iz sklopa.
artikel brišemo

41. Vodni vlivanci, jušni, 1 kg Ali vam lahko ponudimo teže 500g ali pa teže 2 kg, katera teža vam bolj ustreza ?
lahko 2 kg

43. Zdrob, pirin, 1 kg Ali lahko ponudimo bio pirin zdrob teže 250g ?
lahko

30. Testenine, jajčne, metuljčki, 1 kg Ali lahko ponudimo teže 2 kg ?
lahko

Lp

Datum objave: 11.03.2021   07:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za odgovore na vprašanja:
5. sklop: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
10. Zamrznjena grajska zelenjava, pakirano 450 g ali 2500 g-ali lahko ponudimo sestavine korenje, cvetača in brokoli?
11. Zamrznjene gobe mix, pakirano 450 g ali 2500 g-ker na trgu ne najdemo željenega pakiranja, ali lahko ponudimo gramaturo 1kg?

9. sklop živil: MOKA, MLEVSKI IZDELKI IN JAJČNE TESTENINE
1. Drobtine, krušne 0,5 kg-ali lahko ponudimo polbele drobtine, gramature 400g?
7. Kosmiči, ovseni, 1kg -ker na trgu ne najdemo željenega pakiranja, ali lahko ponudimo gramaturo 500g?
16. Polenta polnozrnata 450 g-ta artikel se ukinjena iz trga. Ali lahko ponudimo polenta z ajdo, ali pa umaknite artikel iz ponudbe.
23. Moka, namenska za vlečeno testo, 1kg-ali lahko ponudimo moko namenska za domače pecivo?
27. Široki rezanci, jajčni 1kg-ker na trgu ne najdemo željenega pakiranja, ali lahko ponudimo gramaturo 500g?
28. Testenine iz ajdove moke, polžki ali peresniki, do 1kg-tega artikla ne najdemo na trgu, ali lahko ponudimo rezanci. Če ne, prosim za blagovno znamko, ki jo imate v mislih?
30. Testenine, jajčne, metuljčki, 1 kg-ali lahko ponudimo školjka gramature 500g, ker ne najdemo željenega artikla v vaši zahtevani enoti?
31. Testenine, jajčne, krpice, 1 kg -ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 3kg, ker ne najdemo željenega artikla v vaši zahtevani enoti?
32. Testenine, jajčne, polžki večji 1kg-željeno pakiranje je samo v gramaturi 500g ali 5kg. Kaj ponudimo? Lahko pa ponudimo brez jajc v gramaturi 1kg?
33. Testenine, jajčne, rezanci za juho, 1 kg-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g, ker željene gramature ne najdemo na trgu?
34. Testenine, jajčne, špageti polnozrnati, 500 g--polnozrnate špageti nimajo jajc, ali lahko ponudimo brez jajc?
35. Testenine, jajčne, špageti, 1kg-željeno pakiranje je samo v gramaturi 500g ali 5kg. Kaj ponudimo? Lahko pa ponudimo brez jajc v gramaturi 1kg?
36. Testenine, jajčne, zvezdice, 1kg 5kg ni
37. Testenine, jajčni, polžki drobni 1kg-željeno pakiranje je samo v gramaturi 500g ali 5kg. Kaj ponudimo?
38. Testenine, jajčni, svedri 1kg-željeno pakiranje je samo v gramaturi 500g ali pa brez jajc 1kg? Kaj ponudimo?
39. Testenine, polnozrnate, jušni rezanci 500 g-tega artikla ne najdemo na trgu. Prosim za blagovno znamko artikla, ki ga imate v mislih ali za umik artikla iz predračuna.
41. Vodni vlivanci, jušni, 1 kg-ker ćželjene gramature ne najdemo na trgu , prosim za gramaturo 2kg ali 500g?

11. sklop živil: OSTALO BLAGO
2. Bomboni, sadni, 1kg- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 400g?
7. Čaj hibiskus, veriga, 1000g-ali lahko ponudimo mešanico šipek in hibiskus?
11. Čaj zeliščni, veriga, 1000g-kateri čaj ponudimo, planinski okus je že?
14. Čokolada, v prahu, 250g- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 100g?
18. Marmelada, marelična, 3/1- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 5kg?
23. Džem jagoda, s koščki sadja, 850 g-tega artikla ne najdemo na trgu, ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 450g ? Ali pa ponudimo marmelado?
28. Grisini, polnozrnati 100 g- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 180g ali 125g z okusom sezam, rožmarin, pizza?
30. Kakav, instant, napitek v granulah Benquik*, 800 g s 30% manj sladkorja- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 400g, ker ne najdemo na trgu 800 g s 30% manj sladkorja? Ali pa ponudimo navsdni kakav 800g?
35. Ketchup, 3/1-brez konzervansov samo v embalaži 1kg?
36. Ketchup, 500 g - ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 700g?
51. Kompot, mešano sadje, 2,5 kg-v vsem gastro pakiranju je češnja z barvilom E127. Ali ponudimo z tem barvilom, ali ponudimo pakiranje 700g brez barvila?
53. Leča, rjava, 1 kg - ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g, ker ne najdemo željene gramature na trgu.
54. Majoneza, delikatesna 600g-ali lahko ponudimo sestavine brez konzervansov, vsebuje pa barvilo E101?
61. Olive, brez koščic, konzervirane 500 g- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 900g?
77. Piškoti polnozrnati, mešani, 1 kg-na trgu ni pakiranja 1kg, ali lahko ponudimo piškoti kot so polnozrnati keksi vsi enaki gramature 50, ali 280? ali pa ponudimo mešane čajne kekse gramature 500g , ali pa vse enake oblike čajne kekse 800g?
81. Rdeča pesa v kisu, rezana julien, brez aditivov, 4 kg-- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 2,5kg?
89. Šampinjoni v slanici, 680 g-ali so lahko v kisu, če v slanici je teža dobavljiva v 400g? Kaj ponudimo?
101. Začimba, lovor, suhi listi, 25 g-na trgu je dobavljiv gramature 60g v kozarčku, ostali v vrečki. Kaj ponudimo?
104. Začimba, paprika, sladka, mleta, rdeča, 100g -ta gramatura je v verčki , kozarček pa je gramature 50g. Kaj ponudimo?
108. Začimba, rožmarin v embalaži, 22 g-v kozarčku je dobavljiva gramaturo 30g in35g . kaj ponudimo?
114. Zlate kroglice 200 g- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.
ODGOVOR
5. sklop: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
10. Zamrznjena grajska zelenjava, pakirano 450 g ali 2500 g-ali lahko ponudimo sestavine korenje, cvetača in brokoli?
Smo že dopolnili opis:
10. Zamrznjena grajska zelenjava (korenje, cvetača, brokoli), pakirano 450 g ali 2500 g


11. Zamrznjene gobe mix, pakirano 450 g ali 2500 g-ker na trgu ne najdemo željenega pakiranja, ali lahko ponudimo gramaturo 1kg?
Smo dopolnili opis:
11. Zamrznjene gobe mix z jurčki, pakirano od 450 g do 2500 g
lahko 1 kg


9. sklop živil: MOKA, MLEVSKI IZDELKI IN JAJČNE TESTENINE
1. Drobtine, krušne 0,5 kg-ali lahko ponudimo polbele drobtine, gramature 400g?
da

7. Kosmiči, ovseni, 1kg -ker na trgu ne najdemo željenega pakiranja, ali lahko ponudimo gramaturo 500g?
da

16. Polenta polnozrnata 450 g-ta artikel se ukinjena iz trga. Ali lahko ponudimo polenta z ajdo, ali pa umaknite artikel iz ponudbe.
lahko ponudite - polenta z ajdo

23. Moka, namenska za vlečeno testo, 1kg-ali lahko ponudimo moko namenska za domače pecivo?
da

27. Široki rezanci, jajčni 1kg-ker na trgu ne najdemo željenega pakiranja, ali lahko ponudimo gramaturo 500g?
da

28. Testenine iz ajdove moke, polžki ali peresniki, do 1kg-tega artikla ne najdemo na trgu, ali lahko ponudimo rezanci. Če ne, prosim za blagovno znamko, ki jo imate v mislih?
da

30. Testenine, jajčne, metuljčki, 1 kg-ali lahko ponudimo školjka gramature 500g, ker ne najdemo željenega artikla v vaši zahtevani enoti?
da

31. Testenine, jajčne, krpice, 1 kg -ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 3kg, ker ne najdemo željenega artikla v vaši zahtevani enoti?
lahko do 1kg

32. Testenine, jajčne, polžki večji 1kg-željeno pakiranje je samo v gramaturi 500g ali 5kg. Kaj ponudimo? Lahko pa ponudimo brez jajc v gramaturi 1kg?
500g

33. Testenine, jajčne, rezanci za juho, 1 kg-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g, ker željene gramature ne najdemo na trgu?
da

34. Testenine, jajčne, špageti polnozrnati, 500 g--polnozrnate špageti nimajo jajc, ali lahko ponudimo brez jajc?
da

35. Testenine, jajčne, špageti, 1kg-željeno pakiranje je samo v gramaturi 500g ali 5kg. Kaj ponudimo? Lahko pa ponudimo brez jajc v gramaturi 1kg?
lahko brez jajc 1 kg

36. Testenine, jajčne, zvezdice, 1kg 5kg ni
lahko do 1 kg

37. Testenine, jajčni, polžki drobni 1kg-željeno pakiranje je samo v gramaturi 500g ali 5kg. Kaj ponudimo?
500g

38. Testenine, jajčni, svedri 1kg-željeno pakiranje je samo v gramaturi 500g ali pa brez jajc 1kg? Kaj ponudimo?
500g

39. Testenine, polnozrnate, jušni rezanci 500 g-tega artikla ne najdemo na trgu. Prosim za blagovno znamko artikla, ki ga imate v mislih ali za umik artikla iz predračuna.
artikel brišemo iz predračuna

41. Vodni vlivanci, jušni, 1 kg-ker ćželjene gramature ne najdemo na trgu , prosim za gramaturo 2kg ali 500g?
2 kg


11. sklop živil: OSTALO BLAGO
2. Bomboni, sadni, 1kg- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 400g?
da

7. Čaj hibiskus, veriga, 1000g-ali lahko ponudimo mešanico šipek in hibiskus?
da

11. Čaj zeliščni, veriga, 1000g-kateri čaj ponudimo, planinski okus je že?
lahko meta

14. Čokolada, v prahu, 250g- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 100g?
da

18. Marmelada, marelična, 3/1- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 5kg?
da

23. Džem jagoda, s koščki sadja, 850 g-tega artikla ne najdemo na trgu, ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 450g ? Ali pa ponudimo marmelado?
lahko 450g džem

28. Grisini, polnozrnati 100 g- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 180g ali 125g z okusom sezam, rožmarin, pizza?
lahko do 180g

30. Kakav, instant, napitek v granulah Benquik*, 800 g s 30% manj sladkorja- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 400g, ker ne najdemo na trgu 800 g s 30% manj sladkorja? Ali pa ponudimo navsdni kakav 800g?
lahko 400g

35. Ketchup, 3/1-brez konzervansov samo v embalaži 1kg?
lahko 1 kg

36. Ketchup, 500 g - ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 700g?
da

51. Kompot, mešano sadje, 2,5 kg-v vsem gastro pakiranju je češnja z barvilom E127. Ali ponudimo z tem barvilom, ali ponudimo pakiranje 700g brez barvila?
700 naj bo brez barvila

53. Leča, rjava, 1 kg - ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g, ker ne najdemo željene gramature na trgu.
lahko

54. Majoneza, delikatesna 600g-ali lahko ponudimo sestavine brez konzervansov, vsebuje pa barvilo E101?
da

61. Olive, brez koščic, konzervirane 500 g- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 900g?
da

77. Piškoti polnozrnati, mešani, 1 kg-na trgu ni pakiranja 1kg, ali lahko ponudimo piškoti kot so polnozrnati keksi vsi enaki gramature 50, ali 280? ali pa ponudimo mešane čajne kekse gramature 500g , ali pa vse enake oblike čajne kekse 800g?
lahko 280g

81. Rdeča pesa v kisu, rezana julien, brez aditivov, 4 kg-- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 2,5kg?
da

89. Šampinjoni v slanici, 680 g-ali so lahko v kisu, če v slanici je teža dobavljiva v 400g? Kaj ponudimo?
lahko so v kisu

101. Začimba, lovor, suhi listi, 25 g-na trgu je dobavljiv gramature 60g v kozarčku, ostali v vrečki. Kaj ponudimo?
lahko v vrečki do 100 g

104. Začimba, paprika, sladka, mleta, rdeča, 100g -ta gramatura je v verčki , kozarček pa je gramature 50g. Kaj ponudimo?
lahko v vrečki

108. Začimba, rožmarin v embalaži, 22 g-v kozarčku je dobavljiva gramaturo 30g in35g . kaj ponudimo?
do 35 g

114. Zlate kroglice 200 g- ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g?
lahko

LpDatum objave: 11.03.2021   07:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Imamo vprašanja za sklop 1. Mleko in mlečni izdelki:
Ali lahko iz sklopa umaknete:
9. Kisla smetana brez laktoze, je izdelek, ki ga ne proizvaja nobena slovenska mlekarna, se prodaja samo v trgovinah, zato spada pod ostalo blago

Hvala za razumevanje in lp.

ODGOVOR
1. sklop: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

9. Kisla smetana brez laktoze, je izdelek, ki ga ne proizvaja nobena slovenska mlekarna, se prodaja samo v trgovinah, zato spada pod ostalo blago
artikel brišemo
LP

Datum objave: 11.03.2021   07:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

9. sklop živil: MOKA, MLEVSKI IZDELKI IN JAJČNE TESTENINE
8. Krušne kocke 1kg - pakiranja 1 kg ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 700g?
7. Kosmiči, ovseni, 1kg- 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo 500 g pakiranje, odstopanje je minimalno?
24. Pira 1kg - ali lahko ponudimo pakiranje 2kg kot Zlato Polje?
25. Ribana kaša, 0,5kg - ali lahko ponudimo 750g pakiranje, odstopanje je minimalno?
27. Široki rezanci, jajčni 1kg - ali lahko ponudimo 500 g pakiranje, odstopanje je minimalno?
30. Testenine, jajčne, metuljčki, 1 kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 5kg?
31. Testenine, jajčne, krpice, 1 kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 250g, 500g ali 5kg?
32. Testenine, jajčne, polžki večji 1kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 5kg?
33. Testenine, jajčne, rezanci za juho, 1 kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 400, 500g ali 5kg?
35. Testenine, jajčne, špageti, 1kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 5kg?
36. Testenine, jajčne, zvezdice, 1kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 200g, 500g ali 5kg?
37. Testenine, jajčni, polžki drobni 1kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 5kg?
38. Testenine, jajčni, svedri 1kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 5kg?
39. Testenine, polnozrnate, jušni rezanci 500 g - izdelka ne najdemo,, ali lahko ponudimo polnozrnate zvezdice kot Zlato Polje? v nasprotnem prosimo za informacijo o blagovni znamki, Zlato Polje izdelka ni več na tržišču.
41. Vodni vlivanci, jušni, 1 kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 2000g
44. Zdrob, pšenični, 1kg - ali lahko ponudimo 500 g pakiranje, odstopanje je minimalno?

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

9. sklop živil: MOKA, MLEVSKI IZDELKI IN JAJČNE TESTENINE
8. Krušne kocke 1kg - pakiranja 1 kg ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 700g?
lahko do 1 kg

7. Kosmiči, ovseni, 1kg- 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo 500 g pakiranje, odstopanje je minimalno?
lahko

24. Pira 1kg - ali lahko ponudimo pakiranje 2kg kot Zlato Polje?
lahko do 1 kg

25. Ribana kaša, 0,5kg - ali lahko ponudimo 750g pakiranje, odstopanje je minimalno?
lahko

27. Široki rezanci, jajčni 1kg - ali lahko ponudimo 500 g pakiranje, odstopanje je minimalno?
lahko

30. Testenine, jajčne, metuljčki, 1 kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 5kg?
lahko 500g

31. Testenine, jajčne, krpice, 1 kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 250g, 500g ali 5kg?
lahko 500g

32. Testenine, jajčne, polžki večji 1kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 5kg?
lahko 500g

33. Testenine, jajčne, rezanci za juho, 1 kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 400, 500g ali 5kg?
lahko 500g

35. Testenine, jajčne, špageti, 1kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 5kg?
lahko 500g

36. Testenine, jajčne, zvezdice, 1kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 200g, 500g ali 5kg?
lahko 500g

37. Testenine, jajčni, polžki drobni 1kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 5kg?
lahko 500g

38. Testenine, jajčni, svedri 1kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 5kg?
lahko 500g

39. Testenine, polnozrnate, jušni rezanci 500 g - izdelka ne najdemo,, ali lahko ponudimo polnozrnate zvezdice kot Zlato Polje? v nasprotnem prosimo za informacijo o blagovni znamki, Zlato Polje izdelka ni več na tržišču.
artikel brišemo

41. Vodni vlivanci, jušni, 1 kg - 1kg pakiranje ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 2000g
lahko 2 kg

44. Zdrob, pšenični, 1kg - ali lahko ponudimo 500 g pakiranje, odstopanje je minimalno?
lahko 500g

Lp

Datum objave: 11.03.2021   08:05
VPRAŠANJE
Ali je ta sklop 4. zamrznjene ribe sprejemljiva dostava 2x tedensko?
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Da lahko.

Lp


Datum objave: 11.03.2021   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno prosimo za odgovore:
11. sklop živil: OSTALO BLAGO
Ali lahko za naslednje postavke (4-11) ponudimo čaje, ki niso v verigi, ampak v posameznih vrečkah po 25g?:
4. Čaj Bebe otroški, veriga, 1000g
5. Čaj divja češnja, veriga, 1000g
6. Čaj gozdni sadeži, veriga, 1000g
7. Čaj hibiskus, veriga, 1000g
8. Čaj planinski, veriga, 1000g
9. Čaj sadni, veriga, 1000g
10. Čaj šipek, veriga, 1000g
11. Čaj zeliščni, veriga, 1000g


13. Čokolada, jedilna, 200g - ali lahko ponudimo 400 g pakiranje?
14. Čokolada, v prahu, 250g - ali laho ponudimo 100g pakiranje?
16. Dodatek jedem, brez mononatrijevega glutaminata, Vegeta natur*, 1 kg - 1 kg pakiranja ni, lahko ponudimo 300g ali 3kg?
17. Marmelada, porcijska, 20 g - vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse, ali lahko ponudimo?
18. Marmelada, marelična, 3/1 - vsa velika pakiranja marmelad vsebujejo površinske konzervanse, ki jih lahko mehansko odtsranite (nanešeni so zgolj na površino), ali lahko ponudimo? Ali pa marmelado v kozarcu brez konzervansov 850g?
22. Džem, borovnica, 215 g - ali lahko ponudimo 375 ali 430g pakiranje?
23. Džem jagoda, s koščki sadja, 850 g - ali lahko ponudimo 340 ali 430g pakiranje?
28. Grisini, polnozrnati 100 g - ali lahko ponudimo grisine s sezamom?
30. Kakav, instant, napitek v granulah Benquik*, 800 g s 30% manj sladkorja - Kakav Benquick s 30% manj sladkorja je v pakiranju 400g - ali lahko ponudimo? Prosimo določite vsebnost sladkorja na 100g izdelka ( (50,80 g sladkorja), da bodo res vsi ponudniki ponudili enakovreden izdelek.
32. KAVA, prava mleta, z minimalno 75% kave vrste arabica in 25% kave vrste robusta, enakovredno Barcaffe* 100 g - ali lahko ponudimo kavo z 80% arabice in 20% robuste?
35. Ketchup, 3/1 - ketchup v velikem pakiranju vsebuje konzervanse, ali lahko ponudimo ali želite raje 1 kg brez konzervansov?
36. Ketchup, 500 g - ketchup 500g vsebuje konzervanse ali lahko ponudimo ali želite raje 1 kg brez konzervansov?
40. Kosmiči iz žitaric, čokolade in lešnikov, čokolešnik 1kg, tudi večje parkiranje - ali lahko ponudimo 1,8kg?
51. Kompot, mešano sadje, 2,5 kg - vsa velika pakiranja sadnih solat vsebujejo barvilo, ki se v minimalni količini nahaja v češnji, ali lahko vseeno ponudimo? Kompot brez barvil pa je na voljo le v 700g pakiranju. Kaj lahko ponudimo?
53. Leča, rjava, 1 kg - ali lahko ponudimo 500g pakiranje, saj 1kg ne najdemo?
55. Mak, 200 g - želite mleti ali celi mak?
61. Olive, brez koščic, konzervirane 500 g - ali lahko ponudimo 700 g pakiranje, odstopanje je minimalno od dovoljenega?
63. Paprika, kisla, vložena, 1000 g - ali lahko ponudimo 620g pakiranje, odstopanje je minimalno od dovoljenega?
68. pašteta, brez ojačevacev okusa, brez konervanosov, brez barvil, 27 g - ali želite kokošjo pašteto? Lahko ponudimo izdelek kot je Argeta?
69. pašteta, brez ojačevacev okusa, brez konervanosov, brez barvil, 90 g - ali želite kokošjo pašteto? Lahko ponudimo izdelek kot je Argeta?
70. Pašteta, ribja 90g, brez ojačevacev okusa, brez konervanosov, brez barvil, 90 g - ali lahko ponudimo tunino pašteto?
73. Jabočni naravni sok, 0,2 l - ali lahko ponudimo pakiranje 3x200ml jabolčni 100% sok?
75. Pijača, Radenska*, 1,5l - verjetno želite mineralno gazirano vodo in ne pijačo?
76. Pijača, voda, izvirska, negazirana, 0,5 l - verjetno želite negazirano vodo in ne pijačo?
77. Piškoti polnozrnati, mešani, 1 kg - polnozrnatih in mešanih piškotov ne najdemo, ali lahko ponudimo polnozrnate piškote 126g ali 250g kot Grancereale ali 350g kot Barilla Mulino Bianco?
79. Vložen korenček, julien, 4 kg - izdelka na trgu ne najdemo , bodisi je ukinjen ali pa ga ima samo en ponudnik, prosimo za izbris izdelka ali informacijo o blagovni znamki.
81. Rdeča pesa v kisu, rezana julien, brez aditivov, 4 kg - izdelka na trgu ne najdemo , bodisi je ukinjen ali pa ga ima samo en ponudnik, prosimo za izbris izdelka ali informacijo o blagovni znamki.
90. Tuna v oljčnem olju, pakirana 80g - ali lahko ponudimo pakirano 3x80g?
91. File skuše, konzerva, brez kože in kosti, 125g - ali lahko ponudimo pakirano 3x125g?
93. Vanilin sladkor 10 g - ali lahko ponudimo pakirano 5x10g?
101. Začimba, lovor, suhi listi, 25 g - ali lahko ponudimo izdelek v dozi 60g kot Kotanyi?
103. Začimba, origano v steklenički, 12g - ali lahko ponudimo 20g v steklenički?
105. Začimba, peteršilj, drobljen, 13 g - ali lahko ponudimo 7g v steklenički?
106. Začimba, poper, črni, celi, 42 g - ali lahko ponudimo 20g ali 100g pakiranje?
108. Začimba, rožmarin v embalaži, 22 g - ali lahko ponudimo 35g? Ali v embalaži pomeni v steklenički?
109. Začimba, timijan v embalaži, 17 g - Ali v embalaži pomeni v steklenički?

Hvala za odgovore,
Lep pozdrav,ODGOVOR
11. sklop živil: OSTALO BLAGO
Ali lahko za naslednje postavke (4-11) ponudimo čaje, ki niso v verigi, ampak v posameznih vrečkah po 25g?:
4. Čaj Bebe otroški, veriga, 1000g
5. Čaj divja češnja, veriga, 1000g
6. Čaj gozdni sadeži, veriga, 1000g
7. Čaj hibiskus, veriga, 1000g
8. Čaj planinski, veriga, 1000g
9. Čaj sadni, veriga, 1000g
10. Čaj šipek, veriga, 1000g
11. Čaj zeliščni, veriga, 1000g

LAHKO


13. Čokolada, jedilna, 200g - ali lahko ponudimo 400 g pakiranje?
LAHKO

14. Čokolada, v prahu, 250g - ali laho ponudimo 100g pakiranje?
LAHKO

16. Dodatek jedem, brez mononatrijevega glutaminata, Vegeta natur*, 1 kg - 1 kg pakiranja ni, lahko ponudimo 300g ali 3kg?
300G

17. Marmelada, porcijska, 20 g - vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse, ali lahko ponudimo?
DA

18. Marmelada, marelična, 3/1 - vsa velika pakiranja marmelad vsebujejo površinske konzervanse, ki jih lahko mehansko odtsranite (nanešeni so zgolj na površino), ali lahko ponudimo? Ali pa marmelado v kozarcu brez konzervansov 850g?
DA

22. Džem, borovnica, 215 g - ali lahko ponudimo 375 ali 430g pakiranje?
lahko 375g

23. Džem jagoda, s koščki sadja, 850 g - ali lahko ponudimo 340 ali 430g pakiranje?
lahko 430g

28. Grisini, polnozrnati 100 g - ali lahko ponudimo grisine s sezamom?
lahko

30. Kakav, instant, napitek v granulah Benquik*, 800 g s 30% manj sladkorja - Kakav Benquick s 30% manj sladkorja je v pakiranju 400g - ali lahko ponudimo? Prosimo določite vsebnost sladkorja na 100g izdelka ( (50,80 g sladkorja), da bodo res vsi ponudniki ponudili enakovreden izdelek.
400g

32. KAVA, prava mleta, z minimalno 75% kave vrste arabica in 25% kave vrste robusta, enakovredno Barcaffe* 100 g - ali lahko ponudimo kavo z 80% arabice in 20% robuste?
želimo, kot smo napisali

35. Ketchup, 3/1 - ketchup v velikem pakiranju vsebuje konzervanse, ali lahko ponudimo ali želite raje 1 kg brez konzervansov?
želimo brez konzervansov, lahko 1kg

36. Ketchup, 500 g - ketchup 500g vsebuje konzervanse ali lahko ponudimo ali želite raje 1 kg brez konzervansov?
želimo brez konzervansov, lahko 1kg

40. Kosmiči iz žitaric, čokolade in lešnikov, čokolešnik 1kg, tudi večje parkiranje - ali lahko ponudimo 1,8kg?
lahko

51. Kompot, mešano sadje, 2,5 kg - vsa velika pakiranja sadnih solat vsebujejo barvilo, ki se v minimalni količini nahaja v češnji, ali lahko vseeno ponudimo? Kompot brez barvil pa je na voljo le v 700g pakiranju. Kaj lahko ponudimo?
brez barvil 700g

53. Leča, rjava, 1 kg - ali lahko ponudimo 500g pakiranje, saj 1kg ne najdemo?
lahko

55. Mak, 200 g - želite mleti ali celi mak?
celi

61. Olive, brez koščic, konzervirane 500 g - ali lahko ponudimo 700 g pakiranje, odstopanje je minimalno od dovoljenega?
lahko

63. Paprika, kisla, vložena, 1000 g - ali lahko ponudimo 620g pakiranje, odstopanje je minimalno od dovoljenega?
lahko

68. pašteta, brez ojačevacev okusa, brez konervanosov, brez barvil, 27 g - ali želite kokošjo pašteto? Lahko ponudimo izdelek kot je Argeta?
Dopolnjujemo opis:
68. pašteta kokošja, brez ojačevalcev okusa, brez konzervansov, brez barvil, 27 g

69. pašteta, brez ojačevacev okusa, brez konervanosov, brez barvil, 90 g - ali želite kokošjo pašteto? Lahko ponudimo izdelek kot je Argeta?
Dopolnjujemo opis:
69. pašteta kokošja, brez ojačevalcev okusa, brez konzervansov, brez barvil, 90 g

70. Pašteta, ribja 90g, brez ojačevacev okusa, brez konervanosov, brez barvil, 90 g - ali lahko ponudimo tunino pašteto?
Popravljamo opis:
70. Pašteta tunina 90g, brez ojačevalcev okusa, brez konzervansov, brez barvil, 90 g

73. Jabočni naravni sok, 0,2 l - ali lahko ponudimo pakiranje 3x200ml jabolčni 100% sok?
lahko

75. Pijača, Radenska*, 1,5l - verjetno želite mineralno gazirano vodo in ne pijačo?
Popravljamo opis:
75. Naravna mineralna voda z dodanim lastnim ogljikovim dioksidom, kot Radenska, 1,5l

76. Pijača, voda, izvirska, negazirana, 0,5 l - verjetno želite negazirano vodo in ne pijačo?
Popravljamo opis:
76. Voda, izvirska, negazirana, 0,5 l

77. Piškoti polnozrnati, mešani, 1 kg - polnozrnatih in mešanih piškotov ne najdemo, ali lahko ponudimo polnozrnate piškote 126g ali 250g kot Grancereale ali 350g kot Barilla Mulino Bianco?
lahko 126g ali 250g kot Grancereale

79. Vložen korenček, julien, 4 kg - izdelka na trgu ne najdemo , bodisi je ukinjen ali pa ga ima samo en ponudnik, prosimo za izbris izdelka ali informacijo o blagovni znamki.
lahko do 4 kg pakiranje, izdelek je na trgu

81. Rdeča pesa v kisu, rezana julien, brez aditivov, 4 kg - izdelka na trgu ne najdemo , bodisi je ukinjen ali pa ga ima samo en ponudnik, prosimo za izbris izdelka ali informacijo o blagovni znamki.
lahko do 4 kg pakiranje, izdelek je na trgu

90. Tuna v oljčnem olju, pakirana 80g - ali lahko ponudimo pakirano 3x80g?
lahko

91. File skuše, konzerva, brez kože in kosti, 125g - ali lahko ponudimo pakirano 3x125g?
lahko

93. Vanilin sladkor 10 g - ali lahko ponudimo pakirano 5x10g?
lahko

101. Začimba, lovor, suhi listi, 25 g - ali lahko ponudimo izdelek v dozi 60g kot Kotanyi?
lahko

103. Začimba, origano v steklenički, 12g - ali lahko ponudimo 20g v steklenički?
lahko

105. Začimba, peteršilj, drobljen, 13 g - ali lahko ponudimo 7g v steklenički?
lahko

106. Začimba, poper, črni, celi, 42 g - ali lahko ponudimo 20g ali 100g pakiranje?
20 g

108. Začimba, rožmarin v embalaži, 22 g - ali lahko ponudimo 35g? Ali v embalaži pomeni v steklenički?
lahko 35g, želimo v steklenički

109. Začimba, timijan v embalaži, 17 g - Ali v embalaži pomeni v steklenički?
želimo v steklenički

LPDatum objave: 11.03.2021   08:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


pri sklopu 8 imate v popisu artikle, ki niso sezonskega značaja za prvih 6 mesecev, prosim, da količino popravite na 0, saj v nasprotnem primeru ponudbe med seboj ne bodo konkurenčne:
- klementine (novembra - februarja)
- mandarine (oktober- december)
solata endivija (november-marec)


Prosim za popravek.


ODGOVOR

8. sklop živil: ZELENJAVA IN SADJE (sveže, suho)
V predračunu smo popravili količine na 0 kg, za spodaj navedene artikle:
9. Klementine 0 kg
12. Mandarine 0 kg
46. Solata endivija 0 kg


Objavili bomo popravek predračuna!

Datum objave: 11.03.2021   08:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 4: zamrznjene ribe
- 1. ribje palčke, gramatura 50-100g: ali ste mislili ribjo KOCKO? Ker palčke so gramatura cca 10 g.

Prosim, da pri postavkah 5 in 6 dovolite določen procent glazure, saj je pri vseh zamrznjenih ribah glazura?ODGOVOR

4. sklop: ZAMRZNJENE RIBE
Popravljamo opis:
1. Ribje palčke iz filejev morskih rib, brez kosti, panirane, zamrznjene
želimo palčke

5. Postrv, file, očiščen, brez ledene glazure
Popravljamo opis:
5. Postrv, file, očiščen, mak. 25% glazure

6. Losos, file, očiščen, zamrznjen, brez glazure
Popravljamo opis:
6. Losos atlantski, file, brez kože očiščen, zamrznjen, mak. 15% glazure

Lp