Dosje javnega naročila 000808/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: JN 38/2020 ČEVLJI - Nakup službenih čevljev
ZJN-3: Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije (EU 15)
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 269.310,43 EUR

JN000808/2021-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 12.02.2021
JN000808/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.03.2021
JN000808/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000808/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 056-141268

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gfu.fu@gov.si
+386 14783800
+386 14783900

Internetni naslovi
http://www.fu.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JN 38/2020 ČEVLJI - Nakup službenih čevljev
Referenčna številka dokumenta: 430-604/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup službenih čevljev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 220.746,25 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup službenih čevljev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije
Naročilo ne spada v področje uporabe DirektiveRazlaga:
Javno naročilo je bilo oddano po konkurenčnem postopku s pogajanji skladno s točko b) 1. odstavka 44. člena ZJN-3. Naročnik je edino prejeto ponudbo ponudnika Planika Turnišče d.o.o., Prešernova ulica 4, 9224 Turnišče (v nadaljevanju: ponudnik) v sklopu 1 prvotnega javnega naročila po odprtem postopku št. JN 23/2020 OBUTEV, ki je bilo dne 31. 7. 2020 objavljeno na portalu javnih naročil pod oznako JN004851/2020 (v nadaljevanju: prvotno javno naročilo), z odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. 430-381/2020-20 z dne 6. 11. 2020, izločil kot nedopustno. Naročnik je pri pregledu ponudbe ugotovil, da so bile v ponudbi neskladnosti med podatki v listinah ter manjkajoče listine, ki so se nanašale na tehnične lastnosti ponujenega predmeta javnega naročila, kar pa so takšne pomanjkljivosti, ki niso dopuščale dopolnitve ponudbe. Naročnik je sicer v prvotnem javnem naročilu ugotovil, da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, zoper njega ne obstajajo razlogi za izključitev, ponudbo pa je ponudnik predložil v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja. Izvedbo oddaje javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji skladno s prej navedeno določbo ZJN-3 je naročnik napovedal tudi v odločitvi o oddaji naročila iz prvotnega javnega naročila, št. 430-381/2020-20 z dne 6. 11. 2020. Glede na navedeno je naročnik ponudnika povabil k oddaji ponudbe.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000808/2021-L01
Številka obvestila v UL: 2021/S 031-077209
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 10.02.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.03.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PLANIKA TURNIŠČE proizvodnja in trgovina z obutvijo d.o.o.
Prešernova ulica 4
9224
SI
Turnišče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 453.440,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 220.746,25 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.03.2021