Dosje javnega naročila 001525/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo opreme za zamenjavo obstoječih požarnih pregrad
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 208.052,27 EUR

JN001525/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.03.2021
JN001525/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2021
JN001525/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2021
JN001525/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.07.2021
JN001525/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2021
JN001525/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001525/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 052-130420
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za nabavo
sn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/390681/430-1538-20-Dokumentacija_za_pripravo_ponudbe.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=222
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo opreme za zamenjavo obstoječih požarnih pregrad
Referenčna številka dokumenta: 430-1538/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32420000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava opreme za zamenjavo obstoječih požarnih pregrad
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Požarne pregrade z vključenimi vmesniki ter usposabljanjem ter nadzornimi delovnimi postajami
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup požarnih pregrad z vključenimi vmesniki ter usposabljanjem ter nadzornimi delovnimi postajami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Varnostne pregrade z vključenim izobraževanjem
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup varnostnih pregrad z vključenim izobraževanjem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 19.4.2021, in se bo pričelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https:// ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2021   10:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Razpisna dokumentacija, vključno z obrazcem ESPD, izvlečkom hišnega reda, soglasjem za varnostno preverjanje in vprašalnikom za varnostno preverjanje, je brezplačno dostopna na Portalu javnih naročil. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na Portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki VI.3:
Naročnik bo odgovore objavil na Portalu javnih naročil, in sicer najkasneje do dne 12. 4. 2021, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 29. 3. 2021 do 10.00 ure.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.04.2021   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v navodilih za izdelavo ponudbe, točka 2.3. in v 5. členu osnutka predmetne pogodbe je navedeno, da je rok dobave opreme je 45 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
Glede na že zaostrene dobavne roke, ki pa se vse bolj podaljšujejo, vsled raznih zunanjih dejavnikov, povezanih tudi s pojavom pandemije COVID 19 in vsesplošnim pomanjkanjem elektronskih vezij, predlagamo in prosimo naročnika, da spremeni ta pogoj/člen, tako da se ta rok podaljša na vsaj 90 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
Seveda pa je v interesu vseh nas, da bo ta rok ob dejanski dobavi kar najkrajši!

ODGOVOR
Točka 2.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 4) in 5. člen osnutka pogodbe (Priloga št. 10) se spremenita. Naročnik bo na portalu javnih naročil objavil spremembo točke 2.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 4) in osnutka pogodbe (Priloga št. 10).

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Glede na zahtevo v razpisni dokumentaciji in vzorec pogodbe, je dobava opreme zahtevana v roku 45 dni po podpisu pogodbe, izvedba storitev pa je zahtevana do konca novembra 2021. Zato prosimo - predlagamo, da se določba v pogodbi spremeni na način, da je možno ločeno obračunati dobavljeno opremo in (kasneje) storitve. Med samo dobavo opreme in izvedbo storitev (izobraževanja) je namreč zelo velika časovna razlika, zato bo dobavitelj težko v skladu z davčno zakonodajo pravočasno obračunal in poročal DDV (vezano na vhodne račune in izhodne račune) ter izvedel ostale finančno računovodske postopke. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za dobavo opreme in zato ne bo spreminjal dikcije v osnutku pogodbe za plačilo računa.

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
V točki 4 tehničnih specifikacij za sklop 1 naročnik želi Usposabljanje za skrbnika sistema (2 osebi) za »Implementing Core Cisco ASA Security (SASAC). Proizvajalec Cisco Systems tega tečaja nima več v svojem prodajnem programu , vas prosimo za potrditev, če lahko ponudimo nov uradni tečaj z oznako SCOR - Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies, ki pokriva tudi vsebine iz tečaja SASAC, med drugim naslavlja varnostne arhitekturne rešitve Cisco, osnove omrežnih varovanj in varnega dostopa, arhitekturo in koncepte požarne pregrade Cisco ASA in Firepower, rešitve oddaljenega dostopa VPN, varovanja končnih točk in podatkov v oblaku.

ODGOVOR
Zap. št. 4 ponudbenega predračuna sklop 1 požarne pregrade z vključenimi vmesniki in usposabljanjem ter nadzornimi delovnimi postajami (Priloga št. 4/1) in točka 4. tehničnih specifikacij predmetnega javnega naročila sklop 1 požarne pregrade z vključenimi vmesniki in usposabljanjem ter nadzornimi delovnimi postajami (Priloga št. 6.1) se spremenita. Naročnik bo na portalu javnih naročil objavil spremembo ponudbenega predračuna sklop 1 požarne pregrade z vključenimi vmesniki in usposabljanjem ter nadzornimi delovnimi postajami (Priloga št. 4/1) in tehničnih specifikacij predmetnega javnega naročila sklop 1 požarne pregrade z vključenimi vmesniki in usposabljanjem ter nadzornimi delovnimi postajami (Priloga št. 6.1).

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Kot posledica pandemije COVID se proizvajalci IT opreme srečujejo z resnimi težavami pri nabavi in proizvodnji komponent. Konkretno se je zaradi pandemije povečalo povpraševanje pri proizvodnji polprevodnikov, kar z omejenimi proizvodnimi viri povzroča resne težave pri proizvodnji in dobavah IT opreme. Zaradi težave v proizvodnih verigah so dobavni roki IT opreme bistveno daljši kot v času pred pandemijo, zato predlagamo, da se zahtevan rok izvedbe dobave opreme podaljša za 90 dni glede na zahtevanih 45 dni (dobava opreme).
Zahvaljujemo se vam za vaše razumevanje in pomoč.

ODGOVOR
Točka 2.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 4) in 5. člen osnutka pogodbe (Priloga št. 10) se spremenita. Naročnik bo na portalu javnih naročil objavil spremembo točke 2.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 4) in osnutka pogodbe (Priloga št. 10).

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predmetnega javnega naročila.