Dosje javnega naročila 001310/2021
Naročnik: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica
Gradnje: NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA REKONSTRUKCIJO KOSTANJEVEGA PARKA SODRAŽICA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 110.323,74 EUR

JN001310/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.03.2021
JN001310/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.04.2021
JN001310/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.05.2021
JN001310/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2021
JN001310/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.11.2021
JN001310/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.11.2021
JN001310/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001310/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SODRAŽICA
Trg 25. maja 3
1317
SI
Sodražica
Slovenija
Blaž Kovačič
blaz.kovacic@sodrazica.si
+386 18366051
+386 18371004

Internetni naslovi
http://www.sodrazica.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si/
ESPD: http://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA REKONSTRUKCIJO KOSTANJEVEGA PARKA SODRAŽICA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema rekonstrukcijo Kostanjevega parka Sodražica

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »Popisi del«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Sodražica
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema rekonstrukcijo Kostanjevega parka Sodražica

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »Popisi del«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji opredeljenimi z razpisno dokumentacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je delno sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za Tehnično opremo in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za Gradbeno obrtniška dela z opremo.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.03.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.03.2021   13:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«. Rok odpiranja ponudb je določen v informacijskem sistemu »S-Procurement«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.03.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.03.2021   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik je podal zahtevo, kot referenčni pogoj ( točka 8 in 9): "Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno zaključil...................
Naročnika prosimo, da omeli referenčni pogoj oziroma podaljša obdobje iz pet let, na deset let.
Hvala
Lep pozdrav!ODGOVOR

Naročnik bo kot ustrezne štel reference za obdobje zadnjih 10 let pred rokom za oddajo ponudb.


Datum objave: 19.03.2021   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika prosimo za objavo detajla za pos.14 (razna obrtniška dela) in objavo slik oziroma detajla za pos. 05/, 06/ 07/ prav tako pri sklopu RAZNA OBRTNIŠKA DELA.

Hvala

lpODGOVOR
pos.14 (razna obrtniška dela) ne obstaja, prosimo preverite sklic.Datum objave: 19.03.2021   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za navedbo tipov igral oziroma vsaj proizvajalcev!

lep pozdrav

ODGOVOR

Razna obrtniška dela:Pos. 02 IgralaIG1 tobogan s stopnicami kot na primer:

Proizvajalec Urbana igrala, Tobogan Bob, koda TTT-LM008

http://www.urbana-igrala.si/izdelek/tobogan-bob-1125IG2 igralo na vzmet: motor....kot na primer

Proizvajalec Urbana igrala, Igralo na vzmet Kolo CLK-201, koda COZ-CLK-201

http://www.urbana-igrala.si/izdelek/igralo-na-vzmeti-kolo-clk-201-5119IG3 igralo na vzmet: petelinček ....kot na primer

Proizvajalec, Urbana igrala, Igralo na vzmet Petelinček, koda JF3PR09

http://www.urbana-igrala.si/izdelek/igralo-na-vzmeti-petelincek-2799Datum objave: 19.03.2021   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za navedbo tipov in proizvajalcev urbane opreme (klopce, koši, table, pitnik)

Lep pozdrav

ODGOVOR


Pos. 05 Parkovne klopi kot na primer

Proizvajalec Kremen, klop quadro 420, beton rečni prodec, tropski les

https://kremen-mb.si/urbana-oprema/klopi/klop-quadroPos. 06 Smetnjaki kot na primer

Proizvajalec Kremen, Koš urbano inox 75, beton rečni prodec, inox pokrov

https://kremen-mb.si/urbana-oprema/kosi-za-odpadke/kos-urbano-inox-75Pos. 07 Info table kot na primer

Proizvajalec Eko lux, informativna tabla Unitab, velikost table 200/150, velikost okvirja 200/210 cm

http://www.ekolux.si/informativna-tabla-unitabPos. 08 Pitnik za vodo kot na primer

Proizvajalec Pučko, Pitnik Y, brušen teraco, inox pipa in korito

https://pucko.si/prodajni-program/pitniki-3/