Dosje javnega naročila 001248/2021
Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Storitve: Prevzem in predelava biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (20 01 08)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 157.680,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001248/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2021
JN001248/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2021
JN001248/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.04.2021
JN001248/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.04.2021
JN001248/2021-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.07.2021
JN001248/2021-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.10.2021
JN001248/2021-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001248/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Kristina Mejač
kristina.mejac@jeko.si
+386 45810416
+386 45810420

Internetni naslovi
http://www.jeko-in.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jeko.si/o-podjetju
ESPD: https://www.jeko.si/o-podjetju
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24837
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem in predelava biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (20 01 08)
Referenčna številka dokumenta: V/13-ŽŠ-017/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem in predelava biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (20 01 08)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zgornja Gorenjska
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in predelava biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (20 01 08)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.03.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.03.2021   09:30
Kraj: elektronsko odpiranje ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.03.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2021