Dosje javnega naročila 001291/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Storitve: Ocena podnebnih sprememb za Slovenijo do konca 21. stoletja Priprava bazičnih podatkov in poročila
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 79.038,02 EUR

JN001291/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.03.2021
JN001291/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.04.2021
JN001291/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.05.2021
JN001291/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2021
JN001291/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2021
JN001291/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2021
JN001291/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001291/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Mateja Lamot
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/390007/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/390007/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24869
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ocena podnebnih sprememb za Slovenijo do konca 21. stoletja Priprava bazičnih podatkov in poročila
Referenčna številka dokumenta: 43013-5/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ocena podnebnih sprememb za Slovenijo do konca 21. stoletja Priprava bazičnih podatkov in poročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Evidenca meteorološkega arhivskega gradiva
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sistematičen popis in posodobitev evidence meteorološkega arhivskega gradiva v obdobju 18502020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje metapodatkov meteoroloških postaj
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zbiranje in urejanje metapodatkov meteoroloških postaj v obdobju 18502020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Urejanje metapodatkov v metapodatkovnih tabelah ter opis postopkov vnosa podatkov
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vnos metapodatkov o merjenih spremenljivkah in opazovalcih na posameznih postajah v obdobju 18502020, ki bodo pridobljeni v SKLOPU 2 tega javnega naročila, ter priprava natančnih navodil za vnos meteoroloških podatkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zasnova sinteznega poročila
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zasnova drugega dela sinteznega poročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Analiza zračne vlažnosti in vetrnih sunkov v spremenjenem podnebju
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ocena sprememb zračne vlažnosti in ocena sprememb vetrnih sunkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Izračun kazalnikov suše v spremenjenem podnebju v 1 km skali
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izračun spremembe sušnih kazalcev SPI-1, SPI-3, SPI-6, SPEI-1, SPEI-3, SPEI-6 in EDDI-1 v spremenjenem podnebju za dva scenarija izpustov toplogrednih plinov RCP 4.5 in RCP 8.5 za tri obdobja (2011-2040, 2041-2070 in 2071-2100) v 1 km prostorski skali in v premičnem časovnem oknu, ki bo na letni ravni omogočilo natančno detekcijo začetka in konca suše. Izvajalec mora pripraviti izračun trendov kmetijske suše (maksimalne letne vrednosti in drugi statistični momenti sušnih kazalcev) v 1 km prostorski ločljivosti in z uporabo drsečega časovnega okna.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja podatkov o fenološkem razvoju rastlin v spremenjenem podnebju
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ocena sprememb v fenološkem razvoju v spremenjenem podnebju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 17
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Vrednotenje vpliva podnebnih sprememb na ekstremne vremenske dogodke in ocena spremembe jakosti in pogostosti neurij v spremenjenem podnebju
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vrednotenje vpliva podnebnih sprememb na različne ekstremne vremenske dogodke z znano metodologijo, ki jo uporablja naročnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Analiza suše podzemne vode v Sloveniji v spremenjenem podnebju
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila ustrezen popis preteklih suš podzemnih voda v Sloveniji, ki jih povzroča spremenjeno podnebje, definiranje regionalnih razsežnosti suš ter ovrednotenje preteklih vplivov suš. Za izdelavo načrta strategije prilagajanja na podnebne spremembe se je treba opredeliti do najbolj ranljivih območij za sušo ter predvideti njihov prihodnji razvoj v spremenjenem podnebju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2021   12:15
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.03.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2021   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 8.2.2. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe je za vse sklope naloge navedeno, da je kot dokazilo treba priložiti obojestransko podpisano dokazilo o sodelovanju, vendar iz navodil ni jasno, za kakšno dokazilo gre (sodelovanje med kom je mišljeno). Prosimo za pojasnilo.
Najlepša hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

gospodarski subjekt mora za izvedbo javnega naročila za posamezen sklop zagotoviti osebo, s katero ima sklenjeno delovno ali pogodbeno razmerje, ki bo na razpolago ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti. Kot dokazilo za navedeno sodelovanje med gospodarskim subjektom in osebo je lahko predloženo npr. pogodba, pisni dogovor, potrdilo delodajalca. Iz dokazila morajo biti razvidni podatki osebe in delodajalca, številka in čas trajanja delovnega oziroma pogodbenega razmerja. Dokazilo mora biti obojestransko podpisano.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.03.2021   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi s sklopom 9:
Ali je potrebno zabeležiti vse pretekle sušne dogodke (SGI<0) in kako podrobno analizirati vpliv na različne sektorje?
Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR
Spoštovani,

indeksi suše so že izračunani in bodo podlaga za izvedbo nalog v okviru predmetnega javnega naročila. V okviru Naloge 1 iz sklopa 9 bo treba narediti evidenco - popis vseh suš na razpoložljivih SGI podatkih. Evidenca mora biti izvedena med drugim tudi glede na trajanje in intenziteto suše. Intenziteta suše bo temeljila na mejnih vrednostih SGI: -1, -1.5, -2, -2.5.

Popis vplivov na različne sektorje mora biti izveden v tej meri, da bo predstavljal osnovo za vpis v podatkovno zbirko EDII (European Drought Impact Inventory).

Lepo pozdravljeni.