Dosje javnega naročila 001298/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava predloga strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma za obdobje od leta 2022 do leta 2028
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 78.285,00 EUR

JN001298/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.03.2021
JN001298/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2021
JN001298/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.11.2021
JN001298/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001298/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 046-115846
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mgrt@gov.si
gp.mgrt@gov.si
+386 14003313

Internetni naslovi
http://www.mgrt.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389853/Razpisna_dokumentacija_430-3-2021.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24821
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava predloga strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma za obdobje od leta 2022 do leta 2028
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava predloga trajnostnega razvoja slovenskega turizma za obdobje od leta 2022 do leta 2028, ki mora pokriti naslednje vsebinsko zaokrožene sklope in področja, ki so skladna z mednarodno metodologijo turističnega načrtovanja:
analiza in diagnoza;
oblikovanje strategije,
trženjska strategija,
uresničevanje strategije razvoja,
vrednotenje.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 80.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava predloga trajnostnega razvoja slovenskega turizma za obdobje od leta 2022 do leta 2028, ki mora pokriti naslednje vsebinsko zaokrožene sklope in področja, ki so skladna z mednarodno metodologijo turističnega načrtovanja:
analiza in diagnoza;
oblikovanje strategije,
trženjska strategija,
uresničevanje strategije razvoja,
vrednotenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2021   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.04.2021   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Kotnikova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.03.2021   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosim za odgovor, ali je upravičena do oddaje ponudbe na javno naročilo tudi univerza?

ODGOVOR
Ponudnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba ali skupina teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ponujajo predmetne storitve in izpolnjuje pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 22.03.2021   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na razpisno dokumentacijo postavljamo naslednja vprašanja:
1) V razpisni dokumentaciji je navedeno: Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi s strani prevajalca prevedeni dokumenti. Stroške prevoda nosi ponudnik. Ali ti pomeni, da je potrebno reference iz tujine sodno prevesti v slovenski jezik?

2) Kakšno potrdilo je potrebno za strokovnjaka iz podjetja, ki je zaposlen v podjetju in za to isto podjetje izvajal projekte s področja trženja, tudi milijonskih vrednosti? Ali zadostuje pogodba o zaposlitvi in potrditev izvedbe teh projektov s strani uprave?

Najlepša hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
1.Dokumenti so lahko prevedeni znotraj podjetja, ki se prijavlja na razpis. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da prevod ni ustrezen ali razumljiv bo od ponudnika naknadno zahteval overjen prevod dokumentacije.

2. Strokovnjak na trženjskem področju mora izkazati, da je je v zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudbe, kot trženjski strokovnjak izvedel ali sodeloval pri izvedbi pri najmanj enem (1) enakovrstnem referenčnem projektu na področju trženja in trženjskega komuniciranja, segmentiranja, upravljanja trženjskih znamk (nacionalni ali regionalni ali podjetniški nivo srednja in velika podjetja po ZGD-1-UPB3) v skupni vrednosti najmanj 20.000 EUR z DDV. Za izkazovanje enakovrstnih referenčnih storitev je treba na obrazcu 4 navesti zahtevane podatke in priložena dokazilo v obliki s strani končnih naročnikov originalno potrjenega potrdila izjave za vsak posel pogodbo posebej, ki potrjujejo strokovnjakovo kvalitetno in pravočasno izpolnjevanje oz. izpolnitev pogodbenih obveznosti. Dokazilo torej ne more biti potrjeno znotraj uprave ponudnika ampak mora biti potrjeno s strani končnega naročnika storitve.


VPRAŠANJE
Spoštoavni,

Vezano na spodnjo dikciji »Vodstveni položaji: poslovodne osebe (direktorji, člani uprave, izvršni direktorji, poslovodje itd. odvisno od oblike pravne osebe), vodilni položaji: vodenje poslovnega področja ali organizacijske enote.« imamo naslednje vprašanje:

Zanima nas, ali je vodja projektov v podjetju/zavodu delavec na vodilnem položaju, kot si to razlaga naročnik razpisa. Podobno nas zanima, ali sem spadajo predstojniki kateder in prodekani. Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Vodenje poslovnega področja ali organizacijske enote predstavlja vodenje zaokrožene notranjeorganizacijske enote organizacije (z določenim področjem dela in kadri), zgolj vodenje projektov, v kolikor ne sovpada z vodenjem notranjeorganizacijske enote, ne zadošča. Predstojniki kateder in prodekani ta pogoj izpolnjujejo.Datum objave: 23.03.2021   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali spadajo med vodilne položaje tudi predsednik in člani Upravnega odbora fakultet? Hvala za odgovor

ODGOVOR
V primeru predsednikov in članov upravnih odborov organizacij gre v skladu z določili RD za vodstvene položaje.Datum objave: 26.03.2021   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje je vezano na temeljne dokumente za pripravo Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028 - med katerimi je opredeljen dokument"Evalvacija Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 20172021 (ključna izhodišča in končna evalvacija)". Zanima me, kje in kdaj bo dokument na voljo.

Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR
Dokument Povzetek zaključkov evalvacije obstoječe strategije so objavljene na spletni strani naročnika: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/turizem/Strategija-trajnostne-rasti-slovenskega-turizma-2017-2021/Povzetek-evalvacije-strategije-trajnostne-rasti-slovenskega-turizma-2017-2021-in-usmeritve-za-stratesko-obdobje-2022-2028.pdfDatum objave: 29.03.2021   11:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas, kdo podpisuje Obrazec 3 - podatki o posameznem strokovnjaku, če je v projektno ekipo pri ponudniku vključen strokovnjak kot fizična oseba?

ODGOVOR
Obrazec 3 - podatki o posameznem strokovnjaku podpiše ponudnik. Enako velja tudi v primeru, če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci.

V primeru, da bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugega subjekta, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva za izvedbo naročila, in sicer pisni dogovor z drugim subjektom sklenjen za ta namen, ipd.Datum objave: 29.03.2021   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosil bi vas za odgovora na spodnja vprašanja:

1) Ali je lahko referenca digitalno podpisana (v obliki ročnega podpisa/certifikata) in brez žiga (v primeru tujega podjetja)?
2) Ali omejitev dispozicije na 10 do 15 strani vključuje tudi tudi grafične prikaze (slike, tabele)?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
1) Referenca je lahko digitalno podpisana.
2) Da.Datum objave: 29.03.2021   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali v primeru, da ima strokovnjak reference iz vodenja in sodelovanja na internih projektih organizacije v kateri je oz. je bil zaposlen (npr. vodenje in sodelovanje pri pripravi ali izvedbi strategije trženja organizacije katere ocenjena ali izvedbena vrednost presega minimalno zahtevane zneske), lahko odda potrdilo referenc s strani delodajalca ali odgovorne osebe večinskega lastnika organizacije?

Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR
Vsa referenčna potrdila, ki potrjujejo strokovnjakovo kvalitetno in pravočasno izpolnjevanje oz. izpolnitev pogodbenih obveznosti morajo biti potrjeni s strani končnih naročnikov.
Datum objave: 30.03.2021   08:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V projektno ekipo pri ponudniku bodo vključeni strokovnjaki kot fizične osebe. Ali mora v tem primeru ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva za izvedbo naročila, in sicer pisni dogovor z drugim subjektom (fizično osebo) sklenjen za ta namen, ipd.?

ODGOVOR
Da. V primeru, da bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugega subjekta, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva za izvedbo naročila, in sicer pisni dogovor z drugim subjektom sklenjen za ta namen, ipd.Datum objave: 30.03.2021   09:00
VPRAŠANJE
Spostovani

Zanima nas ali je pogoje za prijavo na razpis mogoce pridobiti tudi v angleskem jeziku?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je na voljo le v slovenskem jeziku.Datum objave: 30.03.2021   11:00
VPRAŠANJE
V projektno ekipo pri ponudniku bodo vključeni strokovnjaki kot fizične osebe. Zanima nas ali mora fizična oseba priložiti tudi ESPD obrazec?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 31.03.2021   15:55
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Navezujemo se na že posredovano vprašanje, saj podan odgovor ni odgovoril na vprašanje. Le-to zato postavljamo na novo, preformulirano. Ali lahko strokovnjak uveljavlja referenco, ki jo potrdi končni naročnik, ki pa je bil v času izvajanja projekta delodajalec strokovnjaku (gre npr. za kompleksen projekt na področju trženja, na nacionalni ravni kjer je strokovnjak, takrat zaposleni pri končnemu naročniku/delodajalcu vodil projekt in samostojno zasnoval vsa vsebinska izhodišča in koncept, nato pa v tesnem sodelovanju z zunanjim izvajalcem v večmesečnem procesu pripeljal trženjski projekt do realizacije in implementacije). Vrednost celotnega projekta znatno presega podano minimalno zahtevano vrednost za referenco, vendar je strokovnjak ne more ovrednotiti, saj je bil v tistem času zaposlen pri končnem naročniku.

Ali se takšna referenca lahko prizna strokovnjaku ali ne?

ODGOVOR
Namen reference je objektivna ocena o kvalitetni in pravočasni izvedbi del, ki jo lahko poda le nevtralna oseba. Potrjevanje referenc samemu sebi ali partnerju bi bilo v nasprotju z namenom reference. Naročnik bo tako upošteval le reference, ki bodo potrjene od subjekta, ki ni ponudnik v tem naročilu ali njegov partner, če nastopa s partnerji.

Reference, ki jih naročnik zahteva za posameznega strokovnjaka so minimalne (za posameznega strokovnjaka je zahtevana le po 1 enakovrstna referenca), zato menimo, da izkušenemu strokovnjaku ne bo težko izkazati usposobljenosti.
Datum objave: 31.03.2021   15:56
VPRAŠANJE
Zanima nas katere dele ESPD obrazca mora izpolniti fizična oseba? Namreč oblika in podatki obrazca se večinoma nanašajo na gospodarske subjekte? Ali ESPD obrazec za tujo fizično osebo mora biti preveden v angleščino ali ga lahko izpolnimo samo v slovenščini?

ODGOVOR
ESPD mora biti izpolnjen v celoti. V delu, kjer se navaja podjetje, se izpolni s podatki o fizični osebi.

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku.
Datum objave: 02.04.2021   09:52
VPRAŠANJE
1. Ali kot vodilni položaj v turizmu šteje tudi članstvo in predsedovanje nadzornega sveta investicijskega sklada, ki v svojem portfelju ima tudi naložbe na področju turizma?
2. Ali kot vodilni položaj v turizmu šteje lastništvo v turističnem podjetju in članstvo v management boardu istega podjetja?
3. Razumemo, da se kot vodilni položaj štejejo tudi položaji v zasebnih ali javnih subjektih v tujini. Prosimo za potrditev.
4. Razumemo, da se kot vodenje lokalne turistične organizacije oziroma regionalne destinacijske organizacije (LTO/RDO/VD) štejejo tudi reference iz tujine. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

1. Ali kot vodilni položaj v turizmu šteje tudi članstvo in predsedovanje nadzornega sveta investicijskega sklada, ki v svojem portfelju ima tudi naložbe na področju turizma?
Ne, kot vodilni položaji se štejejo položaji v organizacijah s področja turizma, med katere investicijski skladi z deloma turisitčnim portfeljem ne sodijo.

2. Ali kot vodilni položaj v turizmu šteje lastništvo v turističnem podjetju in članstvo v management boardu istega podjetja?
Članstvo v upravnih odborih se upošteva kot vodilni položaj, medtem ko se lastništvo v turističnem podjetju ne.

3. Razumemo, da se kot vodilni položaj štejejo tudi položaji v zasebnih ali javnih subjektih v tujini. Prosimo za potrditev.
Ja, tudi enakovredni položaji iz organizacij v tujini zadoščajo izpolnjevanju pogoja.

4. Razumemo, da se kot vodenje lokalne turistične organizacije oziroma regionalne destinacijske organizacije (LTO/RDO/VD) štejejo tudi reference iz tujine. Prosimo za potrditev.
Ja, tudi enakovredni položaji iz organizacij v tujini zadoščajo izpolnjevanju pogoja.
Datum objave: 02.04.2021   10:13
VPRAŠANJE
V primeru tujega ponudnika, ki prijavlja referenco za delo opravljeno v Sloveniji, za katero je bil izdan račun brez DDV (zaradi obrnjene davčne obveznosti), kateri znesek se navede v referenčno potrdilo? Neto znesek ali burto znesek, kakršen bi bil, če bi se obračunal DDV?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Navede se znesek, ki je bil izvajalcu storitve plačan, v tem primeru torej brez DDV.