Dosje javnega naročila 001289/2021
Naročnik: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje prezračevalnih in klimatskih naprav izven garancijskega roka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 52.704,00 EUR

JN001289/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.03.2021
JN001289/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2021
JN001289/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.05.2021
JN001289/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001289/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Šubičeva ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp@dz-rs.si
+386 14789400

Internetni naslovi
https://www.dz-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.dz-rs.si
ESPD: https://www.dz-rs.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24834
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Državni zbor
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje prezračevalnih in klimatskih naprav izven garancijskega roka
Referenčna številka dokumenta: 416-03/21-51
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50730000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje prezračevalnih in klimatskih naprav izven garancijskega roka za obdobje dveh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije izvajanja storitve so prostori Državnega zbora (Šubičeva 4, Tomšičeva 5 in Beethovnova 2 v Ljubljani)
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje prezračevalnih in klimatskih naprav izven garancijskega roka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2021   10:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.03.2021   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik organizira oglede prezračevalnih in klimatskih sistemov (po predhodni najavi ponudnikov)
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2021   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali pravilno razumemo zahteve razpisne dokumentacije, da ponudnik ustrezne kadre lahko zagotavlja s podizvajalcem, kar je skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo?
Hvala
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik, za izpolnitev pogojev glede ustreznih kadrov, lahko zagotavlja s podizvajalcem.