Dosje javnega naročila 001243/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Preureditev (obnova) kantine (trgovine) v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 127.805,21 EUR

JN001243/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2021
JN001243/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2021
JN001243/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2021
JN001243/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.04.2021
JN001243/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2021
JN001243/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2021
JN001243/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.11.2021
JN001243/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001243/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Beethovnova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Babič
gp.ursiks@gov.si
+386 13005670
+386 13005620

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389987/RD_za_preureditev_kantine_(trgovine)_v_ZPKZ_Dob.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389987/espd/Narocnik_ESPD_(46).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24769
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preureditev (obnova) kantine (trgovine) v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216113
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbena dela za postavitev nove kantine (trgovine), dobava nove trgovine (montažna hiša oz. kontejner) in gradbena dela v stari kantini (trgovini) v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbena dela zunaj
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216113
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZPKZ Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela za postavitev nove montažne kantine (trgovine).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.04.2021
Konec: 20.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so določena v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kontejner z opremo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZPKZ Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža kontejnerjev in opreme po specifikacijah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.04.2021
Konec: 20.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so določena v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: gradbena dela v III. Oddelku
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216113
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZPKZ Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela v prostorih stare kantine (trgovine) po izpraznitvi in selitvi v nove prostore (kontejner).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2021
Konec: 15.11.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so določena v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2021   10:30
Kraj: Elektronsko odpiranje na: https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.03.2021   10:00

Dodatne informacije:
Obvezen ogled. Kontaktna oseba za ogled, s katero se dogovorite tudi za termin ogleda, je določena v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2021   16:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima me točna dimenzija nadstreška pred kontejnerji?
Je širina le-tega 2435mm kot na risbi, ali 1250mm kot v tehničnem opisu kontejnerjev?

Prosim za pojasnilo. Hvala


ODGOVOR

Iz priložene skice je razvidno, da se na kontejnerju last investitorja vgradi nadstrešek 1000/2435 mm nad vhodom za zaposlene in oknom.
Nadstrešek s podporami je pa dim. kot kontejner 9125/2435 mm.