Dosje javnega naročila 001514/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenje objektov MIZŠ: Masarykova 16 in Kotnikova 38, Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 102.077,60 EUR

JN001514/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.03.2021
JN001514/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN001514/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.04.2021
JN001514/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2021
JN001514/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.07.2021
JN001514/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001514/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 052-131208
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=184
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenje objektov MIZŠ: Masarykova 16 in Kotnikova 38, Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: ODČIŠČ-MIZŠ-34/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenje objektov MIZŠ: Masarykova 16 in Kotnikova 38, Ljubljana
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 147.573,77 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ODČIŠČ-MIZŠ-34/2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2021   10:30
Kraj: V aplikaciji e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.03.2021   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 9.1.2. Ekonomski položaj in finančna sposobnost zahtevate da ponudniki priložimo bon s strani Ajpesa oz primerljive inštitucije. Pogoj bonitetne ocene je diskriminatoren do mladih podjetij, ki delujejo eno leto oziroma so sedaj oddajali prvo bilanco, na Ajpesu pa bodo podatke lahko obdelali šele v prvi polovici maja - to pomeni, da bodo bon lahko prvič pridobili šele takrat. Javno naročilo oddajate za 8 mesecev, pri referencah je pogoj da ima ponudnik referenco 6 mesecev, tako da prosim da umaknete pogoj bona oz prilagodite razpis, da se lahko javijo tudi mlajša podjetja. Predlagamo, da podjetja, ki ne morejo pridobiti bona, priložijo bilanco za leto 2020.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Dokumentcija naročila ostane nespremenjena.Datum objave: 29.03.2021   22:17
VPRAŠANJE
Glede na to, da je objavljeno javno naročilo razpisano za obdobje 8 mesecev, predvidevamo, da je prišlo do predčasne prekinitve pogodbe sklenjene z obstoječim izvajalcem Total System d.o.o. za predmetno naročilo, ki se je znašel na listi ponudnikov z negativnimi referencami. Opažamo, da se je pojavila praksa, da ponudniki, ki se znajdejo na negativni listi, preprosto ustanovijo novo podjetje s katerim se prijavljajo na javna naročila. Gre za tipične primere izigravanja pravil javnega naročanja, ko nova podjetja zgolj nadaljujejo z nezakonito prakso poslovanja.
Zanima nas ali boste temeljito preverili izpolnjevanje pogojev pri takšnem podjetje? Predvsem z vidika referenc, saj se po navadi taka podjetja sklicujejo na reference podjetja, ki je na negativni listi.


ODGOVOR
Naročnik bo skrbno preveril izpolnjevanje pogojev skladno z zahtevami iz dokumentacije naročila.Datum objave: 29.03.2021   22:25
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da v fazi oddaje ponudbe ni potrebno predložiti v ponudbo dokazil za čistila in sanitarno higienski material?

ODGOVOR
Ponudnik v svoji ponudbi predloži dokumente, ki so navedeni v točki 11.1 Navodil gospodarskim subjektom.Datum objave: 30.03.2021   13:14
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah je pri opisu sanitarnih prostorov pri obeh lokacijah navedeno, da je število opreme v sanitarijah, modeli podajalcev in poraba sanitarnega materiala v prilogi - zavihek WC+KUHINJE K38 oz. M16. Prosimo za objavo teh podatkov, saj med razpisno dokumentacijo dejansko ni priloge iz katere bi bili razvidni podatki?

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil tabeli z manjkajočimi podatki.Datum objave: 30.03.2021   13:49
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo termina za ogled prostorov, ki so predmet naročila.

ODGOVOR:
Ogled prostorov bo omogočen 13.4. ob 12.00 uri,. Zainteresirani ponudniki se ob dogovorjeni uri zglasijo na Kotnikovi 38. Naročnik bo ustrezno podaljšal tudi rok za vprašanja in oddajo ponudb.
Datum objave: 02.04.2021   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

lahko prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb? Nesmiselno je namreč, da je ogled organiziran 13. 4.ob 12h, oddaja pa je 13. 4. do 10h.

ODGOVOR:
Naročnik je na PJN že oddal še eno podaljšanje rokov, ravno zaradi datuma ogleda. ki ga ni bilo mogoče organizirati prej, in obrazec EU-14 čaka na objavo. Vprašanja bodo mogoča do 15.4., rok za ponudbe pa bo 22.4.Datum objave: 06.04.2021   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V postopku oddaje JN zahtevate S:BON-1, ki na dan oddaje ponudbe ni starejši od 30 dni. Rok za oddajo ste podaljšali - boste upoštevali bonitetno oceno, ki bo izpolnjevala pogoj iz prvotnega JN ali je potrebno naročit (in plačat) novo bonitetno oceno?
Hvala.........

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval S-BON obrazec, ki ne bo starejši od 30 dni, glede na prvotno določen datum oddaje.Datum objave: 09.04.2021   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v točki 9.1.2. Ekonomski položaj in finančna sposobnost določa naslednji ekonomski pogoj:

»Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB7. Ponudnik iz tujine mora imeti bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II.«

Kljub že podanimi predhodnimi opozorili, naročnik še vedno vztraja pri navedenem ekonomskem pogoju, čeprav je le-ta nezakonit. Pogoj je nezakonit iz razloga, ker ni sorazmeren s predmetom javnega naročila. Storitve čiščenja, ki se prvič izvajajo le 8 mesecev in drugič jih naročnik plačuje redno mesečno, v ničemer niso povezane z bonitetno oceno izvajalca. Bonitetna ocena je upravičen pogoj pri tistih javnih naročilih, kjer se pričakuje visoka ekonomska stabilnost izvajalca, to pa predmetni predmet javnega naročila nikakor ne upravičuje. Nadalje se strinjamo s potencialnim ponudnikom, ki je očitno na novo ustaljeno podjetje, da je ta pogoj tudi v nasprotju z načelom enakopravne obravnave.

Torej naročnik s tem pogojem krši več temeljnih načel javnega naročanja, s čimer preprečuje, da bi ponudbo oddali vsi tisti ponudniki, ki imajo reference, so že več let na trgu izvajalcev storitev čiščenja in dobro poslujejo ter bi bili ustrezen izvajalec storitev čiščenja.

V izogib vložitvi zahtevka za revizijo naročnika tudi mi pozivamo, da spremeni ekonomski pogoj, da mora imeti ponudnik na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB7, in sicer naročniku predlagamo, da ta ekonomski pogoj nadomesti z drugim primernejšim ekonomskim pogojem, to je neblokada transakcijskih računov. Neblokada transakcijskih računov ne le, da je primeren ekonomski pogoj, je tudi pri tovrstnih storitvah upravičen pogoj, ki ga praviloma določajo naročniki v postopkih javnega naročanja.«

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pogoje za sodelovanje določi naročnik, pri čemer mora upoštevati temeljna načela javnega naročanja, med drugim načelo enakopravnosti. Zgolj dejstvo, da naročnik z določenim pogojem razlikuje ponudnike, še ne pomeni, da bi bil tak pogoj že sam po sebi (tudi) diskriminatoren. V naravi samega pogoja je namreč, da ponudnike razvršča na tiste, ki ga izpolnjujejo in tiste, ki pogoja ne izpolnjujejo in zato ne morejo uspešno sodelovati v postopku oddaje javnega naročila. Pogoj predstavlja izključujoč element in razlikovanje ponudnikov je nekaj normalnega v postopkih javnega naročanja. Naročnik mora zagotavljati nemoteno izvajanje storitev čiščenja v prostorih, ki so predmet tega javnega naročila, ne glede na časovno trajanje, v času epidemije še toliko bolj. Storitve čiščenja so delovno intenzivna dejavnost in naročnik s tem zmanjša indikator tveganja morebitnih dogodkov neplačil pri izvajalcu, zato želi pridobiti ponudnika, ki bo lahko uspešno izvajal predmet javnega naročila ter da bo redno poravnaval svoje obveznosti.


Datum objave: 15.04.2021   14:07
VPRAŠANJE
V predračunu je pri storitvah rednega čiščenja navedena količina 9 mesecev. Ali je število pravilno?

ODGOVOR
Ponudba se odda po ceni za redno čiščenje na mesec (v predračunu je pač navedena količina 9 mesecev), pogodba pa se bo izvajala tako, kot je zapisano v 32. členu vzorca pogodbe.Datum objave: 15.04.2021   20:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali razumemo pravilno, da je naročnikova zahteva po dnevni prisotnosti čistilk na objektih od 14-21h (torej 7 ur dnevno na osebo), ne pa kot razumejo nekateri, da se lahko čiščenje izvaja med 14-21, ter da dnevna prisotnost ni določena?

Hvala.

ODGOVOR
Tako je, v tem času mora biti zagotovljena prisotnost čistilca.Datum objave: 15.04.2021   20:07
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da se v pisarne, ki se čistijo 2x tedensko, vstopa samo 2x tedensko. Ni mogoče pričakovati, da če je določen režim 2x tedensko, da čistilka vseeno dnevno pobira smeti itd. Čistilka v določene prostore vstopa samo na dneve ko je določeno čiščenje. Sled temu bo potrebno ob pričetku izvajanja storitev neposredno na objektu natančno določiti/pokazati prostore, ki se čistijo dnevno, 2x tedensko ali tedensko.

Lep pozdrav

ODGOVOR
To ne drži. V prostorih tip II se izvaja vsakodnevno čiščenje v skladu z Obsegom storitev in obsega sledeča dela:

Dnevno:
- praznjenje košev za smeti ter odnašanje smeti v zabojnik,
- nameščanje vrečk za smeti po potrebi,
- brisanje prostih delovnih površin, miz, ipd.,
- brisanje vidnih umazanij (prstnih odtisi, madeži, ipd.) pohištva, steklenih vitrin, ogledal, ipd.,
- čiščenje in dezinfekcija sanitarij (čiščenje wc školjk, pisoarjev, umivalnikov, sanitarnih baterij, ogledal, stenskih ploščic, ipd.),
- čiščenje in dezinfekcija kljuk v sanitarijah,
- nameščanje toaletnih brisač, WC papirja, tekočega mila,
- pometanje pred vhodom v zgradbo (pločniki, dvorišča, ipd.) in
- vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov tip I.

V kolikor je prostor tip II pomeni, da se tla v pisarni čistijo 2 x tedensko.
Datum objave: 15.04.2021   20:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V klasifikaciji prostorov je zapisano, da so v opisu vsakega objekta opisane skupne količine površin, ki so glede na pogostost čiščenja klasificirane na dnevno čiščenje - tip I, 2x tedensko čiščenje - tip II, tedensko čiščenje tip III, itd. Iz te dikcije gre razumeti, da se v tipih prostorov II vse aktivnosti izvajajo 2x tedensko, torej tudi praznjenje košev in čiščenje prostih delovnih površin, itd. Enako si gre razlagati, da se pri čiščenju prostorov tipa III vse aktivnosti izvajajo 1x tedensko. Ali razumemo navedeno dikcijo prav ali je tu mišljeno, da se le talne površin čistijo dnevno - tip I, 2x tedensko - tip II, 1x tedensko tip III, itd.?

2. Ali razumemo prav, da se tudi pri tipih prostorov II poleg alineje "vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov" izvedejo vse aktivnosti, ki so navedene pod dnevno in 1x tedensko čiščenje? Torej npr. dnevno se praznijo koši, brišejo proste delovne površine,...2x tedensko se prebriše kljuke in vidne umazanije na vratih, držalih stopnic ter vlažno prebriše ali posesa še tla, nato pa sledi še 1x tedensko temeljito čiščenje, mesečno in 2x letno čiščenje.

3. Ali razumemo prav, da se tudi pri tipih prostorov III poleg alineje "vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov" izvedejo vse aktivnosti, ki so navedene pod dnevno in 2x tedensko čiščenje? Torej npr. dnevno se praznijo koši, brišejo proste delovne površine,... 2x tedensko se prebriše kljuke in vidne umazanije na vratih, držalih stopnic in nato sledi še 1x tedensko temeljito čiščenje ter vlažno brisanje ali sesanje tal, mesečno in 2x letno čiščenje.


ODGOVOR
1. Klasifikacija prostorov po tipih od I-V določa pogostost čiščenja talnih površin posameznega prostora v objektu. Čiščenje v objektu pa se izvaja na podlagi Opisa storitev, kar pomeni, da se dnevno izvajajo vsa dela v skladu z obsegom storitev in obenem čistijo talne površine v odvisnosti od klasifikacije talnih površin. V prostorih, ki sodijo v skupino tip I (v skladu s klasifikacijo) se vsakodnevno izvaja vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov ter hkrati izvaja celotni obseg vseh storitev, kot jih je naročnik zapisal v Tehničnih specifikacijah v Obsegu storitev, kot sledi:

Dnevno:
- praznjenje košev za smeti ter odnašanje smeti v zabojnik,
- nameščanje vrečk za smeti po potrebi,
- brisanje prostih delovnih površin, miz, ipd.,
- brisanje vidnih umazanij (prstnih odtisi, madeži, ipd.) pohištva, steklenih vitrin, ogledal, ipd.,
- čiščenje in dezinfekcija sanitarij (čiščenje wc školjk, pisoarjev, umivalnikov, sanitarnih baterij, ogledal, stenskih ploščic, ipd.),
- čiščenje in dezinfekcija kljuk v sanitarijah,
- nameščanje toaletnih brisač, WC papirja, tekočega mila,
- pometanje pred vhodom v zgradbo (pločniki, dvorišča, ipd.) in
- vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov tip I.

2x tedensko
- vlažno brisanje kljuk in vidnih umazanij na vratih, držalih stopnic in
- vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov tip II.

Tedensko:
- temeljito čiščenje sanitarij (čiščenje talnih in stenskih keramičnih ploščic, odstranjevanje vodnega kamna, vlažno brisanje podajalcev brisač, papirja in mila, ipd.),
- temeljito čiščenje prostih delovnih površin, miz, nizkih omaric, ipd.,
- vlažno brisanje okenskih polic,
- čiščenje ogledal in vitrin in
- vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov tip III.

Mesečno:
- temeljito čiščenje stenske keramike, WC zračnikov,
- čiščenje košev za smeti,
- brisanje namiznih svetil, telefonov, računalniške opreme,
- brisanje vertikalnih površin na dosegu roke.

2x letno:
- ometanje pajčevin,
- čiščenje stropnih in zidnih svetil,
- vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov tip IV.

Letno - generalno čiščenje:
- čiščenje vseh steklenih površin in okenskih okvirjev,
- čiščenje zaves in tekstilnih senčil, ki zajema snemanje, pranje, likanje ter nameščanje,
- čiščenje lamelnih zaves in tekstilnih rolojev, ki zajema čiščenje brez snemanja,
- čiščenje žaluzij,
- strojno odstranjevanje starih zaščitnih premazov in nanos novih na PVC in linolej talne površine ter poliranje prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- globinsko čiščenje tekstilnih talnih oblog (sesanje, strojno šamponiranje, ekstrakcijsko čiščenje in izpiranje tekstilnih talnih oblog) prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- strojno čiščenje parketa, laminatov in emulzijski premaz parketa prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- strojno čiščenje kamnitih površin z impregnacijo prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- temeljito čiščenje omar, pohištva, stolov, radiatorjev,
- čiščenje napisnih tabel in ograj,
- vlažno brisanje tal ali sesanje skupine prostorov tip V.

2. V prostorih, ki sodijo v skupino tip II (v skladu s klasifikacijo) se izvaja celotni obseg vseh storitev, kot jih je naročnik zapisal v Tehničnih specifikacijah v Obsegu storitev (glej zgoraj) in 2 x tedensko pomije/posesa prostore tip II.

3. V prostorih, ki sodijo v skupino tip III (v skladu s klasifikacijo) se izvaja celotni obseg vseh storitev, kot jih je naročnik zapisal v Tehničnih specifikacijah v Obsegu storitev (glej zgoraj) in 1 x tedensko pomije/posesa prostore tip III.
Datum objave: 15.04.2021   20:10
VPRAŠANJE
1. V točki 1.2.3. Obseg storitev, je pri letnem-generalnem čiščenju navedeno:
- strojno odstranjevanje starih zaščitnih premazov in nanos novih na PVC in linolej ter poliranje prostorov tipa I, II, III, IV (opcijsko)
- globinsko čiščenje tekstilnih talnih oblog prostorov tipa I, II, III, IV (opcijsko),
- strojno čiščenje parketa, laminatov in emulzijski premaz parketa prostorov tipa I, II, III, IV (opcijsko)
- strojno čiščenje kamnitih površin z impregnacijo prostorov tipa I, II, III, IV (opcijsko)..

Zanima nas kaj pomeni opcijsko? Ali se ta dela izvedejo ali ne in ali se izvedba le teh vključi v ceno?

2. Pri opisu objekta Kotnikova ulica 38 je v tabeli navedeno število zaposlenih cca 130. V predzadnji vrstici je pa navedeno, da je v objektu cca 300 zaposlenih. Kateri podatek je pravilen in ga upoštevamo pri izračunu cene?

3. Ali imajo vsi zaposleni koše v pisarnah? V kolikor imajo prosimo za število košev po posameznem objektu?

4. Ali so na objektih (hodnikih, nadstropjih..) nameščeni otoki za ločevanje odpadkov? Prosimo za navedbo števila otokov po posamezni lokaciji?

ODGOVOR
1. Seveda, pri generalnem čiščenju se navedena dela izvedejo v odvisnosti od talne površine. Opcijsko pomeni, da se dela izvedejo le v primeru, da v objektu tovrstne površine obstajajo. Izvedba del se vključi v ceno.

2. Pravilen podatek je 130.

3. Zaposleni imajo koše ob vsaki delovni mizi, cca. 400 košev. Natančno številko bi lahko dobili ob ogledu.

4. Da, v vsakem nadstropju sta dva otoka, skupaj 30.
Datum objave: 15.04.2021   20:11
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da se prostori TIP IV čistijo samo 2x letno in obseg storitev za dnevno čiščenje ne velja za ta tip prostorov.
Dejansko se opravijo naslednje storitve za prostore TIP IV, ki so navedene v obsegu storitev pod 2x v času trajanja pogodbe:
- ometanje pajčevine
- čiščenje košev za smeti
- vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov tip IV ?

ODGOVOR
V skupino prostorov tip IV spadajo arhivi in telekomunikacijski prostori, ipd.in se čistijo 2 x letno.Datum objave: 15.04.2021   20:12
VPRAŠANJE
1. Katera opravila točno se izvajajo v prostorih TIP V - 1x letno?
2. Katera opravila točno se izvajajo v prostorih TIP V - 2 x letno?

ODGOVOR
V Opisu storitev v Tehničnih specifikacijah so navedena posamezna opravila ki se izvajajo z različno pogostostjo. Tako se 2 x letno oziroma 1x letno izvaja:

2x letno:
- ometanje pajčevin,
- čiščenje stropnih in zidnih svetil,
- vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov tip IV.

Letno - generalno čiščenje:
- čiščenje vseh steklenih površin in okenskih okvirjev,
- čiščenje zaves in tekstilnih senčil, ki zajema snemanje, pranje, likanje ter nameščanje,
- čiščenje lamelnih zaves in tekstilnih rolojev, ki zajema čiščenje brez snemanja,
- čiščenje žaluzij,
- strojno odstranjevanje starih zaščitnih premazov in nanos novih na PVC in linolej talne površine ter poliranje prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- globinsko čiščenje tekstilnih talnih oblog (sesanje, strojno šamponiranje, ekstrakcijsko čiščenje in izpiranje tekstilnih talnih oblog) prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- strojno čiščenje parketa, laminatov in emulzijski premaz parketa prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- strojno čiščenje kamnitih površin z impregnacijo prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- temeljito čiščenje omar, pohištva, stolov, radiatorjev,
- čiščenje napisnih tabel in ograj,
- vlažno brisanje tal ali sesanje skupine prostorov tip V.
Datum objave: 15.04.2021   22:49
VPRAŠANJE
Ali so v vseh čajnih kuhinjah nameščeni pomivalni stroji?
Kdo skrbi za pomivanje oz. zlaganje posode?
Prosimo za podatek o predvideni mesečni porabi kuhinjskih brisač za posamezno kuhinjo?

ODGOVOR
Pomivanje posode in zlaganje posode v stroj ni predmet tega javnega naročila. Te naloge izvajajo uporabniki sami. Približna količina kuhinjskih brisač v vseh čajnih kuhinjah (22 kuhinj) v enem mesecu je 8 kartonov (po 3150 brisač) brisač zloženk