Dosje javnega naročila 001231/2021
Naročnik: OBČINA ORMOŽ, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
Gradnje: Steza za kolesarje na relaciji Libanja Pavlovci - Ormož
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 496.168,96 EUR

JN001231/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2021
JN001231/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2021
JN001231/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2021
JN001231/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.05.2021
JN001231/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001231/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ORMOŽ
Ptujska cesta 6
2270
SI032
Ormož
Slovenija
Mitja Mar
mitja.mar@ormoz.si
+386 27415346
+386 27415331

Internetni naslovi
http://www.ormoz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ormoz.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24845
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Steza za kolesarje na relaciji Libanja Pavlovci - Ormož
Referenčna številka dokumenta: 430-16/2021 04/81
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Steza za kolesarje na relaciji Libanja Pavlovci - Ormož
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ormož - na relaciji Libanja Pavlovci - Ormož
II.2.4 Opis javnega naročila
Steza za kolesarje na relaciji Libanja Pavlovci - Ormož
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.04.2021
Konec: 31.03.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
»Financirano s strani Ministrstva za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe«


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.03.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.03.2021   09:01
Kraj: elektronsko odpiranje ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.03.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Ponudniki imajo v predmetnem postopku v vseh fazah postopka možnost uveljavljanja pravnega varstva skladno z določili ZPVPJN.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ORMOŽ
Ptujska cesta 6
2270
Ormož
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.03.2021   14:39
VPRAŠANJE
Prosim za objavo koncesionarja za JR, oz. objavite njihovo urno postavko za nadzor in sodelovanje na koordinaciji.

ODGOVOR
Koncesiona za javno razsvetljavo je Opsen d.o.o., Ljutomerska cesta 30, 2270 Ormož.Datum objave: 18.03.2021   13:49
VPRAŠANJE
V postavki MOST ... "Izdelava, montaža in pritrditev jeklene konstrukcije (S235 J2 EXC2) iz vročecinkanih elementov .... 340,61 t" gre verjetno za pomoto pri navedbi EM = t. Prosimo za popravek oz navedbo pravilne enote mere.

ODGOVOR
Pravilna enota je kg, naročnik je objavil korigiran popis del.Datum objave: 18.03.2021   14:00
VPRAŠANJE
V interesu enakopravne obravnave ponudnikov vas tudi mi vas pozivamo, da objavite enotne cene koncesionarjev, upravljavcev oz. tistih gosp. subjektov, katerih storitev ne more izvesti nihče drug, ki jih moramo v ponudbi upoštevati vsi ponudniki. Tako se boste izognili morebitnim manipulacijam in omogočili, da bomo vsi ponudniki pravočasno pridobili predmetne cene.

ODGOVOR
Enotne cene koncesionarja si lahko pridobite od koncesionarja za državne ceste, ki je za naše območje CP Ptuj d.d., Naročnik ne bo spreminjal postavke.Datum objave: 18.03.2021   14:00
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite podrobnejše informacije oziroma "kot npr. Tip, Proizvajalec" avtobusne nadstrešnice.
Hvala

ODGOVOR
Nadstrešnica je iz nerjaveče konstrukcije, steklenih stranic in plastične/pleksi strehe, vključno z klopjo in košem za smeti. Kot naprimer dobavitelja Lucidus d.o.o. iz Murske Sobote. Naročnik je objavil tudi sliko nadstrešnice.