Dosje javnega naročila 001284/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: IZDELAVA DGD, PZI IN PID DOKUMENTACIJE ZA OBJEKT BIVŠI ZVD
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 130.573,18 EUR

JN001284/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.03.2021
JN001284/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2021
JN001284/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.09.2021
JN001284/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001284/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Jurca
barbara.jurca@kclj.si
+386 15222972
+386 15222764

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/390037/RD__IZDELAVA_PROJEKTOV_ZA_PRENOVO__OBJEKTA_ZVD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24885
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA DGD, PZI IN PID DOKUMENTACIJE ZA OBJEKT BIVŠI ZVD
Referenčna številka dokumenta: 845080105-028-21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZDELAVA DGD, PZI IN PID DOKUMENTACIJE ZA OBJEKT BIVŠI ZVD
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELAVA DGD, PZI IN PID DOKUMENTACIJE ZA OBJEKT BIVŠI ZVD
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V SKLADU Z RD


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.03.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.03.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.03.2021   13:43
VPRAŠANJA:

Spoštovani,
pri preučitvi gradiva smo naleteli na več nejasnosti.

1. Projektne zahteve so zelo skope, zato je pomembno, ali s podatki o predmetu razpisa že razpolagajo nekateri potencialni ponudniki. Iz nekaterih zahtev bi se že lahko tako razumelo (ASHRAE?).
Naprošamo za objavo, kateri zunanji sodelavci so sodelovali pri sestavi tehničnih izhodišč. Poziv velja samo v primeru, v kolikor lahko ti sodelavci nastopajo kot ponudnik za razpisana dela.
2. Obrazec v xls formatu, ki bi naj vključeval ponudbeno vrednost, je v celoti nerazumljiv in neprilagojen predmetu ponudbe: storitev. Obsega tudi izdelavo IZP, ki sicer v pogodbi ni nikjer navedena (je pa omenjena v Strokovnih zahtevah).
Tabela podaja pa delitvenega ključa za IZP, DGD, PZI, proj. nadzor, PID.
Pozivamo za objavo razumljivega obrazca.
3. Pogodba, 6. člen, način plačila:
Podano je, da lahko ponudnik izstavi prvi račun šele po zaključku PZI dokumentacije. Pozivamo za način plačila, ki ne bo v škodo prevzemniku del (ločitev IZP?, DGD in PZI), saj je sicer stroške poznega plačila (kreditiranje za plače) prevzemnik primoran vključiti v svojo ponudbo (DRAŽJA storitev).
4. Pogodba, 8. člen, recenzija:
Člen vsebuje nezakonito zahtevo, saj podaja določilo vezano na povsem subjektivno in samovoljno oceno naročnika, ki prevzemnika del postavlja v nemogoč podrejen položaj, ki se mu ne more upreti z nobenim argumentom.
"V kolikor bo naročnik ocenil za primerno, bo za v recenziji (revidiranju) ugotovljene napake in pomanjkljivosti obračunal kazen v višini do 5% pogodbene vrednosti."
To praktično pomeni, da bomo ponudniki primorani DVIGNITI vrednost ponujenih del za 5%, posledično bo to za naročnika dražje.
Predlagamo, da naročnik raje opredeli razumen rok za odpravo eventualnih pomanjkljivosti in obračun kazni samo v primeru, da upravičene pripombe ne bi bile odpravljene.

5. Pogodba, 8. člen, recenzija:
Pogodba torej predvideva recenzijo.
Ali bo naročnik zagotovil sodelovanje recenzenta v teku projektiranja? Če ne, potemtakem recenzent kasneje ne bo smel vplivati na izdelane rešitve, v kolikor ne bo šlo za napake. Zgolj osebne subjektivne ocene in mnenja lahko pomenijo spremembo projektne zahteve in dodatno delo.
Ali bo naročnik torej zagotovil sodelovanje recenzenta že v času pričetka izdelave DGD in PZI dokumentacije?
6. Pogodba, 11. člen, zamude:
Podan 1 % za vsak dan zamude je neobičajno visok. Običajno je v rangu 0.2 - 0.5 %. Previsok % ne služi namenu, saj se prehitro doseže maksimalna kazen in ponudnik nima interesa hitreje izdelati dokumentacijo, če je že dosegel pogodbeno kazen. Predlagamo nižji in običajen dnevni % (0.2%).
7. Strokovne zahteve, 5. točka:
Podan je stavek: "V sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati tudi drugo projektno oziroma tehnično dokumentacijo, če se izkaže, da je le-ta potrebna za kvaliteten končni izdelek (kot npr. posnetek stanja prostorov, tehnološki načrt, itd.)."
Razpis mora podajati jasna stališča in nedvoumne zahteve. Navedba "po potrebi" je nejasna in ponudnik ne more opredeliti ponudbe. Prav to lahko tudi pomeni, da nekaj "po potrebi" predstavlja dodatno delo, ki ni sestavni del pogodbe, torej pomeni dodatek k pogodbi.
Pozivamo za jasno specifikacijo projektnih zahtev in pričakovanj.

8. Strokovne zahteve, 6.4. točka:
Podana je zahteva za upoštevanje ASHRAE. Gre za ameriški standard. Zakaj takšna zahteva v Evropi in Sloveniji? Pričakujemo utemeljeno strokovno obrazložitev.

9. Strokovne zahteve, 6.4. točka:
Podano je: "Kot izhodišče za koncept požarne varnosti se upošteva že obstoječi, ki je predviden za pritličje".
Koncept požarne varnosti ponudnikom ni poznan.
- Ali torej naročnik zagotovi Študijo (načrt) požarne varnosti?
- Pozivamo za objavo zahtev, ki vplivajo na obseg in vrednost ponujenih del.

10. Strokovne zahteve NE VSEBUJEJO projektne naloge in zahtev, ki bi bile ustrezna osnova za pripravo ponudbe.
Omenja se samo "celotna prenova". Kaj je "celotna prenova"? Gre za prenovo prostorov ali kaj več? Kaj bi bilo "več"?
Katera dela na obrtniških vsebinah? Katera na instalacijah? Sploh so važne zahteve v povezavi s prezračevanjem in klimatizacijo. Kaj je z vsebinami in vrstami instalacij?
Posegi v streho in mansardo? Posegi v stavbni ovoj? Posegi zunaj stavbe?
Predvidevamo, da ne gre za potresno in statično sanacijo objekta.
Pozivamo torej za objavo projektne naloge in projektnih zahtev (za tehnologijo, gradbena obrtniška dela, električne in strojne inštalacije).


11. Zelo nejasna je navedba v Strokovnih zahtevah, točka 6: "Ostale etaže in energetska sanacija so del Celotne prenove objekta Bivši ZVD."
Ali je tudi energetska sanacija predmet razpisa? Če da, je izjemno pomembna Projektna naloga za celovito prenovo. Energetski nivo, kje, kaj, v kaj se posega, tlaki, streha, fasade, stavbi ovoj, toplotne črpalke ...?
Pozivamo za obrazložitev in specifikacijo tehničnih zahtev!

12. Če prav razumemo, je predmet razpisa tudi splošna pohištvena in tehnološka medicinska oprema. Pozivamo za specifikacijo zahtev tehnoloških zahtev po etažah in prostorih (npr. 3. nadstropje niti ni prikazano).
13. Ali bodo izbranemu ponudniku na razpolago tlorisi in prerezi, fasade, streha obstoječega stanja v ustrezni obliki primerni za nadaljnje delo?
14. Če podatkov ne bo, pozivamo za jasno opredelitev vsebin, ki so vezane na potrebne izdelave posnetkov (kaj in kje je treba posneti)!

15. Predmet razpisa je prenova .. (sicer česa: prostorov, stavbe ..)?
Sočasno pa je navedena umestitev dvigala predvidoma znotraj objekta. Kaj pomeni "predvidoma"?
Omenja se še "umestitev povezovalnega dela med objektoma ZVD in DTS. A je potemtakem dozidava tudi predmet razpisa?
Dozidava pomeni bistveno širši obseg, ki terja jasno specifikacijo zahtev (izdelava IZP, načrt geodezije, načrte geotehnike .., katere etažnosti, opis zahtevane dozidave ...).
Pozivamo za jasno specifikacijo zahtev.

16. V povezavi s predhodnim vprašanje:
Če je predvidena dozidava, pozivamo za objavo zahtev in opisov posegov v obstoječe objekte, ki bodo tangirani (DTS. HPV).

17. Kaj pa posegi v kletni etaži? Nikjer ni nič opredeljeno, kakšni so pričakovani posegi v kleti? Gre lahko za izjemno velike posege, sploh če gre za morebitne ukrepe za morebitno sanacijo pred vplivi vlage ipd., kjer so lahko potrebne še preiskave. Pozivamo za jasno opredelitev in specifikacijo zahtev.

18. Z ozirom na obseg posegov predlagamo, da se rok za izdelavo PZI dokumentacije (ki obsega tudi načrt medicinske opreme) podaljša za najmanj 45 dni.


19. Z ozirom na obseg vprašanj in nejasnosti pozivamo za podaljšanje roka za ponudbo za vsaj 15 dni.

20. Spoštovani,
v zvezi s pogojem za referenco ponudnika razumemo pravilno, da je ustrezna referenca za zadnjih 10 let, projekt PZI , za stavbo s klasifikacijo CC-Si 12, v velikosti 1.000m2?

21. Prosimo vas za investicijsko vrednost del in koliko sredstev imate predvidenih za navedena dela!

22. Spostovani, koliko je ocenjena vrednost in koliko so zagotovljena sredstva narocnika?
Hvala in lep pozdrav.

23. Spoštovani, kaj je mišljeno kot načrt tehnološke opreme? Medicinska oprema in medicinski aparati in pohištvena oprema (tipska in po naročilu)?

24. Zanima nas:
24.1. ali so za potrebe umestitve novega programa v obstoječi objekt predvideni večji gradbeni posegi ali se umešča novi program v obstoječe prostore? Oziroma ali je mogoče dobiti načrte obstoječega stanja za tovrstno preveritev?
24.2. v katero leto datira obstoječi objekt?
24.3. je predvidena tudi statična sanacija obstoječega objekta?

25. V razpisu je podana zahteva za tehnologa, ki ni razumljiva in je v nasprotju z veljavno gradbeno zakonodajo.
"je projektant (ime in priimek) , tehnolog za zdravstvene objekte, v zadnjih 10 letih pred potekom roka za oddajo ponudbe izdelal projektno dokumentacijo vrste DGD in PZI ali samo PZI za objekt razvrščen v klasifikaciji objektov CC-SI v skupino 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) za zahtevne objekte."

25.1. Projektant je pravna oseba, torej ni možno vstaviti imena in priimka.

25.2. Katero dokumentacijo je moral izdelati tehnolog za zdravstvene objekte? Verjetno ne načrt tehnologije kuhinje. A se bo priznala in upoštevala izdelava načrta opreme (splošne, medicinske)?

25.3. Kakšne so zahteve za tehnologa? A mora biti pooblaščen inženir ali pooblaščen arhitekt? Naprošamo torej za razumljivo specifikacijo usklajeno z zakonodajo.

25.4. Ker gre za bistven element javnega razpisa, podane zahteve pri kadru pa niso pravilne, potrebujemo ponudniki čas za uskladitev z novimi razpisnimi izhodišči.
Zato pozivamo za definiranje novega roka za vprašanja (ki se lahko porajajo ob nejasnih pojasnilih) in podaljšanje roka za ponudbe.

26. Prosimo za pojasnilo, če pravilno razumemo, da naročnik razpisuje naročilo projektne dokumentacije, nadzor in PID kot naročilo male vrednosti do zneska 40.000, kot to dopušča zakonodaja?

ODGOVORI:
1. Ni zunanjih sodelavcev.
2. Omenjeni tekst »IZP« je odveč in se ga izbriše iz celice B4 in A2.
3. Način plačila je tak kot je opisan v 6. členu vzorca pogodbe.
4. Namen je, da se projektant zaveže k odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi nadzor.
5. Recenzenta v teku projektiranja ne bo. Investitor bo imel nadzor, ki bo preveril pripravljene rešitve. Nadzor bo podal svoje ugotovitve. Od projektanta se pričakuje, da v primernem roku popravi dokumentacijo in upošteva morebitne pomanjkljivosti ugotovljene s strani nadzora.
6. Vzorec pogodbe se spremeni, tako da v 11. členu upošteva kazen v višini 0,5 % ( nič celih pet) od pogodbene cene za vsak dan zamude.
7. Potrebno je izpolniti Obseg del naveden v Strokovnih zahtevah točka 6.1. Projekt mora vsebovati vse sestavine skladno s pravilnikom.
8. Omenjeni so zaradi višje kvalitete projektne dokumentacije.
9. Izdelana je zasnova požarne varnosti za že izvedeno pritličje objekta in bo posredovana izbranemu ponudniku.
10. Glej Strokovne zahteve točko 6.1 ter Prilogo 1, 2, 3 in 4.
11. Da, glej Strokovne zahteve točko 6.1. Prenova vključuje tlake.
12. Da. Trenutno je specificiran medicinski program kot nezahteven. 3. nadstropje je naloga izdelovalca, da pripravi razporeditev notranjih prostorov. Podloge bodo podane izbranemu ponudniku.
13. Izbranemu ponudniku bodo podani tlorisi vseh etaž in dva prereza v dwg formatu.
14. Glej predhodni odgovor.
15. Glej Strokovne zahteve točka 6.1.
Za postavitev dvigala obstaja rešitev, da se postavi znotraj objekta. Investitor je odprt tudi za morebitno kako drugo rešitev, ki jo bo predlagal ponudnik-projektant.
V Prilogi 1 so predstavljene umestitve povezovalnih delov med objektoma ZVD in DTS. Te dozidave so del naloge.
16. Dozidava je prikazana v Prilogi 1 kot Povezovalni del. Povezovalni del bo služil kot prehodne poti med DTS in objektom Bivši ZVD. Potrebne podloge bod predane izbranemu ponudniku.
17. Prostori so pripravljeni za gradbena notranja gradbena dela.
18. V planu ni podaljšanja roka.
19. V planu ni podaljšanja roka.
20. Da
21. Naročnik predmetnih podatkov ne bo objavil, ker ZJN-3 tega ne zahteva od naročnika.
22. Naročnik predmetnih podatkov ne bo objavil, ker ZJN-3 tega ne zahteva od naročnika
23. Tehnološki načrt: opisuje korake nekega dela - dejavnosti v prostoru.

24.1. Ni večjih posegov. Umešča se v obstoječe prostore.
24.2. Podatki so objavljeni na portalu eprostor.
24.3. Statična sanacija ni predvidena.
25. Gre za tehnologa za zdravstvene objekte, ki je sodeloval pri omenjenih projektnih dokumentacijah.
25.1. Obrazci so primerno pripravljeni.
25.2. Gre za tehnologa za zdravstvene objekte, ki je sodeloval pri omenjenih projektnih dokumentacijah.
25.3. Tehnolog za zdravstvene objekte poda le iskano referenco kjer je sodeloval pri izdelavi omenjene projektne dokumentacije kjer so bile upoštevane prostorske tehnične smernice za zdravstvene objekte.
25.4. Ni predvideno podaljšanje. Sledite informacijam na portalu.

26. Trenutno veljavna mejna vrednost za izvedbo postopka naročila male vrednosti, kakor je slednji opredeljen v 47. členu ZJN-3, je od 40.000,00 do 214.000,00 EUR brez DDV.