Dosje javnega naročila 001446/2021
Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Storitve: Opravljanje monitoringov na področju odpadnih vod
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 68.513,70 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001446/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.03.2021
JN001446/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2021
JN001446/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.05.2021
JN001446/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001446/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Kristina Mejač
kristina.mejac@jeko.si
+386 45810416

Internetni naslovi
https://www.jeko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jeko.si/o-podjetju
ESPD: https://www.jeko.si/o-podjetju
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=243
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje monitoringov na področju odpadnih vod
Referenčna številka dokumenta: JN-243
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet ponudbe je opravljanje monitoringov na področju odpadnih voda za obdobje treh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Jesenice
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-243
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2021
Konec: 30.04.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.03.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.03.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.03.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2021   09:41
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnitev naslednjega:
1. V 'OBR-2 Povzetek...rekapitulacija' je potrebno za posamezno storitev (1-7) navesti znesek, ki se nanaša na 'kos'. Kaj konkretno pomeni 'EM (kos)'; ali je to znasek npr. za eno leto, ali za eno vzorčenje oz. storitev ali kaj drugega? Prosim, da konkretno podate obrazložitev.
2. V razpisni dokumentaciji je pod tč. 8.1.2 (Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti) navedeno, da mora biti priložena kopija Okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov (20 01 08).
Ali je to napaka? Tega ponudniki, ki imamo akreditirane storitve, ki so predmet razpisne dokumentacije (praviloma) nimamo!
3. V razpisni dokumentaciji je pod tč. 8.1.4 (Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti) navedeno, da morajo biti sklenjene vsaj tri pogodbe za istovrstne storitve v vrednosti vsaj 15.000 EUR. Ali je ta znesek mišljen skupaj za področje vod in odpadkov?
Hvala za vaše odgovore in lep pozdrav!ODGOVOR

Spoštovani,

1. V 'OBR-2 Povzetek...rekapitulacija' je potrebno za posamezno storitev (1-7) navesti znesek, ki se nanaša na 'kos'. Kaj konkretno pomeni 'EM (kos)'; ali je to znesek npr. za eno leto, ali za eno vzorčenje oz. storitev ali kaj drugega? Prosim, da konkretno podate obrazložitev.

Odgovor: Povzetek predračuna pomeni skupno ceno za vse razpisane storitve za celotno obdobje izvajanja storitev. Mogoče enota mere res ni najboljši opis in se zato opravičujemo. Ponudnik naj vpiše končno ceno posamezne storitve (vzorčenje ČN, vzorčenje Prihodi, ocene odpadkov...) iz predračuna OBR-2a in jih sešteje, tako da je skupna ponudbena cena tista s katero konkurirate na razpisu - torej vse storitve za celotno obdobje izvajanja.

2. V razpisni dokumentaciji je pod tč. 8.1.2 (Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti) navedeno, da mora biti priložena kopija Okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov (20 01 08).

Odgovor: Žal je pri pripravi dokumentacije prišlo do napake in navedenega dokumenta ni potrebno priložiti. Za napako se opravičujemo.

3. V razpisni dokumentaciji je pod tč. 8.1.4 (Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti) navedeno, da morajo biti sklenjene vsaj tri pogodbe za istovrstne storitve v vrednosti vsaj 15.000 EUR. Ali je ta znesek mišljen skupaj za področje vod in odpadkov?

Odgovor: Kot istovrstne storitve se štejejo tako področje vod kot odpadkov. Znesek je mišljen za oboje.


Hvala za razumevanje,

JEKO, d.o.o.Datum objave: 23.03.2021   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v OBR 2a (Predračun) je za odpadek Blato iz centralne čistilne naprave, pri opisu storitev pri kemijskih preiskavah (zap. št. 1), naveden v zadnji vrstici (za PAH, PCB) izraz "kemijska preiskava".
Kaj to pomeni, katere kemijske preiskave so tu mišljene?
Ali so mišljene analize po Uredbi o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, po Prilogi 3?
Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
gre za analize po Uredbi o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata in analize iz priloge 3.

Hvala za razumevanje,

JEKO, d.o.o.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
v OBR 2a (Predračun) je za odpadek Blato iz centralne čistilne naprave, pri opisu storitev pri kemijskih preiskavah (zap. št. 1), naveden v zadnji vrstici, (za PAH, PCB) izraz "kemijska preiskava".
Kaj to pomeni, katere kemijske preiskave je še potrebno narediti?
Ali so mišljene analize po Uredbi o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, po Prilogi 3?

ODGOVOR

Spoštovani,
gre za analize po Uredbi o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata in analize iz priloge 3 in drugih kemijskih preiskav ni potrebno narediti.

Hvala za razumevanje,

JEKO, d.o.o.