Dosje javnega naročila 001489/2021
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Gradnje: OBNOVA DVORANE BISTRICA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.873.958,59 EUR

JN001489/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.03.2021
JN001489/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.04.2021
JN001489/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.04.2021
JN001489/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2021
JN001489/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.07.2021
JN001489/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2021
JN001489/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.06.2022
JN001489/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001489/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
maja.tic@slov-bistrica.si, maja tic
maja.tic@slov-bistrica.si
+386 28432840
+386 28181141

Internetni naslovi
http://www.slovenska-bistrica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.slovenska-bistrica.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=343
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA DVORANE BISTRICA
Referenčna številka dokumenta: 430-22/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
OBNOVA DVORANE BISTRICA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENSKA BISTRICA
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNOVA DVORANE BISTRICA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.04.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.04.2021   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.04.2021   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10
2310
Slovenska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.03.2021   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Tehnična sposobnost za vodjo del je nesorazmerna glede na zahtevo za podjetje.

Trije objekti v petih letih za vrednost 850.000,00 za podjetje niso težava, težava je, da težko izpolnjujejo vodja del takšne reference. Vsako resno gradbeno podjetje ima več objektov in več vodij del, ki jih je potrebno porazdeliti. Tako, da če ima podjetje tri večje objekte, ima na vsakem projektu drugega vodjo del. Torej podjetje ima tri reference, vodja del pa samo vsak eno.

Pozivamo vas, da spremenite podoj za vodjo del na sledeč način:

- Za vodjo del se zahteva najmanj ena (1) referenca za vodjo GOI del, vsaka v vrednosti najmanj 850.000,00 brez DDV, v zadnjih petih (5) letih od roka za oddajo ponudbe (obrazce 5/2).

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne spreminja pogojev razpisne dokumentacije.
Datum objave: 23.03.2021   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za oceno investicije oziroma rezervirana sredstva naročnika.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik ni dolžan objaviti tega podatka.
Datum objave: 23.03.2021   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri okolju se pojavi preplastitev asfalta, zanima nas debelina preplastitve za realno pripravo ponudbe.

Lp.


ODGOVOR

Predvidena je preplastitev v debelini 4cm uvaljane debeline, ob ustrezni predpripravi obstoječe asfaltne površine.


Datum objave: 23.03.2021   11:00
VPRAŠANJE
Pošiljamo vprašanje glede št. cilindričnih vložkov na objektu, če seštejem vrata po popisu jih je 25, v popisu za izdelavo cilindričnih vložkov pa jih je navedenih 59, če pa štejem po tlorisih pa 56 vključno z wc-ji kjer so po kabinah ponavadi wc metuljčki? Kaj potem upoštevamo?

ODGOVOR


Upoštevajte tako, kot je v popisu.

Vrata so glede na material razdeljena med mizarska in ALU dela, sistem zaklepanja pa je predviden enoten za vse.


Datum objave: 26.03.2021   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo, da vašo zahtevo za vodjo del omilite na sledeč način:

- Za vodjo del se zahteva najmanj ena (1) referenca za vodjo GOI del, vsaka v vrednosti najmanj 850.000,00 brez DDV, v zadnjih desetih (10) letih od roka za oddajo ponudbe (obrazce 5/2).

Ter referenčni pogoj za podjetje:
"Glede tehnične sposobnosti ponudnik vpiše v ESPD obrazec najpomembnejše reference ponudnika oz. gospodarskih subjektov v skupni ponudbi v zadnjih desetih (10) letih od roka za oddajo ponudbe.
Ponudnik mora navesti najmanj tri (3) reference za gradnjo ali rekonstrukcijo stavbe, vsaka v višini najmanj 850.000,00 EUR brez DDV (obrazec 5/1). "

Vaš referenčni pogoj je nesorazmeren glede zahtev za podjetje in vodjo del.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik ne spreminja pogojev iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 26.03.2021   13:18
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo varnostnega načrta !

ODGOVOR


Naročnik bo pridobil varnostni načrt pred prijavo začetka gradnje.

Datum objave: 29.03.2021   09:43
VPRAŠANJE
Lep pozdrav !
Prestavitev obstoječega hidranta na novo lokacijo, pred objektom, v sodelovanju z upravljalcem.
Prestavitev obstoječe polnilnice za avtomobile na drugo stran uvoza. V sodelovanju z upravljalcem.

Prosimo, da specificirate navedene postavke. Potrebno je navesti postavke , ki jih izvede izvajalec in kaj izvede upravljalec.
Potrebno je navesti izkope , količine, razdaljo kam in koliko se prestavijo zadeve,....


ODGOVOR

Upravljalec polnilne postaje je IMPLERA d.o.o.,

hidranta pa Komunala Slovenska Bistrica.

Lokacije prestavitev so razvidne iz grafičnih podlog.Datum objave: 29.03.2021   09:53
VPRAŠANJE
4. Dobava in izvedba preplastitve obstoječe asfaltne cestne površine po končanju prekopov, vključno s popravki podlage. Padci proti linijskim in točkovnim cestnim požiralnikom. Vključiti tudi finalne talne označbe kot obstoječe.
m2 460,00
Kolikšna je debelina asfaltnega sloja !

ODGOVOR

Predvidena je preplastitev v debelini 4cm uvaljane debeline, ob ustrezni predpripravi obstoječe asfaltne površine.


Datum objave: 30.03.2021   09:54
VPRAŠANJE
Referenčni pogoj za podjetje in vodjo del podaljšajte za obdobje 10 let.

ODGOVOR


Referenčni pogoji so v skladu z razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 30.03.2021   09:55
VPRAŠANJE
Pogoj za reference spremenite, tako da bo bolj prijazen do ponudnikov in bo tudi vam omogočil več kvalitetnih ponudb:

- Za vodjo del se zahteva najmanj ena (1) referenca za vodjo GOI del, vsaka v vrednosti najmanj 850.000,00 brez DDV, v zadnjih desetih (10) letih od roka za oddajo ponudbe (obrazce 5/2).

- Glede tehnične sposobnosti ponudnik vpiše v ESPD obrazec najpomembnejše reference ponudnika oz. gospodarskih subjektov v skupni ponudbi v zadnjih desetih (10) letih od roka za oddajo ponudbe.
Ponudnik mora navesti najmanj tri (3) reference za gradnjo ali rekonstrukcijo stavbe, vsaka v višini najmanj 850.000,00 EUR brez DDV (obrazec 5/1).


ODGOVOR
V skladu z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 31.03.2021   06:41
VPRAŠANJE
Dobava in izvedba asfaltnega posipa (valit) na obstoječo asfaltno podlago na vzhodu objekta. Padci proti linijskim in točkovnim cestnim požiralnikom.

Ali je mogoče tiskarski škrat VALIT

ODGOVOR


Drži, gre za tipkarsko napako. Gre za zaključno emulzijsko plast na asfaltu, ki se jo posiplje z predpisano frakcijo drobljenca, da ima izgled peškene poti (primer je VIALIT)


Datum objave: 31.03.2021   16:02
VPRAŠANJE
Referenčni pogoj za podjetje in vodjo del podaljšajte za obdobje 10 let.

ODGOVOR

V skladu z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 07.04.2021   09:32
VPRAŠANJE
spoštovani,

glede na trenutne razmere in situacijo v državi vezano na COVID -19, bi zaradi težav poslavanja, bolniških odstotnosti, pridobivanaja potrebni ponudb materialov itd... vljudno prosili za podaljšanje roka vsaj teden dni.
hvala lepa za razumevanje

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek in podaljšal rok.

Datum objave: 07.04.2021   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naprošamo vas za podaljšanje roka za oddajo javnega naročila, saj je zaradi trenutnih razmer priprava realne ponudbe zelo onemogočena. Pridobivanje podatkov je resnično oteženo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek in podaljšal rok.


Datum objave: 07.04.2021   09:32
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo za toliko dni , kolikor bo trajalo zaprtje države zaradi izrednih razmer v državi.

ODGOVOR


Naročnik bo objavil popravek in podaljšal rok.

Datum objave: 07.04.2021   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na zaprtje države od 1.4. do 12.4. vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo za trajanje zaprtja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik bo objavil popravek in podaljšal rok.

Datum objave: 13.04.2021   12:54
VPRAŠANJE
Prosimo, da definirate rok oddaje, uro !
Spremenili ste datum , uro pa niste navedli .

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb: 5.5.2021 9:00Datum objave: 13.04.2021   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vaša zahteva za vodjo del je še vedno nerazumna. Prosimo, da jo spremenite na sledeč način:
- za vodjo del se zahteva najmanj ena (1) referenca za vodjo GOI del, vsaka v vrednosti najmanj 850.000,00 brez DDV, v zadnjih (109 letih od roka za oddajo ponudbe (obrazec 5/2)

Lep pozdrav.


ODGOVOR
V skladu z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 13.04.2021   12:56
VPRAŠANJE
Pogoj za reference spremenite, tako da bo bolj prijazen do ponudnikov in bo tudi vam omogočil več kvalitetnih ponudb:
- Za vodjo del se zahteva najmanj ena (1) referenca za vodjo GOI del, vsaka v vrednosti najmanj 850.000,00 brez DDV, v zadnjih desetih (10) letih od roka za oddajo ponudbe (obrazce 5/2).
- Glede tehnične sposobnosti ponudnik vpiše v ESPD obrazec najpomembnejše reference ponudnika oz. gospodarskih subjektov v skupni ponudbi v zadnjih desetih (10) letih od roka za oddajo ponudbe.
Ponudnik mora navesti najmanj tri (3) reference za gradnjo ali rekonstrukcijo stavbe, vsaka v višini najmanj 850.000,00 EUR brez DDV (obrazec 5/1).

ODGOVOR
V skladu z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 14.04.2021   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za obražložitev postavk 3. in 4. D-OKOLJE. Postavka 3. zajema posip obstoječega asfalta pred preplastitvijo. Postavka 4 zajema preplastitev obstoječega asfalta v debelini 4cm, ni pa navedena zahtevana asfaltna zmes.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Pod postavko 3 gre za posip z VIALIT om (kot že pojasnjeno, gre za tipkarsko napako).

Pod postavko 4 pa je preplastitev obstoječega asfalta v uvaljani debelini 4 cm. Predvidena asfaltna zmes AC 8 SURF B 50/70 A4.Datum objave: 14.04.2021   09:58
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, naj odgovori na že zastavljena vprašanja!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, določa, da je ponudba dopustna, če je predložena pravočasno, če za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3), če ponudnik izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3), če ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, če v zvezi s ponudbo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, če ponudba ni neobičajno nizka in če ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Kot ponudnik smo zainteresirani, da bi oddali ponudbo na predmetnem razpisu, vendar dokumentacija naročnika ni dovolj jasna, v določenih delih pa je neopravičeno diskriminatorna. Načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva, da so zahteve, pogoji za sodelovanje in merila za oddajo javnega naročila v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila jasno, natančno in nedvoumno določene, tako da lahko vsi razumno obveščeni in skrbni ponudniki natančno razumejo njihov pomen in jih lahko enako razlagajo ter da lahko naročnik dejansko preveri, ali so ponudbe izpolnjevale zahteve, ki veljajo za zadevno naročilo, enako pa velja za način dokazovanja. Namen zahteve po transparentnosti je, da za vse ponudnike veljajo enaki pogoji tako v času, ko pripravljajo ponudbe, kot tudi v času, ko naročnik te ponudbe presoja, s čimer se zagotavlja spoštovanje načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Namen zahteve po vnaprejšnji jasni, natančni in nedvoumni določitvi pravil postopka za oddajo javnega naročila je posledično (tudi) zagotoviti neobstoj tveganja favoriziranja in preprečiti naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ocenjevanje in vrednotenje ponudb ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo javnega naročila. Ker mora naročnik ravnati strogo v skladu s pravili, ki jih je sam določil, lahko zgolj vnaprej jasno določen postopek oddaje naročila ponudniku jasno in nedvoumno predstavi, na kakšen način bo naročnik oddal javno naročilo, naročniku pa onemogoči naknadno (nedopustno) diskrecijo pri izvedbi postopka. Pri pregledu ponudb oz. pri presoji, ali je ponudba skladna z naročnikovimi pogoji in zahtevami, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je relevantno, katere pogoje, zahteve in izključitvene razloge je naročnik vključil v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in kakšna dokazila je zahteval, predvsem pa tudi določilo, kdaj mora ponudnik kakšen dokument oz dokazilo o izpolnjevanju zahteve, predložiti.

Ob pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da le ta ni pripravljena v skladu s temeljnim načelom gospodarnosti, transparentnosti in enakopravnosti ponudnikov, zato vas pozivamo, da jo ustrezno spremenite z odgovori na zastavljena vprašanja.1. Naročnik v razpisni dokumentaciji in popisih opreme zahteva pri športnem podu in teleskopski tribuni kot obvezno prilogo potrdilo FIBA O ustreznosti navedene opreme.
Gre za tako imenovali komercialni certifikat in je število proizvajalcev, ki ima tak certifikat omejeno, s strani panožne zveze. Hkrati pa je le-ta izdan na osnovi predloženih veljavnih certifikatov o skladnosti opreme (EN, varjenje, zagotavljanje sistema kontrole podjetja itd.), ki so zakonsko določeni, in tudi zahtevani v popisu ter s temi ponudnik v celoti izpolnjuje vse varnostne zahteve in ostale kvalitete izdelka. Torej naročniku zahtevani certifikat ne pomeni nobene dodatne varovalke kar se tiče kvalitete, ker ponudnik le-to mora zagotavljati z veljavnimi standardi EN,
Naročnik v popisu navaja, da so te zahteve podane zaradi predvidenega izvajanja mednarodnih tekem. V kolikor bi bil razlog res to, bi za izvajanje tekem najvišjega ranga FIBA tekmovanj športna dvorana morala izpolnjevati tudi več drugih pogojev, predvsem sama oprema za košarko, ki je osnova za izvedbo najvišjih nivojev športnih tekmovanj, pa pri koših certifikat FIBA ni zahtevan. Enako tega certifikata ne zahteva za športni semafor, hkrati pa sama velikost dvorane, število sedežnih mest, razsvetljava, velikost garderob ne ustreza zahteva FIBA za tako izvedbo mendarodnih tekmovanj.
Več kot očitno je, da gre za čisto zavajanje potencialnih ponudnikov in preferiranje ponudnika, ki je tudi več kot očitno sodeloval pri pripravi projekta in popisa (priloga vsi načrti ELAN INVENTA d.o.o., vsi popisi, kjer so vse postavke napisan točno po tehničnih karakteristikah njihovih produktov itd) in so podane zahteve napisane kot jih oni izpolnjujejo.

Hkrati opozarjamo na diskriminatornost do potencialnih ponudnikov, saj je trenutno nemogoče pridobiti FIBA certifikat novim proizvajalcem. Kot dokaz se lahko obrnete na FIBA organizacijo http://www.fiba.basketball/. Glede na opisano pozivamo naročnika, da sporno zahtevo umakne iz razpisa, saj v tem trenutku predstavlja nemogoč pogoj, posledično pa je kršeno tudi temeljno načelo enakopravnosti in gospodarnosti. Zahteva po FIBA certifikatu tudi ni skladna z zahtevo, da mora biti vsaka zahteva iz razpisa povezana s predmetni razpisom. Kot rečeno, je že iz samega popisa razvidno, da se v predmetni dvorani ne bodo izvajale teme najvišjega ranga, saj v razpisu za takšne tekme, ni opredeljenih vrste drugih obveznih zahtev za izvedbo takšnih tekem. Zavedamo se dejstva, da je naročnik avtonomen pri opredelitvi zahtev, vendar morajo biti le te v povezavi in sorazmerne predmetnemu razpisu.

Hkrati pa ti potencialni ponudniki izpolnjujejo vse zakonske zahteve glede ustreznosti izdelkov in naročniku v polni meri lahko zagotovijo cenejšo in enako ali še bolj kvalitetno opremo, saj razpolagajo z vsemi ustreznimi standardi, ki veljajo v Sloveniji in EU.
(Odločitev - Sklep Državne revizijske komisije št. 018-111/2020-9)

Naročnika zato pozivamo, da zahtevo po potrdilu FIBA pri opremi TRIBUNAH IN ŠPORTNEMU PODU, umakne iz zahtev in omogoči konkurenčno nastopanje ponudnikov na razpisu na način, da zahteva zgolj izpolnjevanje veljavnih harmoniziranih standardov za opremo.
S tem bo naročnik omogočil večjo konkurenco, glede na zahtevane standarde pa bo dobil tudi enako kvalitetno blago.


ODGOVOR
Naročnik pri opremi; tribunah in športnem podu umika zahtevo po potrdilu FIBA.
Datum objave: 14.04.2021   10:01
VPRAŠANJE
Pri športnem podu naročnik po tehničnem popisu parketa zahteva točno foločrn tip poda CONNOR NEO SHOCK.
Hkrati pa v popisu naročnik sam definira opombo - primerljivo z npr. Junkers, Dalla RIVA, ki pa se po sami sestavi razlikujejo od postavljenih tehničnih zahtev zahtevanega tipa poda CONNOR NEO SHOCK.
Naročnika zato sprašujemo, če lahko po predlogu primerljivega parketa ponudimo športni pod z drugačno tehnično sestavo, vendar pa z izpolnjevanjem vseh ostalih zahtev po standardih in seveda skupno višino kot je zahtevana v popisu?


ODGOVOR


Naročnik dopušča druge enako kvalitetne pode, ki pa morajo zadostiti zahtevam po standardih in skupno višino kot je zahtevana v popisu.

Datum objave: 14.04.2021   10:06
VPRAŠANJE
Naročnik pripostavkah športnih podih zahteva dvokratno dokazovanje izpolnjevanja zagotavljanja sistema kakovosti dejavnosti podjetja in sistema ravnanja z okoljem za ponudnika in proizvajalca poda. In to samo pri obeh postavki športnega poda (velika in mala dvorana)
Naročnika sprašujemo, kje je vzrok za tako zahtevo, saj je po našem mnenju povsem legitimno, če ima tako ustreznost sam ponudnik.
Vse navedene zahteve so samo znak, da je razpis napisan za točno preferiranega ponudnika.

Oz. v kolikor naročnik vztraja pri navedeni zahtevi, nas zanima, če ponudnik mora priložiti za ponujen parket TARASHOK WISDOM, tudi dokazilo skladnosti oz. zagotovljene kakovosti ISO 9001 in 14001 za proizvajalca športnega poda -podjetje WISDOM d.o.o.?


ODGOVOR
Dovolj je, da ustreznost izkazuje ponudnik (pred vgradnjo).
Datum objave: 14.04.2021   10:08
VPRAŠANJE
Naročnik pri športnih podih zahteva dvakrat dokazovanje izpolnjevanje zagotavljanja sistema kakovosti dejavnosti podjetja in sistema ravnanje z okoljem za ponudnika in proizvajalca poda. In to samo pri postavkah športnega poda.
Naročnika sprašujemo, kje je vzrok za tako zahtevo, saj je po našem mnenju povsem legitimno, če ima tako ustreznost sam ponudnik.
Vse navedene zahteva so samo znak, da je razpis napisan za točno preferiranega ponudnika.

Oz. v kolikor naročnik vztraja pri tej zahtevi, nas zanima, če ponudnik mora priložiti za ponujen parket TARASHOK WISDOM, tudi dokazilo skladnosti oz. zagotovljene kakovosti skladno z ISO 9001 in 14001 za podjetje, ki je proizvajalec tega poda oz. na katerega se glasi testno poročilo o skladnosti navedenega tipa športnega poda - konkretno pri tem tipu poda WISDOM d.o.o.?


ODGOVOR

Dovolj je, da ponudnik izkazuje ustreznost (pred vgradnjo).


Datum objave: 14.04.2021   10:09
VPRAŠANJE
Popis opreme male dvorane v postavki 2. opisuje DELILNO ROLO ZAVESO.
Pri postavkah ostalih delilnih zaves je zahtevano dokazilo o skladnosti delilnih naprav z veljavnim standardom DIN 18032/4 za tovrstno opremo.
Naročnika zato sprašujemo ali ponudnik tudi za to postavko dokazuje skladnost z veljavnim standardom DIN 18032/4?

ODGOVOR

Ni potrebno.


Datum objave: 14.04.2021   10:15
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, naj odgovori na že zastavljena vprašanja!

ODGOVOR


Naročnik odgovarja na vprašanja.

Datum objave: 14.04.2021   10:17
VPRAŠANJE
29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, določa, da je ponudba dopustna, če je predložena pravočasno, če za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3), če ponudnik izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3), če ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, če v zvezi s ponudbo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, če ponudba ni neobičajno nizka in če ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Kot ponudnik smo zainteresirani, da bi oddali ponudbo na predmetnem razpisu, vendar dokumentacija naročnika ni dovolj jasna, v določenih delih pa je neopravičeno diskriminatorna. Načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva, da so zahteve, pogoji za sodelovanje in merila za oddajo javnega naročila v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila jasno, natančno in nedvoumno določene, tako da lahko vsi razumno obveščeni in skrbni ponudniki natančno razumejo njihov pomen in jih lahko enako razlagajo ter da lahko naročnik dejansko preveri, ali so ponudbe izpolnjevale zahteve, ki veljajo za zadevno naročilo, enako pa velja za način dokazovanja. Namen zahteve po transparentnosti je, da za vse ponudnike veljajo enaki pogoji tako v času, ko pripravljajo ponudbe, kot tudi v času, ko naročnik te ponudbe presoja, s čimer se zagotavlja spoštovanje načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Namen zahteve po vnaprejšnji jasni, natančni in nedvoumni določitvi pravil postopka za oddajo javnega naročila je posledično (tudi) zagotoviti neobstoj tveganja favoriziranja in preprečiti naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ocenjevanje in vrednotenje ponudb ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo javnega naročila. Ker mora naročnik ravnati strogo v skladu s pravili, ki jih je sam določil, lahko zgolj vnaprej jasno določen postopek oddaje naročila ponudniku jasno in nedvoumno predstavi, na kakšen način bo naročnik oddal javno naročilo, naročniku pa onemogoči naknadno (nedopustno) diskrecijo pri izvedbi postopka. Pri pregledu ponudb oz. pri presoji, ali je ponudba skladna z naročnikovimi pogoji in zahtevami, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je relevantno, katere pogoje, zahteve in izključitvene razloge je naročnik vključil v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in kakšna dokazila je zahteval, predvsem pa tudi določilo, kdaj mora ponudnik kakšen dokument oz dokazilo o izpolnjevanju zahteve, predložiti.

Ob pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da le ta ni pripravljena v skladu s temeljnim načelom gospodarnosti, transparentnosti in enakopravnosti ponudnikov, zato vas pozivamo, da jo ustrezno spremenite z odgovori na zastavljena vprašanja.1. Naročnik v razpisni dokumentaciji in popisih opreme zahteva pri športnem podu in teleskopski tribuni kot obvezno prilogo potrdilo FIBA O ustreznosti navedene opreme.
Gre za tako imenovali komercialni certifikat in je število proizvajalcev, ki ima tak certifikat omejeno, s strani panožne zveze. Hkrati pa je le-ta izdan na osnovi predloženih veljavnih certifikatov o skladnosti opreme (EN, varjenje, zagotavljanje sistema kontrole podjetja itd.), ki so zakonsko določeni, in tudi zahtevani v popisu ter s temi ponudnik v celoti izpolnjuje vse varnostne zahteve in ostale kvalitete izdelka. Torej naročniku zahtevani certifikat ne pomeni nobene dodatne varovalke kar se tiče kvalitete, ker ponudnik le-to mora zagotavljati z veljavnimi standardi EN,
Naročnik v popisu navaja, da so te zahteve podane zaradi predvidenega izvajanja mednarodnih tekem. V kolikor bi bil razlog res to, bi za izvajanje tekem najvišjega ranga FIBA tekmovanj športna dvorana morala izpolnjevati tudi več drugih pogojev, predvsem sama oprema za košarko, ki je osnova za izvedbo najvišjih nivojev športnih tekmovanj, pa pri koših certifikat FIBA ni zahtevan. Enako tega certifikata ne zahteva za športni semafor, hkrati pa sama velikost dvorane, število sedežnih mest, razsvetljava, velikost garderob ne ustreza zahteva FIBA za tako izvedbo mendarodnih tekmovanj.
Več kot očitno je, da gre za čisto zavajanje potencialnih ponudnikov in preferiranje ponudnika, ki je tudi več kot očitno sodeloval pri pripravi projekta in popisa (priloga vsi načrti ELAN INVENTA d.o.o., vsi popisi, kjer so vse postavke napisan točno po tehničnih karakteristikah njihovih produktov itd) in so podane zahteve napisane kot jih oni izpolnjujejo.

Hkrati opozarjamo na diskriminatornost do potencialnih ponudnikov, saj je trenutno nemogoče pridobiti FIBA certifikat novim proizvajalcem. Kot dokaz se lahko obrnete na FIBA organizacijo http://www.fiba.basketball/. Glede na opisano pozivamo naročnika, da sporno zahtevo umakne iz razpisa, saj v tem trenutku predstavlja nemogoč pogoj, posledično pa je kršeno tudi temeljno načelo enakopravnosti in gospodarnosti. Zahteva po FIBA certifikatu tudi ni skladna z zahtevo, da mora biti vsaka zahteva iz razpisa povezana s predmetni razpisom. Kot rečeno, je že iz samega popisa razvidno, da se v predmetni dvorani ne bodo izvajale teme najvišjega ranga, saj v razpisu za takšne tekme, ni opredeljenih vrste drugih obveznih zahtev za izvedbo takšnih tekem. Zavedamo se dejstva, da je naročnik avtonomen pri opredelitvi zahtev, vendar morajo biti le te v povezavi in sorazmerne predmetnemu razpisu.

Hkrati pa ti potencialni ponudniki izpolnjujejo vse zakonske zahteve glede ustreznosti izdelkov in naročniku v polni meri lahko zagotovijo cenejšo in enako ali še bolj kvalitetno opremo, saj razpolagajo z vsemi ustreznimi standardi, ki veljajo v Sloveniji in EU.
(Odločitev - Sklep Državne revizijske komisije št. 018-111/2020-9)

Naročnika zato pozivamo, da zahtevo po potrdilu FIBA pri opremi TRIBUNAH IN ŠPORTNEMU PODU, umakne iz zahtev in omogoči konkurenčno nastopanje ponudnikov na razpisu na način, da zahteva zgolj izpolnjevanje veljavnih harmoniziranih standardov za opremo.
S tem bo naročnik omogočil večjo konkurenco, glede na zahtevane standarde pa bo dobil tudi enako kvalitetno blago.


ODGOVOR
Naročnik pri opremi; tribunah in športnem podu umika zahtevo po potrdilu FIBA.Datum objave: 15.04.2021   08:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo detajlne skice za spodnjo postavko:

7. Izvedba kvadratnih gredic pred objektom. 150/260 cm kom 6,00

Lep pozdrav
ODGOVOR
Priprava vegetacijske plasti in sadilnega substrata ter globine za grede pred dvorano je opredeljena v postavki 4. 2.Datum objave: 15.04.2021   08:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Za vzdrževanje dreves, žive meje in trate je popolnoma nerazumljivo, da se opisi nahajajo v gradbenih delih.
Izvajalec bo za svoja dela predal naročniku zahtevano garancijo za opravljena dela in navodila za obratovanje ozirom vzdrževanje objekta.
Zalivanje dreves in žive meje ter košnja je NALOGA UPRAVLJALCA IN DOBREGA GOSPODARJA , zato pozivamo da se pozicija 7.1; 7.2 in 7.3 črta iz ponudbenega predračuna.


ODGOVOR

Izvajalec zagotovi oskrbo rastlin v dobi vraščanja za obdobje 2 let in to upošteva v ponudbi. Izvajalec s tem zagotovi, da so bile uporabljene ustrezne sadike, da je bilo rastišče ustrezno pripravljeno in da je zagotovil vraščanje rastlin. To je sočasno tudi garancija na sadilni material in sadlna dela.Datum objave: 16.04.2021   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

7. Izvedba kvadratnih gredic pred objektom. 150/260 cm kom 6,00 - ALI GRE ZA IZVEDBO GREDIC BREZ OBROBE V ZELENICI

LP

ODGOVOR


Gredice ne mejijo na zelenico, marveč na tlakovano ploščad.

Na listu 0/1.C.4 Ureditev zunanjih površin piše, da so gredice obrobljene s kovinskim robnikom.

Metraža in opis robnika je zajet v postavki 11, popisa za okolje.


Datum objave: 16.04.2021   13:03
VPRAŠANJE
naročnik v popisu zahtva pri predelnih zavesah skladnost z veljavnim standardom DIN 18032/4, za rolo zaveso v mali dvorani, pa je odgovoril, da to dokazilo oz. potrebno.
Naročnika sprašujemo, kje je razlog, da pri delu opreme to zahteva, pri drugih postavkah pa ne?

ODGOVOR

Zavesa v mali dvorani je namenjena zgolj predelitvi prostora za vadbo, zato zanjo ni dodatnih zahtev.
Datum objave: 20.04.2021   06:38
VPRAŠANJE
Pri vpisovanju večmestnih cen se pojavijo "lojtre" in se cena ne vidi. Prosimo, da razširite stolpce za vpisovanje cen.

ODGOVOR


Naročnik bo razširil stolpce v excel tabeli in objavil popravek.

Datum objave: 20.04.2021   07:02
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Lahko oddamo potrjene reference na izpolnjenih in potrenjih obrazcih iz kakšnih drugih razpisov?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Lahko, če vsebujejo vso potrebno vsebino skladno z obrazcem, ki jo zahteva naročnik.Datum objave: 20.04.2021   11:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na novo objavljene popise nas zanima, če je kakšna vsebinska sprememba?
Hvala za hiter odgovor

ODGOVOR


Razširile so se samo celice.

Datum objave: 21.04.2021   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
xps v debelini 4,5cm ne obstaja - kaj upoštevamo?

ODGOVOR


Tipkarska napaka. Predvidena debelina XPS je 4cm, kot je opisano v vseh ostalih postavkah in načrtih.Datum objave: 21.04.2021   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ponovno naprošamo za detajl kvadratnih gredic 150/260 - kaj je potrebno upoštevati v tej postavki, glede na to da so robniki drugje ( višina )!ODGOVOR


Ureditev tlakov in robnikov pravokotnih gred ob vhodu v dvorano je del Načrta arhitekture.
Ureditev vegetacijskega sloja in substratov je opisano v Načrtu krajisnke arhitketure uvodne opombe ter pod postavko
4.4. Dobava in razgrinjanje sadilnega substrata v obmocje GRED ZA SMARNE HRUSICE. m3 19,00 Sadilni substrat je zracen mineralni substrat z vecjim delezem organskih snovi (2-4 %
mase organske snovi). 6 gred, PO 3.9 M2, globina 80 cm. Skupaj sadilni substrat: 19 m3


Datum objave: 21.04.2021   12:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Dodatno prosimo za obrazložitev postavk 3. in 4. D-OKOLJE. Postavka 3. zajema posip obstoječega asfalta pred preplastitvijo. 460,0 m2 in Postavka 4 zajema preplastitev obstoječega asfalta v debelini 4cm enako 460,0m2
Pod postavko 3 gre za posip z VIALIT om (kot že pojasnjeno, gre za tipkarsko napako).
Pod postavko 4 pa je preplastitev obstoječega asfalta v uvaljani debelini 4 cm. Predvidena asfaltna zmes AC 8 SURF B 50/70 A4.

Ker sta količini enaki, nas zanima ali gre za eno in isto površino.
Hvala za pojasnilo
ODGOVOR


Gre za različne površine, kvadratura je zgolj slučajno enaka.

Vialit je predviden na površini vzhodno od objekta, preplastitev z asfaltom pa za obstoječi dovoz na južni strani.


Datum objave: 21.04.2021   12:27
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni pogoj zahtevanih referenc na 10 let od oddaje ponudbe.

ODGOVOR


V skladu z razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 21.04.2021   12:27
VPRAŠANJE
Naročnika zopet pozivamo, da podaljša referenčno obdobje na 10 let, kot je to v navadi pri vseh drugih večjih javnih naročilih. Z obdobjem 5 let, močno znižuje konkurenco in s tem daje občutek, da je razpis pripravljen za točno določeno podjetje.

ODGOVOR


V skladu z razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 21.04.2021   15:35
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
V popisu keramičarskih del je zapisano: keramika: vrednost nad 30 - kje je meja - do?) - prosimo, definirajte vrednost natančneje , oz. določite tip keramike.

lep pozdrav

ODGOVOR


Tip keramike je opisan v poglavju VII- keramičarska dela, v opisu še zdaleč ni samo omenjena spodnja vrednost.

Pomaga pa pri določitvi ranga.
Datum objave: 21.04.2021   15:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kakšen je sestav tlaka ki se ruši - v projektih ne zasledimo obstoječega stanja :Kompletna odstranitev - rušitev vseh obstoječih tlakov objekta do temeljne AB plošče.
1.422 m2


ODGOVOR


Natančneje sestava ni znana, saj je prostor v funkciji in bi težko izvedli sondiranje na terenu.

Glede na dostopno projektno dokumentacijo iz časa izgradnje, smo lahko povzeli zgolj celotno debelino slojev do temeljne plošče.

O natančni sestavi lahko zgolj sklepamo, na podlagi primerljivih objektov.
Datum objave: 22.04.2021   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V postavki 4. (GOI dela-D.okolje) se na asfaltno preplastitev izvede posip drobljenca na emulzijo.
Prosim za opredelitev talnih označb, ki bi se naj izvedle na omenjen posip.
Ni točno določeno, glede količine in vrste talnih označb.
LpODGOVOR


Po preplastitvi asfaltnih površin se ponovno izvedejo talne označbe, skladne obstoječim.

Datum objave: 22.04.2021   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v fazi zasnove preureditve športne dvorane je bilo zagotovljeno, da bo po sanaciji dopuščala vadbo in tekmovanja na najvišjem možnem nivoju. Z ustrezno cerificirano in preverjeno opremo, ki bo nudila košarkarskemu in ostalim klubom optimalne pogoje. Sedaj pa ste umaknili zahtevo po FIBA certifikatu tako za športni pod kot tribuno, ki takšno kvaliteto in nenazadnje varnost zagotavlja. Pri tribuni zaradi gledalcev, za športni pod pa je znana velika razlika med montažo in brušenjem, in lakiranjem na licu mesta kot gotovim, pripeljanim, kot je sedaj možno.

Pozivamo vas, da vsaj za postavki športni pod in tribune postavite zahtevo po FIBA certifikatu kot pogoj nazaj v JN.

ODGOVOR

Naročnik je pri opremi; tribunah in športnem podu umaknil zahtevo po potrdilu FIBA.

Datum objave: 22.04.2021   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vezano na vprašanje z dne 14.04.2021 10:01, ter odgovor nanj:

Kaj točno je naročnik s tem definiral?:
- Naročnik dopušča druge enako kvalitetne pode, ki pa morajo zadostiti zahtevam po standardih in skupno višino kot je zahtevana v popisu.

Glede na to, da je na trgu nešteto različnih kvalitet in sestav športnih podov, ki sicer izpolnjujejo zahteve po standardih, ste s tem odgovorom omogočili ponudnikom ponuditi najslabše kvalitete športnih parketov, predvsem še ker ste iz zahtev izločili zahtevo po FIBA certifikatu.

Kot naročnika vas, se opravičujem izrazu '' poučujem'', da FIBA certifikat ni samo dokaz panožne zveze, pač pa predvsem dokaz da izdelki s to oznako izpolnjujejo višino kvalitete ki jo FIBA zahteva. Iz istega razloga so tudi zahtevani preizkusi po standardu EN14904, katere naš zakon predpisuje.
Vsaka druga razlaga da je FIBA certifikat nepotreben zaradi tega ker se v tej dvorani ne bo igralo FIBA tekem je popolnoma zavajajoča s strani ponudnikov ki kvalitete ki '' ste'' jo zahtevali ne izpolnjujejo.
Z odstranitvijo zahtev po FIBA certifikatu, ste kot naročnik omogočili ponudnikom ponuditi najslabše vrste parketov ali garažne proizvodnje, prav tako se enako vse to nanaša tudi na tribune.

Sam stavek '' NAROČNIK DOPUŠČA DRUGE ENAKO KVALITETNE PODE, KI PA MORAJO ZADOSTITI ZAHTEVAM PO STANDARDIH, je zelo diskriminatoren in zavajajoč do ponudnikov, saj si vsak ponudnik lahko po svoje razlaga zakaj je njegov parket lahko enake kvalitete, sama razlaga pa ne določa eksplicitno katere zahteve v sestavi so za naročnika pomembne.

Kot sem že omenil, je na trgu lahko dobiti katerikoli športni pod, ki izpolnjuje zahtevo po standardu EN 14904, tudi kake Tai ali China in vsi po svoje lahko trdijo da je njihov parket najboljši, tako da se je za oceno ''enake kvalitete'' zelo težko opredeliti.

Po teh priporočilih, bi si ponudniki lahko razlagali, da lahko ponudijo tudi panelne-večslojne izgotovljene parkete, na elastični podkonstrukciji katera sestava pa je lahko samo z nekaj lesenimi letvami ali zobotrebci povezanimi med seboj, samo da izpolnjujejo standard, kar je v popolnem nasprotju z zahtevami v popisu:

V popisu je sestava Sistema športnega poda podana na naslednji način:
1.) dvostopenjski PU blažilci čepi
2.) lesena nosilna podkonstrukcija iz dveh celovitih vezanih vodoodpornih plošč
3.) visoko kvaliteten parket iz lesa trdote minimalno 4.0 po brinelijevi lestvici, kot kanadski javor
4.) 2 x osnovni lakirni premaz
5.) 2 x končni lakirni premaz

Kot vidimo, je lahko samo v podkonstrukciji lahko ogromno razlik, tako v kvaliteti, kakor tudi v ceni vgrajenih materialov. dva sloja vezane plošče po celi površini, nikakor ne moreta biti primerljiva z lesenimi legami z vmesnim prostorom, tako po ceni, sploh pa ne po kvaliteti, trdnosti - nosilnosti in dolgotrajnosti.
Prav tako je nesmiselno poudariti, kaj pomeni vrhnji del Sistema Parket, kateri je najbolj direktno obremenjen.
Vemo, da je masivni parket dokazano najbolj dolgotrajen in kvaliteten, saj vemo da je nemalo telovadnic po Sloveniji ki imajo vgrajene lesene masivne parkete tudi že več kakor 60 let. Predvsem pa je pomembno, da se ga lokalno lakira ter tako maksimalno zaščiti. Lokalno vgrajeni laki tudi nimajo kasnejših zahtev po vzdrževanju z nedrsnimi premazi. Nemalokateri gotovi parket pa ima tako zahtevo že v svojih navodilih o vzdrževanju.Naročnika napročam da se jasno izjasni, ali je dovoljeno ponuditi še kak drug sestav športnega parketa, razen tega kakor je to določeno v popisu:

- Pod točko 2.) lesena nosilna podkonstrukcija iz dveh celovitih vezanih vodoodpornih plošč
tak sestav ponuja vsaj še 8 različnih proizvajalcev ( med drugim tudi Dalla Riva )

- Pod točko 3.) visoko kvaliteten parket iz lesa trdote minimalno 4.0 po brinelijevi lestvici, kot kanadski javor
- tak sestav ponuja vsaj še 11 različnih proizvajalcev.

- Pod točko 4 in 5.) Lakiranje z 2x osnovnim in 2x končnim lakirnim premazom, z vmesnim zarisom linij in toniranja polj.
- tak sestav ponuja neznano število različnih proizvajalcev.

Popolnoma enak sestav, kakor je tu zgoraj in v popisu naveden, ponuja vsaj še 4 proizvajalcev ( vsi podatki so javno objavljeni in dostopni na internetu ).
In ne kakor je to zavajajoče navajala oseba ki je vprašanja postavljala, ko je navedla: ''naročnik po tehničnem popisu parketa zahteva točno foločrn tip poda CONNOR NEO SHOCK, kar je predvsem vidno v navedku: (kot na primer) . - kot npr. Connor Neoshok ali enakovredno ''

Po mojem mnenju, bi bila kakršnakoli sprememba zahtev označena za slabše kvalitete, kar pa ne sovpada z izjavo naročnika '' druge enako kvalitetne pode .
Pravijo, da je športna dvorana parketna površina, - vse ostalo so zidovi.


Vprašanje naročniku:
- ali bo zahtevo po FIBA kvaliteti vrnil v zahteve parketa? Saj bi s tem dobil kvalitetne preverjene produkte.
- ali bo zahtevo po FIBA kvaliteti vrnil v zahteve tribun? Saj bi s tem dobil kvalitetne preverjene produkte.
- Ali je popis za sestavo športnega parketa še vedno veljaven?

Hvala za odgovore


ODGOVOR
Naročnik je pri opremi; tribunah in športnem podu umaknil zahtevo po potrdilu FIBA.
Popis je veljaven.
Datum objave: 22.04.2021   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za potrditev, da v fazi oddaje ponudbe ni potrebno priložiti spričeval nodvisnih organov, ki jih zahtevate v popisu del športne opreme.
Hvala za odgovor.
Lp.

ODGOVOR


Potrjujemo.