Dosje javnega naročila 001227/2021
Naročnik: OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah
Storitve: UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V OBČINI ŠENTILJ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 50.343,30 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001227/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2021
JN001227/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.03.2021
JN001227/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.04.2021
JN001227/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001227/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
SI032
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija
Nataša Vouk
natasa.vouk@sentilj.si
+386 26506209

Internetni naslovi
http://www.sentilj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sentilj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24836
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V OBČINI ŠENTILJ
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V OBČINI ŠENTILJ PO POSAMEZNIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINA ŠENTILJ
II.2.4 Opis javnega naročila
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN V OBČINI ŠENTILJ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.04.2021
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
ANEKS
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot ponudnik lahko v tem postopku konkurira le invalidsko podjetje in/ali zaposlitveni center, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov ter je registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega razpisa, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.03.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.03.2021   11:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.03.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2021