Dosje javnega naročila 001286/2021
Naročnik: OBČINA RIBNICA NA POHORJU, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju
Gradnje: »Ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot občine Ribnica na Pohorju«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 43.820,66 EUR

JN001286/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.03.2021
JN001286/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2021
JN001286/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.04.2021
JN001286/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001286/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RIBNICA NA POHORJU
Ribnica na Pohorju 1
2364
SI
Ribnica na Pohorju
Slovenija
Rok Držečnik
rok.drzecnik@ribnicanapohorju.si
+386 28880557
+386 28880558

Internetni naslovi
http://www.ribnicanapohorju.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ribnicanapohorju.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24886
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot občine Ribnica na Pohorju«
Referenčna številka dokumenta: 430-4/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
»Ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot občine Ribnica na Pohorju«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Avtobusno obračališče
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ribnica na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja in ureditev avtobusnega obračališča
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 06.03.2021
Konec: 20.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sofinancirano s strani EKSRP.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova kapelic križevega pota
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ribnica na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova kapelic križevega pota
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 06.03.2021
Konec: 20.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sofinancirano s strani EKSRP.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.03.2021   10:05
Kraj: Odpiranje poteka avtomatično preko informacijskega sistema e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.03.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.03.2021