Dosje javnega naročila 006251/2020
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov hitre ceste Razdrto-Ajdovščina in Vogrsko-Vrtojba: Sklop 1, Sklop 2
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 550.112,91 EUR

JN006251/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.10.2020
JN006251/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.11.2020
JN006251/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2020
JN006251/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2020
JN006251/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.03.2021
JN006251/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2021
JN006251/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006251/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 048-121320

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov hitre ceste Razdrto-Ajdovščina in Vogrsko-Vrtojba: Sklop 1, Sklop 2
Referenčna številka dokumenta: 000176/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov hitre ceste: Sklop 1 - H4/0374 in 0774 Razdrto - Vipava, 0375 in 0775 Vipava - Ajdovščina in na 0451 priključku Vipava; Sklop 2 - H4/0379 in 0779 Vogrsko - Šempeter, 0380 in 0780 Šempeter - Vrtojba, 0445 priključku Šempeter pri Gorici in na 1467 kamionski cesti Vrtojba
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 450.912,22 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov HC H4/0374 in 0774 Razdrto-Vipava, 0375 in 0775 Vipava-Ajdovščina in na 0451 priključku Vipava
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelavo PZI projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov hitre ceste H4/0374 in 0774 Razdrto-Vipava, 0375 in 0775 Vipava-Ajdovščina in na 0451 priključku Vipava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatne reference pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva - za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij (cestni del)15
Zaposlitev ključnih strokovnjakov pri ponudniku5

Cena – Ponder:
80
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI za obnovo voziščne konstr. in objektov na delih odsekov HC H4/0379 in 0779 Vogrsko-Šempeter, 0380 in 0780 Šempeter-Vrtojba, 0445 priključku Šempeter pri G. in na 1467 kamionski c. Vrtojba
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov hitre ceste H4/0379 in 0779 Vogrsko-Šempeter, 0380 in 0780 Šempeter-Vrtojba, 0445 priključku Šempeter pri Gorici in na 1467 kamionski cesti Vrtojba
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatne reference pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva - za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij (cestni del)15
Zaposlitev ključnih strokovnjakov pri ponudniku5

Cena – Ponder:
80
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006251/2020-B01
Številka obvestila v UL: 2020/S 198-480333
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 07.10.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000176/2020
Številka sklopa: 1
Naslov: Izdelava PZI za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov HC H4/0374 in 0774 Razdrto-Vipava, 0375 in 0775 Vipava-Ajdovščina in na 0451 priključku Vipava

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.02.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Kidričeva ulica 9A
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 275.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 273.713,22 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 81.130,20 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Izdelava elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije; Načrt zaščite in prestavitve kabelske kanalizacije in sistema KVS; Načrt cestne razsvetljave (CR), napajalnih NN EE vodov in ostalih komunalnih vodov in naprav; Elaborat določitve optimalnega izvedbenega roka; Elaborat zapore ceste; Izdelava poročila o stanju voziščne konstrukcije za potrebe dimenzioniranja; ...

Sklop 2

Številka naročila: 000176/2020
Številka sklopa: 2
Naslov: Izdelava PZI za obnovo voziščne konstr. in objektov na delih odsekov HC H4/0379 in 0779 Vogrsko-Šempeter, 0380 in 0780 Šempeter-Vrtojba, 0445 priključku Šempeter pri G. in na 1467 kamionski c. Vrtojba

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.02.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring d.o.o.
Rejčeva ulica 3
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 178.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 177.199,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 42.550,00 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Izdelava poročila o stanju voziščne konstrukcije za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije sklop 2; Izdelava elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije; Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča in varnostni načrt; Geodetski načrt; Načrt s področja elektrotehnike


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.03.2021