Dosje javnega naročila 001526/2021
Naročnik: ARRIVA, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
Blago: Nakup avtobusov z nizkimi emisijami
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.409.697,00 EUR

JN001526/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 15.03.2021
JN001526/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2021
JN001526/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.05.2021
JN001526/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2021
JN001526/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2021
JN001526/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2021
JN001526/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001526/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 052-131850
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ARRIVA, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000
SI
Kranj
Slovenija
Meta Goričan
meta.gorican@arriva.si
+386 42013120

Internetni naslovi
https://arriva.si/

ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Kolodvorska cesta 11
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
meta.gorican@arriva.si
+386 42013120

Internetni naslovi
https://arriva.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://arriva.si/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=221
I.6 Glavna področja dejavnosti
Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup avtobusov z nizkimi emisijami
Referenčna številka dokumenta: JN 2021/01
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34121100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup 31 avtobusov v 4 sklopih
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 5.530.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Regionalni avtobusi 12m - enokrilna vrata
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34121100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Regionalni avtobusi 12m - enokrilna vrata - 13 kom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Regionalni avtobusi 12m - dvokrilna vrata
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34121100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Regionalni avtobusi 12m - dvokrilna vrata - 10 kom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Regionalni avtobusi 10,5m
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34121100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Regionalni avtobusi 10,5m - 3 kom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Regionalni avtobusi 13m LE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34121100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Regionalni avtobusi 13m LE - 5 kom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.04.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.04.2021   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.03.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ARRIVA, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.03.2021   11:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri sklopu 4 - regionalni avtobusi 13m LE so pri tehničnih zahtevah pod točko 1.15 zahtevane pnevmatike dimenzij 295/80 R22,5. Takšni avtobusi LE imajo dimenzije pnevmatik 275/70 R22,5 zaradi nižjega vstopa. Ali lahko ponudimo avtobuse z dimenzijami pnevmatik 275/70 R22,5 in temu primerna kolesa?
Hvala

ODGOVOR
Ponudnik pri sklopu 4 lahko ponudi pnevmatike dimenzije 275/70 R22,5, s tem da mora zagotoviti homologacijsko dokumentacijo za vozilo Razreda II in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 26.03.2021   13:45
VPRAŠANJE in ODGOVOR
Naročnik zaradi boljše preglednosti podaja odgovor pod vsakim posameznim vprašanjem:

Spoštovani
Vprašanja za sklopa 1 in 2
1.3.2.f - Zahteva: Višina vstopa - zadnja vrata do 365 mm. Ali lahko ponudimo vozilo z višino vstopa 368 mm?
ODGOVOR: Lahko se ponudi vozilo z višino vstopa 368 mm.

1.3.4.b - Zahteva: Visoki panel za druga vrata (serijska). Serijsko nudimo za ta tip vozila, druga vrata z nizkim panelom. Lahko ponudimo serijska ali mora biti visoki panel?
ODGOVOR: Lahko se ponudi serijski nizki panel.

1.11.1.f - Električni prekinjevalec - Ali zadostuje izklop vseh el. Naprav (razen DTCO) preko kontakta, ter glavno ročno stikalo pri akumulatorjih, ki odklopi čisto vse porabnike?
ODGOVOR: Za izklop vseh porabnikov razen tahografske naprave zadostuje izklop preko kontakta, zagotoviti pa se mora glavno stikalo pri akumulatorjih za izklop vseh električnih porabnikov.


Vprašanja za vse sklope:
1.14.7.f - Vetrobransko steklo z integriranim ogrevanjem Ali je s tem mišljeno v steklo integrirano el. Ogrevanje t.i. el. ogrevano vetrobransko steklo?
ODGOVOR: Zahtevano je električno ogrevano vetrobransko steklo


Vprašanje za sklopa 1 in 2
1.15.1.g - Osvetlitev prtljažnega prostora. Glede na to, da je prtljažni prostor bolj drugotnega pomena v teh tipih avtobusov, vozila pa se uporabljajo tudi v posebnih prevozih sprašujemo, ča lahko namesto osvetlitve prtljažnega prostora, raje ponudimo nočno osvetlitev notranjosti avtobusa?
ODGOVOR: Zahteva za osvetlitev prtljažnega prostora ostaja, zahteva pa se tudi nočna osvetlitev notranjosti vozila.

Vprašanja za vse sklope:
1.18.1.c Zagotavljanje ogrevanja z radiatorji - Ali lahko namesto samih radiatorjev, ponudimo grelce z prisilno ventilacijo, saj v zimskem času le te zagotavljajo zadostno ogrevanje potniškega prostora primestnega avtobusa?
ODGOVOR: Namesto radiatorjev se lahko ponudijo grelci z ventilatorji.


Datum objave: 29.03.2021   09:22
VPRAŠANJE in ODGOVOR:
Naročnik zaradi boljše preglednosti podaja odgovore pod vsakim posameznim vprašanjem:

Spoštovani prosimo vas za odgovore na sledeča vprašanja:

Vprašanja za sklop 1 in 2:

1. V 22. členu pogodbe » Serijske napake proizvajalca« je navedeno, da se kot serijska napaka šteje v primeru enake napake na dveh avtobusih. Kot proizvajalec vam lahko serijsko napako priznamo le v primeru, da se enaka napaka pojavi na minimalno 30% enakih, istočasno izdobavljenih vozilih.
Vprašanje: Ali je možno, da zahtevo v 22. členu pogodbe prilagodite sledeče: » V kolikor se enaka ali istovrstna napaka ali napaka na enakem delu avtobusa pojavi na 30% ali več vozilih, takšna napaka šteje za serijsko napako proizvajalca....«
ODGOVOR:
Naročnik spreminja zahtevo v zvezi s serijsko napako proizvajalca iz 22. člena pogodbe, in sicer tako:
» V kolikor se enaka ali istovrstna napaka ali napaka na enakem delu avtobusa pojavi na 4 ali več vozilih v sklopu 1 ali na 3 ali več vozilih v sklopu 2, se takšna napaka šteje za serijsko napako proizvajalca....« V preostalem delu ostane člen nespremenjen.

2. V točki 1. 4. 7.a tehničnih opisov za sklop 1 in sklop 2 je zahteva po oprijemalnih drogovih za stoječe potnike, hkrati pa v tč. 1. 4. 6. a zahtevate tudi odlagalno površino nad potniškimi sedeži.
Vprašanje: Ali je možno, da ponudimo avtobus brez oprijemalnih drogov, oprijem potnikov je omogočen na prtlajžnih policah levo in desno nad potniškimi sedeži.
ODGOVOR:
Naročnik spreminja zahtevo, in sicer tako: Poleg ročajev na sedežih mora biti na celotni notranji dolžini vozila možnost oprijema na galeriji (stropnih prtljažnikih) za stoječe potnike, z ustrezno trdnostjo, enostavnim oprijemom in nedrsečo površino.

3. V točki 1.15.1 b tehničnih opisov za sklop 1 in sklop je navedena zahteva Zvočni signal električna hupa
Vprašanje: Ali lahko ponudimo vozila s pnevmatsko hupo?
ODGOVOR:
Naročnik zahteve ne bo spreminjal.


Vprašanja za sklop 2

1. V točki 1. 9. 2. a tehničnega opisa sklop 2 je navedena zahteva » Pokazana zmogljivost, kadar je to ustrezno minimalno 4,5 m3«.
Vprašanje: Ali lahko ponudimo vozilo z minalno zmogljivostjo 4,4m3?
ODGOVOR:
Lahko se ponudi vozilo z minimalno zmogljivostjo 4,4m3

2. V točki 1. 4. 4. d je navedena zahteva, da naj bo nasproti vrat 2 nameščen izstavljiv podest s štirimi sedeži, v točki 1. 4. 4. e pa so zahtevani zložljivi sedeži v območju invalidskega vozička štirje preklopni sedeži z možnostjo demontaže.
Vprašanje: Glede nato, da sta zahtevi izključujoči vas prosimo za odgovor ali lahko ponudimo vozila z izstavljivim podestom s štirimi sedeži brez dodatnih zložljivih sedežev, ki jih zahtevate v tč. 1. 4. 4. e.
ODGOVOR:
Štirje preklopni sedeži z možnostjo demontaže, se umaknejo iz zahteve.
Datum objave: 30.03.2021   08:15
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo vas za odgovor na vprašanje, ki se nanaša na sklop 1 in 2
V točki 1. 13. 2. c in tč. 1. 13. 2. d tehničnega opisa za sklop 1 und 2 je navedena zahteva: Klimatska naprava prostor voznika nazivan moč gretja >=5kW/h in nazivna moč hlajenja >=5kW/h, kar razumemo, da mora voznik imeti svojo klimatsko napravo zahtevanih moči.
Vprašanje: Ali lahko ponudimo vozila ki imajo vgrajeno klimatsko napravo za potniški in voznikov prostor skupaj, nazivan moč gretja >= 40 kW/h in nazivna moč hlajenja >=32kW/h, z možnostjo nastavitve temperature za potniški prostor ločeno od možnosti nastavitve temperature za voznikov prostor.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Temperatura za potniški prostor in temperatura za voznikov prostor se nastavlja ločeno. Lahko se ponudi klimatska naprava z nazivno močjo 32kW/h.Datum objave: 30.03.2021   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Potrebujemo dodatna pojasnila za sledeče točke:

1. Razpisna dokumentacija točka 8.1. Ali je sprejemljiva ponudba s servisnim intervalom 45.000 km?
2. Razpisna dokumentacija točka 10.1. Ali je sprejemljiva ponudba ponudnika, ki ima pooblaščen servis oddaljen 30,2 km od lokacije Ulice Mirka Vadnova 8 v Kranju?
3. Razpisna dokumentacija točka 10.2 Kakšna je osnova za izračun neposrednih in posrednih stroškov kadar kupec samo odpravi napako v garancijskem roku? Kako bo kupec stroške dokazoval?
4. Tehnična specifikacija (Sklop 1 in 2) 1.3.4 a Ali so vrata z električnim pogonom sprejemljiva?
5. Tehnična specifikacija (Sklop 2) 1.4.4 - Kakšen je točno položaj zložljivega sedeža pred dvojnimi vrati?
6. Tehnična specifikacija (Sklop 1 in 2) 1.4.4 e - Zahteva se priprava za dvigalo. Bo vozilo registrirano z dvigalom?
7. Tehnična specifikacija (Sklop 1 in 2) 1.4.6 a - Ali se zahtevajo multifunkcijski nadstropni prtljažniki (z individualno lučko, zračnikom, zvočnikom,....), ali gre lahko za enostavnejšo izvedbo?
8. Tehnična specifikacija (Sklop 1 in 2) 1.4.7 a - Kakšna je točno pozicija držala za stoječe potnike na levi strani vozila?
9. Tehnična specifikacija (Sklop 1 in 2) 1.8.8. - Zaščita telesa s kataforezo. Te vrste zaščite ne uporabljamo. Ali je sprejemljiva druga zaščita pred korozijo, ki je ustrezno revidirana in potrjena s strani Glasurit (skupina BASF)?
10. Tehnična specifikacija (Sklop 1 in 2) 1.9.7. e - Ali je sprejemljiv motor s 5 cilindri, če izpolnjuje vse ostale zahteve?

ODGOVOR
1. Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
2. Pooblaščen servis oddaljen 30,2 km od lokacije Ulice Mirka Vadnova 8 v Kranju je za naročnika sprejemljivo.
3. Garancijska popravila se po navadi izvajajo v pooblaščeni delavnici proizvajalca. Delavnice Arrive imajo dovoljenje, da izvajajo manjša garancijska popravila in so za to plačane. Vedno pa morajo (delavnice Arrive) prej zaprositi za dovoljenje zastopnika proizvajalca, kjer se dogovori obseg, čas in stroški izvedenega popravila..
4. Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
5. Zložljiv sedež pred dvojnimi vrati naj se preklopi v prvi del dvodelnih vrat.
6. Zahteva se predpriprava v prostoru za namestitev dvigala, električno napajanje in ustrezne tipke invalidski voziček za sporočanje informacij vozniku. Ko bomo vgradili dvigalo, se bo vozilo tudi registriralo z dvigalom.
7. Naročnik zahteve ne bo spreminjal - razsvetljava dvostopenjska bela, ustrezno nameščena po sredini vozila, in nočni osvetlitvi notranjosti vozila.
8. Poleg ročajev na sedežih mora biti na celotni notranji dolžini vozila možnost oprijema na galeriji (stropnih prtljažnikih) za stoječe potnike, z ustrezno trdnostjo, enostavnim oprijemom in nedrsečo površino
9. Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
10. Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
Datum objave: 30.03.2021   12:48
VPRAŠANJE
Ali odgovor na vprašanje z dne 30.03.2021 08:15 pomeni, da ni potrebno vgraditi dodatnega hladilnika zraka spredaj pri vozniku, ampak za hlajenje vozniškega prostora zadostuje stropna klimatska naprava?
Hvala

ODGOVOR
Za hlajenje vozniškega prostora Ne zadostuje stropna klimatska naprava, ampak mora biti vgrajen hladilnik zraka pri vozniku.Datum objave: 31.03.2021   08:26
VPRAŠANJE

Spoštovani
Dve vprašanji v zvezi z razpisom:
9.1 Najkrajši plačilni rok je 45 dni od datuma prejema računa. Ali lahko plačilni rok skrajšate na 30 dni od prejema računa?

9.2 Zavarovaje resnosti ponudbe.
V razpisni dokumentaciji je sicer navedena možnost predložitve kavcijskega zavarovanja, ki mora biti skladen z EPGP-758 , hkrati pa mora biti instrument zavarovanja popolnoma skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije, ki pa je menična izjava. Ali vam zadostuje običajna oblika kavcijskega zavarovanja, kot ga standardno nudi zavarovalnica ali boste predložili vzorec?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR:
1. Naročnik ne bo spreminjal zahteve glede plačilnega roka.
2. Naročnik bo na svoji spletni strani poleg druge dokumentacije objavil vzorce zahtevanih garancij za resnost ponudbe, za dobro izvedbo obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi. Ponudnik predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, ki po vsebini ustreza vzorcem. Ponudnik še vedno lahko kot zavarovanje za resnost ponudbe predloži menico z menično izjavo v skladu z zahtevami in že objavljenim vzorcem iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 31.03.2021   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji je navedena možnost predložitve kavcijskega zavarovanja oz. bančne garancije, ki mora biti skladen z EPGP-758 , hkrati pa mora biti instrument zavarovanja popolnoma skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije, ki pa je menična izjava. Prosimo da se razpisna dokumentacija dopolni tudi z vzorcem bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja.

Kot zavarovalnica izdajamo garancije oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe po ZJN. V zvezi s tem prosimo za potrditev, da je garancija/kavcijsko zavarovanje izdana s strani zavarovalnice, ki je podpisana kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom , ki ga izvajamo s kvalificiranim potrjevanjem (digitalna e-potrditev) in je skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ustrezen instrument zavarovanja, ki ga predloži ponudnik v postopku JN.


ODGOVOR:
Naročnik je glede vzorcev garancij že odgovoril v prejšnjem pojasnilu.
Predloženo zavarovanje je lahko podpisano z digitalnim potrdilom, kot je predlagano.