Dosje javnega naročila 001558/2021
Naročnik: OBČINA PREBOLD, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
Gradnje: Komunalna oprema Latkova vas 2. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001558/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.03.2021
JN001558/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.03.2021
JN001558/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001558/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PREBOLD
Hmeljarska cesta 3
3312
SI
Prebold
Slovenija
Metka Šribar
obcina@prebold.com
+386 37036400
+386 37036405

Internetni naslovi
http://www.prebold.com

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=479
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalna oprema Latkova vas 2. faza
Referenčna številka dokumenta: 2/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Komunalna oprema Latkova vas 2. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
2/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.03.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.03.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2021   07:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

postavko št. 1.01 verjetno izvede upravljalec vodovoda zato je smiselno, da se določi cena iz strani naročnika/upravljalca in je enaka za vse ponudnike.

Naročnik naj določi vednost za postavko 1.26 ali pa naj pripravi podrobnejši opis.


ODGOVOR
1.01 (zapiranje in odpiranje vode na javnem vodovodnem sistemu) - je potrebno naročiti pri upravljavcu javnega vodovodnega sistema.

1.26 V ponudbi naj upoštevajo vsi ponudniki ceno 500,00 (pripis: obračun se bo izvršil po dejanskih stroških).

Datum objave: 22.03.2021   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

postavko št. 1.01 verjetno izvede upravljalec vodovoda zato je smiselno, da se določi cena iz strani naročnika/upravljalca in je enaka za vse ponudnike.

Naročnik naj določi vednost za postavko 1.26 ali pa naj pripravi podrobnejši opis.


ODGOVOR
1.01 (zapiranje in odpiranje vode na javnem vodovodnem sistemu) - je potrebno naročiti pri upravljavcu javnega vodovodnega sistema.
V ponudbi naj upoštevajo vsi ponudniki ceno 500,00 (pripis: obračun se bo izvršil po dejanskih stroških).

1.26 Nepredvideni stroški zaradi križanj: 500,00 EUR (obračun bo izvršen po dejanskih stroških)Datum objave: 22.03.2021   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani

V prvi fazi razpisa za vodovod Latkova vas, je bila zahteva po VRS duktilnih ceveh. V popisu za 2 fazo pa je zahteva po TYTON C40 ceveh, ali boste torej v 2 fazi zahtevali bistveno slabše cevi ?
Zanima nas, če boste spremenili popis materiala in zahtevali VRS cevi, kot v 1. fazi ?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Predvidene so duktilne cevi C40 spoj Tyton z zobatimi tesnili (VI, oz. SIT tesnila) v vseh fazonskih kosih in še v dveh ceveh pred in za fazonom.Datum objave: 22.03.2021   09:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ali je obrazec MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV kot jamstvo za odpravo napak v jamčevalnem roku vsebinsko pravilna; kot naročnik je navedena Občina Mozirje za dela Dograditev kanalizacije Loke in Šolska ulica ?

ODGOVOR
Naročnik objavlja popravek dokumenta 6.2 Zavarovanje za odpravo napak. Popravek je dosegljiv na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/1024/dokumentacija.htmlDatum objave: 23.03.2021   09:22
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k določitvi postavke za projektantski in geološki nadzor, saj bodo s tem vsi ponudniki na istem imenovalcu.

ODGOVOR
Projektantski nadzor: 8x50= 400,00 EUR
Geološki nadzor: 4x50=200,00 eur
Datum objave: 23.03.2021   10:23
VPRAŠANJE
1. Naročnika prosimo za objavo celotne projektne dokumentacije saj je potrebno določiti globine jaškov ipd.
2. Naročnika naj tudi določi ceno za projektantski in geološki nadzor in s tem zagotovi enakopravno obravnavo vseh ponudnikov.

ODGOVOR
1. V popisih je potrebno povečat okence kjer je opisan kanalizacijski jašek in je napisano do 2 m.
Glejte objavljeno situacijo »Situacija fekalne in meteorna kanalizacije ter vodovoda« (datoteka: PZI sit fek. met. kan. vodovod) na kateri je fekalna kanalizacija označena z rjavo barvo in so vsi jaški opisani s koto dna, iztoka, Iz tega se lahko izračunajo globine jaškov.

2. Projektantski nadzor: 8x50= 400,00 EUR; Geološki nadzor: 4x50=200,00 EUR

Datum objave: 24.03.2021   13:40
VPRAŠANJE
postavko 1.25 izvede ponudnik ali upravljalec omrežja? Verjetno je potrebno upoštevati kakšen nadzor s strani JKP zato naj se stroški definirajo.

ODGOVOR
Pri postavki 1.25 je material za navezavo novega vodovoda na obstoječe javno vodovodno omrežje že zajet v zgornjih postavkah, montažna dela na javnem vodovodu pa bi moral izvesti upravljavec.

Za montažna dela naj v ponudbi upoštevajo vsi ponudniki oceno 150,00 za 1 kompl. (pripis: obračun se bo izvršil po dejanskih stroških).