Dosje javnega naročila 001317/2021
Naročnik: ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava in dobava svečanih oblačil
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 141.520,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001317/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.03.2021
JN001317/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2021
JN001317/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.06.2021
JN001317/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001317/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
Med hmeljniki 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Jana Nahtigal
jana.nahtigal@jhl.si
+386 14740856
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jhl.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jhl.si/javna-narocila
ESPD: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
pogrebna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava in dobava svečanih oblačil
Referenčna številka dokumenta: ŽALE-9/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98393000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava in dobava svečanih oblačil za obdobje 36 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98393000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽALE-9/21
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.03.2021   10:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.03.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.03.2021   14:01
VPRAŠANJE
Pri pregledu Razpisne dokumentacije in Tehničnih specifikacij za javno naročilo Izdelava in dobava svečanih oblačil smo našli nekaj nasprotujočih si zahtev.
Navajamo jih v nadaljevanju:
1)
V RAZPISNI DOKUMENTACIJI je na strani 8 v točki 2.3 Vzorčni modeli navedeno, da mora izbrani ponudnik izdelati vzorčne modele v roku 15 dni od podpisa okvirnega sporazuma.
V TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH je na strani 5 v točki 1. Vzorčni modeli navedeno, da mora ponudnik izdelati vzorčne modele v roku 7 dni od podpisa okvirnega sporazuma.
Prosimo za pojasnilo, kateri rok za predložitev vzorčnih modelov drži.

2)
V RAZPISNI DOKUMENTACIJI je na strani 8 v točki 2.4 Vzorci tkanin navedeno, da bodo ponudniki v fazi preveritve ponudb, na poziv naročnika, v roku treh (3) delovnih dni dolžni naročniku dostaviti tkanine iz katerih bodo izdelana službena oblačila, v skladu s tehnično specifikacijo.
V TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH pa je v točki 2. PRAVICO DO TESTIRANJA navedeno, da mora ponudnik ob predaji vzorčnih modelov predložiti 1 t/m uporabljene tkanine za namene testiranja.
Naročnik si tudi v fazi pregledovanja ponudb pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva 1 t/m tkanine za posamezno oblačilo za namene testiranja in preveritve ponudbe.
Prosimo za dodatno pojasnil oziroma potrditev razumevanja: obstaja možnost, da mora bo moral ponudnik predložiti po 1t/m tkanine 2X in sicer prvič v fazi preverjanja ponudbe in drugič ob predložitvi vzorcev.

3)
V RAZPISNI DOKUMENTACIJI je na strani 8 navedeno, da bo moral izbrani ponudnik pričeti z izvedbo meritev v roku 10 dni od dneva izdaje pisnega naročila za izvedbo meritev.
V TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH je navedeno, da mora izbrani ponudnik pričeti z izvedbo meritev najkasneje v roku 30 delovnih dni od dneva izdaje pisnega naročila za izvedbo meritev.
Prosimo za pojasnilo, kateri rok za pričetek izvedbe meritev po izdaji pisnega naročila drži.ODGOVORI:

1) Izbrani ponudnik bo moral izdelati vzorčne modele v roku 15 dni od podpisa okvirnega sporazuma.
2) Da.
3) Izbrani ponudnik bo moral pričeti z izvedbo meritev v roku 10 dni od dneva izdaje pisnega naročila za izvedbo meritev.

Datum objave: 16.03.2021   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1.
V Razpisni dokumentaciji (RD in Tehnične specifikacije) je zahtevano, da ponudnik izdela vzorce vseh zahtevanih oblačil.
Za velikosti moških in ženskih suknjičev, hlač, in telovnikov je določena velikost; nismo pa zasledili velikosti za srajce in bluze (DR in KR).
Lepo prosimo še za velikosti vzorcev za srajce in bluze.

2.
Prav tako smo zasledili, da je za potrebe odvzemanja mer potrebno izdelati merilni set za vsa zahtevana oblačila.
Jasno je, da je potrebno izdelati merilni set za ženske bluze dolg in kratek rokav, saj bluze v nadlahti, glede na kroj, ne smejo biti niti preozke niti preširoke.

Pri moških srajcah pa se takšen problem ne pojavlja.
Vprašanje: Ali se merilni set za moške srajce lahko izdela le za srajce z dolgimi rokavi?

Prav tako se nam pojavlja vprašanje pri oblačilih za pogrebno moštvo.
Tako letna kot zimska oblačila za pogrebno moštvo so izdelana iz tkanine v enaki sestavi. Prejemniki so več ali manj iste osebe.
Vprašanje: Ali se merilni set za oblačila za pogrebno moštvo lahko izdela le ali iz letne tkanine ali iz zimske tkanine (torej en merilni set za oblačila za pogrebno moštvo iz tkanine, ki jo določi naročnik - ali letne ali zimske)?

ODGOVORI:

1. Moške srajce naj bodo v velikosti 50, oziroma 42, ženske bluze pa v velikosti 40.

2. Merilni set je lahko izdelan samo za srajce z dolgimi rokavi. Izvajalec pa se mora z naročnikom dogovoriti o širini in dolžini srajc s kratkimi rokavi.

3. Merilni set za ugotavljanje ustrezne velikosti se lahko izdela iz zimske ali iz letne tkanine. Tkanina pa se od želene v razpisni dokumentaciji ne sme razlikovati.
Datum objave: 16.03.2021   12:21
VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo v kateri velikostni številki se izdelajo vzorci moških srajc - dolg in kratek rokav in v kateri velikosti se izdelajo vzorci ženskih bluz - kratek in dolg rokav.
Hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR:
Moške srajce naj bodo v velikosti 50, oziroma 42, ženske bluze pa v velikosti 40.