Dosje javnega naročila 001334/2021
Naročnik: Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup, montaža in prilagoditev laboratorijske opreme za Laboratorij za elektrokatalizo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 141.459,73 EUR

JN001334/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.03.2021
JN001334/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.03.2021
JN001334/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2021
JN001334/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.05.2021
JN001334/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001334/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Kemijski inštitut
Hajdrihova ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jasmina Štiftar
jasmina.stiftar@ki.si
+386 14760200

Internetni naslovi
https://www.ki.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/390249/Objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/390249/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=311
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup, montaža in prilagoditev laboratorijske opreme za Laboratorij za elektrokatalizo
Referenčna številka dokumenta: JNMV 4/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup, montaža in prilagoditev laboratorijske opreme za Laboratorij za elektrokatalizo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup, montaža in prilagoditev laboratorijske opreme za Laboratorij za elektrokatalizo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 105
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.03.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.03.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.03.2021   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2021   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za načrte obstoječih prostorov in razporeditve laboratorijskega pohištva in digestorijev, hkrati pa tudi za načrte novih prostorov in razporeditve laboratorijskega pohištva.

hvala, lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ogled prostorov je mogoč skladno z razpisno dokumentacijo, v okviru ogleda prostorov boste dobili tudi možnost vpogleda v njihove načrte in razporeditev opreme. Pri čemer poudarjamo, da so posamezni kosi opreme, ki so predmet dobave, natančno specificirani v predračunu.


Datum objave: 12.03.2021   11:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v dokumentaciji je navedeno, da so potrebne reference.
Prosim navedite koliko in v kakšni višini so potrebne reference, ali morajo biti potrjene s strani naročnika - opozarjam, da je na voljo premalo časa za pridobitev potrditev,

hvala, lep dan


ODGOVOR


Pozdravljeni,

razpisna dokumentacija določa: "Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno (kar pomeni pravočasno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) izvedel vsaj tri primerljive posle v vrednosti najmanj 60.000,00 EUR brez DDV za posamezni posel. Za primerljiv posel šteje dobava in montaža laboratorijske opreme, kjer gre v pretežni meri (več kot 70%) za naslednje predmete dobave: digestoriji, medijske celice, pomivalna korita, keramični pulti ali druga primerljiva laboratorijska oprema. "

Ponudnik mora v ponudbi podati navedbo teh referenc (priloga 2). Naročnik pa si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva pridobitev referenčnih potrdil z identično vsebino, ki bodo potrjena s strani naročnika referenčnega posla.